متن دربی | جملات کل کل استقلال و پرسپولیس و کری خوانی

    از آنجا که این هفته دربی بین استقلال و پرسپولیس ❤️💙 برگزار می شود و از…