سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ All my friends are toxic از BoyWithUke

تکست ، متن و معنی موزیک بوی ویت یو کی به نام آل مای فرندز آر تاکسیک - All my friends are toxic به معنای همه دوستام سمی هستن

متن و ترجمه آهنگ All my friends are toxic از BoyWithUke ، تکست و معنی اهنگ آل مای فرندز آر تاکسیک به معنای همه دوستام سمی هستن از بوی ویت یو کی

Lyrics and Translation Music BoyWithUke Toxic

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی All my friends are toxic از BoyWithUke ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Living Life In The Night از Cheriimoya و Sierra Kidd

متن و ترجمه آهنگ All my friends are toxic از BoyWithUke
متن و ترجمه آهنگ All my friends are toxic از BoyWithUke

متن و معنی اهنگ All my friends are toxic از BoyWithUke

[Verse 1]

All my friends are toxic, all ambitionless
دوستام همشون سمی ان، همشون بی انگیزه ان

So rude and always negative
خیلی بی ادبن و همیشه منفی گرا و بدبین هستن

I need new friends, but it′s not that quick and easy
من به دوستان جدیدی نیاز دارم، اما این خیلی سریع و آسون نیست.

Oh, I’m drowning, let me breathe
اوه، دارم غرق میشم، اجازه بده نفس بکشم

[Chorus]

I′m better off all by myself
بهتره خودم تنهایی برم

Though I’m feeling kinda empty without somebody else
اگرچه وقتی کسی و ندارم احساس پوچی میکنم

Oh, I hear you crying out for help
اوه، می شنوم که فریاد میکشی که یکی کمکت کنه

But you never showed for me when I was ringing your cellphone
ولی هیچ وقت سر و کلت پیدا نشد وقتی که به موبایلت زنگ میزدم

Oh, you don’t know how it feels to be alone
اوه، تو نمیتونی درک کنی که تنها بودن چه حسی داره

Baby, oh, I′ll make you know, I′ll make you know, oh
عزیزم، اوه، من کاری می‌کنم که بدونی، من کاری می‌کنم که تو بدونی، اوه

[Bridge]

(Oh,I’m drowning, let me breathe)
(اوه دارم غرق میشم، اجازه بده نفس بکشم)

I′m drowning, let me breathe
دارم غرق میشم، اجازه بده نفس بکشم

(Oh,I’m drowning, let me breathe)
(اوه دارم غرق میشم، اجازه بده نفس بکشم)

I′m drowning, let me breathe
دارم غرق میشم، اجازه بده نفس بکشم

[Verse 2]

But life is immaculate, backing it up a bit
ولی زندگی بی عیب و نقصه و کمی ازش حمایت میکنه

Counting my hours and knocking on wood
لحظه شماری میکنم و میزنم به تخته که چشم نخورم

Avoiding my opposites, chewin’ on chocolate
از مخالفام دوری میکنم، شکلات میخورم

Had a bit limited time, but I should
زمان محدودی داشتم، ولی من باید

Be good for a minute, don′t want to admit it
برای یه دقیقه خوب باش، نمی‌خوای اعتراف کنی

I’m running on seconds, I’m rigid, I′m screwed
در عرض چند ثانیه خودمو جمع و جور می‌کنم، بدنم منقبض میشه

Don′t know what to do, I’m thinking of you
نمی‌دونم چه کار کنم، به تو فکر می‌کنم

I′m drinking up bottles and bottles of booze
من در حال نوشیدن بطری ها و بطری های دیگر هستم

لیریک و ترجمه آهنگ All my friends are toxic از بوی ویت یو کی

[Chorus]

I’m better off all by myself
من تنهایی حالم خیلی بهتره

Though I′m feeling kinda empty without somebody else
اگرچه وقتی کسی و ندارم احساس پوچی میکنم

Oh, I hear you crying out for help
اوه، می شنوم که فریاد میکشی که یکی کمکت کنه

But you never showed for me when I was ringing your cellphone
ولی هیچ وقت سر و کلت پیدا نشد وقتی که به موبایلت زنگ میزدم

Oh, you don’t know how it feels to be alone
اوه، تو نمیتونی درک کنی که تنها بودن چه حسی داره

Baby, oh, I′ll make you know, I’ll make you know, oh
عزیزم، اوه، من کاری می‌کنم که بدونی، من کاری می‌کنم که تو بدونی، اوه

[Verse 3]

I fell into your river
من توی رودخونه ی تو افتادم

That’s where you told me lies
جایی که دروغ هات و به خوردم دادی

You said that I′d feel better
تو گفتی که حالم بهتره

But this is where good guys die
ولی این جا همون جاییه که آدم خوبا میمیرن

You took my pride away, but
تو غرورم و ازم گرفتی، ولی

You cannot take my life
نمیتونی زندگیم و ازم بگیری

I′ll find another way
یه راه دیگه پیدا می‌کنم

I’ll wonder if you′re takin’ my life
من تعجب می‌کنم که تو زندگی من رو با خودت داری

Don′t you see how I…
نمی بینی چطوری من …

[Chorus]

I’m better off all by myself
من تنهایی حالم خیلی بهتره

Though I′m feeling kinda empty without somebody else
اگرچه وقتی کسی و ندارم احساس پوچی میکنم

Oh, I hear you crying out for help
اوه، می شنوم که فریاد میکشی که یکی کمکت کنه

But you never showed for me when I was ringing your cellphone
ولی هیچ وقت سر و کلت پیدا نشد وقتی که به موبایلت زنگ میزدم

Oh, you don’t know how it feels to be alone
اوه، تو نمیتونی درک کنی که تنها بودن چه حسی داره

Baby, oh, I’ll make you know, I′ll make you know, oh
عزیزم، اوه، من کاری می‌کنم که بدونی، من کاری می‌کنم که تو بدونی، اوه

I′m better off all by myself
من تنهایی حالم خیلی بهتره

Though I’m feeling kinda empty without somebody else
اگرچه وقتی کسی و ندارم احساس پوچی میکنم

Oh, I hear you crying out for help
اوه، می شنوم که فریاد میکشی که یکی کمکت کنه

But you never showed for me when I was ringing your cellphone
ولی هیچ وقت سر و کلت پیدا نشد وقتی که به موبایلت زنگ میزدم

Oh, you don′t know how it feels to be alone
اوه، می شنوم که فریاد میکشی که یکی کمکت کنه

Baby, oh, I’ll make you know, I′ll make you know, oh
ولی هیچ وقت سر و کلت پیدا نشد وقتی که به موبایلت زنگ میزدم

متن موزیک پیشنهادی: متن ترجمه آهنگ Celia از Camila Cabello

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ BoyWithUke به نام All my friends are toxic ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !