سبک زندگی

جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۶ علوم هفتم 🤓 کار و نیرو

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۶۶ علوم هفتم ، کاری که این شخص روی جعبه انجام می دهد، چقدر است؟ بهترین روش برای جا به جایی جسم

جواب خود را بیازمایید صفحه ی ۶۶ علوم هفتم مربوط به سوالات فصل هشتم، انرژی و تبدیل های آن در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما فراهم شده است.

مطلب پیشنهادی : جواب فعالیت های صفحه ۹ علوم هفتم

پاسخ سوالات خود را بیازمایید صفحه ۶۶ علوم هفتم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۶ علوم هفتم

1- شکل رو به رو شخصی را نشان می دهد که با نیروی افقی ۳۲۵ نیوتونی جعبه ای را به اندازه ۲ متر در امتداد نیروی وارد شده به آن جا به جا می کند. کاری که این شخص روی جعبه انجام می دهد، چقدر است؟

✅ با توجه به داده هایی که در صورت سوال آمده است، این اطلاعات را داریم :

نیروی وارد شده به جعبه از طرف شخص ۳۲۵ نیوتن و جا به جایی جعبه در جهت نیروی وارد شده به آن ۲ متر می باشد.

اگر این مقادیر را در «رابطه کار» جایگذاری کنیم، داریم :

ژول ۶۵۰ = ۲ × ۳۲۵ = کار

۲- به شکل رو به رو و عدد های نوشته شده روی آن توجه کنید. برداشت خود را از این شکل با توجه به مفهوم کار بیان کنید. شما کدام روش را برای جا به جایی جسم ترجیح می دهید؟ دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

✅ جهت بالا بردن جسم تا ارتفاع ۱ متری، می توان از دو روش استفاده کنیم :

روش اول :‌ خود را بیازمایید صفحه ۶۶ علوم هفتم، مقدار ۱۰۰ نیوتن نیرو را به جسم وارد می کنیم تا به صورت قائم به اندازه ۱ متر بلند شود.

مقدار کار انجام شده برابر ژول ۱۰۰N×۱m=۱۰۰ می باشد.

روش دوم : با اعمال ۵۰N نیرو، می توان جسم را به میزان ۲ متر روی سطح شیب دار بالا برد.

مقدار کار انجام شده برابر ژول ۵۰N×۲m=۱۰۰ می باشد.

همانطور که مشاهده می کنید در هر دو روش مقدار کار برابر ۱۰۰ ژول می باشد. پس بهتر از روش دوم استفاده کنیم زیرا نیروی کمتری نیاز دارد و راحت تر می باشد.

در این مطلب به بررسی و پاسخ به سوالات خود را بیازمایید صفحه ۶۶ علوم هفتم پرداختیم، در صورتی که نظری دارید از طریق بخش دیدگاه با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.