دین و زندگی یازدهم انسانی

کتاب “دین و زندگی یازدهم انسانی” شامل ۱۸ درس است که در آن به موضوعات مختلفی مرتبط با دین و زندگی پرداخته می‌شود. این کتاب شامل مباحثی مانند هدایت الهی، تداوم هدایت، آخرین پیامبر، معجزه جاودان، مسئولیت‌های پیامبر، پیشوای اسوه، امامت، تداوم رسالت، جان و جانشین پیامبر، وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا، احیای ارزش‌های راستین، جهاد در راستای ولایت ظاهری، عصر غیبت امام زمان، در انتظار ظهور، مرجعیت و ولایت فقیه، رهبری و مردم، عزت نفس، زمینه‌های پیوند و پیوند مقدس می‌باشد.