سبک زندگی

جواب صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی ششم ☑️ پاسخ تمرین و فرهنگ نوشتن

جواب مرور فصل 7 ریاضی ششم : پاسخ فرهنگ نوشتن صفحه 142 و حل سوال های تمرین صفحه 143

جواب مرور فصل صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی ششم که شامل فرهنگ نوشتن و تمرین صفحه 142 و 143 از فصل 7 تقریب می باشد را در ادامه در آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

جواب تمرین صفحه ۱۴۱ ریاضی ششم 

جواب مرور فصل ۷ ریاضی ششم دبستان صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳
مرور فصل ۷ ریاضی ششم دبستان

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۱۴۲ ریاضی ششم

در فرهنگ نوشتن صفحه 142 از قسمت مرور فصل 7 شما باید به پنج سوال زیر پاسخ دهید :

۱- با یک مثال، تقریب زدن به روش گرد کردن و با یک مثال تقریب زدن به روش قطع کردن را توضیح دهید.

در تقریب اعداد به روش قطع کردن، رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم. به عنوان مثال در تقریب عدد ۴۵۶۸۹ با تقریب کمتر از ۱۰۰ عدد ۴۵۶۰۰ به دست می آید.

در تقریب به روش گرد کردن ابتدا باید رقمی که باید گرد شود را مشخص کنیم سپس اگر سمت راست رقم مورد تقریب ۵ یا بیشتر از ۵ بود، یک واحد به رقم مورد تقریب اضافه می کنیم، در غیر اینصورت رقم تقریب تغییری نمی کند. در نهایت همه‌ی رقم های سمت راست رقم مورد تقریب را با صفر جایگزین می کنیم. به عنوان مثال در تقریب عدد ۴۵۶۸۹ با تقریب کمتر از ۱۰۰ عدد ۴۵۷۰۰ به دست می آید.

۲- دو عدد ۵ رقمی بنویسید و آن ها را گرد کنید.

عدد ۳۲۵۶۴ با تقریب کمتر از ۱۰۰۰ می شود ۳۳۰۰۰ و عدد ۵۶۸۲۹ با تقریب کمتر از ۱۰۰ می شود ۵۶۸۰۰.

۳- موقعیتی را شرح دهید که در آن گرد کردن عدد یا عددهایی را مشاهده کرده اید.

در مبلغ قبض آب، برق و تلفن – پرداخت پول برای خرید و یا محاسبه زمان لازم برای انجام یک کار یا فعالیت.

۴- طول قدم خود را ابتدا حدس بزنید.

حدس می زنم طول قدم هایم ۵۰ سانتی متر باشد.

– سپس اندازه‌ی قدم خود را با یک ابزار مناسب محاسبه و با حدس خود مقایسه کنید.
– هرگاه یک کیلومتر پیاده روی کنید به طور تقریبی چند قدم برداشته اید؟

۲۰۰۰ قدم = ۵۰ ÷ ۱۰۰۰۰۰

۵- یک عبارت بنویسید که شامل جمع، تفریق و ضرب باشد و حداقل ۳ پرانتز داشته باشد. سپس حاصل آن را به دست آورید و تقریب بزنید.

= (((۳ × ۰/۱) × ۲ + ۱) × ۵) + ۳
۰/۳ = ۳ × ۰/۱
۰/۶ = ۰/۳ × ۲
۱/۶ = ۰/۶ + ۱
۸/۰ = ۱/۶ × ۵
جواب ۱۱ = ۸ + ۳

جواب تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی ششم

در تمرین صفحه 142 و 143 ریاضی پایه ششم، از شما شش سوال زیر پرسیده شده است :

۱- معلم سن گروهی از دانش آموزان مدرسه را به صورت سال و ماه پرسید و در جدولی مانند نمونه یادداشت کرد. ستون خالی را پر کنید.

محمد ماهانمحمد امینپوریافرهادمحسناحمددانش آموز / سن
۵ و ۸۱۰ و ۹ ۹ و ۱۱۱۰ و ۱۱۴ و ۱۲۳ و ۱۲
ماه سال
سن به سال و ماه
۸۹۱۱۱۱۱۲۱۲سن به سال

الف) سن دانش آموزان را در سطر سوم جدول به سال بنویسید.

ب) مشخص کنید که وقتی سن را به سال بیان می کنیم، آن را با چه روشی تقریب زده ایم. پاسخ تقریب به روش قطع کردن می باشد.

جواب تمرین صفحه ۱۴۳ مرور فصل ۷

۲- چهار کسر بنویسید که وقتی به صورت اعشاری نوشته شوند مقدار آنها با تقریب کمتر از ۰/۰۱ برابر با مقدار واقعی شان باشد.

پاسخ تمرین صفحه ۱۴۳ ریاضی ششم با جواب کامل

۳- چهار عدد اعشاری بنویسید که وقتی به روش قطع کردن با تقریب کمتر از ۰/۰۰۱ تقریب می زنید با هم برابر شوند.

پاسخ : ۱/۱۱۱۵۵ و ۱/۱۱۱۰۸ و ۱/۱۱۱۹۹ و ۱/۱۱۱۰۰

۴- مانند نمونه صورت و مخرج هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از ۱۰، به روش گرد کردن به دست آورید. سپس تا حد امکان صورت و مخرج را ساده کنید.

حل تمرین صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ با جواب و راه حل

۵- تقریب های زیر به روش قطع کردن انجام شده است، مقدار تقریب را مانند نمونه مشخص کنید.

۱۳۲۵/۷ ≈ ۱۳۲۵/۷۱
با تقریب کمتر از ۰/۱

۴۳۲۵ ≈ ۴۳۲۵/۷
با تقریب کمتر از ۱

۷۲۰۸/۱۲ ≈ ۷۲۰۸/۱۲۵
با تقریب کمتر از ۰/۰۱

۷۲۰۸/۱۲۵ ≈ ۷۲۰۸/۱۲۵۴
با تقریب کمتر از ۰/۰۰۱

۶- در عبارت های زیر جای خالی را پر کنید.

الف) وقتی یک عدد را با تقریب کمتر از ۰/۱ و بار دیگر با تقریب کمتر از ۰/۰۱ تقریب می زنیم عدد تقریبی با تقریب کمتر از …۰/۰۱… به عدد واقعی نزدیک تر است.

ب) طول یک زمین فوتبال بر حسب متر با تقریب کمتر از …۱۰۰… سانتی متر بیان می شود.

پ) جرم یک هندوانه‌ی درشت بر حسب کیلوگرم و گرم با تقریب کمتر از …۱۰۰… گرم اعلام می شود.

دانش آموز عزیز شما می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در انتهای عبارت هایی که در گوگل سرچ می کنید به پاسخ های بهتر و کامل دسترسی پیدا کنید.

✅ اگر سوال یا پیشنهادی درباره مرور فصل ۷ و جواب صفحه ۱۴۲ و ۱۴۳ ریاضی ششم دارید، به انتهای همین مطلب و از قسمت دیدگاه آن را برای بنویسید. موفق باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.