فرهنگ و هنر

سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 5 پنج کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۵ پنجم مشروطه در دوره محمدعلی شاه کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فکر کنید و پرسش های نمونه درس ۵ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 5 پنجم تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم :

۱) برخورد محمد علی شاه با مشروطیت پس از رسیدن به سلطنت چگونه بود؟

پاسخ: محمدعلی شاه نمی خواست در برابر قانون اساسی و مجلس شورای ملی تمکین کند. او در ۲۸ دی ۱۲۸۵ جشن تاج گذاری برپا کرد و از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد، اتا نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد. پس از این ماجرا، کشمکش محمدعلی شاه با مجلس آغاز شد که سرانجام وی مجلس را به توپ بست.

۲) کدام یک از مراجع تقلید مقیم نجف از مشروطه خواهان در برابر حکومت استبدادی محمدعلی شاه حمایت کردند؟

پاسخ: آیت اله محمد کاظم خراسانی، آیت الله سید عبدالله مازندرانی، آیت الله حاج میرزا حسین فرزند میرزا خلیل تهرانی.

۳) اولین بی اعتنایی های محمد علی شاه به مشروطه چه بود؟

پاسخ: ۱- محمدعلی شاه از نمایندگان مجلس شورا ی ملی در مراسم تاجگذاری خود دعوت نکرد.
 ۲- ابتدا از امضای متمم قانون اساسی مشروطه خودداری کرد.

۴) مقاومت اصلی مردم علیه استبداد محمدعلی شاه پس از به توپ بستن مجلس از کجا و به رهبری چه کسانی آغاز شد؟

پاسخ: از تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان

۵) با تلاش های پیگیر و مجاهدت چه کسی اصل دوم متمم قانون اساسی تصویب شد؟

پاسخ: آیت الله شیخ فضل اله نوری.

۶) پس از به توپ بستن مجلس به دستور محمد علی شاه ،کدام دوره سیاسی در ایران آغاز شد و نخستین بار مردم چه شهری دست به اعتراض و مقاومت زدند؟

پاسخ: دوره استبداد صغیر آغاز شد و نخستین بار مردم شهر تبریز دست به اعتراض و مقاومت زدند.

۷) اصل دوم متمم قانون اساسی که به همت شیخ فضل الله نوری به تصویب رسید، چه بود؟

پاسخ: بنابراین اصل، در هر دوره از مجلس، هیئتی پنچ نفره از مجتهدان و فقیهان اسلام که با اقتضاهای زمان آشنا بودند، به عنوان عضو، در مجلس شورای ملی شرکت می کردند، تا بر قانون هایی که تدوین و تصویب می شد، نظارت کنند که خلاف قواعد اسلامی و دستورهای شرع نباشد.

۸) به چه دوره ای در انقلاب مشروطه ایران استبداد صغیر می گویند؟

پاسخ: از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلی شاه تا فتح تهران توسط طرفداران مشروطه خواهان.

۹) چرا شیخ فضل الله نوری از صف مشروطه خواهان جدا شد و چه اعتقادی داشت؟

پاسخ: به دلیل اعمال نفوذ غرب گرایان در نهضت مشروطه و انحراف آن از مسیر اسلامی و ملی اولیه از صف طرف داران مشروطه جدا شد. او معتقد بود که باید «مشروطه مشروعه» ایجاد شود.

۱۰) کدام یک از نمایندگان بعد از به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه اعدام شدند؟

پاسخ: میرزا جهانگیر خان صوراسرافیل، ملک المتکلمین و سید جمال الدین واعظ

۱۱) روسیه به چه دلایلی با نهضت مشروطه در ایران مخالف بود؟

پاسخ: ۱- جلوگیری از نفوذ انگلیس که در لباس مشروطه خواهی از مشروطه طلبان حمایت می کرد.
۲- کمک به محمدعلی شاه که طرفدار روس بود.
۳- بیش گیری از قیام ملل منطقه قفقاز برای گرفتن آزادی تحت تاثیر پیروزی مشروطه خواهان در ایران

۱۲) چگونگی به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه را توضیح دهید؟

پاسخ: در تیر ۱۲۸۷ ، یعنی دو سال پس از استقرار مشروطه، محمدعلی شاه با تشویق سفارت روسیه دستور حمله به مجلس شورای ملی را صادر کرد. لیاخوف روسی فرمانده نیروهای قزاق به فرمان محمدعلی شاه با نیروهای خود به مجلس حمله کرد و بخشی از ساختمان مجلس را با گلوله های توپ تخریب کرد.

۱۳) کمک های بی دریغ انگلیس به بست نشینان در سفارت این کشور در تهران، و تحت حمایت قرار دادن آنان با چه هدفی صورت گرفت؟

پاسخ: به قدر رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس.

۱۴) چرا میرزا علی اصغرخان امین السلطان ترور شد؟

پاسخ: او که در دوره نخست وزیری خود، سیاستی دوگانه در پی گرفته بود، سرانجام توسط یکی از طرفداران مشروطه ترور شد.

۱۵) روسیه و انگلستان براساس قرارداد ۱۹۰۷ چرا و چگونه ایران را میان خود تقسیم کردند؟

پاسخ: با در خطر قرار گرفتن مستعمره های روس و انگلیس در جاهای دیگر دنیا، توسط استعمارگر جدید یعنی آلمان، آن ها اختلاف ها را کنار گذاشتند و به موجب قرارداد ۱۹۰۷ ، ایران را بین خود تقسیم کردند.
بر اساس این قرار داد روس و انگلیس، با پادرمیانی فرانسه که از قدر روزافزون آلمان بیم ناک بود، ایران را به سه منطقه تقسیم کردند.

۱۶) چرا اقدام های انقلابی نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی برای دولت های استعمارگر، زنک خطر بود و چه واکنشی نشان دادند؟

پاسخ: زیرا در جهت خلاف هدف های استعماری آنان جریان داشت. به همین دلیل، برای سرکوب مجلس، به توافق رسیدند و هنگامی که محمدعلی شاه ساختمان مجلس را به توپ بست، روسیه از آن حمایت کرد و انگلیس نیز با سکوت خود، به آن رضایت داد.

۱۷) نمایندگان اولین دوره مجلس شورای ملی در قبال سیاست های استعماری روس و انگلیس چه تصمیماتی گرفتند؟

پاسخ: نمایندگان مجلس، به اتفاق آرا، قرارداد را رد کردند. مجلس، قبل از آن نیز دریافت وام از دولت های خارجی را رد و برای حل این مشکل، به تاسیس «بانک ملی، اقدام کرده بود. به علاوه، نوز بلژیکی را که پست مهم مالی ایران در دست او بود، اخراج کرده بود.

۱۸) منظور روسیه و انگلیس از تقسیم ایران بر اساس قرار داد ۱۹۰۷ چه بود؟

پاسخ: منظور این بود که دو دولت تا حدودی از یک دیگر فاصله بگیرند و از برخوردهای احتمالی بین آن ها، جلوگیری شود.

۱۹) چرا محمدعلی شاه میرزا علی اصغرخان امین السلطان را به ریاست دولت (نخست وزیری) انتخاب کرد؟

پاسخ: میرزا علی اصغرخان امین السلطان از مخالفان جدی مشروطه بود تا به کمک وی، دوباره نظام استبدادی را حاکم سازد.

۲۰) با وجود رقابت های شدیدی که میان روس و انگلیس در ایران وجود داشت، چه موضوعی آن ها را وادار به رفع اختلاف ها و توافق در مورد ایران کرد؟

پاسخ: حضور آلمان به عنوان یک قدرت جدید در صحنه سیاست جهان بود.

ادامه سوالات متن درس پنجم تاریخ یازدهم :

۲۱) محمد علی شاه قاجار چه واقعه ای را برای به توپ بستن مجلس و سرکوب مشروطه خواهان بهانه قرار داد؟

پاسخ: او در یکی از خیابان های تهران مورد سوم قصد قرار گرفت، ولی آسیبی ندید. او این اقدام را به مشروطه خواهان نسبت داد و به همین بهانه، تصمیم گرفت مجلس را برای همیشه تعطیل کند.

۲۲) علل حمایت انگلیس از مشروطه ایران چه بود؟

پاسخ: ۱- افزایش اعتبار خود در ایران برای دستیابی به موقعیتی بهتر یا برابر با روسیه
۲ -به قدرت رساندن مهره های انگلیسی در دستگاه حاکم و مجلس.
۳ -محافظت از مرز های هندوستان و سایر مستعمرات انگلستان در منطقه.

۲۳) پس از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلی شاه، چه رفتاری علیه مشروطه خواهان صورت گرفت؟

پاسخ: به دنبال آن، تمام خانه های مشروطه خواهان غار شد و ماموران به دست گیری آنان پرداختند. آیت الله سیدمحمد طباطبایی و سیدعبداله بهبهانی، توسط قزاق ها دست گیر، شکنجه و تبعید شدند. به دستور شاه، میرزا جهانگیر خان صور اسرافیل، ملک المتکلمین و سیدجمال الدین واعظ اعدام شدند. بعضی از نمایندگان نیز که مورد تعقیب قرار گرفته بودند (از جمله تقی زاده)، به سفارت انگلیس پناه بردند.

۲۴) واکنش مردم و مراجع تقلید نسبت به خودداری محمدعلی شاه از امضای متمم قانون اساسی چه بود؟

پاسخ: این اقدام، مردم را به هیجان آورد بازارها بسته شد، و چندین هزار نفر به سوی مجلس هجوم آوردند. مردم شهرهای دیگر هم چون تبریز، اصفهان، شیراز، رشت و کرمان نیز با مردم تهران هم صدا شدند. مراجع تقلید، از نجف اشرف، طی تلگراف هایی، به نصیحت شاه پرداختند. در چنین شرایطی، شاه، در شهریور سال ۱۲۸۶ ، به ناچار، متمم قانون اساسی را امضا کرد.

۲۵) بعد از به توپ بسته شدن مجلس، چه دوره ای در تاریخ مشروطه ی ایران آغاز می شود؟

پاسخ: استبداد صغیر.

۲۶) در فاصله ای که متمم قانون اساسی تدوین می شد چه عواملی اوضاع کشور را آشفته ساخته بود؟

پاسخ: ۱- اختلاف درونی مشروطه خواهان
۲- مخالفت محمدعلی شاه با نظام مشروطه.

۲۷) چرا دوران پس از تعطیلی مجلس توسط محمدعلی شاه را استبداد صغیر نامیدند؟

پاسخ: چون بار دیگر استبداد به جای مشروطیت حاکم شد.

۲۸) به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری چه ماده ای بر متمم قانون اساسی افزوده شد؟

پاسخ: اصل دوم.

۲۹) واکنش غرب گرایان پس از به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه چه بود؟

پاسخ: جمعی از غرب گرایان که داعیه مشروطه خواهی و وطن دوستی داشتند، از هر طریق ممکن، خود را به اروپا رساندند و در شهرهای پاریس، لندن، استانبول و کشور سوئیس، محفل هایی سیاسی به راه انداختند.

۳۰) علت تدوین متمم قانون اساسی مشروطه چه بود؟

پاسخ: «قانون اساسی» که در زمان مظفرالدین شاه تنظیم شد، دارای ضعف های زیادی بود. این قانون در پنجاه و یک اصل تنظیم شده بود و در حقیقت نظام نامه ای بود که اداره امور مجلس و حدود آن را روشن می ساخت. در این قانون، از حقوق و تکالیف دولت نسبت به ملت و بالعکس سخن به میان نیامده بود.

۳۱) چه عاملی موجب پا برجا نگه داشتن هدف مردم تبریز علیه استبداد محمد علی شاه بوده؟

پاسخ: حمایت مراجع تقلید مقیم نجف از مشروطه بود.

۳۲) با مقاومت مردم تبریز و ایستادگی رهبران دینی و ملی، مردم کدام شهرها و مناطق وارد صحنه مبارزه شدند و حکومت استبدادی را سخت در تنگنا گذاشتند؟

پاسخ: مردم فارس، اصفهان، قزوین، کرمانشاه، گیلان، همدان.

۳۳) محمد علی شاه قاجار طی چه مراسمی بی اعتنایی خود را به مشروطه خواهان نشان داد؟

پاسخ: او در ۲۸ دی ۱۲۸۵ جشن تاج گذاری برپا کرد و از اشراف و نمایندگان دولت های خارجی برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آورد، اما نمایندگان مجلس شورای ملی را دعوت نکرد.

۳۴) سیاست روس و انگلیس در زمان استبداد صغیر در ایران چه بود؟

پاسخ: سیاست آنان در این زمان، مبتنی بر حفظ محمدعلی شاه بود.

۳۵) چگونه حکومت استبدادی محمدعلی شاه به پایان رسید؟

پاسخ: محمدعلی شاه که در برابر مقاومت مردم تبریز درمانده بود، با فراگیر شدن خیزش، ناتوان تر شد. سرانجام نیروهای مردمی هوادار مشروطه از اصفهان و بختیاری و گیلان، راهی تهران شدند. سرانجام در تیر سال ۱۲۸۸ هواداران مشروطه به تهران رسیدند و با پناهنده شدن محمدعلی شاه به سفارت روسیه، حکومت استبدادی او به پایان رسید.

۳۶) بعد از به توپ بسته شدن مجلس، چه دوره ای در تاریخ مشروطه ی ایران آغاز می شود؟

پاسخ: استبداد صغیر

۳۷) به چه دوره ای در انقلاب مشروطه ی ایران استبداد صغیر می گویند؟

پاسخ: از به توپ بسته شدن مجلس توسط محمد علی شاه تا فتح تهران توسط طرفداران

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس چهارم تاریخ یازدهم

سوالات متن درس ۵ پنجم کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − هفت =