سبک زندگی

جواب فعالیت های درس دوم اقتصاد دهم انسانی

پاسخ و حل فعالیت های فردی و گروهی ، تفکر و تمرین و تحلیل کنید درس 2 دو کتاب اقتصاد پایه دهم

جواب فعالیت های درس دوم اقتصاد دهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات گفت و گو در کلاس ، فعالیت فردی در کلاس ، فعالیت خارج از کلاس ، فعالیت گروهی در کلاس ، برای تفکر و تمرین و تحلیل کنید صفحه ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ و ۲۱ درس دوم «نوع کسب و کار» کتاب اقتصاد پایه دهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس اول اقتصاد دهم انسانی

جواب فعالیت های درس دوم اقتصاد دهم انسانی
جواب فعالیت های درس دوم اقتصاد دهم انسانی

جواب گفت و گو در کلاس صفحه ۱۳ درس ۲ اقتصاد دهم

۱- شما کار تیمی و گروهی را ترجیح می‌دهید یا کار به صورت فردی را؟ چرا؟

پاسخ: کار تیمی را ، زیرا ما ایده ها و راه حل های بیشتری برای حل مشکلات داریم و کارها سریعتر پیش می روند.

۲- آیا شما در گروه کسب‌وکار خود پیشرو و رهبر خواهید شد یا پیرو؟

پاسخ: من در گروه خود مسئولیت های یک بخش را برعهده دارم.

۳- چقدر تحمل پذیرش حرف مخالف را دارید و چقدر می‌توانید دیگران را با منطق و استدلال متقاعد کنید؟

پاسخ: انتقاد پذیر هستم.

۴- چقدر به دنبال سود شخصی هستید و تا چه میزان حاضرید درآمدتان را صرف امور خیر کنید؟

پاسخ: من درصد کمی از درآمدم را صرف امور خیریه می‌کنم و به دنبال منافع شخصی هستم.

پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۵ درس دوم اقتصاد دهم

با توجه به جدول زیر، شما چه نکات دیگری می‌توانید به این دو ستون اضافه کنید؟ چرا؟

مزایای کسب‌وکار شخصیمعایب کسب‌وکار شخصی
راه‌اندازی آسان و هزینه‌های نسبتاً اندکبار سنگین مسئولیت (همه چیز به شما برمی‌گردد، حتی در ناخوشی و سفر)
آزادی عمل و سهولت در تصمیم‌گیری (تصمیم‌گیری در مورد بازاریابی، تغییر شرایط بازار و…)مشکل تأمین‌مالی (پس‌انداز شخصی و قرض از دوستان و خانواده)
مالکیت کامل سودمسئولیت نامحدود در مقابل بدهی‌ها و دعاوی
منافع مالیاتی (فقط یک‌بار مالیات بر درآمد می‌دهید)برای موفقیت باید هر کاری انجام داد
زندگی با سبک انعطافانضباط در همه حال حتی در منزل
درآمد بیشترتعطیلی به معنی واقعی وجود ندارد

حل فعالیت خارج از کلاس صفحه ۱۶ درس ۲ اقتصاد دهم

درباره تفاوت انواع شرکت‌ها تحقیق کنید.

با توجه به قانون تجارت کشور، درباره تفاوت انواع شرکت‌های سهامی عام و خاص، شرکت‌های تضامنی و شرکت‌های با مسئولیت محدود تحقیق کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

پاسخ: شِرکت یا کمپانی به معنای یک شخصیت حقوقی انجمن یا بنگاه تجارت است. بنابر تعریف قانون مدنی ایران، کمپانی عبارت است از اجتماع حقوق مالکان متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه، ولی این تعریف در برگیرنده مشاعات نیز است. بنابر مفهومی که از قانون تجارت استنباط می‌شود، شرکت قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند. شرکت‌ها در قوانین ایران شخصیت حقوقی دارند.

تفاوت شرکت مدنی با شرکت تجاری :

شرکت مدنی، تابع مقررات حقوق مدنی (شرکت، عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه.) و شرکت تجاری تابع مقررات حقوق تجارت می باشد (در قانون ما تعریفی از شرکت تجاری وجود ندارد اما می توان آن را این گونه تعریف کرد:«شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می کنند، سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها تشکیل می گردد اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به کارگیری سرمایه، شریک شوند.» و یا، «شرکت، شخص حقوقی است که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد».)

 • شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوق مستقل است؛ اما کلیه شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت شخصیت حقوقی مستقل دارند.
 • در شرکت مدنی تصمیم‌گیری بر‌پایه اتفاق آرا یعنی رضایت تمامی شرکاست، اما در شرکت تجاری، تصمیم‌گیری اصولاً بر‌پایه اکثریت آرا است.
 • شرکت تجاری بر پایه اراده و توافق اشخاص ایجاد می شود اما شرکت مدنی ممکن است قهراً ایجاد شود، مانند شراکت ناشی از ارث برای ورثه.
 • انحلال شرکت‌های تجاری تابع تشریفات خاصی است اما در شرکت مدنی هر شریکی هر وقت که بخواهد، می تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید.

انواع شرکت تجاری :

به‌ طور کلی در قانون تجارت هفت گونه شرکت تجاری وجود دارد.

 1. شرکت سهامی. (شامل شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص)
 2. شرکت با مسئولیت محدود.
 3. شرکت تضامنی.
 4. شرکت مختلط غیر سهامی.
 5. شرکت مختلط سهامی.
 6. شرکت نسبی.
 7. شرکت تعاونی تولید و مصرف.

سهام: سهم (مفرد سهام) اجزایی است که سرمایه هر شرکت را تشکیل می‌دهد. داشتنِ سهم مالکیت مشاعی بر سرمایه ایجاد نمی‌کند، مگر در هنگام انحلال شرکت.

سهام‌دار: به اعضایِ شرکت در شرکت‌هایِ سهامی و تعاونی سهامدار گفته می‌شود. اعضایِ شرکت مالکان دارایی آن شناخته نمی‌شوند، بلکه صرفاً به نسبت سهام خود، دارای حقوقی نسبت به شرکت خواهند بود. سهام‌دار نسبتِ به شرکت حقوق و تعهداتی دارد. میزان این مسئولیت بسته به نوعِ شرکت متفاوت است.

هیئت مدیره:هیئتی حداقل ۳ نفره که کار اداره شرکت را بر عهده دارند، هیئت مدیره نامیده می‌شود. اعضایِ هیئت مدیره الزاماً نباید سهام‌دار شرکت باشند. مدیر عامل توسط هیئت مدیره عزل و نصب می‌شود.

جواب فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۷ درس دوم اقتصاد دهم

ساختار و شیوه تصمیم‌گیری در شرکت سهامی را تحلیل کنید.

با کمک معلم خود و مراجعه به قانون تجارت، ساختار سازمانی شرکت سهامی را تحلیل کنید.

پاسخ: تصمیم گیری در شرکت های سهامی در سه سطح صورت می پذیرد :

۱- سطح مجمع عمومی: در این سطح، تصمیمات کلی و زیربنایی مانند انتخاب هیات مدیره و بازرسان، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌ها، افزایش و کاهش سرمایه ، انحلال قبل از موعد، صدور اوراق قرضه و تغییر در مفاد اساسنامه اخذ می شود.

۲- سطح مجمع مدیره: در این سطح، تصمیمات میانی و درجه دوم مانند انتخاب مدیر عامل، انعقاد قرارداد، شرکت در مناقصه‌ها، استخدام نیروی کار جدید یا کاهش تعداد کارگران اخذ می شود.

۳- سطح مجمع عامل: در این سطح، تصمیمات جزیی و روزمره مانند موافقت با درخواست مرخصی، اجرای قراردادهای منعقده، هماهنگی بین اعضاء و کارگران شرکت اخذ می شود. به عبارت دیگر مدیر عامل حلقه واسطه ای است بین رای شرکت و بدنه شرکت، یا به عبارت دیگر نقطه اتصالی است بین هیات مدیره شرکت و کارگران شرکت و اشخاص ثالث.

پاسخ فعالیت فردی در کلاس صفحه ۱۸ درس ۲ اقتصاد دهم

با توجه به جدول زیر شما چه نکات دیگری می‌توانید به این دو ستون اضافه کنید؟ چرا؟

مزایای ایجاد شرکت (سهامی)معایب ایجاد شرکت (سهامی)
مسئولیت محدود برای سهام‌داران (ضرر و بدهی سهام‌داران محدود به میزان سهام)هزینه‌های راه‌اندازی بالاتر
امکان افزایش سرمایه و تأمین‌مالی بانکی (از طریق افزایش سهام‌داران یا افزایش سرمایه آن‌ها و نیز وام‌های بانکی)تأخیر در تصمیم‌گیری
امکان رقابت بالاتر (به دلیل مقیاس تولید بالا، امکان سرمایه‌گذاری بیشتر و قیمت پایین‌تر نسبت به رقبا)پیچیدگی‌ها در رابطه مدیریت و مالکیت و موفقیت‌های غیرفردی
تخصص‌گرایی بیشتر (امکان جذب افراد توانمندتر در زمینه‌های تخصصی و ویژه)تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام
انجام فعالیت های شرکت به صورت قانونی (تمام این فعالیت ها در قالب شرکت حالت رسمی پیدا کرده است.)قوانین پیچیده‌تر و گزارش‌دهی بیشتر
تمام اعضا از حقوق قانونی بهرهمند هستند و قانون از آنها حمایت می کند.مالیات بر سود شرکت علاوه بر مالیات بر درامد
در مزایده‌ها می‌توانند شرکت کنند. (زیرا این افراد به صورت شخصی نمی توانند در مزایدات و مناقصات شرکت کنند.)کارفرما ملزم به پرداخت حقوق و بیمه کارکنان است.

حل فعالیت گروهی در کلاس صفحه ۱۹ درس دوم اقتصاد دهم

کلاس را به گروه‌های چهار نفره تقسیم کنید و هر گروه مسئول بررسی یکی از کسب‌وکارهای زیر شود (ممکن است به‌ صورت هم زمان دو یا چند گروه یک کسب‌وکار را بررسی کنند که به نظر بهتر نیز است) آنچه در هر کسب‌وکار باید بررسی شود، این است:

۱- مزایا و معایب کسب‌وکار گروه خود را در صورتی که فردی، شراکتی، شرکتی و یا تعاونی بود، بررسی کنید.

۲- پس‌ از بررسی همه جانبه کسب‌وکار خود بگویید که گروه شما به عنوان یک مشاور اقتصادی کدام یک از سازمان‌های تولید را برای این کسب‌وکار توصیه می‌کند؟ چرا؟

ایده کسب‌وکار شماره ۱

شما در یک شهر کوچک ساکنید. دست بر قضا وزارت راه‌ و شهرسازی از کنار شهر شما یک اتوبان بسیار خوب تأسیس می‌کند که پیش‌بینی می‌شود ترافیک سنگینی در آن ایجاد شود. در اطراف شهر شما هم هیچ روستا و آبادی و شهر دیگری نیست. این فکر به ذهنتان می‌رسد که با کسب اجازه از وزارت خانه، یک مجتمع تفریحی در کنار جاده تأسیس کنید (مالکیت زمین‌های اطراف جاده در اختیار چند تن از اهالی شهر شماست).

پاسخ: بر عهده دانش آموز – پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه با دیگر دانش آموزان به اشتراک بگذارید.

ایده کسب‌وکار شماره ۲

شما در یک روستای بسیار خوش آب و هوای کوهستانی زندگی می‌کنید. بیشتر اهالی روستا گله‌های گوسفند دارند و به چوپانی مشغول‌اند. از طرفی مراتع اطراف روستای شما به خاطر شرایط اقلیمی بسیار مستعد کشت گیاهان دارویی است (و بسیاری از این گیاهان حتی به صورت خودرو در این منطقه سبز می‌شوند).

این ایده به ذهنتان می‌رسد که با هم‌سن و سالان خودتان به اهالی روستا اعلام کنید که مسئولیت صحرا بردن همه گوسفندان را به عهده می‌گیرید و هر روز سه نفر از دوستانتان همه گوسفندان را به مرتع ببرند و بقیه نیز به تکثیر گیاهان دارویی بپردازند.

پاسخ: بر عهده دانش آموز – پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه با دیگر دانش آموزان به اشتراک بگذارید.

ایده کسب‌وکار شماره ۳

در منطقه شما هندوانه بسیاری کشت می‌شود؛ اما به دلیل نبودن جاده یا کمبود ماشین‌های یخچال‌دار و… هر ساله این هندوانه‌ها، در مزارع از بین می‌روند. این ایده به ذهنتان می‌رسد که هندوانه‌ها را فراوری کنید تا مشکل نگهداری و انتقال آن‌ها حل شود. تبدیل هندوانه به هندوانه خشک و یا تهیه کنستانتره (پودر) بهترین راه‌حل است. از طرفی نمی‌شود این کار را با هندوانه کرد، چون خشک‌کردن و پودر کردن میوه یک فرایند گرمایی است و هندوانه در دمای بالا از بین می‌رود. در اخبار می‌شنوید که یک شرکت دانش‌بنیان شیرازی دستگاهی را ساخته که به‌جای گرما دادن، از طریق انجماد، میوه‌ها را خشک می‌کند.

پاسخ: بر عهده دانش آموز – پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه با دیگر دانش آموزان به اشتراک بگذارید.

ایده کسب‌وکار شماره ۴

شما و گروه دوستانتان به خاطر تلاش‌های درسی فراوانی که داشته‌اید، در بسیاری از موضوعات درسی سرآمد شده‌اید. این ایده به ذهنتان می‌رسد که یک شبکه تدریس خصوصی فعال در منطقه خود تأسیس کنید.

پاسخ: بر عهده دانش آموز – پاسخ پیشنهادی خود را در بخش دیدگاه با دیگر دانش آموزان به اشتراک بگذارید.

جواب برای تفکر و تمرین صفحه ۲۱ درس ۲ اقتصاد دهم

۱- برای هریک از موارد زیر چه نوع کسب‌وکار (سازمان تولید) را توصیه می‌کنید؟

– شرکتی جدید می‌خواهد مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای از موادغذایی سالم راه‌اندازی کند.

پاسخ: شرکت

– یکی از دانش‌آموختگان آشپزی می‌خواهد رستوران‌های زنجیره‌ای افتتاح کند.

پاسخ: کسب و کار شخصی

– نویسنده‌ای تصمیم می‌گیرد ادامه آخرین کتاب پرفروش خود را بنویسد.

پاسخ: کسب و کار شخصی

– گروهی از دوستان تصیم می‌گیرند کسب‌وکاری بدون عبور از فرایندهای قانونی طولانی آغاز کنند.

پاسخ: شرکت

– گروهی از کشاورزان می‌خواهند برای خرید کود، دانه و سایر مواد مرتبط به صورت عمده هزینه کنند و هزینه را در بین اعضا تقسیم کنند.

پاسخ: تعاونی

– گروهی از مهندسان جوان تصمیم گرفته‌اند لوازم خانگی با کیفیت بالا تولید کنند.

پاسخ: شرکت – شراکت

۲- به نظر شما آقای محمدی (پدر امیرعلی و ستایش) سازمان تولید خود را باید بر چه مبنایی ترتیب بدهد تا از مشکلات فراوان مالی بیرون بیاید؟ آیا شما به او توصیه می‌کنید با شرایط موجود یک مؤسسه خیریه نیز برای کارگرانش ایجاد کند؟ دلیل شما چیست؟

پاسخ: بر اساس مشکلاتی که از کسب و کار آقای محمدی می دانیم بهترین روش کمک گرفتن از فرد یا افرادی به عنوان شریک است در صورت شراکتی شدن این کسب و کار مشکلات فراوان مالی کمتر شده و به منابع مالی بیشتری دسترسی خواهد داشت و تصمیم کار بار مسئولیت و هم افزایی توانایی‌ها به اداره بهتر کمک خواهد کرد در حال حاضر با وجود مشکلات مالی امکان تأسیس یک نهاد غیر سودآور وجود ندارد شاید با بهتر شدن شرایط مالی در آینده و سود ده بودن کسب و کار امکان تأسیس یک موسسه خیریه به وجود آید.

پاسخ تحلیل کنید صفحه ۲۱ درس دوم اقتصاد دهم

– هر کدام از انواع کسب‌وکارهای شخصی و شرکتی و تعاونی و غیرانتفاعی، چه مزایا و معایبی دارد؟

پاسخ: شخصی‌:
مزایا: ۱- راه اندازی آسان و هزینه های نسبتا اندک
۲- آزادی عمل و سهولت در تصمیم گیری
۳- مالکیت سود
۴- منافع مالیاتی

معایب: ۱- بار سنگین مسئولیت
۲- مشکل تامین مالی
۳- مسئولیت نامحدود در مقابل بدهی ها و دعاوی

شراکتی:
مزایا: ۱- راه اندازی نسبتا اسان
۲- دسترسی به منابع و سرمایه های مالی بزرگ تر
۳- تصمیم بار مسئولیت و هم افزایی توانایی‌ها

معایب: ۱- افزایش برخی هزینه ها جهت تنظیم قرارداد و مشاوره حقوقی با وکیل
۲- مسئولیت نا محدود در مقابل بدهی ها و دعاوی
۳- آزادی عمل محدود تر افراد و تصمیم گیری سخت تر به دلیل لزوم توافق شرکا

تعاونی:
مزایا: ۱- ایجاد فرصت های شغلی و رفع معضل بیکاری
۲- توزیع عادلانه منابع
۳- تجمیع منابع مردمی برای بهره گیری در اشتغال و تولید
۴- بهبود وضعیت اقتصادی اعضا

معایب: ۱- اعضا دارای سرمایه و سهم یکسان نیستند اما هر عضو بدون توجه به درصد سهامش، یک رای دارد و نسبت سهام به رای وجود ندارد
۲- تعاونی متکی به اعضا است نه به سرمایه

غیرانتفاعی:
مزایا: ۱- نهادی قانونی است
۲- هدف غیر تجاری دارد
۳- در زمینه های انسانی و اجتماعی فعالیت دارند

معایب: ۱- غیر سودآور
۲- تمام دارایی این نوع شرکت ها برای معاف شدن از مالیات باید وقف باشند.

– با توجه به ویژگی‌های شخصیتی خود و دوستانتان، کدام یک از انواع کسب‌وکارها (سازمان تولید) را برای فعالیت اقتصادی ترجیح می‌دهید؟

پاسخ: پاسخ این پرسش بستگی به ویژگی ، شخصیت رفتاری و نظر دانش آموز دارد – به عنوان مثال من ایجاد یک کسب و کار شخصی و اداره یک شرکت خصوصی به همراه دوستانم را ترجیح می دهم.

مطلب پیشنهادی: گام به گام دروس دهم متوسطه دوم

توجه: شما دانش آموز پایه دهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب اقتصاد دهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات فعالیت های درس ۲ دوم کتاب اقتصاد پایه دهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.