آموزش قرآن هفتم

کتاب آموزش قرآن هفتم متوسطه اول شامل مطالب مربوط به آداب تلاوت، داستان‌های قرآنی، مسابقات قرآن، نحوه خواندن روزانه قرآن کریم، و نماز می‌باشد و این کتاب شامل ۱۲ درس است.