سبک زندگی

جواب کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی هفتم + پاسخ فعالیت منشورها

پاسخ کار در کلاس صفحه 71 و حل فعالیت آخر صفحه هفتاد و یک کتاب ریاضی پایه هفتم

پاسخ سوالات کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی هفتم و جواب فعالیت انتهای صفحه 71 که مربوط به منشورها می باشد را می توانید در ادامه همین مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا مطالعه نمایید.

مطلب پیشنهادی : نمونه سوالات امتحانی درس های هفتم

کار در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی هفتم با جواب

حجم های منشوری بین دو صفحه موازی قرار میگیرند. به این دو سطح موازی که سطح منشوری را قطع میکنند، قاعده و به سطحه ای اطراف آن وجه های جانبی میگویند. به محل برخورد سطح ها یال و به نقطه برخورد هر سه سطح راس میگویند.

۱- در هر یک از منشور های زیر مشخص کنید چند وجه جانبی دارد؟ یال ها، راس ها و قاعده ها را نام ببرید.

سوال اول منشور سه پهلو کار ، در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی هفتم

تعداد وجه های جانبی : ۳

A , B , C , A’ , B’ , C’ : راس ها

یال ها : AB – AC – AA’ – BB’ – CC’ – A’B’ – A’C’ – B’C’ – BC

ABC و A’ B’ C’ قاعده ها : مثلث

سوال اول منشور چهار پهلو کار ، در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی هفتم

تعداد وجه های جانبی : ۴

A , B , C , D , A’ , B’ , C’ , D’ : راس ها

: یال ها
AB – AD – AA’ – BC – BB’ – CD – CC’ – DD’ – A’B’ – A’D’ – B’C’ – CD’

: قاعده ها
ABCD و A’B’C’D’ چهار ضلعی

سوال اول پنج پهلو کار ، در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی هفتم

تعداد وجه های جانبی : ۵

: راس ها
A , B , C , D , E , A’ , B’ , C’ , D’ , E’

: یال ها
AB – AE – AA’ – BC – BB’ – CD – CC’ – DE – DD’ – EE’ – A’B’ – A’E’ – B’C’ – C’D’ – D’E’

: قاعده ها
ABCDE و A’B’C’D’E

سوال اول منشور شش پهلو کار ، در کلاس صفحه ۷۱ ریاضی هفتم

تعداد وجه های جانبی : ۶

: راس ها
A , B , C , D , E , F , A’ , B’ , C’ , D’ , E’ , F’

: یال ها
AB – AF – AA’ – BC – BB’ – CD – CC’ – DE – DD’ – EF – EE’ – FF’ – A’B’ – A’F’ – B’C’ – C’D’ – D’E’ – E’F’

: قاعده ها
ABCDEF و A’B’C’D’E’F’

۲- برای اینکه در نام بردن یال و راس چیزی جا نیفتد، از چه راهبری استفاده می کنید؟

از راهبر الگو سازی استفاده کردیم.

۳- آیا استوانه هم یک حجم منشوری است؟ چرا؟

بله، چون دو قاعده موازی دارد.

پاسخ فعالیت انتهای صفحه 71

با خمیر مجسمه سازی (یا می توانید از یک سیب زمینی استفاده کنید) یک استوانه بسازید. با یک قیچی یا چاقو مانند شکل های مقابل آن را برش بزنید. سطح برش خورده را رنگ کنید و روی یک کاغذ بزنید، اثر آن به چه شکلی است؟

فعالیت صفحه 71 ریاضی هفتم

اگر آن را به صورت کاملا افقی برش بزنیم یک شکل دایره ای را مشاهده می کنیم اما اگر به شکل مایل برش زده باشیم یک شکل بیضوی را مشاهده می کنیم.

✅ در این مقاله به بررسی جواب صفحه ۷۱ ریاضی هفتم که شامل یک کار در کلاس و یک فعالیت بود پرداختیم. در صورت وجود هرگونه مشکل یا سوال از طریق بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.