سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Change از NF

تکست ، متن و معنی موزیک ان اف به نام چنج - Change به معنای تغییر

متن و ترجمه آهنگ Change از NF ؛ تکست و معنی اهنگ چنج به معنای تغییر از ان اف

Lyrics and Translation Music NF Change

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی Change از NF ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ CLOUDS از NF

متن و ترجمه آهنگ Change از NF
متن و ترجمه آهنگ Change از NF

متن و معنی اهنگ Change از NF

[Verse 1]

Yeah, look
اره، ببین

I don′t do drugs, I’m addicted to the pain though
مواد نمی‌کشم، ولی به درد معتادم

Yeah, I been on it for a while, dunno how to put it down
اره، یه مدتی اینجوری بود، نمیدونم چطوری بایذ ترکش کنم

Gotta have it, it′s a habit I’ma break though
باید داشته باشمش برام عادت شده هر چند می‌شکنم

I just wanna take a hit, keep sayin’ I′ma quit
فقط می‌خوام یه ضربه اساسی بخورم مدام بگم که تسلیم میشم

Keep sayin′ I’ma leave, but I stay though
بگم که میزارم و میرم، ولی باز میمونم

I just want a little fix, I don′t wanna take a risk
من فقط میخوام درست بشم، نمی‌خوام ریسک کنم

I don’t like it when I drift from the safe zone
نمیخامش وختی از منطقه امن دورم میکنه

But lately, I been thinkin′ I’ma have to
ولی تازگیا حس می‌کنم مجبورم

Lettin′ go of things that I’m attached to
چیزایی رو ول کنم که بهش وابستم

World don’t stop just because I′m in a bad mood
دنیا متوقف نمیشه فقط واسه اینکه حال بدی دارم

You don′t know what love is ’til you holdin′ onto somethin’ that you can′t lose
تو نمی‌فهمی عشق چیه تا وقتی به چیزی بچسبی که نمی‌تونی از دست بدی

I swear I’m tryna get it together
بخدا میخاستم جفتشو باهم داشته باشم

Sleeves up, puttin′ work in, tryna be better
آستین بالا بزنم، برم سر کار، سعی کنم بهتر باشم

I like to rap, but I ain’t gon’ do it forever
دوست دارم رپ کنم، اما قرار نی تا اخر عمرم بکنم

Forget the charts, I′ve been focusing′ on holdin’ my head up
نمودار‌ها رو بیخیال، من تمرکزم رو این بود که سرمو بالا بگیرم

Moment I get up, I just wanna know I′m doin’ my best
لحظه‌ای که بلند میشم، میخوام بدونم که همه تلاشمو کردم

And if I′m not, Lord forgive me, you can have the regrets
و اگه نکردم، خدایا منو ببخش، می تونی پشیمونیم رو داشته باشی

‘Cause I can feel the water tryna go up over my head
چون دارم حس میکنم که دیگه آب داره از سرم میگذره

Most of my life, I always felt like I was holdin′ my breath
بیشتر زندگیم حس می‌کردم که نفسمو نگه می‌داشتم

Holdin’ my chest, to be honest, so I’m tired of it
سینمو نگه می‌داشتم تا صادق باشم، پس ازش خسته شدم

Lookin′ for somethin′ in my life to be inspired again
دنبال یه چیزی تو زندگی بودم که بهم الهام بده

I like to walk around and act like I don’t know what it is
دلم میخواد قدم بزنم تو کل این ورا وانمود کنم چیزی نمیدونم

But I know what it is, I just never wanna commit
اما میدونم جریان چیه، اما هیچوقت دلم نمیخاد مرتکب بشم

[Chorus]

Runnin′ from change
از تغییر فرار می‌کنم

I’m lookin′ for change
دنبال تغییرم

I’m searchin′ for change
دنبال تغییر می‌گردم

I’m lookin’ for change
به دنبال تغییرم

I just want, I just want change
من فقط، من فقط تغییر میخوام

لیریک و ترجمه آهنگ Change از ان اف

[Verse 2]

Yeah, I don′t like new things
آره، از چیزای جدید خوشم نمیاد

Got a lot of mood swings
کلی مد رو به نوسانات نصیبم شده

Oh, you wanna tell me somethin′ negative?
اوه، میخوای بهم یه چیز منفی بگی؟

I don’t wanna hear what you think
نمیخوام بشنوم که تو چی فکر میکنی

Yeah, tossin′ in my sleep
آره، تو خواب غلت میزدم

Every night for like two weeks
هرشب به اندازه دو هفته است

Thinkin’ ′bout how I could have done this or done that better
به این فکر میکردم چطور می‌تونستم این کارو کنم یا اون کارو بهتر می‌کردم

Can’t help it, that′s just me
کاریش نمیشه کرد، کلا این جوریم

Lies, that’s me avoidin’ the change
دروغ گفتم، این منم، که منو دور میکنه از عوض شدن

Yeah, that′s probably why the issues ain′t goin’ away
آره، احتمالا واسه همینه که مشکلات از بین نمیره

Yeah, that′s probably why I always sit around and complain
آره، شاید واسه همینه که همش می‌شینم و غر میزنم

Tellin’ myself that I ain′t never gettin’ out of this place
به خودم میگم که هیج‌وقت از اینجا بیرون نمیرم

Out of my face if you tellin′ me I need to be different
از جلو چشام گم شو اگه فکر می‌کنی من باید یه جور دیگه باشم

That’s the issue though, I’m always insecurity-driven
هر چند مشکل همنیه، من هیچ‌وقت اعتماد به نفس نداشتم

Takin′ the wrong turns, actin′ like I know where I’m headed
راه‌های اشتباه رو میرم، وانمود می‌کنم که میدونم دارم کجا میرم

Waitin′ for somethin’ bad to happen, I can snap any minute
منتظرم یه اتفاق بد بیوفته، هر لحظه ممکنه از کوره در برم

I need change
باید تغییر کنم

Yeah, that′s kinda easy to say, right?
آره، گفتنش آسونه، مگه نه؟

But difficult to do when I feel like I hate life
وقتی سخت میشه که حسم به دنیا نفرته

And everyone around me kinda thinks I’m a great guy
همه ی اطرافیانم فکر میکنم که ادم بزرگیم ( بی عیب، کامل)

But I don′t ever think it so I think I’m a fake liar
ولی خودم این طور نیستم واسه همین حس می‌کنم یه دروغگوی متقلبم

Change
تغییر

It’s somethin′ that I know I should do
خیلی راحت نیستم اگه راستشو بگم

I′m a little uncomfortable, to tell you the truth
وای صادقانه بهت بگم چیزی برای از دست دادن ندارم

But to be honest with you lately, I got nothin’ to lose
اما اگه حقیقتو بخای این اواخر چیزی ندارم تا از دست بدم

See, I′ve always been full of pain, but now I’m makin′ some room
ببین، من همیشه پر از درد بودم، ولی میدونم، دارم جا باز می‌کنم

[Chorus]

Lookin’ for change
دنبال تغییرم

I′m lookin’ for change
من دنبال تغییرم

I’m searchin′ for change
دنبال تغییر می‌گردم

I′m lookin’ for change
دنبال تغییرم

I just want, I just want-
من فقط من فقط تغییر میخوام

لیریک و ترجمه موزیک Change از ان اف

[Verse 3]

I need a moment of silence
چند لحظه سکوت میخوام

I don′t like change, but I’ll try it
تغییر نمی‌خوام، ولی امتحانش می‌کنم

I don′t wanna hear what I should or I shouldn’t do
نمی‌خوام بشنوم، چیکار باید بکنم یا چیکار نکنم

Why are they always defiant?
چرا اونا همیشه متزلزلن (درحال عوض شدن)

See, all my emotions are liars
میبینی همه احساساتم دروغن

All my emotions are violent
همه احساسام خشنن

They don′t want freedom to find me
نمی‌خوان آزادی منو پیدا کنه

Mention a name and everybody riots (change)
یه اسم بگو، همه شورش میکنن (تغییر)

Yeah, that’s why I’m checkin′ my vitals
آره، واسه همینه که علائم حیاتیم رو چک می‌کنم

They keep on workin′, but I know
مدام کار می‌کنن، ولی می‌دونم

Breathin’ don′t mean you’re alive, so
نفس کشیدن به معنی زنده بودنت نیست، پس

I bag up all of my trash and walk out on my tightrope
همه وسایلامو جمع کردمو از پیاده رو تنگ رفتم

Positive thoughts are my rivals (change)
رقیبام افکار مثبت منن، (تغییر)

I′m tryna be on their side though
ولی سعی می‌کنم طرف اونا باشم

Should I feel comfortable? I don’t
باید راحت باشم؟ نیستم

Last year, I felt suicidal
پارسال به فکر خودکشی بودم

This year, I might do somethin′ different like talkin’ to God more
امسال ممکنه، یه کار متفاوت کنم، مثلا بیشتر با خدا صحبت کنم

[Chorus]

I’m lookin′ for change
من دنبال تغییرم

I′m lookin’ for (yeah)
من دنبال، آره

I′m searchin’ for change
دنبال تغییر می‌گردم

I′m lookin’ for
من دنبال

I just want, I just want change
من فقط، من فقط تغییر می‌خوام

I′m lookin’ for (yeah)
من دنبال، آره

I’m searchin′ for change
دنبال تغییر می‌گردم

I′m lookin’ for, yeah (ayy, ayy)
من دنبال، آره

I just want, I just want change
من فقط، من فقط تغییر می‌خوام

Yeah, I′m lookin’ for (lookin′ for)
آره من دنبال

I’m searchin′ for change
تغییر می‌گردم

I’m lookin’ for (yeah)
دنبالشم (اره)

I just want, I just want change
من فقط، من فقط تغییر می‌خوام

I′m lookin′ for (ayy)
من دنبال

I’m searchin′ for change (ayy)
دنبال تغییر می‌گردم

I’m lookin′ for, yeah
من دنبال، آره

I just want, I just want change
من فقط، من فقط تغییر می‌خوام

متن موزیک پیشنهادی: متن و ترجمه آهنگ Time از NF

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ NF به نام Change ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *