سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Anpanman از BTS

لیریک ، متن و معنی موزیک انپانمن - Anpanman ؛ تلفظ اهنگ انپانمن از بی تی اس

متن و ترجمه آهنگ Anpanman از BTS ؛ تلفظ و تکست و معنی اهنگ انپانمن از گروه کره ای بی تی اس 

Lyrics and Translation Music Coldplay And BTS My Universe

در ادامه برای خواندن متن اصلی کره ای – انگلیسی ، تلفظ به انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Anpanman از BTS ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ The Feels از TWICE
و
متن و ترجمه آهنگ My Universe از Coldplay و BTS

متن و ترجمه آهنگ Anpanman از BTS
متن و ترجمه آهنگ Anpanman از BTS

متن و معنی اهنگ Anpanman از BTS

[Intro: V]

Waiting for you, Anpanman
مرد شرینی لوبیایی، منتظرت بودیم

Waiting for you, Anpanman
مرد شرینی لوبیایی، منتظرت بودیم

[Verse 1: j-hope]

내겐 없지 알통이나 갑빠
من عضله ی بازو یا سیکس پک ندارم

내겐 없지 super car like Batman
مثل بتمن ماشین خارق العاده ندارم

되게 멋진 영웅이 내 낭만
ایده آلم یه قهرمان خیلی باحاله

But 줄 수 있는 건 오직 Anpan
اما تنها چیزی که میتونم بهتون بدم انپنه

꿈꿔왔네 hero like Superman
آرزو داشتم قهرمانی مثل سوپرمن بشم

힘껏 뛰었네 하늘높이 방방
محکم پریدم، خیلی بلند تا آسمونا

무릎팍 까지는 것 따윈 두렵지 않아
از کبود کردن زانوهام نمی ترسیدم

순수한 내 어릴 적의 망상
دلگرمیم دوران کودکی و بی گناهیمه

[Verse 2: SUGA & j-hope]

I′m not a superhero
من یه سوپرمن نیستم

Oh, 많은 것을 바라지마, eh
از من انتظار زیادی نداشته باش

I can be your hero
میتونم قهرمانتون باشم

이런 말이 가당키나
خیلی مطمئن نیستم که تاثیری داشته باشه

한 일인지 모르겠어 정말
مطمئن نیستم با عقل جور در بیاد یا نه

근데 꼭 해야겠어요 엄마
ولی مامان, من واقعٱ باید اینکارو انجام بدم

내가 아니면 누가할까
اگه من انجامش ندم پس کی میده

You can call me, say, Anpan
تو میتونی منو صدا کنی، بگو شیرینی لوبیا

[Pre-Chorus: V, All]

Waiting for you, Anpanman
مرد شرینی لوبیایی، منتظرت بودیم

(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
بذار بشنوم میگی، بذار بشنوم میگی

Waiting for you, Anpanman
مرد شرینی لوبیایی، منتظرت بودیم

(Turn it up, turn it up, turn it up)
بترکونش، بترکونش، بترکونش

좀 더 힘을 내볼래
دوباره نیرومو جمع میکنم

(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
بذار بشنوم میگی، بذار بشنوم میگی

너의 힘이 돼줄래
میشم قدرت شما

(Turn it up, turn it up, turn it up)
بترکونش، بترکونش، بترکونش

متن و ترجمه آهنگ Anpanman از بی تی اس

[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]

계속 돌려 돌려 나의 Anpan
شیرینی لوبیایی من به چرخیدن و چرخیدن ادامه بده

Keep ballin’, ballin′ still 방탄
به رقصیدین و رقصیدن ادامه میدم

눈 뜨니 hero but still in 미로
همین که چشامو باز می کنم یه قهرمانم، ولی هنوز توی هزارتوئم

그 young man, young man, young man
اون مرد جوان، مرد جوان، مرد جوان

계속 몰래 몰래 상처 만땅
مخفیانه، مخفیانه با درد پوشیده شده

But ballin’, ballin’ still 방탄
اما ادامه میدیم، ادامه میدیم هنوز بنگتنیم

아파도 hero 두려움은 뒤로
حتی اگه صدمه ببینم هنوز قهرمانم ترسو پشت سر بذار

Anpanman-panman-panman
مرد شیرنی لوبیایی، شیرینی لوبیایی، شیرنی لوبیایی

[Post-Chorus: SUGA, j-hope, All]

I′m a new generation, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

I′m a new superhero, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

내가 가진 건 이 노래 한방
تنها چیزی که دارم همین آهنگه

Lemme say, “All the bad men, cop-out”
“بزار بگم “همه ی آدم های بد تحویل پلیس داده میشن

I’m a new generation, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

I′m a new superhero, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

내가 가진 건 이 노래 한방
تنها چیزی که دارم همین آهنگه

Lemme say, “All the bad men, cop-out”
“بزار بگم “همه ی آدم های بد تحویل پلیس داده میشن

[Verse 3: RM]

가끔은 이 모든 게 두렵네
بعضی وقتا از تمام اینا میترسم

사랑하는 게 넘 많이 생겼기에
چون اومدم خیلی از چیزاییو که دوست دارم داشته باشم

누군 말해 너도 이제 꼰대 다 됐으
بعضیا میگن تو دیگه تقریبا یه فسیل قدیمی هستی

자격 없어 그냥 하던 거나 잘 해
تو لایقش نیستی فقط همون کاریو که می کردی خوب انجام بده

그래도 난 영웅이고파
ولی من هنوز میخوام یه قهرمان باشم

줄 수 있는 건 단팥빵
تنها چیزی که میتونم بهتون بدم انپنه

과 수고했단 말뿐이다만
و یه جمله خیلی سخت کار کردی

부름 바로 날라갈게 날 불러줘
ولی اگه صدام کنی به سمتت پرواز میکنم. لطفا صدام بزن

تکست و ترجمه آهنگ Anpanman از BTS

[Pre-Chorus: Jin, All]

Waiting for you, Anpanman
مرد شرینی لوبیایی، منتظرت بودیم

(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
بذار بشنوم میگی، بذار بشنوم میگی

Waiting for you, Anpanman
مرد شرینی لوبیایی، منتظرت بودیم

(Turn it up, turn it up, turn it up)
بترکونش، بترکونش، بترکونش

좀 더 힘을 내볼래
دوباره نیرومو جمع میکنم

(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
بذار بشنوم میگی، بذار بشنوم میگی

너의 힘이 돼줄래
میشم قدرت شما

(Turn it up, turn it up, turn it up)
بترکونش، بترکونش، بترکونش

[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]

계속 돌려 돌려 나의 Anpan
شیرینی لوبیایی من به چرخیدن و چرخیدن ادامه بده

Keep ballin’, ballin′ still 방탄
به رقصیدین و رقصیدن ادامه میدم و هنوز هم از بی تی اس هستم

눈 뜨니 hero but still in 미로
همین که چشامو باز می کنم یه قهرمانم، ولی هنوز توی هزارتوئم

그 young man, young man, young man
اون مرد جوان، مرد جوان، مرد جوان

계속 몰래 몰래 상처 만땅
مخفیانه، مخفیانه با درد پوشیده شده

But ballin’, ballin′ still 방탄
ولی می رقصم و می رقصم و هنوز هم از بی تی اس هستم

아파도 hero 두려움은 뒤로
حتی اگه صدمه ببینم هنوز قهرمانم ترسو پشت سر بذار

Anpanman-panman-panman
مرد شیرنی لوبیایی، شیرینی لوبیایی، شیرنی لوبیایی

[Bridge: Jung Kook, Jimin]

솔직하게 무서워 넘어지는 게
اگه بخوام صادق باشم من از سقوط میترسم

너희들을 실망시키는 게
و اینکه بخوام شمارو نا امید کنم

그래도 내 온 힘을 다해서라도
ولی اگه تموم نیروم صرفش بشه

나 꼭 너의 곁에 있을게
مطمئن میشم که کنارتون خواهم بود

다시 넘어지겠지만
با اینکه ممکنه دوباره سقوط کنم اما

또 다시 실수 하겠지만
دوباره اشتباه کنم اما

또 진흙투성이겠지만
دوباره گلی بشم اما

나를 믿어 나는 hero니까 yeah, yeah
من خودمو باور دارم چون یه قهرمان، اره اره

لیریک و ترجمه آهنگ Anpanman از BTS

[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]

돌려 돌려 나의 Anpan
شیرینی لوبیایی من به چرخیدن و چرخیدن ادامه بده

Keep ballin’, ballin’ still 방탄
ادامه میدیم ادامه میدیم هنوز بنگتنیم

눈 뜨니 hero but still in 미로
همین که چشامو باز می کنم یه قهرمانم، ولی هنوز توی هزارتوئم

그 young man, young man, young man
اون مرد جوان، مرد جوان، مرد جوان

계속 몰래 몰래 상처 만땅
مخفیانه، مخفیانه با درد پوشیده شده

But ballin′, ballin′ still 방탄
ولی می رقصم و می رقصم و هنوز هم از بی تی اس هستم

아파도 hero 두려움은 뒤로
حتی اگه صدمه ببینم هنوز قهرمانم ترسو پشت سر بذار

Anpanman-panman-panman
مرد شیرنی لوبیایی، شیرینی لوبیایی، شیرنی لوبیایی

[Post-Chorus: j-hope, RM, Jung Kook, All]

I’m a new generation, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

I′m a new superhero, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

내가 가진 건 이 노래 한방
تنها چیزی که دارم همین آهنگه

Lemme say, “All the bad men, cop-out”
“بزار بگم “همه ی آدم های بد تحویل پلیس داده میشن

I’m a new generation, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

I′m a new superhero, Anpanman
من یه نسل جدیدم، مرد شیرینی لوبیایی ام

내가 가진 건 이 노래 한방
تنها چیزی که دارم همین آهنگه

Lemme say, “All the bad men, cop-out”
“بزار بگم “همه ی آدم های بد تحویل پلیس داده میشن

[Outro: Jung Kook]

Woah, oh
واووه، اوع

تلفظ انگلیسی لیریک و متن آهنگ Anpanman از BTS

[Intro: V]

Waiting for you, Anpanman
Waiting for you, Anpanman

[Verse 1: j-hope]

Naegen eopji altongina gapppa
Naegen eopji super car like Batman
Doege meotjin yeongungi nae nangman
But jul su inneun geon ojik Anpan
Kkumkkwowanne hero like Superman
Himkkeot ttwieonne haneullopi bangbang
Mureuppak kkajineun geot ttawin duryeopji ana
Sunsuhan nae eoril jeogui mangsang

[Verse 2: SUGA & j-hope]

I’m not a superhero
Maneun geoseul barajima
I can be your hero
Ireon mari gadangkina
Han irinji moreugesseo jeongmal
Geunde kkok haeyagesseoyo eomma
Naega animyeon nugahalkka
You can call me, say Anpan

[Pre-Chorus: V, All]

Waiting for you Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
Jom deo himeul naebollae
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Neoui himi dwaejullae
(Turn it up, turn it up, turn it up)

[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]

Gyesok dollyeo dollyeo naui Anpan
Keep ballin’ ballin’ still bangtan
Nun tteuni hero but still in miro
Geu young man, young man, young man
Gyesok mollae mollae sangcheo manttang
But ballin’ ballin’ still bangtan
Apado hero duryeoumeun dwiro
Anpanman panman panman

[Post-Chorus: SUGA, j-hope, All]

I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation Anpanman
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang
Lemme say “All the bad men, cop out”

[Verse 3: RM]

Gakkeumeun i modeun ge duryeomne
Saranghaneun ge neom mani saenggyeotgie
Nugun malhae neodo ije kkondae da dwaesseu
Jagyeok eopseo geunyang hadeon geona jal hae
Geuraedo nan yeongungigopa
Jul su inneun geon danpatppang
Gwa sugohaetdan malppunidaman
Bureum baro nallagalge
Nal bulleojwo

[Pre-Chorus: Jin, All]

Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
Jom deo himeul naebollae
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Neoui himi dwaejullae
(Turn it up, turn it up, turn it up)

[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]

Gyesok dollyeo dollyeo naui Anpan
Keep ballin’ ballin’ still bangtan
Nun tteuni hero but still in miro
Geu young man, young man, young man
Gyesok mollae mollae sangcheo manttang
But ballin’ ballin’ still bangtan
Apado hero duryeoumeun dwiro
Anpanman panman panman

[Bridge: Jung Kook, Jimin]

Soljikage
Museowo neomeojineun ge
Neohuideureul silmangsikineun ge
Geuraedo nae on himeul dahaeseorado
Na kkok neoui gyeote isseulge
Dasi neomeojigetjiman
Ttodasi silsu hagetjiman
Tto jinheultuseongigetjiman
Nareul mideo naneun heronikka
Yeah yeah

[Chorus: All, Jung Kook, Jimin]

Gyesok dollyeo dollyeo naui Anpan (Ooh)
Keep ballin’ ballin’ still bangtan
Nun tteuni hero but still in miro (Ooh)
Geu young man, young man, young man
Gyesok mollae mollae sangcheo manttang (Ooh)
But ballin’ ballin’ still bangtan
Apado hero duryeoumeun dwiro (Ooh)
Anpanman panman panman

[Post-Chorus: j-hope, RM, Jung Kook, All]

I’m a new generation Anpanman (Woah, oh)
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang (Woah, oh)
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation Anpanman (Woah, oh)
I’m a new superhero Anpanman
Naega gajin geon i norae hanbang (Woah, oh)
Lemme say “All the bad men, cop out”

[Outro: Jung Kook]

Woah, oh

ترجمه و معنی انگلیسی آهنگ Anpanman از BTS بی تی اس

[Intro: V]

Waiting for you, Anpanman
Waiting for you, Anpanman

[Verse 1: J-Hope]

I don’t have biceps or pecs
I don’t have a super car like Batman
The ideal hero is my fantasy
But all I can give you is Anpan
I’ve dreamed of becoming a hero like Superman
I ran with all my strength, jumping high up in the sky
I’m not afraid of little things like bruising my knees
A innocent fantasies of my childhood

[Verse 2: Suga]

I’m not a superhero
Don’t expect a lot
I can be your hero
I’m really not sure whether that even makes sense
But mom, I really need to do it
Who’s gonna do it if it isn’t me?
You can call me, say Anpan

[Pre-Chorus: V, Jungkook, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]

Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
I’ll muster up the strength a little more
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
I’ll be your strength
(Turn it up, turn it up, turn it up)

[Chorus: Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]

Keep spinning and spinning my Anpan
Keep ballin’, ballin’ still Bangtan
As I open my eyes, I’m a hero, but still in maze
That young man, young man, young man
Keep secretly, secretly getting covered in bruises
But ballin’, ballin’ still Bangtan
Even if I’m hurt, I’m a hero, Put the fear behind
Anpanman, panman, panman

[Hook: Suga, J-Hope]

I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
All I have is this one song
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
All I have is this song
Lemme say “All the bad men, cop out”

ترجمه آهنگ Anpanman از BTS به انگلیسی

[Verse 3: RM]

Sometimes I’m afraid of all this
Because I came to have so many things that I love
Some say, you’re almost an old fossil now
You’re not qualified, Just do what you’ve been doing before
But I still want to be a hero
All I can give you is Anpan
And a word, “You’ve worked hard,”
But I’ll fly to you right away if you call me
Please call me

[Pre-Chorus: Jin, Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga]

Waiting for you, Anpanman
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
Waiting for you, Anpanman
(Turn it up, turn it up, turn it up)
I’ll muster up the strength a little more
(Lemme hear ya say, lemme hear ya say)
I’ll be your strength
(Turn it up, turn it up, turn it up)

[Chorus: Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]

Keep spinning and spinning my Anpan
Keep ballin’, ballin’ still Bangtan
As I open my eyes, I’m a hero, but still in maze
That young man, young man, young man
Keep secretly, secretly getting covered in bruises
But ballin’, ballin’ still Bangtan
Even if I’m hurt, I’m a hero, Put the fear behind
Anpanman, panman, panman

[Bridge: Jungkook, Jimin]

To be honest
I’m scared of falling
And of letting you down
But, even if it takes up all my strength
I will be sure that I stay by your side
Although I’ll fall again
I’ll make a mistake again
And I’ll be covered in mud
I believe in myself because I’m a hero
Yeah, yeah

[Chorus: Jungkook, V, Jimin, RM, J-Hope, Suga, Jin]

Keep spinning and spinning my Anpan
Keep ballin’, ballin’ still Bangtan
As I open my eyes, I’m a hero, but still in maze
That young man, young man, young man
Keep secretly, secretly getting covered in bruises
But ballin’, ballin’ still Bangtan
Even if I’m hurt, I’m a hero, Put the fear behind
Anpanman, panman, panman

[Hook: J-Hope, RM]

I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
What I have is a single blow of this song
Lemme say “All the bad men, cop out”
I’m a new generation, Anpanman
I’m a new superhero, Anpanman
What I have is a single blow of this song
Lemme say “All the bad men, cop out”

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Be Alright از Dean Lewis

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ BTS به نام Anpanman ، نهایت استفاده را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

  1. تهیونگ😍😍😍😍 گفت:

    مرد شیرینی لوبیایی منتظرت بودیم😍 مامان من واقعا باید اینکارو انجام بدم🥺😔

  2. ی کسی گفت:

    عالی من نمی دونستم انپامن یعنی چی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *