سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ CHURCH GIRL از Beyonce

تکست ، متن و معنی موزیک بیانسه به نام چرچ گرل - CHURCH GIRL به معنای دختر کلیسا

متن و ترجمه آهنگ CHURCH GIRL از Beyonce ، تکست و معنی اهنگ چرچ گرل به معنای دختر کلیسا از بیانسه

Lyrics and Translation Music Beyoncé CHURCH GIRL

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی CHURCH GIRL از Beyonce ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ BREAK MY SOUL از Beyonce

متن و ترجمه آهنگ CHURCH GIRL از Beyonce
متن و ترجمه آهنگ CHURCH GIRL از Beyonce

متن و معنی اهنگ CHURCH GIRL از Beyonce

[Intro]

(Don’t play me)
با من بازی نکن

(Don’t play me)
با من بازی نکن

Ooh, ooh-ooh (I wanna be centered)
اوووه اوووه اوووه (من می خوام متمرکز باشم)

Ooh-ooh (I wanna be centered)
اوووه اوووه (من می خوام متمرکز باشم)

Ooh-ooh (I wanna be centered)
اوووه اوووه (من می خوام متمرکز باشم)

(Inside me, me, me, e-ee)
درون من، من، من

[Verse 1]

I been up, I been down
من در زندگیم بالا پایین داشتم

Feel like I move mountains
احساس میکنم کوه هایی رو عبور کردم

Got friends that cried fountains, oh
دوستانی دارم که مثل فواره برام اشک ریختن، اوه

[Pre-Chorus]

I’m warning everybody, soon as I get in this party
من دارم به هم هشدار میدم، به محض اینکه رسیدم به این پارتی

I’m gon’ let go of this body, I’m gonna love on me
میخوام این بدن رو رها کن، میخوام خودمو دوست داشته باشم

Nobody can judge me but me
هیچکس نمیتونه منو قضاوت کنه به جز خودم

I was born free (Ooh)
من آزاد متولد شدم

[Chorus]

I’ll drop it like a t—ie, drop it like a t—-ie
میخوام مثل یک بدکاره عمل کنم، مثل یک بدکاره عمل کنم

I said now pop it like a t—-e, pop it like a t—-e (You bad)
گفتم میخوام مثل یک بدکاره بترکونم، مثل یک بدکاره بترکونم

We said now drop it like a t—–e, drop it like a t—–e (You bad)
ما گفتیم حالا مثل یک بدکاره عمل کن، مثل یک بدکاره عمل کن

Church girls acting loose, bad girls acting snotty (You bad)
دخترای کلیسا مثل بازنده رفتار میکنن، دختر شر زننده

Let it go, girl (Let it go), let it out, girl (Let it out)
رهاش کن دختر، رهاش کن دختر

Twirl that a– like you came up out the South, girl (Uh, uh)
اون رو جوری تکوت بذع انگار از شمال اومدی

I said now drop it like a t—-ie, drop it like a t—-ie (You bad)
گفتم حاال مثل یکبدکاره عمل کن، مثل یک بدکاره عمل کن

Bad girl acting naughty, church girl, don’t hurt nobody
دختران بد شیطنت میکنن، دختر کلیسا، به کسی آسیب نمیزنه

[Post-Chorus]

You can be my daddy if you want to (You bad)
اگه دلت میخواد میتونی ددی من باشی

You, you can be my daddy if you want to
اگه دلت میخواد میتونی ددی من باشی

You can get it tatted if you want to (You bad)
میتونی تتو دار داشته باشیش

You, you can get it tatted if you want to (Try not hurt nobody)
میتونی تتو دار داشته باشیش

Put your lighters in the sky, get this mo—–er litty (You bad)
فندک هاتون رو به سمت آسمون بگیرید، این لیتی لعنتی رو ببین

She gon’ shake that a– and them pretty tig old bitties (Huh)
اون میخواد دستشو تکون بده و اون بیت های قدیمی عالیش رو بزنه

So get your racks up (Word), get your math up (Huh)
پس پولاتو ببر بپاش، دهنتو باز بذار

I’ma back it up (Uh), back it, back it up (Back it, back it up)
من میخوام کارو یه سره کنم

I’ma buss it, buss it, buss it, buss it, actin’ up (Actin’ up)
میخوام ماچ و بوسه کنم، شیطنت کنم

I see them grey sweats (Ooh), I see a blank check (Ooh-ooh)
من شلوار خاکستری اونارو میبینم، من یک چک سفید امضا میبینم

لیریک و ترجمه آهنگ CHURCH GIRL از بیانسه

[Verse 2]

Mm, I’m finally on the other side
من بالاخره اونور هستم

I finally found the extra smiles
من بالاخره لبخندهای بزرگ رو پیدا کردم

Swimming through the oceans of tears we cried (Tears that we’ve cried)
در اقیانوسی از اشک هایی که گریه کردیم شنا میکنم

You know we got church in the morning (The morning)
میدونی که صبحا هم کلیسا بازه

But you doin’ God’s work, you goin’ in (Ooh)
اما تو داری کار خدا رو انجام میدی، داری داخل میشی

She ain’t tryna hurt nobody (Ooh)
اون نمیخواد به کسی آسیب بزنه

She just tryna do the best she can (Ooh)
اون دختر فقط داره تمام تلاشش رو برای خوش میکنه

Happy on her own
به روش خودش شاده

With her friends, without a man
با دوستش بدون هیچ مردی

[Pre-Chorus]

I’m warning everybody, soon as I get in this party
من دارم به هم هشدار میدم، به محض اینکه رسیدم به این پارتی

I’m gon’ let go of this body, I’m gonna love on me
میخوام این بدن رو رها کن، میخوام خودمو دوست داشته باشم

Nobody can judge me but me
هیچکس نمیتونه منو قضاوت کنه به جز خودم

I was born free (Born free)
من آزاد متولد شدم

[Chorus]

I’ll drop it like a t—-e, drop it like a th—-e (Free)
میخوام مثل یک بدکاره عمل کنم، مثل یک بدکاره عمل کنم

I said now pop it like a thottie, pop it like a t—-e (You bad, free)
گفتم میخوام مثل یک بدکاره بترکونم، مثل یک بدکاره بترکونم

We said now drop it like a thottie, drop it like a t—-e (You bad)
ما گفتیم حالا مثل یک بدکاره عمل کن، مثل یک بدکاره عمل کن

Church girls acting loose, bad girls acting snotty (You bad)
دخترای کلیسا مثل بازنده رفتار میکنن، دختر شر زننده

Let it go, girl (Let it go), let it out, girl (Let it out)
رهاش کن دختر، رهاش کن دختر

Twirl that a– like you came up out the South, girl (Ooh, ooh)
اون رو جوری تکوت بذع انگار از شمال اومدی

I said now drop it like a thottie, drop it like a t—-e (You bad)
گفتم حالا مثل یکبدکاره عمل کن، مثل یک بدکاره عمل کن

Bad girl acting naughty, church girl, don’t hurt nobody (Don’t hurt nobody)
دختران بد شیطنت میکنن، دختر کلیسا، به کسی آسیب نمیزنه

[Post-Chorus]

You can be my daddy if you want to (You bad)
اگه دلت میخواد میتونی ددی من باشی

You, you can be my daddy if you want to (You bad)
اگه دلت میخواد میتونی ددی من باشی

You can get it tatted if you want to (You bad)
میتونی تتو دار داشته باشیش

You, you can get it tatted if you want to (Try not hurt nobody)
میتونی تتو دار داشته باشیش

Put your lighters in the sky, get this m——er litty (You bad)
فندک هاتون رو ب سمت آسمون بگیرید، این لیتی لعنتی رو ببین

She gon’ shake that a– and them pretty tig old bitties (Huh)
اون میخواد دستشو تکون بده و اون بیت های قدیمی عالیش رو بزنه

So get your racks up (Word), get your math up (Huh)
پس پولاتو ببر بپاش، دهنتو باز بذار

I’ma back it up (Uh), back it, back it up (Back it, back it up)
من میخوام کارو یه سره کنم

I’ma buss it, buss it, buss it, buss it, actin’ up (Actin’ up)
میخوام ماچ و بوسه کنم، شیطنت کنم

I see them grey sweats (Ooh), I see a blank check (Ooh-ooh)
من شلوار خاکستری اونارو میبینم، من یک چک سفید امضا میبین

[Outro]

Must be the cash ’cause it ain’t your face
باید پول نقد باشه چون صورت تو نیست

It must be the cash ’cause it ain’t your face
اون باید پول نقد باشه چون صورت تو نیست

Now do it, baby, stick it, baby, do it, baby, stick it
حالا انجامش یده عزیزو، بچسبونش عزیزم

Baby, do it, baby, spin it, now spin it, baby, do it
عزیزم بچرخونش، عزیزم بچرخونش

Now spin that cash a little harder
یکم اون گردونه امتیاز رو محکم تر بچرخون

And she might let you dive in the water
و ممکنه اون بذاره داخل آب فرو بری

Drop it like a t—-e, drop it like a t—-e
مثل یک بدکاره عمل کن، مثل یک بدکاره عمل کن،

Now, now, now drop it like a t—-e, drop it like a t—-e
حاال مثل یک بدکاره عمل کن، مثل یک بدکاره عمل کن

Oh, oh, drop it like a t—-e, drop it like a t—-e
مثل یک بدکاره عمل کن، مثل یک بدکاره عمل کن

Good girls actin’ bad, church girls, don’t hurt nobody
دخترای خوب بد رفتار میکنن، دخترای کلیسا، به کسی آسیب نمیزنن

I ain’t tryna hurt nobody (Mmm)
من سعی ندارم بهت آسیب بزنم

Tryna bring a life up in your body (Mmm-mm, mmm)
سعی کن به بدنت نشاط بیاری

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Irreplaceable از Beyonce

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Beyonce به نام CHURCH GIRL ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.