سرگرمی

نقد فیلم و بازی،دانستنی های جالب، متن های تبریک و خاص،عکس های پروفایل و استوری اینستاگرام

 • جریان داشتن و روان بودن در جدول

  جریان داشتن و روان بودن در جدول

  جواب جریان داشتن و روان بودن در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 «  رواج » 👉 می باشد. معماهای پیشنهادی…

  بیشتر بخوانید »
 • گریه بچه در جدول

  گریه بچه در جدول

  جواب گریه بچه در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « شیون » 👉 می باشد. معماهای پیشنهادی : معنی خدایی…

  بیشتر بخوانید »
 • چشم روشنی عروس در جدول

  چشم روشنی عروس در جدول

  جواب چشم روشنی عروس در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « کادو یا پیشکشی برای نو عروس و نو داماد…

  بیشتر بخوانید »
 • نوعی کارت اعتباری در جدول

  نوعی کارت اعتباری در جدول

  جواب نوعی کارت اعتباری در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « اسنادی » 👉 می باشد. معماهای پیشنهادی : افترا…

  بیشتر بخوانید »
 • کشور ینگه دنیا در جدول

  کشور ینگه دنیا در جدول

  جواب کشور ینگه دنیا در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « آمریکا » 👉 می باشد. معماهای پیشنهادی : نبرد…

  بیشتر بخوانید »
 • همراه عروس در جدول

  همراه عروس در جدول

  جواب همراه عروس در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « ینگه » 👉 می باشد. معماهای پیشنهادی : مهمترین رکن…

  بیشتر بخوانید »
 • برزگر در جدول

  برزگر در جدول

  جواب برزگر در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « مرداس ، زارع و کشاورز ، حارث » 👉 می باشد.…

  بیشتر بخوانید »
 • زدوخورد یا جنگ در جدول

  زدوخورد یا جنگ در جدول

  جواب زدوخورد یا جنگ در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « دعوا » 👉 می باشد. معماهای پیشنهادی : معنی…

  بیشتر بخوانید »
 • کارزار در جدول

  کارزار در جدول

  جواب کارزار در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « جنگ ، نبرد ، میدان نمایش ، آورد » 👉 می…

  بیشتر بخوانید »
 • دولت جنگ در جدول

  دولت جنگ در جدول

  جواب دولت جنگ در جدول ، پاسخ این سوال را در معما ماگرتا می خوانیم. جواب این معما 👈 « کتابی است نوشتهٔ جمیز رایزن » 👉 می باشد. معماهای…

  بیشتر بخوانید »