سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Tell Me You Love Me از Demi Lovato

تکست ، متن و معنی موزیک دمی لواتو به نام تل می یو لاو می - Tell Me You Love Me به معنای به من بگو دوستم داری

متن و ترجمه آهنگ Tell Me You Love Me از Demi Lovato ، تکست و معنی اهنگ تل می یو لاو می به معنای به من بگو دوستم داری از دمی لواتو

Lyrics and Translation Music Demi Lovato Tell Me You Love Me

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Tell Me You Love Me از Demi Lovato ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Don’t Do It For Me Anymore از Demi Lovato

متن و ترجمه آهنگ Tell Me You Love Me از Demi Lovato
متن و ترجمه آهنگ Tell Me You Love Me از Demi Lovato

متن و معنی اهنگ Tell Me You Love Me از Demi Lovato

[Verse 1]

Oh no, here we go again
اوه نه، دوباره شروع شد

Fighting over what I said
در مورد چیزی که گفتم دعوا میگیریم

I′m sorry, yeah I’m sorry
من متاسفم، آره من متاسفم

Bad at love, no, I′m not good at this
من تو عشق بدم، نه، تو عشق خوب نیستم

But I can’t say I’m innocent
اما نمیتونم بگم که بیگناهم

Not hardly, but I′m sorry
سخت نیس ، اما من متاسفم

[Pre-Chorus]

And all my friends, they know and it′s true
و همه ی دوستام اینو میدونن و این حقیقته که

I don’t know who I am without you
من نمیدونم که بدون تو کی ام

I got it bad, baby
واقعا نمی دونم ، عزیزم

Got it bad
واقعا نمیدونم

[Chorus]

Oh, tell me you love me
اوه، بگو دوستم داری

I need someone on days like this, I do
من تو این روزا به یکی نیاز دارم، واقعا

On days like this
تو این جور روزا

Oh, tell me you love me
اوه، بگو دوستم داری

I need someone
من به یکی نیاز دارم

On days like this, I do
تو این روزا، واقعا

On days like this
تو این جور روزا

Oh, can you hear my heart say
اوه، میتونی بشنوی که قلبم میگه

Oh, oh, oh…
اوه، اووه، اوووه

No, you ain′t nobody ’til you got somebody
نه، تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

You ain′t nobody ’til you got somebody
تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

[Verse 2]

And I hope I never see the day
و امیدوارم که هیچ وقت اون روز رو نبینم

That you move on and be happy without me
که تو میگذری و خوشحالی بدون من

Without me
بدون من

What′s my hand without your heart to hold?
بدون قلبت چی دارم تو دستام؟

I don’t know what I’m living for
نمیدونم واسه چی دارم زندگی می کنم

If I′m living without you, oh, oh
اگه بدون تو زندگی کنم نمیدونم

[Pre-Chorus]

All my friends, they know and it′s true
و همه ی دوستام اینو میدونن و این حقیقته که

I don’t know who I am without you
من نمیدونم که بدون تو کی ام

I′ve got it bad, baby
واقعا نمی دونم ، عزیزم

I got it bad
واقعا نمی دونم

[Chorus]

Oh, tell me you love me
اوه، بگو دوستم داری

I need someone on days like this, I do
من تو این روزا به یکی نیاز دارم، واقعا

On days like this
تو این جور روزا

Oh, tell me you love me
اوه، بگو دوستم داری

I need someone
من به یکی نیاز دارم

On days like this, I do
تو این روزا، واقعا

On days like this
تو این جور روزا

Oh, can you hear my heart say
اوه، میتونی بشنوی که قلبم میگه

Oh, oh, oh…
اوه، اووه، اوووه

No, you ain′t nobody ’til you got somebody
نه، تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

You ain′t nobody ’til you got somebody
تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

My heart’s like
قلبم مثل

Oh, oh, oh…
اوه، اووه، اوووه

No, you ain′t nobody ’til you got somebody
نه، تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

You ain′t nobody ’til you got somebody
تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

[Bridge]

Everything I need
همه چیزی که نیاز دارم

Is standing in front of me
رو به روم وایساده

I know that we will be alright, alright, yeah
می دونم که خیلی خوب خواهیم بود، خیلی خوب، آره

Through the ups and downs
از میان بالا و پایین ها

Baby, I′ma stick around
عزیزم، من می تونم یه کاری بکنم

I promise we will be alright, alright
قول می دم که خیلی خوب خواهیم بود، خیلی خوب

[Chorus]

Oh, tell me you love me
اوه، بگو دوستم داری

I need someone on days like this, I do
من تو این روزا به یکی نیاز دارم، واقعا

On days like this
تو این جور روزا

Oh, tell me you love me
اوه، بگو دوستم داری

I need someone
من به یکی نیاز دارم

On days like this, I do
تو این روزا، واقعا

On days like this
تو این جور روزا

Oh, can you hear my heart say
اوه، میتونی بشنوی که قلبم میگه

Oh, oh, oh (hear my heart say, hear my heart say)
اوه، اووه، اوووه (صدای قلبمو بشنو، صدای قلبمو بشنو)

No, you ain′t nobody ’til you got somebody
نه، تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

You ain′t nobody ’til you got somebody
تو هیشکی نیستی تا وقتی یکی دیگه رو داشته باشی

[Outro]

My heart’s like
قلبم مثل

Everything I need (oh)
هر چیزی که تو زندگیم نیاز دارم (اوه)

Is standing right in front of me (oh)
رو به روی من ایستاده (اوه)

I know that we will be alright, alright, yeah
می دونم که خیلی خوب خواهیم بود، خیلی خوب، آره

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ SKIN OF MY TEETH از Demi Lovato

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Demi Lovato به نام Tell Me You Love Me ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.