سبک زندگی

جواب فعالیت های درس 8 آمادگی دفاعی نهم درس نظام جمع

جواب تمام فعالیت های درس هشتم آمادگی دفاعی پایه نهم نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی

جواب فعالیت های درس ۸ آمادگی دفاعی نهم : در این مقاله جواب فعالیت های درس هشتم کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم به نام سوالات متن درس نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی از صفحه ۷۲ تا ۹۵ را در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم. با ما همراه باشید.

جواب فعالیت های درس ۸ آمادگی دفاعی نهم
جواب فعالیت های درس ۸ آمادگی دفاعی نهم

فعالیت ۱ صفحه ۷۲ آمادگی دفاعی نهم

اولین سوال جواب فعالیت های درس 8 آمادگی دفاعی نهم : در کارهای اجتماعی و زندگی فردی، »نظم« نقش عمده و تعیین‌ کننده‌ ای دارد. خداوند بزرگ وجود نظم در نظام آفرینش را مسئله مهمی به حساب آورده و در جای جای قرآن کریم مردم را به تفکر در نظم نظام آفرینش دعوت کرده است تا از این راه، به وجود خداوند متعال پی ببرند.

امیرالمومنین علی (ع) در آخرین وصیّت نامه خویش، بیش از هر چیز مردم را به رعایت نظم در کارها سفارش کرده اند.

با مشورت معلم و همکلاسی ‌هایتان موارد ی از توجه و سفارش به نظم را در آیات قرآن و کلام امیرالمومنین علی (ع) پیدا کنید و همینجا بنویسید.

1ــ توجه به نظم در آیات قرآن: برای مثال در آیه شریفه »إنا کل شیء خلقناه بقدر « به معنای ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم ،خداوند سبحان به نظم در آفرینش اشاره دارد.

سفارش به نظم در کلام امیرالمومنین علی: امام علی (ع) میفرمایند: شما را (ای حسن و حسین) و همه خانواده و فرزندانم و هر کس را که نوشته من به او میرسد، به تقوای الهی و نظم در کارهایتان سفارش می کنم.

نظم در تکوین،نظم در تشریع،نظم در روایات
سفارش به نظم در کلام امیر المومنین علی علیه السلام: سفارش نظم به فرزندانشان در پایان عمر عزیزشان : « شما را به تقوای الهی و نظر در کارهایتان توصیه میکنم.»

حل فعالیت ۲ صفحه ۷۸ کتب آمادگی دفاعی نهم درس هشتم

با همراهی معلم درباره حالت دیگری از نظام جمع که در شکل نشان داده شده است، تحقیق کنید.

1ــ زیاد کردن فاصله به اندازه یک آرنج:
در این نظام جمع فقط افراد با فرد کنار دست خود به اندازه یک آرنج فاصله دارند.

2ــ زیاد کردن فاصله به اندازه یک دست:
در این حالت هر فرد با فرد کناری خود به اندازه یک دست فاصله دارد.

3ــ زیاد کردن فاصله به اندازه دو دست:
در این حالت نفر وسط به اندازه دو دست با نفر راست و چپ خود فاصله دارد.

پاسخ فعالیت ۳ صفحه ۷۹ آمادگی دفاعی پایه نهم

دانش‌آموزان با سازماندهی منظم، این بخش از فعالیت را در محوطه مدرسه به صورت عملی و با همراهی معلم درس آمادگی دفاعی انجام می‌دهند.

1ــ اجرای فرمانهای حرکات نظام جمع با شمارش : برای اجرای فرمانهای حرکات نظام جمع با شمارش پس از ادای فرمان حرکت نظام جمع، فرمانده فرمان می‌دهد.

بشمار »یک« کلیه نفرات ضمن اجرای جزء یکم با صدای بلند شمارش را تکرار می‌‌کنند. با فرمان بشمار دو همه نفرات مجدداً ضمن اجرای جزء دوم فرمان شمارش را تکرار می‌کنند، مثلاً »فرمان« به راست راست با شمارش. فرمانده فرمان می‌دهد، به راست راست.

با شمارش بشمار یک کلیه نفرات ضمن گردش روی پاشنه پای راست و پنجه های پای چپ به کمک چرخش سریع شانه به اندازه 90درجه به سمت راست میچرخند (جزء یکم فرمان) و با صدای بلند و همزمان میگویند: »یک«.

سپس فرمان داده میشود »بشمار دو«، همه نفرات پس از مکس کوتاهی بدون آنکه پای چپ را خم کنند، از کوتاه‌ترین راه آن را به پای راست می‌چسبانند (جزء دوم فرمان) و همزمان می گویند: »دو«.

2ــ اجرای فرمان‌های نظام جمع بدون شمارش
اگر بخواهیم حرکات نظام جمع بدون شمارش توسط افراد انجام شود، پس از ادای فرمان حرکت نظام جمع؛ تمامی نفرات بدون تکرار شماره حرکت را اجرا می‌کنند؛ برای مثال در فرمان به چپ چپ، فرمانده فرمان میدهد: »به چپ چپ« و کلیه نفرات جزء یکم و جزء دوم حرکت را بدون شمارش اجرا می‌کنند.

این فعالیت باید به صورت عملی و در حیاط مدرسه انجام گیرد.

حل فعالیت های درس ۸ آمادگی نهم
حل فعالیت های درس ۸ آمادگی نهم

جواب فعالیت ۴ صفحه ۸۵ آمادگی دفاعی نهم

ادامه سوالات درس ۸ دفاعی نهم : با مشورت معلم و سایر منابع تحقیقاتی، درباره شیوه‌های دیگر جهت‌یابی بحث کنید.
1ــ تنه بریده شده درختان:

اگر به تنه درخت بریده شده نگاه کنیم ، هر یک از دایره های تنه نمایانگر یک سال از عمر درخت است. درختی که آفتاب آن به طور مداوم بر تنه آن می درخشد محافل نشان دهنده حیات آن درخت از یک طرف به یکدیگر نزدیکتر و از طرف دیگر با یکدیگر فاصله خواهند داشت. طرفی که به یکدیگر نزدیکتر باشد ، در شمال و طرفی که دایره های آن از هم فاصله داشته باشد ، در جنوب قرار خواهد گرفت.

2ــ شاخه برگ درختان و لانه مورچه:
در طول روز ، مورچه ها خاک لانه را به سمت شرق گسترش می دهند تا به عنوان یک پناهگاه عمل کنند. روش انشعاب درختان چندان قابل اعتماد نیست. در نیمکره شمالی زمین بیشتر در معرض تابش نور خورشید به جنوب قرار دارد و نور خورشید باعث رشد شاخه ها و برگها می شود.

3ــ آب شدن برف در دامنه کوه:
در نیمکره شمالی ، زمین در جنوب بیشتر در معرض آفتاب است. بنابراین برف کمتری در دامنه کوه ها باقی مانده است.

4ــ قبر های مسلمانان:
مردگان را در سمت راست قبله قرار می دهند. بنابراین ، اگر ایستاده باشید تا کتیبه های سنگ قبر را به درستی بخوانید ، سمت چپ شما قبله است.

5  ــ محراب مساجد:
محراب مساجد رو به قبله است. وقتی جهت قبله را بدانیم ، جهت های دیگری نیز تعیین می شود. در کشور ما قبله در جنوب غربی واقع شده است.

جواب فعالیت شماره ۵ صفحه ۸۶ درس هشت دفاعی نهم

1ــ با همراهی و نظارت معلم در حیاط مدرسه (فضایی که آفتاب‌گیر باشد)جهت‌یابی با شاخص و ساعت عقربه‌دار را به صورت عملی انجام دهید. همچنین جهت‌های اصلی و فرعی را مشخص کنید.
تذکر: از کار برد رنگ برای علامت گذاری کف حیاط مدرسه خودداری کنید.

می توان این کار را به صورت عملی در حیاط مدرسه انجام داد.

2ــ با تحقیق و همراهی معلم خود به‌وسیله سوزن و آهنربا قطب نما بسازید و در حیاط مدرسه جهت‌یابی را تمرین کنید.

برای ساختن قطب نما به یک سنجاق آهنی و یک لیوان آب نیاز داریم. سنجاق باید آنقدر سبک باشد که روی آب بماند. برای جلوگیری از فرو رفتن سنجاق در زیر آب می توانید از یک ورق کاغذ یا یک ورق چوب در زیر آن استفاده کنید. اگر پین مورد استفاده ما مغناطیسی باشد ، آن را روی آب قرار داده و پین می چرخد ​​و جهت شمال و جنوب را به ما نشان می دهد.

پاسخ فعالیت ۶ صفحه ۸۸ دفاعی درس هشتم پایه نهم

با مشورت معلم و استفاده از دیگر منابع، راههای دیگر جهت‌یابی در شب را توضیح دهید.

1ــ مجموعه ستاره بادبادکی: در آسمان حدود هفت یا هشت ستاره وجود دارد که به شکل بادبادک یا علامت سوال درآمده است. این ستاره ها نیز از شرق به غرب حرکت می کنند و در هر صورت ، رد مار آنها به جنوب می رود.

2ــ مجموعه ستارگان خوشه پروین: خوشه های (ده تا پانزده) ستاره به صورت دسته ای انگور در مکانی بنام خوشه پروین با هم جمع می شوند. این ستاره ها مانند خورشید از شرق به غرب حرکت می کنند ، اما در هر صورت ، دم آنها به سمت شرق است.

3ــ هلال ماه : در این روش باید بدانیم که در نیمه اول ماه قمری هستیم یا در نیمه دوم. برای این کار ابتدا دو انتهای هلال ماه را با یک خط فرضی به هم متصل می کنیم. اگر شکل شبیه حرف p باشد ، نیمه اول را نشان می دهد و ضلع برجسته جهت غرب را نشان می دهد و اگر شکل شبیه q باشد ، نیمه دوم را نشان می دهد و ضلع برجسته جهت شرقی را نشان می دهد.

حل فعالیت ۷ صفحه ۹۳ درس ۸ دفاعی نهم

ادامه سوالات درس نظام جمع آمادگی دفاعی نهم : با مشورت معلم و استفاده از منابع دیگر، راه‌های دیگر تخمین مسافت را توضیح دهید.

1ــ تخمین مسافت با استفاده از دو چشم و انگشت اشاره: با یک انگشت به هدفی که می خواهید فاصله را تخمین زده و یک چشم آن را ببندید اشاره کنید ، سپس یک چشم باز را ببندید و با چشم دیگر نگاه کنید (در این حالت انگشت خود را روی هدف قرار ندهید. نگاه کنید ، اما کمی جبران کنید) مقدار حرکت انگشت را تخمین بزنید (فاصله در عرض را تخمین بزنید) و در 10 ضرب کنید ، حاصل ضرب مسافت خود را تا هدف در متر بدست می آورید.

2ــ تخمین مسافت با کلاه نقابدار : بنابراین کلاه نقاب پوشانیده و لبه کلاه هدف را در جهت منطقه مورد نظر لمس می کنیم ، بدون اینکه سر خود را بالا و پایین ببریم ، به ناحیه داخلی برمی گردیم ، اکنون در ناحیه داخلی ، لبه کلاه است روی هر چیزی فاصله را تعیین کنید و این فاصله را محاسبه کنید این فاصله تقریباً برابر با فاصله تا هدف اصلی است.

3ــ قدم شعار
ــ در زمین‌ های صاف هر .. 125 قدم معمولی .. قدم معمولی مساوی 100 متر است .
ــ در زمین‌ های سر بالایی هر … 130 قدم معمولی … قدم معمولی مساوی 100 متر است .
ــ در زمین ‌های شیب و سرازیری هر .. 120 قدم معمولی ... قدم معمولی مساوی 100 متر است .

حل فعالیت ۸ صفحه ۹۵ آمادگی دفاعی پایه نهم

راه پیمایی تاکتیکی روزانه حرکت در زمین‌های باز با انجام اقدامات ایمنی و تأمینی در روز به مسافت 4 کیلومتر.

* تمرین حرکات نظام جمع شامل ایستادن، از جلو نظام، خبردار، آزاد، به چپ چپ، به راست راست، عقب گرد و از راست نظام.

* جهت‌یابی در روز با استفاده از خورشید، شاخص یک متری، ساعت عقربهدار، درختان و سایر روشها به تشخیص معلم.

*تخمین مسافت در روز با استفاده از یگان صد متری، شکل ظاهری افراد و سایر روش‌ها به تشخیص معلم.
این فعالیت باید به شکل عملی و در حیاط مدرسه انجام شود.

جواب تمام فعالیت ها و سوالات متن درس نظام جمع و شیوه های رزم انفرادی آمادگی دفاعی نهم درس هشتم با جواب را برای تان قرار دادیم. امیدواریم مورد استفاده تان قرار گرفته باشد.

طهرانی

بنیانگذار مجله اینترنتی ماگرتا و متخصص سئو ، کارشناس تولید محتوا ، هم‌چنین ۱۰ سال تجربه سئو ، تحلیل و آنالیز سایت ها را دارم و رشته من فناوری اطلاعات (IT) است . حدود ۵ سال است که بازاریابی دیجیتال را شروع کردم. هدف من بالا بردن سرانه مطالعه کشور است و اون هدف الان ماگرتا ست.

3 دیدگاه

 1. طاها گفت:

  خیلی خوب بود

 2. ناشناس گفت:

  عالی بود ممنون

  1. دخترک گفت:

   سلام ببخشید کلاس چندمی؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *