سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ No Lie از Sean Paul و Dua Lipa

لیریک ، متن و معنی موزیک شان پال و دوا لیپا به نام نو لای - No Lie به معنای بدون دروغ

متن و ترجمه آهنگ No Lie از Sean Paul و Dua Lipa ، تکست و معنی اهنگ نو لای به معنای بدون دروغ از شان پال و دوا لیپا

Lyrics and Translation Music Sean Paul And Dua Lipa No Lie

در ادامه برای خواندن متن انگلیسی و ترجمه فارسی موزیک خارجی No Lie از Sean Paul و Dua Lipa ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ bad guy از Billie Eilish
و
متن و ترجمه آهنگ Can They Hear Us از Dua Lipa

متن و ترجمه آهنگ No Lie از شان پال و دوا لیپا - Sean Paul و Dua Lipa
متن و ترجمه آهنگ No Lie از شان پال و دوا لیپا – Sean Paul و Dua Lipa

متن و معنی اهنگ No Lie از Sean Paul و Dua Lipa

[Intro: Dua Lipa]

Feel your eyes, they all over me
چشماتو احساس کن، همشون به من خیره شدن

Don’t be shy, take control of me
خجالت نکش، اختیارمو دستت بگیر

Get the vibe, it’s gonna be lit tonight
گوشی رو بگیر، امشب باید روشن بشه

[Verse 1: Sean Paul]

Baby girl, yuh a carry ten ton a phatness, gimme some a’ dat
دختر ناز که ده تُن انرژی تو صدات داری بده بهم یکم از اونا

Pink sweetie badness, look how she hot
صورتیه شیرین بد، ببین که چقد جذابه

She a black like goddess, but a nah jus dat
اون یه سیاه مثل فرشته س، ولی نه فقط اون نیست

It’s a good piece ‘a mentals under di cap
اون یه تیکه خوب اخلاقیات زیر اون پوسته

Hot piece of gear mami love how yuh chat
یه تیکه جذاب از چرخ، مامان عاشق اینه که چطور حرف می زنی

Watching every step ‘a di pepper deh whe yuh got
صدای پات انرژی بخشه منو اسیر خودش می کنه

Stayin’ in ma brain, memberin’ all the touch
باقی می مونه تو ذهنم، مرور می کنه همه لمس کردن هارو

Mainly my aim is to give you this love
هدف اساسی من اینه که عاشقت باشم

متن و ترجمه آهنگ No Lie از شان پال و دوا لیپا

[Pre-Chorus: Sean Paul]

Hypnotic, the way you move
تکون خوردنت هیپنوتیزم می کنه

Let me acknowledge the way you do
بذار اعتراف کنم که چجوری هستی

And I would not lie, baby you
و ترجیح میدم دروغ نگم ، عزیزم

Beam me up like Scotty (Baby gal)
منو مثل تریر اسکاتلندی (نژاد سگ) بفرس جلوت (عزیزم)

It’s so hypnotic, the way you move
خیلی هیپنوتیزم کننده است، اونجور که هستی

That’s why I wanted to get to you
واسه همین میخواستم بهت برسم

And I would not lie, baby you
و ترجیح میدم دروغ نگم ، عزیزم

Move so hypnotic
پس هیپنوتیزم کننده تکون بخور

[Chorus: Dua Lipa & Sean Paul]

No lie (Gyal we never miss)
بدون دروغ (دختر ما دل تنگ نمیشیم)

Feel your eyes, they’re all over me
چشاتو احساس می کنم که به من خیره شدن

Don’t be shy, take control of me
خجالت نکش، اختیارمو دستت بگیر

Get the vibe, it’s gonna be lit tonight
گوشی رو بگیر ،امشب باید روشن بشه

(Gyal we never miss, gyal we never miss) No lie
(دختر ما دل تنگ نمیشیم، دختر ما دل تنگ نمیشیم) بدون دروغ

Hypnotized, pull another one
هیپنوتیزم شد.یکی دیگه رو بِکِش

It’s alright, I know what you want
حله ، می دونم تو چی میخوای

Get the vibe, it’s gonna be lit tonight
گوشی رو بگیر ،امشب باید روشن بشه

(Gyal we never miss, gyal we never miss) No lie
(دختر ما دل تنگ نمیشیم، دختر ما دل تنگ نمیشیم) بدون دروغ

Feels how we do it (No lie)
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم (بدون دروغ)

It’s always how we do it (No lie)
همیشه اینطوری انجامش میدیم (بدون دروغ)

Feels how we do it
اونجور که ما انجام میدیم حس میشه

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره این روشن بشه

متن و معنی آهنگ No Lie از شان پال و دوا لیپا

No lie
بدون دروغ

Feels how we do it (No lie)
حس ميكنيم چطوری انجامش ميديم (بدون دروغ)

It’s always how we do it (No lie)
همیشه اینطوری انجامش میدیم (بدون دروغ)

Feels how we do it
اونجور که ما انجام میدیم حس میشه

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره این روشن بشه

No lie
بدون دروغ

[Verse 2: Sean Paul]

I’m so lit, so lit, my girl
من خیلی روشنم، خیلی روشن ،عزیزم

Suh lemme see you roll it, roll it, my girl
بزار ببینم چرخیدنتو، بچرخ، دختر من

Mi love it when yuh bend and fold it
عاشق اینم که خم و صاف میشی

Now let mi bone it
بزار رابطه ارتباط داشته باشیم

And let mi own it, my girl
بزار داشته باشم، دختر من

Give yuh all the styles dat I have mastered
و تو همون استایل که استادشم بهم بده

Hoist you up, baby girl, that’s my word
کولت می کنم دختر ناز این کاریه که میخوام کنم

Give you the good lovin’ that is preferred
همون عشقی که میخوایو بهت میدم

You deserve it, so don’t be scared
تو سزاوارشی، پس نترس

[Pre-Chorus: Sean Paul]

It hypnotic, the way you move
هیپنوتیزم میکنه جوری که تو تکون میدی

Let me acknowledge the way you do
بذار اعتراف کنم که چجوری هستی

And I would not lie, baby you
و ترجیح میدم دروغ نگم ، عزیزم

Beam me up like Scotty (Baby gal)
منو مثل تریر اسکاتلندی (نژاد سگ) بفرس جلوت (عزیزم)

It’s so hypnotic, the way you move
خیلی هیپنوتیزم کننده است، اونجور که هستی

That’s why I wanted to get to you
واسه همین میخواستم بهت برسم

And I would not lie, baby you
و ترجیح میدم دروغ نگم ، عزیزم

Move so hypnotic
پس هیپنوتیزم کننده تکون بخور

لیریک و ترجمه آهنگ No Lie از Sean Paul و Dua Lipa

[Chorus: Dua Lipa & Sean Paul]

No lie (Gyal we never miss)
بدون دروغ (دختر ما دل تنگ نمیشیم)

Feel your eyes, they all over me
چشماتو احساس کن ، همشون به من خیره شدن

Don’t be shy, take control of me
خجالت نکش، اختیارمو دستت بگیر

Get the vibe, it’s gonna be lit tonight
گوشی رو بگیر، امشب باید روشن بشه

(Gyal we never miss, gyal we never miss) No lie
(دختر ما دل تنگ نمیشیم، دختر ما دل تنگ نمیشیم) بدون دروغ

Hypnotized, pull another one
هیپنوتیزم شد، یکی دیگه رو بِکِش

It’s alright, I know what you want
حله، می دونم تو چی میخوای

Get the vibe, it’s gonna be lit tonight
گوشی رو بگیر، امشب باید روشن بشه

(Gyal we never miss, gyal we never miss) No lie
(دختر ما دل تنگ نمیشیم، دختر ما دل تنگ نمیشیم) بدون دروغ

Feels how we do it (No lie)
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم (بدون دروغ)

It’s always how we do it (No lie)
همیشه اینطوری انجامش میدیم (بدون دروغ)

Feels how we do it
اونجور که ما انجام میدیم حس میشه

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره این روشن بشه

No lie
بدون دروغ

Feels how we do it (No lie)
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم (بدون دروغ)

It’s always how we do it (No lie)
همیشه اینطوری انجامش میدیم (بدون دروغ)

Feels how we do it
اونجور که ما انجام میدیم حس میشه

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره این روشن بشه

No lie
بدون دروغ

[Bridge: Sean Paul & Dua Lipa]

Shake dat body, lemme see you just do it
تکون بده اون بدن رو، فقط بزار بیینمت

Give dem hundred percent (No lie)
همش رو تکون بده (بدون دروغ)

Move dat body, lemme see you just do it
حرکت بده اون بدن رو، فقط بزار بیینمت

Gyal gwah represent (No lie)
نماینده شاهد گیل (بدون دروغ)

متن و ترجمه اهنگ No Lie از Sean Paul و Dua Lipa

Shake dat body, lemme see you just do it
تکون بده اون بدن رو، فقط بزار بیینمت

To the fullest extent (No lie)
انجامش میدی به کامل ترین حد ممکن بی دروغ

Move dat body, lemme see you just do it
حرکت بده اون بدن رو، فقط بزار بیینمت

Gyal you’re magnificent (No lie)
عزیزم باشکوهی (دروغ نیست)

[Chorus: Dua Lipa & Sean Paul]

Feel your eyes, they’re all over me
چشاتو احساس می کنم که به من خیره شدن

Don’t be shy, take control of me
خجالت نکش، اختیارمو دستت بگیر

Get the vibe, it’s gonna be lit tonight
گوشی رو بگیر ،امشب باید روشن بشه

(Gyal we never miss, gyal we never miss) No lie
(دختر ما دل تنگ نمیشیم، دختر ما دل تنگ نمیشیم) بدون دروغ

Hypnotized, pull another one
هیپنوتیزم شد، یکی دیگه رو بِکِش

It’s alright, I know what you want
حله، می دونم تو چی میخوای

Get the vibe, it’s gonna be lit tonight
گوشی رو بگیر، امشب باید روشن بشه

(Gyal we never miss, gyal we never miss) No lie
(دختر ما دل تنگ نمیشیم، دختر ما دل تنگ نمیشیم) بدون دروغ

Feels how we do it (No lie)
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم (بدون دروغ)

It’s always how we do it (No lie)
همیشه اینطوری انجامش میدیم (بدون دروغ)

Feels how we do it
اونجور که ما انجام میدیم حس میشه

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره این روشن بشه

No lie
بدون دروغ

Feels how we do it (No lie)
حس ميكنيم چطوري انجامش ميديم (بدون دروغ)

It’s always how we do it (No lie)
همیشه اینطوری انجامش میدیم (بدون دروغ)

Feels how we do it
اونجور که ما انجام میدیم حس میشه

It’s gonna be lit tonight
امشب قراره این روشن بشه

No lie
بدون دروغ

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Don’t fight the feeling از EXO

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Sean Paul و Dua Lipa به نام No Lie ، نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

  1. L.m گفت:

    عالی بود ممنون از سایتتون🌷🤝

  2. رورو گفت:

    vibe به معنی حس و حاله.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *