سرگرمیفیلم و بازی

راهنمای چالش های بازی Call of Duty Warzone (تا فصل سوم)

راهنمای جامع و کامل چلنج های فصل 3 بازی کالاف دیوتی وارزون

راهنمای چالش ها و ماموریت های بازی Call of Duty Warzone فصل 2 و 3 ؛ در بازی آنلاین کالاف دیوتی وارزون همچون مانند بسیاری از بازی های بتل رویال مثل فورتنایت، ماموریت ها و چالش هایی برای کسب ایکس پی و جوایز مختص آن وجود دارد.

حال بازی Call of Duty Warzone در فصل سوم خود به سر می برد و چلنج های فصل دوم نیز در آن در دسترس می باشد و هم اکنون در مجموع 12 ماموریت در دسترس می باشد. از این رو در این مقاله از بخش آموزش و ترفند بازی ماگرتا نحوه به اتمام رساندن این چلنج ها را برایتان می گوییم. با ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: راهنمای چلنج های فصل 2 از چپتر دوم فورتنایت


راهنمای چلنج Boot Camp بازی Call of Duty Warzone

راهنمای چلنج Boot Camp بازی Call of Duty Warzone
راهنمای چلنج Boot Camp بازی Call of Duty Warzone
 1. یک دشمن (بازیکن حریف) را پینگ کنید. (نشانه گذاری)
 2. یک شی یا چیزی پینگ یا نشانه گذاری کنید.
 3. یک آلارم “خطر” در دنیای بازی بدهید. (همان نشانه گذاری قرمز رنگ)
 4. یک اسلحه را در یک مسابقه پیدا کنید.
 5. یک بسته Loadout خود را از استور بخرید و دریافت کنید.
 6. 15 دسته پول نقد را از روی زمین جمع‌آوری کنید.
 7. یک ثانیه در طوفان (میدان گاز) زنده بمانید.
 8. یک وسیله نقلیه مانند ماشین را به مدت 5 دقیقه برانید.
 9. 10 جعبه لوت را باز کنید.
 10. از 6 آرمور پلیت (همان شیلد) استفاده کنید.

جایزه نهایی این چلنج: Berliner Assault Rifle

راهنمای چالش River Run بازی کالاف دیوتی وارزون

راهنمای چالش River Run بازی کالاف دیوتی وارزون
راهنمای چالش River Run بازی کالاف دیوتی وارزون
 1. یک در Gora Dam آغاز کنید.
 2. در هنگام استفاده از یک وسیله نقلیه، 2 کشته (کیل) یا کمک (اسیس) بگیرید.
 3. خود را 2 بار زنده کنید.
 4. یک کانترکت در نزدیکی BCH TV Station آغاز کنید.
 5. تعداد 3 کانترکت را به پایان برسانید.
 6. 3 دشمن به زمین افتاده (down شده) را بکشید.
 7. یکبار در یک مچ به همراه تیم خود در 15 تیم برتر قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Dry Heat Submachine Gun

راهنمای ماموریت Boats and Trains بازی Call of Duty Warzone

راهنمای ماموریت Boats and Trains بازی Call of Duty Warzone
راهنمای ماموریت Boats and Trains بازی Call of Duty Warzone
 1. یک کانترکت در Verdansk Port آغاز کنید.
 2. یک وسیله نقلیه که در آن دشمنان حضور دارند را نابود کنید.
 3. یک وسیله نقلیه را به مدت 5 دقیقه هدایت کنید و برانید.
 4. پک کانترکت در Verdansk Train Station آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به پایان برسانید.
 6. از 6 آرمور پلیت (همان شیلد) استفاده کنید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Ol’ Dusty Marksman Rifle

راهنمای چلنج Fresh Produce بازی کالاف دیوتی وارزون

راهنمای چلنج Fresh Produce بازی کالاف دیوتی وارزون
راهنمای چلنج Fresh Produce بازی کالاف دیوتی وارزون
 1. یک کانترکت در Krovnik Farmland آغاز کنید.
 2. 3 نفر را با یک سلاح Epic بکشید.
 3. 2 نفر را با یک سلاح Legendary بکشید.
 4. یک کانترکت در Atlas Superstore آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به پایان برسانید.
 6. 10 جعبه (چست) لوت را باز کنید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Tessellation Sticker

راهنمای چالش This is My Yard بازی Call of Duty Warzone

راهنمای چالش This is My Yard بازی Call of Duty Warzone
راهنمای چالش This is My Yard بازی Call of Duty Warzone
 1. یک کانترکت در Gorengard Lumberyard آغاز کنید.
 2. یک بسته Loadout را از استور خریده و دریافت کنید.
 3. 2 Killstreaks (کیل استریک) را بخرید.
 4. یک کانترکت در Zhokov Boneyard آغاز کنید.
 5. 3  کانترکت را به پایان برسانید.
 6. 5 نفر را با یک سلاح Common بکشید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Adrenaline Rush Calling Card

راهنمای ماموریت Big Business بازی کالاف دیوتی وارزون

راهنمای ماموریت Big Business بازی کالاف دیوتی وارزون
راهنمای ماموریت Big Business بازی کالاف دیوتی وارزون
 1. یک کانترکت در Verdansk Airport آغاز کنید.
 2. قبل از بسته شدن دایره زون (طوفان) اول یک کیل بگیرید.
 3. 15 دسته پول نقد را از روی زمین جمع‌آوری کنید.
 4. یک کانترکت در Downtown Tavorsk آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به پایان برسانید.
 6. در هنگام استفاده از یک وسیله نقلیه، 2 کشته (کیل) یا کمک (اسیس) بگیرید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: I See You Calling Card

راهنمای چلنج Wound Recovery بازی Call of Duty Warzone

راهنمای چلنج Wound Recovery بازی Call of Duty Warzone
راهنمای چلنج Wound Recovery بازی Call of Duty Warzone
 1. یک کانترکت در Zordaya Prison Complex آغاز کنید.
 2. در زندان، یکبار در نبرد یک به یک پیروز شوید.
 3. یک هم تیمی خود را دوباره زنده (احیا) کنید.
 4. یک کانترکت در Verdansk Hospital آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به اتمام برسانید.
 6. 2 بار با پول هم تیمی خود را به بازی برگردانید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Surprisingly Surprised! Spray

راهنمای چالش High Roller بازی کالاف دیوتی وارزون

راهنمای چالش High Roller بازی کالاف دیوتی وارزون
راهنمای چالش High Roller بازی کالاف دیوتی وارزون
 1. یک کانترکت در Arklov Peak Military Base آغاز کنید.
 2. یک Loadout Drop از شاپ بخرید.
 3. یک وسیله نقلیه که در آن دشمنان حضور دارند را نابود کنید.
 4. یک کانترکت در Verdansk Stadium آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به اتمام برسانید.
 6. در یک مچ بدون down شدن 20 دقیقه زنده بمانید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Directional Emblem

راهنمای ماموریت Rocks and Box بازی Call of Duty Warzone

راهنمای ماموریت Rocks and Box بازی Call of Duty Warzone
راهنمای ماموریت Rocks and Box بازی Call of Duty Warzone
 1. یک کانترکت در Storage Town آغاز کنید.
 2. 3 عدد Munitions Box از شاپ بخرید.
 3. یک ثانیه در طوفان (میدان گاز) زنده بمانید.
 4. یک کانترکت در Karst River Quarry آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به اتمام برسانید.
 6. 15 دسته پول نقد را از روی زمین جمع‌آوری کنید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: ‌Green Hood Emblem

راهنمای چلنج Air and Sea بازی کالاف دیوتی وارزون

راهنمای چلنج Air and Sea بازی کالاف دیوتی وارزون
راهنمای چلنج Air and Sea بازی کالاف دیوتی وارزون
 1. یک کانترکت در Verdansk Port آغاز کنید.
 2. 15 دسته پول نقد را از روی زمین جمع‌آوری کنید.
 3. از 6 آرمور پلیت (همان شیلد) استفاده کنید.
 4. یک کانترکت در Arklov Peak Military Base آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به اتمام برسانید.
 6. 2 دشمن به زمین افتاده (down شده) را بکشید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Rule of Three Spray

راهنمای چالش Home for the Holidays بازی Call of Duty Warzone

راهنمای چالش Home for the Holidays بازی Call of Duty Warzone
راهنمای چالش Home for the Holidays بازی Call of Duty Warzone
 1. یک کانترکت در Verdansk Train Station آغاز کنید.
 2. در زندان، یکبار در نبرد یک به یک پیروز شوید.
 3. یکبار خود را زنده (احیا) کنید.
 4. یک کانترکت در Krovnik Farmland آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به اتمام برسانید.
 6. در هنگام استفاده از یک وسیله نقلیه، 2 کشته (کیل) یا کمک (اسیس) بگیرید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Death from Above Calling Card

راهنمای ماموریت Undercover Reporter بازی کالاف دیوتی وارزون

راهنمای ماموریت Undercover Reporter بازی کالاف دیوتی وارزون
راهنمای ماموریت Undercover Reporter بازی کالاف دیوتی وارزون
 1. یک کانترکت در BCH TV Station آغاز کنید.
 2. 5 نفر را با یک سلاح Common بکشید.
 3. 10 جعبه (چست) لوت را باز کنید.
 4. یک کانترکت در Zordaya Prison Complex آغاز کنید.
 5. 3 کانترکت را به اتمام برسانید.
 6. یک وسیله نقلیه که در آن دشمنان حضور دارند را نابود کنید.
 7. یک بار با تیم خود در در 15 رتبه اول مچ قرار بگیرید.

جایزه نهایی این چلنج: Crossbones Emblem


منبع
Games Radar

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *