سرگرمی

آموزش ساخت اوریگامی انواع حیوانات ✂️ از ماهی تا خفاش

آموزش ساخت کاردستی و اوریگامی انواع حیوانات همچون ماهی، موش، خرگوش، روباه و ...

آموزش ساخت اوریگامی انواع حیوانات ؛ بعد از مقاله آموزش ساخت اوریگامی انواع هواپیما و موشک، امروز قصد داریم تا در این مقاله از بخش سرگرمی ماگرتا به آموزش ساخت کاردستی و اوریگامی انواع حیوانات همچون ماهی، موش، خرگوش، روباه و … بپردازیم. پس در ادامه با ماگرتا همراه باشید.

آموزش ساخت اوریگامی خرگوش

آموزش ساخت اوریگامی انواع حیوانات

آموزش ساخت اوریگامی خرگوش
 1. کاغذ را به نصف تا کنید و باز کنید.
 2. هر دو طرف را در امتداد خطوط نقطه دار به وسط تا کنید.
 3. هر دو طرف را در قسمت پایین به وسط در امتداد خطوط نقطه دار وصل کنید.
 4. کاغذهای در داخل را بیرون بکشید و از هر طرف آن را صاف در یک گوش خرگوش تا کنید. این به شما یک پایه ماهی می دهد.
 5. قسمت بالای کاغذ را به پایین و پشت مدل بچسبانید.
 6. هر دو طرف را در امتداد خطوط نقطه دار به وسط تا کنید.
 7. صفحه بالایی کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 8. کاغذ را به نصف بکشید و سمت چپ را پشت مدل قرار دهید.
 9. یک خط داخلی معکوس را در امتداد خط نقطه چین ایجاد کنید.
 10. یک خط داخلی معکوس دیگر در امتداد خط نقطه چین ایجاد کنید.
 11. یک قسمت دیگر را مطابق تصویر در امتداد خط نقطه چین قرار دهید.
 12. یکی دیگر از آن‌ها را روی تای دیگر قرار دهید تا دم آن چندان نوک‌تیز نباشد.
 13. مدل را حدود 90 درجه بچرخانید.
 14. یک تا را معکوس کرده و روی لبه میانی کاغذ قرار دهید.
 15. یک تای معکوس داخلی دیگر انجام دهید تا سر آن را کامل کنید.
 16. هر دو گوش را باز کنید تا کمی بیشتر سه بعدی شوند.
 17. خرگوش شما کامل شد!

آموزش ساخت اوریگامی فیل

آموزش ساخت اوریگامی فیل
 1. کاغذ را از هر دو طرف به نصف تا کنید و بعد آنها را باز کنید.
 2. هر دو طرف کاغذ را به وسط خط نقطه‌چین کرده، تا کنید.
 3. مثلث پایین کاغذ را در پشت مدل قرار دهید.
 4. هر دو طرف پشت مدل را در امتداد خطوط نقطه چین تا کنید.
 5. یک برش کوچک در امتداد دو خط مورب ایجاد کنید.
 6. صفحه های برش داده شده کاغذ را در امتداد خط نقطه چین خورده تا کنید.
 7. بالای کاغذ را در امتداد خط نقطه چین تا کنید.
 8. دو چین را در امتداد خطوط نقطه‌چین ایجاد کنید.
 9. دو چین را در دو طرف و امتداد نقطه چین ایجاد کنید.
 10. فیل شما کامل شد.

آموزش ساخت اوریگامی پرنده

آموزش ساخت اوریگامی پرنده
 1. کاغذ را به نصف تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 2. هر دو طرف کاغذ را به خط وسط تا کنید.
 3. مثلث بالای کاغذ را در پشت مدل قرار دهید.
 4. گوشه های بالا را به پایین و مرکز را در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 5. کاغذهای داخل را باز کنید و به بیرون و پایین بکشید.
 6. این مسطح را تا کنید و سپس در طرف دیگر تکرار کنید.
 7. کناره ها را از هر طرف به سمت بالا در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 8. در پایین خطوط نقطه دار یک چین بسازید.
 9. کل مدل را از وسط تا کنید.
 10. کاغذ را حدود 90 درجه بچرخانید.
 11. یک خط داخلی معکوس را در امتداد خط نقطه چین ایجاد کنید.
 12. پرنده (کبوتر) شما آماده شد.

آموزش ساخت اوریگامی موش

آموزش ساخت اوریگامی موش
 1. کاغذ را به صورت افقی به صورت نیمه افقی تا کنید، بعد آن را باز کنید و سپس بالا و پایین را به وسط آن تا کنید.
 2. کاغذ را در طرف راست در امتداد خطوط نقطه چین باز کنید. سمت چپ کاغذ را در امتداد خط نقطه چین خورده تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 3. بالا را روی کاغذ صاف و راست بچسبانید.
 4. بالا و پایین کاغذ را در سمت چپ به راست بچسبانید.
 5. بالا و پایین را به سمت راست در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 6. مدل را از وسط تا کنید.
 7. کاغذ را به سمت چپ تا کنید.
 8. آن تکه کاغذ را به سمت راست برگردانید.
 9. صفحه بالایی کاغذ را در امتداد خط نقطه چین خورده تا کنید و آن را در پشت آن تکرار کنید.
 10. دو تاپ چین درست کنید تا گوش ها درست بشن.
 11. نوک گوش ها را به پشت تا کنید.
 12. کاغذ را برگردانید.
 13. صفحه بالایی کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 14. کاغذ را برگردانید.
 15. موش شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی قورباغه پرشی

آموزش ساخت اوریگامی قورباغه پرشی
 1. ابتدا به یک کاغذ مربعی شکل دارد و آن را از وسط تا کنید و بعد باز کنید.
 2. کاغذ را به صورت عمودی از وسط تا کنید.
 3. کاغذ را به صورت افقی از وسط تا کنید و سپس آن را باز کنید. (در ادامه این کار در تکمیل کار کمک خواهد کرد)
 4. کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 5. این چین را به خوبی تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 6. کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 7. این چین را به خوبی تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 8. کاغذ را برگردانید.
 9. کاغذ را در امتداد خط نقطه چین افقی تا کنید.
 10. این چین را به خوبی تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 11. کاغذ را به روشی که قبلاً بود برگردانید.
 12. کاغذ را در امتداد نقظه چین موجود تا کنید درست مثل این که می‌خواهید یک پایگاه بمب آب درست کنید.
 13. همه چیز را صاف فشار دهید.
 14. قسمت پایین کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 15. سمت چپ کاغذ را به سمت مرکز در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
آموزش ساخت اوریگامی قورباغه پرشی
 1. سمت راست کاغذ را به سمت مرکز در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 2. قسمت پایین کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 3. کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 4. این چین را به خوبی تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 5. کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 6. این چین را به خوبی تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 7. دو طرف کاغذ را در داخل هر دو طرف بکشید. درست مثل اینکه در حال ایجاد پایگاه قایق هستید.
 8. دو طرف کاغذ را در هر دو طرف خط نقطه‌چین تا کنید.
 9. قسمت سمت راست بالای کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید. این یکی از پاهای جلوی قورباغه را ایجاد می کند.
 10. قسمت چپ کاغذ را تا روی خط نقطه‌چین کنید تا پای دیگر را درست کنید. آن باید با پای دیگر از مرحله قبلی مطابقت داشته باشد.
 11. قسمت پایین سمت راست کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید. این یکی از پاهای عقب را تشکیل می دهد.
 12. قسمت پایین سمت چپ کاغذ را در امتداد خط نقطه‌چین تا کنید تا پای عقب دیگر را شکل دهید.
 13. کل مدل را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 14. قسمت بالایی مدل را در امتداد خط نقطه دار تا کنید.
 15. کل مدل رو بچرخانید.
 16. قورباغه پرشی شما آماده شد و اگر در قسمت پشتی آن فشار بیاورید می توانید باعث پرش آن شوید.

آموزش ساخت اوریگامی خفاش

آموزش ساخت اوریگامی خفاش
 1. کاغذ را از وسط تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 2. کاغذ را از وسط به روش دیگر تا کنید.
 3. کوه هر دو لایه کاغذ را در پشت مدل در امتداد خط نقطه‌چین تا کنید.
 4. .یک خط چین را در امتداد خطوط نقطه از هر طرف بسازید.
 5. بالای کاغذ را از هر طرف به سمت پایین و در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 6. کاغذ را برگردانید.
 7. هر دو طرف پایین کاغذ را در امتداد خطوط نقطه دار تا بزنید.
 8. قسمت بالایی مدل را تا کنید و همه چیز را صاف کنید. دایره نشان می‌دهد که چگونه آن را تا پایین نگه دارید.
 9. اوریگامی خفاش کامل شد.

آموزش ساخت اوریگامی سگ

آموزش ساخت اوریگامی سگ
 1. گوشه سمت راست کاغذ را در حدود نیمی از وسط مرکز قرار دهید.
 2. نوک لایه بالای کاغذ را به سمت راست بپیچید.
 3. کاغذ را از وسط تا کنید.
 4. کاغذ را از وسط در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 5. صفحه بالایی کاغذ را به سمت راست باز کرده و آن را صاف کنید.
 6. هر دو طرف شکل لوزی را تا وسط خطوط نقطه‌چین تا کنید و سپس آن‌ها را باز کنید.
 7. کاغذ را در امتداد خط نقطه بلند کنید ، در طرفین در امتداد چین های موجود فشار دهید و یک گلبرگ تاشو درست کنید.
 8. صفحه بالایی کاغذ را در امتداد خط نقطه چین دار تا کنید.
 9. هر دو طرف را در امتداد خطوط نقطه دار چین تا بزنید.
 10. کوه کاغذ را در امتداد خط نقطه‌چین تا کنید.
 11. کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 12. لایه بالایی کاغذ را به بالا و داخل مدل بچسبانید.
 13. لایه های دیگر کاغذ را در امتداد خطوط نقطه دار و پشت مدل تا کنید.
 14. اوریگامی سگ شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی گربه

آموزش ساخت اوریگامی گربه
 1. کاغذ را از وسط تا کنید.
 2. هر دو گوشه را در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 3. هر دو ورق کاغذ را در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 4. قسمت بالای کاغذ را به پایین و دو لایه پایین را در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 5. در قسمت پایین شکاف را باز کنید و سپس آن را پشت مدلی که با استفاده از آن به عنوان راهنما استفاده می‌شود.
 6. قسمت بالای مثلث جلوی پایین را در امتداد خط نقطه چین تا کنید.
 7. گربه شما آماده است.

آموزش ساخت اوریگامی ماهی

آموزش ساخت اوریگامی ماهی
 1. کاغذ را از وسط تا کنید.
 2. لایه بالایی کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 3. لایه پایین کاغذ را در امتداد خط نقطه ای تا کنید.
 4. این لایه کاغذ را در امتداد خط نقطه چین خورده پشت تا کنید.
 5. جلوی کاغذ را به سمت راست و در امتداد خط نقطه چین تا کنید.
 6. کاغذ را به سمت چپ و در امتداد خط نقطه چین دار تا کنید.
 7. پشت کاغذ مدل را تا کنید.
 8. کاغذ را برگردانید.
 9. اوریگامی شما آماده شد.

آموزش ساخت اوریگامی روباه

آموزش ساخت اوریگامی انواع حیوانات

آموزش ساخت اوریگامی روباه
 1. کاغذ را از وسط تا کنید و سپس آن را باز کنید.
 2. کاغذ را باز وسط به روش دیگر تا کنید.
 3. بالا و پایین را در امتداد خطوط نقطه دار تا کنید.
 4. کاغذ را از وسط به پشت سر تا کنید.
 5. کاغذ را به سمت چپ باز کنید. برای درست کردن سر، کاغذ را از وسط پایین فشار دهید.
 6. مدل را طوری چرخانده که به حالت ایستاده باشد.
 7. قسمت پایین را در امتداد خط نقطه‌چین کنید تا دم را درست کنید.
 8. اوریگامی روباه شما آماده است.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

 1. سلام من هدی جورابراهیمیان هستم . من خیلی به کاردستی و نقاشی علاقه مند هستم و همیشه به دنبال سایت های زیبا و جالب در گوگل هستم . این کاردستی های زیبا هم در نظر من خیلی قشنگ هستند البته من فقط از اون قورباغه 🐸 خوشم اومد . البته بقیه هم خیلی زیبا هستن نمیشه گفت کاش می تونستم بهتون بوفه ی کاردستی هام رو نشون بدم و یکی رو به اون کسی که این سایت رو درست کرده بدم . من آنقدر که عاشق کاردستی هستم موقع تولدم که فروردین ماه هست گاهی اوقات از دوستام کاردستی هدیه میگیرم البته که من ۹ سالمه ولی عاشق کاردستی هستم.دوستون دارم و تا دیدار بعدی خداحافظ.،❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *