سبک زندگی

جواب تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم

پاسخ سوال های ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ و ۶ تمرین صفحه صد و سی و شش ریاضی ششم از فصل هفت تقریب

تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم : برای مشاهده پاسخ سوال ۵، ۴ تا ۱ از صفحه 136 ریاضی پایه ششم از فصل 7 تقریب در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

پیشنهادی : جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳۵ ریاضی ششم

تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم با جواب

پاسخ سوال های صفحه 136 ریاضی ششم دبستان به شرح زیر می باشد :

1- جدول زیر را کامل کنید.

پاسخ تمرین 1 صفحه 136 ریاضی ششم

2- کوچک ترین و بزرگ ترین عددهای 5 رقمی را که تقریب آنها به روش گرد کردن و با تقریب کمتر از 1000، 80000 می شود بنویسید.

کوچکترین = 79500
بزرگترین = 80499

3- حاصل تقسیم ها را الف) با تقریب کمتر از 0/01 به روش قطع کردن به دست آورید. ب) با تقریب کمتر از 0/1 به روش گرد کردن به دست آورید.

سوال 3 صفحه 136 ریاضی ششم

4- مقدار هر یک از کسرهای زیر را با تقریب کمتر از 0/1 به روش خواسته شده تقریب بزنید و بر روی محور اعداد نمایش دهید.

پاسخ در تصویر بالا می باشد.

5- در سر شماری سال 1390 جمعیت شهر ایلام، 557599 نفر اعلام شده است. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهر را حدود 560.000 نفر اعلام کرد. فرمانداری این شهرستان جمعیت شهرستان را با چه روشی و چه تقریبی اعلام کرده است؟

پاسخ : با تقریب کمتر از 10000 و روش گرد کردن

6- می دانیم 3/141592 = π :

الف) مقدار تقریبی π را به دو روش گرد کردن و قطع کردن با تقریب کمتر از 0/01 به دست آورید.

روش گردن کردنروش قطع کردن3/141592
3/143/14با تقریب کمتر از 0/01
3/1423/141با تقریب کمتر از 0/001

ب) مقدار تقریبی π را به دو روش با تقریب کمتر از 0/001 به دست آورید.

چرا در حالت (ب) دو مقدار تقریبی برابر نیستند؟

پاسخ : زیرا در روش گرد کردن رقم سمت راست عدد مورد تقریب، 5 بود و باعث افزایش رقم مورد تقریب شد. یا به عبارتی چون در قطع کردن، رقم سمت راست حذف می شود ولی در گردن کردن علاوه بر حذف شدن رقم سمت راست، ممکن است یک واحد به قبلی اضافه کند.

✅ به پایان جواب تمرین صفحه ۱۳۶ ریاضی ششم رسیدیم، برای مشاهده پاسخ سایر صفحات آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین می توانید از بخش دیدگاه با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.