سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ WHY از NF – معنی اهنگ وای از ان اف

تکست ، متن و معنی موزیک خارجی زیبا و شنیدنی NF ، ان اف به نام WHY ، وای

تکست ، متن و ترجمه و معنی آهنگ WHY از NF ، تکست و معنی موزیک وای – چرا از ان اف

Lyrics and Translation Music NF WHY

در ادامه برای خواندن متن و ترجمه موزیک خارجی زیبا و شنیدنی WHY از NF ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Dance Monkey از Tones and I

متن و ترجمه آهنگ WHY از NF
متن و ترجمه آهنگ WHY از NF

متن و معنی اهنگ WHY از NF

[Intro]

Too many faces, too many faces, too many faces
صورت ها خیلی زیادن، صورت ها خیلی زیادن، صورت ها خیلی زیادن (منظور آدم های جدیده)

[Verse]

Yeah, what’s your definition of success? (Ayy)
آره، تعریف از موفقیت چیه؟

I don’t trust the thoughts that come inside my head (Woo)
من به فکرایی که وارد سرم میشن اعتماد نمیکنم

I don’t trust this thing that beats inside my chest
من به چیزی که توی سینم می تپه اعتماد نمیکنم

Who I am and who I wanna be cannot connect; why?
کسی که هستم و مسی مه میخوام باشم نمیتونن مرتبط بشن، چرا؟

Don’t think I deserve it? You get no respect (Woo)
فکر می کنی لیاقتشو ندارم؟ هیچ احترامی قائل نیستی

I just made a couple mil’, still not impressed
من تونستم چند میلیون در بیارم، هنوز تحت تاثیر قرار نگرفتم

“Let You Down” goes triple platinum, yeah, okay, okay, I guess (Ayy)
سه تا مدال پلاتیوم برای آهنگ let you down گرفت، آره، باشه، باشه، حدس میزنم (جوابت این باشه)

Smile for a moment then these
واسه یه لحظه لبخند بزن بعدش این

questions startin’ to fill my head, not again!
سوالا شروع میشن تا سرت رو پر کنن، لظفا دوباره نه

متن و ترجمه آهنگ وای از NF

I push away the people that I love the most; why? (Woo)
من از افرادی که بیشتر دوست دار دوری میکنم، چرا؟

I don’t want no one to know I’m vulnerable; why? (Woo)
نمی خوام کسی بفهمه که ضعیفم، چرا؟

That makes me feel weak and so uncomfortable; why? (Ayy)
این باعث میشه احساس ضعف و راحت نبودن بکنم، چرا؟

Stop askin’ me questions, I just wanna feel alive
پرسیدن رو از من تموم کن، من فقط میخوام احساس زنده بودن بکنم

Until I die—this isn’t Nate’s flow (Woo)
تا روزی که بمیرم – این که فلوی نیت نیست؟

Just let me rhyme; I’m in disguise
فقط بزار من رایم بچینم، من تو تغییر چهرم (تغییر چهره دادم)

متن و ترجمه آهنگ WHY از NF

I’m a busy person, got no time for lies; one of a kind
من آدم مشغولیم، هیچ وقتی واسه دروغ ندارم، یکی از اونایی

They don’t see it; I pull out they eyes; I’m on the rise!
که نمی بینمش، من چشاشون رو در میارم، من در حال اوج گرفتنم (تو اوجم)

I’ve been doin’ this for most my life with no advice (Woo)
بیشتر زندگیم رو مشغول انجام این کار (رپ کردن) بودم بدون هیج نصیحتی (یه جورایی میگه کسی نبود که یادم بده، خودم باید گرفتم رپ کنم)

Take my chances, I just roll the dice, do what I like
شانسمو امتحان میکنم، تاس میندازم و هرکاری بخوام میکنم (هرکاری دلم بخواد)

As a kid, I was afraid of heights, put that aside
به عنوان یه بچه، از ارتفاع می ترسیدم، این رو بزار کنار

Now I’m here and they look so surprised, well so am I, woo
حالا من اینجام (ارتفاع، قبلش هم گفت دارم اوج میگیرم) و اونا شوکه به نظر می رسن، مثل خودم (خودش هم فک نمیکرده به اینجا برسه و متعجبه)

They don’t invite me to the parties, but I still arrive
اونا من رو به مهمونی دعوت نمی کنن ولی من باز میرسم به مهمونیشون

Kick down the door and then I go inside
در رو میشکونم و بعدش میرم تو

Give off that “I do not belong here” vibe
گفتنه من به اینجا تعلق ندارم رو تحمل میکنم

Then take the keys right off the counter, let’s go for a ride
بعدش کلید رو از رو میز بردار، بریم یه دوری بزنیم

Why do y’all look mortified? (Ayy)
چرا به نظر میاد دارن همتون رو عذاب میدن؟

I keep to myself, they think I’m sorta shy, organized
حرفم رو پیش خودم نگه میدارم (میرم تو خودم) اونا فکر میکنن من یه جورایی خجالتی ام، برنامه ریزی شده

“Let You Down’s” the only song you’ve heard of? Well then you’re behind (Woo)
اجازه بده این تنها آهنگی باشه که در موردش شنیدی؟ خوب، پس تو پشت سر اون هستی.

متن و معنی آهنگ WHY از NF

آهنگ let you down تنها آهنگیه که ازم شنیدین؟ خب پس افتادین

Story time; wish that I could think like Big Sean does, but I just can’t
decide (aah!)
وقت داستانه؛ کاش میتونستم مثل بیگ شان فکر کنم، ولی نمیتونم تصمیم بگیرم

Ιf I should stick my knifе insidе οf Ρеnnywisе
اگه باید با خنجر به پنی وایز بزنم

Ι, I don’t carе what anybοdy еlsе thinks—liеs (haha!)
من، من برام مهم نیست که کس دیگه‌ای چی فکر میکنه—دروغ‌ها

Ι dο not nееd nobody tο hеlp mе—liеs
من به کسی نیاز ندارم که کمکم کنه—دروغ‌ها

Ι kinda fееl guilty ‘causе Ι’m wеalthy; why?
یجورایی احساس گناه میکنم که ثروتمندم؛ چرا؟

Ι don’t undеrstand, it’s gοt mе quеstiοnin’ likе, “Why?
نمیفهمم؛ منو میون سوالاتی درگیر کرده مثل، چرا؟

Just tеll mе why”—nοt back tο this flow
فقط بهم بگو چرا—نه به این فلو برگرد

Insidе Ι fееl dividеd
از داخل احساس اختلاف نظر میکنم

متن و ترجمه اهنگ WHY از NF

Βack whеn I ain’t had a dimе, but had a drivе
برگردیم به وقتی که چندرغاز پول نداشتم، ولی پشتکار داشتم

Βack bеforе I еvеr signеd, Ι quеstionеd lifе, likе, “Whο am Ι, man?” Wοο!
برگردیم به زمانی که اصلا در این کار رسما ثبت نام کردم، از زندگی پرسیدم که، من کی هستم، مرد؟

Nothin’ to me’s ever good enough
هیچی هیچوقت واس من به اندازه کافی خوب نیست

I could be workin’ for 24 hours a day and think I never did enough
میتونم 24 ساعت روزانه کار کنم و آخرش هم فکر کنم کافی نبوده

My life is a movie, but there ain’t no tellin’ what you’re gonna see in my cinema (No)
زندگیم مثل فیلمه ولی کسی بهتون نمیگه ممکنه چی تو سینمای من ببینید (نه)

I wanna be great, but I get in the way of myself
من میخوام خیلی خوب باشم ولی خودم سنگ میندازم پا خودم

And I think about everything that I could never be, Why do I do it though?
و در مورد چیزایی فکر میکنم که احتمالا هیچوقت نمیتونم باشم، اصن براچی اینکارو میکنم؟

Ayy, yeah, Why you always lookin’ aggravated?
آره، چرا همیشه عصبانی به نظر میرسی؟

متن و ترجمه آهنگ WHY از NF

Not a choice, you know I had to make it
هیچ انتخابی نبود، نبود، میدونی مجبور بودم به دستش بیارم، (انقد خوب بشه که بقیه رو عذاب بده)

When they talk about the greatest, they gon’ probably never put us in
the conversation
وقتی در مورد بهترین ها حرف میزنن، احتمالا ما هیچوقت توش جایی نداریم

Like somethin’, then I gotta take it
از چزی خوشم بیاد، پس مجبورم بع دستش بیارم

Write somethin’, then I might erase it
یه چیزی بنویسم، بعدش ممکنه مجبور شم پاکش کنم

I love it, then I really hate it
دوسش دارم، بعدش ازش متنفرم

What’s the problem, Nathan? I don’t know!
مشکل چیه، نیتن؟ نمیدونم!

I know I like to preach to always be yourself (Yeah)
میدونم که همیشه واست سخنرانی میکنم که خودت باش

But my emotions make me feel like I am someone else
ولی احساستم من رو مجبور میکنن فک کنم یکی دیگم، خودم نیستم

متن و ترجمه موزیک WHY از NF

Me and pride had made a pact that we don’t need no help
من و غرور مجبور بودیم یه راهی انتخاب کنیم که توش کمکی نیاز نداشته باشیم

Which feels like I’m at war inside myself, but I forgot the shells
که این حس رو داره من تویه جنگم با خودم (غرورش) ولی مهماتم رو فراموش کردم

I hold my issues up for all to see, like show and tell
من مشکلاتم رو بالا نگه میدارم تا همتون ببینین، دوست دارم ببینیشون و بهم بگید

A lot of people know me, but not a lot know me well
تعداد زیادی از مردم من رو میشناسن، ولی تعداد زیادی من رو خوب نمیشناسن

Hold my issues up for all to see, like show and tell
مشکلاتم رو بالا نگه میدارم تا همتون ببینین، دوست دارم ببینیشون و بهم بگین

A lot of people know me, but they don’t know me well
تعداد زیادی از مردم من رو میشناسن، ولی تعداد زیادی من رو خوب نمیشناسن

[Outro]

Too many faces, too many faces, too many faces
صورت ها خیلی زیادن، صورت ها خیلی زیادن، صورت ها خیلی زیادن (منظور آدم های جدیده)

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ NF به نام WHY نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *