حسابان یازدهم

کتاب حسابان یازدهم رشته ریاضی فیزیک شامل ۵ فصل است و توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تهیه شده است. این کتاب درسی مقدماتی از آنالیز ریاضی را به طور عمده به دانش‌آموزان یازدهم رشته ریاضی فیزیک آموزش می‌دهد.
برخی از مباحثی که در این کتاب مطرح می‌شوند عبارتند از:
– جبر و معادله
– مفاهیم مربوط به توابع
– توابع نمایی و لگاریتمی
– مثلثات و نسبت های آن
– حد و پیوستگی
این کتاب درسی به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا مفاهیم پایه‌ای ریاضیاتی را درک کنند و آمادگی لازم برای مطالعه مباحث پیشرفته ریاضیات و فیزیک را کسب کنند.