سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ HANGSANG از j-hope و Supreme Boi

تکست ، متن و معنی موزیک جیهوپ عضو گروه بی تی اس و سوپریم بوی به نام هنگ سانگ - HANGSANG به معنای همیشه

متن و ترجمه آهنگ HANGSANG از j-hope عضو BTS و Supreme Boi ؛ تلفظ ، تکست و معنی اهنگ هنگ سانگ به معنای همیشه از جیهوپ عضو گروه بی تی اس و سوپریم بوی

Lyrics and Translation Music BTS j-hope Supreme Boi HANGSANG

در ادامه برای خواندن متن اصلی کره ای ، تلفظ به انگلیسی و ترجمه فارسی و انگلیسی موزیک خارجی HANGSANG از j-hope و Supreme Boi ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ MORE از جیهوپ – j-hope عضو BTS

متن و ترجمه آهنگ HANGSANG از j-hope و Supreme Boi
متن و ترجمه آهنگ HANGSANG از j-hope و Supreme Boi

متن و معنی اهنگ HANGSANG از جیهوپ و سوپریم بوی

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

항상 with my thug, right
همیشه با گروه خودم، درسته؟

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

Smash on the street, smash on the street, ayy
در خیابان به هم خورد، در خیابان به هم خورد

When I’m cruising down damn airport (‘Port)
وقتی که من دارم یه فرودگاه لعنتی رو برانداز می‌کنم

내 친구들과 비행기 타고 (고)
من با دوستام یه هواپیما می‌گیرم

Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
من هر روز با پسرهایم سر و صدا می کنم

Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
هر روز خیلی سرم میاد با زندگیم

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

항상 with my thug, right
همیشه با گروه خودم، درسته؟

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

Smash on the street, smash on the street, ayy
در خیابان به هم خورد، در خیابان به هم خورد

[Verse 1: j-hope]

우린 행복해 요즘에, oh
ما این روزها خوشحال هستیم

누군 떼 버려 구찌 탭, oh
یک نفر زبانه گوچی رو برداشت

누군 Kaws Toy 몇백 개, oh
یک نفر چند صد اسباب بازی Kaws داره

누군 살 집을 고민해, oh
یک نفر به این فکر می کنه که کجا زندگی کنه

맞고 옳은 것만 (것만)
فقط چیزهای درست و حسابی

우물 밖 보고 좋은 것만 (것만)
فقط چیزهای خوب از چاه بیرون رو نگاه میکرد

떫은 이 판에 익은 것만 (것만)
فقط چیزهای رسیده، هیچ چیز تلخ

멋진 친구들과 멋진 것만 (것만)
فقط چیزهای جالب با دوستان باحال

눈 뜨면 red road (Yeah)
وقتی چشمانم رو باز می کنم، جاده قرمز

Walking, walking, walking, ayy
پیاده روی، راه رفتن، راه رفتن

Top 셀럽들의 call
تماس از افراد مشهور برتر

Talking, talking, talking, ayy, oh
صحبت کردن، صحبت کردن، صحبت کردن

이 순간들은 다 항상 with my dawg
همه این لحظه ها همیشه همراه منه

앞으로도 다 항상 with my thug
در آینده، همیشه با گروه من

일곱 명에게 세상이 발맞춰
جهان با این هفت نفر همگام میشه

우린 같이 항상 항상, turn up!
ما همیشه با هم هستیم

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

항상 with my thug, right
همیشه با گروه خودم، درسته؟

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

Smash on the street, smash on the street, ayy
در خیابان به هم خورد، در خیابان به هم خورد

When I’m cruising down damn airport (‘Port)
وقتی که من دارم یه فرودگاه لعنتی رو برانداز می‌کنم

내 친구들과 비행기 타고 (고)
من با دوستام یه هواپیما می‌گیرم

Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
من هر روز با پسرهایم سر و صدا می کنم

Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
هر روز خیلی سرم میاد با زندگیم

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

항상 with my thug, right
همیشه با گروه خودم، درسته؟

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

Smash on the street, smash on the street, ayy
در خیابان به هم خورد، در خیابان به هم خورد

[Verse 2: Supreme Boi]

Turn my swag, now I’m ballin’ on that worldwide
کوله پشتی رو بچرخون، حالا در سراسر جهان در حال انجام آن هستم

Turn my swag, now my billin’ level hyped out
کوله پشتی رو بچرخون، حالا سطح صورتحساب من هیپ شده

정상엔 나와 친구들이 와있지
من و دوستام در قله هستیم

Celebrate 파티해 매일같이
هر روز جشن بگیرید، جشن بگیرید

Hol’ up, 여긴 place of j-hope, man
وایسا، اینجا جای جیهوپه، مرد

لیریک و ترجمه آهنگ HANGSANG از j-hope و Supreme Boi

Hol’ up, 언제부터 여길 매입했어?
وایسا، از کی این جا رو خریدم؟

호발이형 killed them, all the fake a–
هوبال هیونگ اونا رو کشت، تموم چیزای تقلبی

(나도 나도 나도 나도!)
منم همینطور، منم همینطور، منم همینطور

눈뜰 때마다 매거진 1면에 오르네 (오르네)
هر دفعه که چشمام رو باز می‌کنم روی جلد مجله هستم

차트 위에 전셋집을 얻은듯해 (얻은듯해) (What?)
مثل این هست که من یه خونه در بالای جدول دارم

Haters better cop out
هیترها بهتره برن بیرون

Credit card chop like 가라데 챱챱
کارت های اعتباری مثلل کاراته

Me and my friend, 또 바꿔 트렌드세트
من و دوستم عوضش می‌کنیم

Hol’ up, man, 이젠 너네가 뱁새
وایسا، مرد، حالا شما دوتا بجه کلاغ هستین

정상엔 나와 친구들이 와있지
من و دوستام در قله هستیم

BTS, ROCKBOTTOM, yeah, that’s my team
بی تی اس، عین یه سنگ، آره، این گروه منه

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

항상 with my thug, right
همیشه با گروه خودم، درسته؟

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

Smash on the street, smash on the street, ayy
در خیابان به هم خورد، در خیابان به هم خورد

When I’m cruising down damn airport (‘Port)
وقتی که من دارم یه فرودگاه لعنتی رو برانداز می‌کنم

내 친구들과 비행기 타고 (고)
من با دوستام یه هواپیما می‌گیرم

Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
من هر روز با پسرهایم سر و صدا می کنم

Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
هر روز خیلی سرم میاد با زندگیم

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

항상 with my thug, right
همیشه با گروه خودم، درسته؟

항상 with my dawg, right
همیشه با زندگی خودم، درسته؟

Smash on the street, smash on the street, ayy
در خیابان به هم خورد، در خیابان به هم خورد

[Outro: j-hope]

나만의 rule로 내 bro와 같이 나란히 걸어
فقط طبق قوانینم، دوش به دوش برادرم راه می روم

데뷔 전부터 우리만 믿고 풍문은 거둬
از قبل از شروع کار فقط به ما ایمان داشت

모두 적이었고 우리 편은 아무도 없었어
و درو کردن شایعه، هیچ کس در کنار ما نبود

그런 팀이 역전했어 이제 세계를 열어
تیم ما از پشت بالا آمد، حالا داریم دنیا رو باز می‌کنیم

Feel like 가라오케 불러 흔들어 check it
حسش کن، بخون، تکونش بده، نگاش کن

전 세계가 원해 우린 18번 make it
تمام دنیا ما را میخوان، ما هجدهمین هستیم، موفق می شیم

그저 꿈꾸는 대로 모두 현실이 됐지
همون طور که خواب دیدم، همه چیز به حقیقت پیوست

이제 우리의 turn 싹 다 쏴버려 riches
حالا نوبت ماست، ما به همه اونا شلیک می کنیم، ثروت

정당성은 개 밥 밥 앞뒤 없이 왈 왈 개같이 당당 (Yeah, yeah, yeah)
مثل غذای سگه، پارس، پارس، بدون جلو و پشت (آره آره آره)

객기, 억지, 착각, 부려대는 짬밥 그들에게 pow-pow
پرخاشگری و بازدارندگی و توهم و چمبابی نسبت به اونا پاو پاو به اونا

우린 떳떳하게 앞 봐 이룬 기록, 상과 그들을 밟아 그들을 밟아 (Woo, woo, woo)
ما با افتخار به آینده نگاه می کنیم، رکوردهایی که به دست آوردیم، جوایز، اونا رو زیر پا میذاریم

With my label 발판, with my fan 감사, with my fan 감사, with my team 항상
با برچسب لیبل من، جای پا، با تشکر از طرفدارانم، با تشکر از طرفدارانم، با تیم من همیشه

تلفظ انگلیسی متن و لیریک آهنگ HANGSANG از jhope و Supreme Boi

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
Nae chingudeulgwa bihaenggi tago (go)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Verse 1: j-hope]

Urin haengbokae yojeume, oh
Nugun tte beoryeo gujji taep, oh
Nugun Kaws Toy myeotbaek gae, oh
Nugun sal jibeul gominhae, oh
Matgo oleun geonman (geonman)
Umul bak bogo joeun geonman (geonman)
Tteolbeun i pane igeun geonman (geonman)
Meotjin chingudeulgwa meotjin geonman (geonman)
Nun tteumyeon red road (Yeah)
Walking, walking, walking, ayy
Top selleopdeurui call
Talking, talking, talking, ayy, oh
I sungandeureun da hangsang with my dawg
Apeurodo da hangsang with my thug
Ilgop myeongege sesangi balmatchwo
Urin gachi hangsang hangsang, turn up!

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
Nae chingudeulgwa bihaenggi tago (go)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Verse 2: Supreme Boi]

Turn my swag, now I’m ballin’ on that worldwide
Turn my swag, now my billin’ level hyped out
Jeongsangen nawa chingudeuri waitji
Celebrate patihae maeilgachi
Hol’ up, yeogin place of j-hope, man
Hol’ up, eonjebuteo yeogil maeipaesseo?
Hobarihyeong killed them, all the fake a–
(nado nado nado nado!)
Nuntteul ttaemada maegeojin 1myeone oreune (oreune)
Chateu wie jeonsetjibeul eodeundeuthae (eodeundeuthae) (What?)
Haters better cop out
Credit card chop like garade chyapchyap
Me and my friend, tto bakkwo teurendeuseteu
Hol’ up, man, ijen neonega baepsae
Jeongsangen nawa chingudeuri waitji
BTS, ROCKBOTTOM, yeah, that’s my team

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy
When I’m cruising down damn airport (‘Port)
Nae chingudeulgwa bihaenggi tago (go)
Everyday I’m so turnt up with my boys (Boys)
Everyday I’m so turnt up with my dawg, yah
Hangsang with my dawg, right
Hangsang with my thug, right
Hangsang with my dawg, right
Smash on the street, smash on the street, ayy

[Outro: j-hope]

Namanui rulero nae browa gachi naranhi georeo
Debwi jeonbuteo uriman mitgo pungmuneun geodwo
Modu jeogieotgo uri pyeoneun amudo eopseosseo
Geureon timi yeokjeonhaesseo ije segyereul yeoreo
Feel like garaoke bulleo heundeureo check it
Jeon segyega wonhae urin 18beon make it
Geujeo kkumkkuneun daero modu hyeonsiri dwaetji
Ije uriui turn ssak da sswabeoryeo riches
Jeongdangseongeun gae bap bap apdwi eopsi wal wal gaegachi dangdang (Yeah, yeah, yeah)
Gaekgi, eokji, chakgak, buryeodaeneun jjambap geudeurege pow-pow
Urin tteottteothage ap bwa irun girok, sanggwa geudeureul balba geudeureul balba (Woo, woo, woo)
With my label balpan, with my fan gamsa, with my fan gamsa, with my team hangsang

ترجمه و معنی انگلیسی آهنگ HANGSANG از j-hope و Supreme Boi

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street
When I’m cruisin’ down damn airport
I take a plane with my friends
Every day I’m so turnt up with my boys
Every day I’m so turnt up with my dawg
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street

[Verse 1: j-hope]

We’re happy these days
Someone took off the Gucci tab
Someone has a couple hundred Kaws Toys
Someone’s thinking about where to live
Only proper and right things
Only good things, looking out of the well
Only ripe things, nothing bitter
Only cool things with cool friends
When I open my eyes, red road (Walking, walking, walking)
Calls from top celebs (Talking, talking, talking)
All of these moments are always with my dawg
In the future, always with my thug
The world falls into step with these seven people
We’re always, always together, turn up!

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street
When I’m cruisin’ down damn airport (‘Port)
I take a plane with my friends
Every day I’m so turnt up with my boys
Every day I’m so turnt up with my dawg
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street

[Verse 2: Supreme Boi]

Turn my swag, now I’m ballin’ on that worldwide
Turn my swag, now my billin’ level hyped out
My friends and I are at the summit
Celebrate, party every day
Hol’ up, this is the place of j-hope, man
Hol’ up, when did I buy this place?
Hobal hyung killed them, all the fake a–
Me too, me too, me too, me too
Every time I open my eyes, I’m on the cover of a magazine
It’s like I own a house on top of the chart
Haters better cop out
Credit card chops like karate chop-chop
Me and my friend, we change it up, trendsetter
Hol’ up, man, now you guys are the crow-tits
My friends and I are at the summit
BTS, ROCK BOTTOM, yeah, that’s my team

[Chorus: j-hope & Supreme Boi]

Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street
When I’m cruisin’ down damn airport
I take a plane with my friends
Every day I’m so turnt up with my boys
Every day I’m so turnt up with my dawg, yah
Always with my dawg, right
Always with my thug, right
Always with my dawg, right
Smash on the street
Smash on the street

[Outro: j-hope]

By only my rules, I walk side by side with my bro
Believing just in us since before debuting
And harvesting hearsay
Everything was written
There was no one on our sides
Our team came up from behind
Now we’re opening up the world
Feel like karaoke, sing it, shake it, check it
The whole world wants us, we’re 18th, make it
Just like I dreamed, everything came true
Now it’s our turn
We’re gonna shoot ’em all, riches
The justifications are dog food
Bark, bark, with no front or back
Openly like dogs
Bravado, insistence, delusion
The nobodies who keep making trouble
Pow-pow to them
We’re looking ahead, fair and square
The records we set, our results
Step on them
With ma’ label, a foothold
With my fans, gratitude
With my team, always

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Left And Right از Charlie Puth و Jung Kook

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ j-hope و Supreme Boi به نام HANGSANG ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.