اخبارعلمی

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم

توضیح و حل سوال های با هم بیندیشیم صفحه ی 106 و 107 فصل چهارم کتاب شیمی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی ؛ در این مقاله به پاسخ و جواب سوالات تمرین با هم بیندیشیم صفحه ی 106 و 107 فصل چهارم شیمی راهی به سوی آینده‌ای روشن کتاب شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی فیزیک متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۵ شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی

۱- جدول داده شده اثر دما را بر ثابت تعادل زیر نشان می‌دهد. با توجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.

2SO3(g) ⇌ 2SO2(g) + O2(g)

پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم
پاسخ و حل با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم

آ) عبارت ثابت تعادل را برای آن بنویسید.

پاسخ: در تصویر زیر می توانید پاسخ این پرسش را مشاهده کنید:

توضیح با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم
توضیح با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم

ب) میزان پیشرفت واکنش در کدام دما بیشتر است؟ چرا؟

پاسخ: دمای 435 درجه ، زیرا ثابت تعادل در این دما عدد بزرگتری است. به این معنا که واکنش در این دما به سمت تولید فراورده، پیشرفت بیشتری داشته است.

پ) با افزایش دما K چه تغییری کرده است؟ این تغییر، جابه جا شدن تعادل را در چه جهتی نشان می‌دهد؟

پاسخ: با افزایش دما K بزرگ‌تر شده است، یعنی تعادل در جهت واکنش رفت جابه‌جا شده است.

ت) اگر برای این واکنش ΔH > 0 باشد، جا به جا شدن تعادل و افزایش K را به کمک اصل لوشاتلیه توجیه کنید.

پاسخ: با افزایش دما و بزرگ‌تر شدن K متوجه می‌شویم که تعادل گرماگیر است.
طبق اصل لوشاتلیه ← با افزایش دما (T) واکنش به سمت مصرف گرما پیش می‌رود و تعادل به سمت واکنش گرماگیر جابه‌جا می‌شود، یعنی تعادل به سمت واکنش رفت پیش می‌رود.

۲- با خط زدن واژه نادرست در هر مورد، عبارت زیر را کامل کنید.

پاسخ: در زیر واژه درست را با رنگ آبی و واژه نادرست را با خط زدن مشخص کرده ایم.

هنگامی که دمای یک سامانه تعادلی افزایش می‌یابد، واکنش در جهت (مصرف / تولید) گرما پیش می‌رود، اگر این واکنش گرماگیر باشد مقدار (فراورده‌ها / واکنش دهنده‌ها) در سامانه کاهش می‌یابد.

۳- نمودار زیر درصد مولی آمونیاک را برای سامانه تعادلی زیر در فشار ثابت نشان می‌دهد. باتوجه به آن به پرسش‌ها پاسخ دهید.

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g)

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ شیمی دوازدهم

آ) با افزایش دما درصد مولی آمونیاک در سامانه چه تغییری می‌کند؟

پاسخ: کاهش می‌یابد.

ب) این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ چرا؟

پاسخ: گرماده ، زیرا با افزایش دما واکنش در جهت مصرف آمونیاک یعنی در جهت برگشت جا به جا شده است، پس q در سمت راست معادله قرار دارد و واکنش گرماده است.

N2(g) + 3H2(g) ⇌ 2NH3(g) + q

پ) مقدار ثابت تعادل آن در سه دمای 25 ، 200 و 400 درجه سلسیوس به صورت زیر است.

K1 = 6/2 × 10-4 , K2 = 2/24 , K3 = 6/0 × 105

کدام یک، ثابت تعادل را در دمای اتاق نشان می‌دهد؟ توضیح دهید.

پاسخ: K1 ، مطابق نمودار در دمای اتاق درصد مولی آمونیاک بسیار ناچیز است، پس واکنش پیشرفت کمی داشته و K تعادل باید بسیار کوچک باشد.

همچنین بخوانید: جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۰۳ شیمی دوازدهم

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته های نظری ریاضی فیزیک و تجربی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات فصل های اول تا چهارم کتاب شیمی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله توضیح و جواب سوال های با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۶ و ۱۰۷ فصل چهارم شیمی دوازدهم تجربی و ریاضی ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.