ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات و هم خانواده درس سوم فارسی پنجم رازی و ساخت بیمارستان

معنی واژ'گان و کلمه های هم خانواده ، مخالف و متضاد درس 3 سوم رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی

معنی کلمات و هم خانواده و متضاد درس سوم فارسی پنجم ؛ در این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا به معنی لغات ، کلمه های هم خانواده و کلمات مخالف و متضاد درس 3 سوم رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی کلاس پنجم دبستان پرداخته ایم. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس دوم فارسی پنجم ابتدایی
و
جواب درک و دریافت صفحه ۲۳ درس راز گل سرخ فارسی پنجم

معنی لغات و هم خانواده و متضاد درس سوم فارسی پنجم
معنی لغات و هم خانواده و متضاد درس سوم فارسی پنجم

معنی لغات و کلمه های درس سوم رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم

در این بخش با معنی واژگان و لغت های سخت و جدید درس سوم رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی کلاس پنجم دبستان آشنا می شوید.

روزگاران کهن: زمان های قدیم
گرمابه: حمام محلی
بخش: قسمت، جا، مکان
پرس و جو: پرسیدن
خلاصه: به هر حال، کوتاه شده

طبیب: پزشک
تصمیم گرفتند: اراده کردند
هوس: آرزو، میل
در دل خندیدند: مسخره کردند
فراخواند: صدا زد، دعوت کرد

شگفت زده: متعجب، متحیر
خون سردی: بردباری ، آرامش
فاسد: معیوب، خراب
پاکیزه تر تمیز تر، پاک تر
فرق: تفاوت، اختلاف

پدرش را از دست داده بود: پدرش فوت کرده بود
بلند آوازه: معروف، مشهور
دست بردار نبود: آن را رها نمی کرد
سمت: سو، طرف
دانایی: آگاهی
هوشیاری: باهوشی، آگاهی

خرد: عقل
سر بلندی: سرافرازی
رهنمای: راهنما
بلند: دراز، افراشته
دست گیرد: کمک می کند
دلگشای: خوشایند
سرا: خانه

هر دو سرا: دنیا و آخرت
گزند: آسیب، ضرر
گرای: گراییدن، میل داشتن
شکوه: جلال، بزرگی
برنا: جوان
اندیشه: فکر

کلمات و لغت های هم خانواده درس سوم فارسی پایه پنجم

در این بخش با لغات و کلمه های هم خانواده درس سوم رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی کلاس پنجم ابتدایی آشنا می شوید.

اندیشه: اندیشیدن، اندیشمند
طبیب: طب ، مطب
تعجب: متعجب، عجیب، عجایب
توانا: توانایی، توانمند
فاسد: فساد، مفاسد

شرط: شرایط، مشروط
رهنما: راهنمایی
شوق: اشتیاق، تشویق
موفقیت: توفیق، موفق
دانش: دانشمند، دانشگاه

واژگان و لغات مخالف و متضاد درس سوم فارسی کلاس پنجم

در این بخش با کلمات و واژه های مخالف و متضاد درس سوم رازی و ساخت بیمارستان کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی آشنا می شوید.

کهن ≠ جدید
تازه ≠ کهنه
پاکیزه ≠ کثیف
مناسب ≠ نا مناسب
بد ≠ خوب

بزرگ ≠ کوچک
خندید ≠ گریست
ساده ≠ مشکل
برتر ≠ پایین تر
برنا ≠ پیر

نزدیک ≠ دور
بد بو ≠ خوش بو
سالم ≠ بیمار
بلند ≠ کوتاه
توانا ≠ ناتوان

همچنین بخوانید: پاسخ درک مطلب و درست و نادرست درس دوم فارسی پنجم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی فارسی پنجم ابتدایی ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات ، هم خانواده و مخالف متضاد درس سوم رازی و ساخت بیمارستان فارسی کتاب فارسی پایه پنجم دبستان ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !