ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب نگارش درس چهارم کلاس چهارم‌ ، ارزش علم

جواب سوالات نگارش صفحه 25 - 26 - 27 - 28 - 29 و 30 درس چهارم «ارزش علم» کتاب فارسی پایه چهارم

جواب نگارش درس چهارم ۴ کلاس چهارم‌ بخش ارزش علم : در این بخش سوال های املا و دانش زبانی صفحه ۲۵ و ۲۶ ، املا صفحه ۲۷ ، هنر و سرگرمی صفحه ۲۸ ، درک متن صفحه ۲۹ و نگارش صفحه ۳۰ درس ارزش علم را برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم. در ادامه با آموزش و پرورش ماگرتا همراه باشید.

مطلب پیشنهادی : جواب نگارش درس سوم کلاس چهارم

جواب نگارش درس چهارم کلاس چهارم‌ ، ارزش علم
جواب نگارش درس ارزش علم کلاس چهارم‌ ابتدایی

جواب نگارش درس ارزش علم کلاس چهارم
املا و دانش زبانی صفحه ۲۵ و ۲۶

۱- جدول زیر را مانند نمونه، کامل کنید.

حرکتغرقمشغول
ح
حر
حرک
حرکت
غ
غر
غرق
م
مش
مشغ
مشغو
مشغل

۲- در هر ردیف با توجه به متن درس، کلمه‌ی خواسته شده را پیدا کنید.

جواب سوال دوم املا و دانش زبانی صفحه ۲۵ و ۲۶ نگارش چهارم
جواب سوال دوم املا و دانش زبانی صفحه ۲۵ و ۲۶ نگارش چهارم

۱- کلمه‌ی سه حرفی که حرف وسط آن (ص) باشد. قصد
۲- کلمه‌ی چهار حرفی که حرف اول آن (ح) باشد. حرکت
۳- کلمه‌ی پنج حرفی که نشانه‌ی (ا) دو بار در آن به کار رفته باشد. امواج
۴- کلمه‌ی شش حرفی که حرف آخر آن صدای (ه) باشد. افزوده

۳- فرض کنید، مشغول صحبت با دوستتان هستید، برای گفتن هر یک از مطالب زیر از چه جمله ای استفاده می کنید؟

⭐ وقتی می خواهید روز تولدش را بدانید.
دوست عزیزم شما در چه روزی متولد شده ای؟

⭐ وقتی می خواهید درباره‌ی زیبایی گلدان روی میز، مطلبی بگویید.
وای خدای من چه گلدان زیبا و خوش رنگی.

⭐ وقتی می خواهید به او بگویید آخرین کتابی که خوانده اید، چه بوده است.
من آخرین کتابی که خوانده ام رابین هود بود، تو آخرین بار چه کتابی خواندی؟

⭐ وقتی از او می خواهید برایتان آب بیاورد.
لطف می کنید یک لیوان آب برای من بیاورید؟

جواب املا صفحه ۲۷ نگارش کلاس چهارم درس ۴

۱- با توجه به متن درس، جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

روزی کشتی گرفتار …توفان… شد. موج های دریا یکی …پس… از دیگری از راه می رسیدند و خود را به کشتی می کوبیدند. ناخدا هر چه کرد، نتوانست کشتی را از میان …امواج… نجات دهد و …مسافران… در میان امواج گرفتار شدند. حکیم از …هوش… رفت و وقتی چشم باز کرد، خود را در …ساحلی… دور افتاده دید.

۲- با حروف در هم ریخته زیر، هر تعداد که می توانید، کلمه‌ی معنادار بسازید.

جواب سوال ۲ املا صفحه ۲۷ نگارش کلاس چهارم
جواب سوال ۲ املا صفحه ۲۷ نگارش کلاس چهارم

کلمات : جان، امواج، موج، جوان، تعجب، متعجب، غضب، عمو، اموات، قو، قانع، منت و باغ.

جواب سوال های هنر و سرگرمی صفحه ۲۸ کتاب نگارش چهارم

۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

همچنین بخوانید : جواب نگارش درس دوم کلاس چهارم

۲- برای کلمه های داخل جدول، سوال های مناسب بنویسید.

جواب سوال ۲ هنر و سرگرمی صفحه ۲۸ نگارش چهارم
جواب سوال ۲ هنر و سرگرمی صفحه ۲۸ نگارش چهارم

۱- باد با برخورد به آن، کشتی های بادی را به حرکت در می آورد.
۲- عصبانیت دریا.
۳- هم معنی علم است.
۴- بزرگتر و پرجمعیت تر از روستا است.
۵- به جای شما هم استفاده می کنیم.

پاسخ درک متن صفحه ۲۹ درس ارزش علم نگارش کلاس چهارم

داستان صفحه ۲۹ کتاب نگارشی چهارم را بخوانید و به سوال های آن پاسخ دهید.

۱- چرا قورباغه ای که ناشنوا بود،‌ موفق شد از گودال خارج شود؟

چون ناشنوا بود و تمام مدت فکر می کرد که دیگران او را تشویق می کنند و بیشتر تلاش می کرد.

۲- این داستان دو پیام مهم داشت. به نظر شما آن دو پیام چه بود؟

اول اینکه با شنیدن حرف های منفی دیگران نا امید نشویم و دوم اینکه با تلاش به موفقیت می رسیم.

۳- به نظر شما بهترین عنوان برای این داستان چیست؟ چرا؟

تا آخرین نفس یا امید.

جواب نگارش صفحه ۳۰ کلاس چهارم دبستان

الف) بند زیر را با دقت بخوانید و «جمله‌ی موضوع» آن را بنویسید. موضوع کلی و کوچک تر جمله‌ی موضوع را مشخص كنيد و درباره‌ی جمله های دیگر بند در گروه گفتوگو كنيد.

مطلب پیشنهادی : جواب نگارش درس آفریدگار زیبایی کلاس چهارم

«دیروز به کتابخانه‌ی مسجد رفتم. سالن کتابخانه کاملا ساکت بود. تعدادی میز و صندلی در آن دیده می شد و چند نفر مشغول مطالعه بودند. دور تا دور سالن پر از قفسه های کتاب بود. قفسه ها چهار ردیف داشتند و کتاب ها با نظم خاصی در آنها چیده شده بودند. بعضی از کتاب ها بزرگ بودند و برخی کوچک، رنگ های متفاوت جلد کتاب ها، نظرم را به خود جلب کرد. کتابی برداشتم و پشت
یکی از میزها نشستم و شروع به خواندن آن کردم.»

جمله‌ی موضوع : دیروز به کتابخانه‌ی مسجد رفتم.

موضوع کلی : کتابخانه

موضوع کوچک تر : کتابخانه مسجد

✅ به پایان پاسخ سوال های نگارش درس چهارم کلاس چهارم‌ ابتدایی درس ارزش علم رسیدیم، جهت مشاهده جواب سایر نگارش ها کافیست آن را به همراه کلمه ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.