ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی کلمات درس چهارم فارسی ششم + هم خانواده و مخالف

معنی واژگان و لغت های سخت و مهم درس ۴ فارسی ششم ؛ لغات و واژه های هم خانواده و متضاد مخالف درس 4 چهارم فارسی پایه ششم

معنی کلمات درس ۴ چهارم داستان من و شما فارسی ششم ابتدایی ؛ برای آشنایی با لغات و کلمه های هم خانواده و متضاد مخالف درس 4 چهارم داستان من و شما کتاب فارسی کلاس ششم دبستان ؛ در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات و جواب خوانش و فهم شعر سخن فارسی ششم
و
پاسخ سوالات درک مطلب درس سوم هوشیاری فارسی ششم ابتدایی

معنی لغات درس 4 چهارم داستان من و شما فارسی ششم
معنی لغات درس 4 چهارم داستان من و شما فارسی ششم

معنی لغات و کلمه های جدید و مهم درس چهارم فارسی ششم دبستان

استوار: برقرار، پایدار، پابرجا، محکم
اعتبار: آبرو، ارزش، قدر
اعضا: عضوها، اندام ها
افتخار: نازیدن، فخر کردن
آوا: آواز، بانگ، صوت

اینک: اکنون، حالا
بی گمان: بدون شک، حتما
پهلوانی: شجاعت، قهرمانی
پیکر: کالبد، بدن، تن، جسم
پیمان: عهد، میثاق، قول و قرار

پیوستگی: یکپارچگی، باهم بودن، اتحاد
پیوسته: همیشه، مدام، متصل
تلفظ: بر زبان آوردن کلمه، سخن گفتن
جاری: روان
دلاوری: دلیری، شجاعت

رویداد: روی داده، ماجرا، پیشامد
سلیقه: ذوق، طبع، سرشت
سند: نوشته، مدرک، آنچه که به آن اعتماد شود.
شکوه: هیبت، عظمت
شوکت: جاه و جلال، بزرگی، شکوه

شیوه: راه و روش
عامل: سبب، باعث
عظمت: بزرگی، شکوه
فراز و فرود: بلندی و پستی
معرفی: شناساندن

مقصود: خواسته، هدف
ملّی: متعلق به مردم، مربوط به ملت
نغمه: آواز، سرود، آهنگ
نگاهبان: نگهبان، مراقب
همواره: همیشه
یکسان: مساوی، برابر، همانند

معنی بخش های سخت و نثرهای درس چهارم داستان من و شما فارسی ششم

هر کلمه یا واژه، پاره ای از پیکر من است
معنی: هر کلمه یا لغت، قسمتی از جسم و جان من است.

بر زبان همه ی آنان جاری بوده ام.
معنی: همیشه، در هر دوره ای رواج داشتم و به کار می رفتم.

پیمان محبّت بسته ایم و به هم پیوسته ایم.
معنی: در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم.

پیمان محبّت بسته ایم و به هم پیوسته ایم.
معنی: در بین ما مهر و دوستی برقرار است و با هم متّحد و یکپارچه هستیم.

کلمات هم خانواده درس 4 چهارم فارسی ششم ابتدایی

ظاهر: مظهر، ظهور
اتحاد: متحد
مقصود: قاصد، مقصد، قصد
تلفظ: الفاظ، لفظ
تغییرات: تغییر، متغیر

واژه های مخالف و متضاد درس چهارم فارسی کلاس ششم

پیوسته ≠ گسسته
جاری ≠ ساکن
ظاهر ≠ باطن
طولانی ≠ کوتاه
شکست ≠ پیروزی
آغاز ≠ پایان
فراز ≠ فرود

همچنین بخوانید: معنی کلمات درس سوم هوشیاری فارسی ششم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی فارسی ششم دبستان، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی کلمات و لغت های هم خانواده و مخالف درس چهارم کتاب فارسی پایه ششم ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !