سبک زندگی

جواب تمرین صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ ریاضی ششم + پاسخ فرهنگ نوشتن

گام به گام مرور فصل صفحه 128 و 129 فصل ششم تناسب و درصد ریاضی ششم و به همراه پاسخ تمرین

پاسخ تمرین و فرهنگ نوشتن مرور فصل صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ ریاضی ششم درس تناسب و درصد به همراه گام به گام کامل تمرین ها را می توانید در ادامه این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا مطالعه نمایید.

جواب فرهنگ نوشتن صفحه 128 ریاضی ششم

1- چند مثال از 50 درصد در اطراف خود پیدا کنید و بنویسید.

پاسخ : برد و باخت یک تیم، بارش باران در یک روز ابری، پر بودن مشت در بازی گل یا پوچ.2- 150 درصد یعنی چه؟ با یک مثال توضیح دهید.

پاسخ : یعنی 1/5 برابر. مثلا اگر جمعیت یک جاندار نسبت به سال قبل ٪150 شده باشد، یعنی تعدادشان 1/5 برابر شده است.

3- آیا ممکن است %20 قیمت یک لباس با %50 قیمت یک کفش برابر باشد؟ توضیح دهید.

پاسخ : بله، مثلا اگر قیمت لباس 100.000 تومان و قیمت کفش 40.000 تومان باشد آنگاه ٪20 لباس با ٪50 کفش برابر می شود.

جواب تمرین صفحه 128 و 129 ریاضی ششم

1- با استفاده از تقویم امسال، نسبت تعداد روزهای تعطیل در هر ماه را به کل روزهای آن ماه پیدا کنید.جواب سوالات صفحه ی 128 ریاضی ششم

الف) این نسبت در کدام ماه از بقیه‌ی ماه ها بیشتر است؟ فروردین

ب)در کدام ماه کمتر است؟ اردیبهشت و تیر

2- نسبت جرم مریم به هدی یک به هفت هشتم است. جرم مریم 56 کیلوگرم است. جرم هدی چقدر است؟

حل مرور فصل صفحه ی 128 ریاضی ششم

3- نسبت مساحت قسمت رنگی به کل شکل چقدر است؟

جواب مرور فصل صفحه ی 128 ریاضی ششم

4- در هر شکل نسبت تعداد کاشی های رنگی به تعداد کل کاشی های آن شکل را به صورت درصد بنویسید. (در صورت لزوم پاسخ خود را با حذف رقم های اعشاری بنویسید.)


جواب سوالات صفحه ی 128 ریاضی ششم

ادامه این سوالات در صفحه 129 ریاضی ششم آمده است که عبارتند از :

5- یک حروف چین، تقریبا ده کلمه را در 30 ثانیه حروف چینی می کند. او با همین سرعت در پنج دقیقه چند کلمه حروف چینی می کند؟

ثانیه 300 = 60 × 5

100 = 10 × 1010 کلمه
30030 ثانیه

پاسخ : ۱۰۰ کلمه حروف چینی می کند.

6- نقاشی می خواهد تصویری از یک عکس مستطیل شکل به ابعاد 4 و 6 سانتی را روی تابلویی که یک ضلع آن 18 سانتی متر است، نقاشی کند. ضلع دیگر تابلو چند سانتی متر است؟ (این سؤال بیشتر از یک پاسخ درست دارد.)

12 = 3 × 44 ضلع کوچک
186 ضلع بزرگ
184 عرض
؟6 طول

27 = 4 ÷ (18 × 6) = ؟

7- چرخی در 10 دقیقه 400 دور میزند. الف) در یک ساعت چند دور میزند؟ ب) در چه مدت 100 دور می زند؟

صفحه ی ۱۲۹ ریاضی ششم با جواب

8- کسر مساوی پنج هفتم پیدا کنید که مجموع صورت و مخرجش 96 باشد.

40 = 8 × 75 صورت
56 = 8 × 77 مخرج
96 = 8 × 1212 مجموع

پاسخ کسر چهل پنجاه و شیشم می باشد.

9- الف) چند درصد عدد 24 میشود 3 ؟
ب) عدد 3 چند درصد عدد 15 است؟
پ) اگر عدد 7 را 3 برابر کنیم، چند درصد به آن اضافه کرده ایم؟

تدریس صفحه 128 و 129 ریاضی ششم

10- در این سوال از صفحه 129 درسا روی لبه‌ی حوضی به شکل پنج ضلعی منتظم، در جهت حرکت عقربه های ساعت راه می رود. او حرکتش را از نقطه‌ ای که گلدان قرار دارد شروع کرده است. درسا پس از طی 75 درصد دور حوض می ایستد. او روی کدام ضلع حوض ایستاده است؟

جواب سوال ۱۰ صفحه ۱۲۹ ریاضی ششم

11- جمعیت تهران در سرشماری سال 1385، حدود 10/8 میلیون نفر علام شد و در سرشماری سال 1390، حدود 12 میلیون نفر. در این مدت جمعیت تهران چند درصد زیاد شده است؟ (از ماشین حساب استفاده کنید.)

میلیون نفر زیاد شده 1/2 = 10/8 – 12

؟1/2 افزایش
10010/8 اولیه

11/11 = 10/8 ÷ (100 × 1/2) = ؟

دانش آموز گرامی شما می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در انتهای عبارت های درسی که در گوگل سرچ می کنید، به بهترین و کامل ترین جواب ها دسترسی پیدا کنید.

✅ به پایان جواب سوالات صفحه ۱۲۸ و ۱۲۹ ریاضی ششم رسیدیم، اگر پیشنهاد یا نظری در این باره دارید کافیست آن را از قسمت دیدگاه با ما به اشتراک گذارید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.