سبک زندگی

جواب درس ۱۰ دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

پاسخ و حل هم اندیشی کنید ، گفت و گو کنید ، نمونه بیاورید ، مفاهیم اساسی ، خلاصه کنید و آنچه از این درس آموختیم درس 10 ده کتاب جامعه شناسی 3 پایه دوازدهم انسانی

جواب درس دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات هم اندیشی کنید ، گفت و گو کنید ، نمونه بیاورید ، مفاهیم اساسی ، خلاصه کنید و آنچه از این درس آموختیم صفحه ۱۱۲ ، ۱۱۵ ، ۱۱۸ ، ۱۱۹ و ۱۲۰ درس ۱۰ دهم «افق علوم اجتماعی در جهان اسلام» کتاب جامعه شناسی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب درس نهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

جواب درس ۱۰ دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی
جواب درس ۱۰ دهم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

جواب هم اندیشی کنید صفحه ۱۱۲ درس ۱۰ جامعه شناسی دوازدهم

فقه اسلامی

– مسلمانان را موظف به مدارا با یکدیگر می‌کند.
– مسلمانان را موظف به مدارا با تمام مردم جهان که زندگی صلح‌آمیز دارند، می‌داند؛ یعنی مسلمانان نباید با مردم دنیا درگیر شوند.
– مسلمانان را موظف به مقاومت در برابر تهاجم به مرزهای جهان اسلام می‌داند.
– مسلمانان را موظف به تحقق و گسترش عدالت در جوامع خود و همچنین دفاع از مظلومان و ستم دیدگان جهان می‌داند؛ یعنی مسلمانان باید بدون در نظر گرفتن نژاد و زبان و مذهب، از مظلوم دفاع کنند.

چگونه می‌توان از این ظرفیت فقهی جهان اسلام برای مواجههٔ صحیح مسلمانان با مسئلهٔ فلسطین و حل آن بهره گرفت؟

پاسخ: بر اساس رویکرد فقهی، مسلمانان اگرچه از زبان قومیت و… متفاوت برخوردارند اما یک امت اسلامی هستند در نتیجه مسئله فلسطین، مسئله کل امت اسلامی است و باید از فلسطین حمایت کنند و در برابر اسرائیل به مقاومت بپردازند.

پاسخ گفت و گو کنید صفحه ۱۱۵ درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

نیکی کدی، پژوهشگر آمریکایی، با توجه به دو انقلابی که طی یک قرن، یعنی قرن بیستم، در ایران واقع شده، مقاله‌ای درباره ایران با این عنوان نوشته است: «چرا ایران کشوری انقلابی است؟»

درباره این پرسش گفت و گو کنید.

پاسخ: از عوامل مدنظر نیکی کدی در بروز انقلاب اسلامی عبارتند از:

  • نارضایتی های اقتصادی – اجتماعی به دلیل ارتباط ایران با غرب در دوره قاجار
  • اجرای شتابان سیاست های نوسازی در دوره پهلوی و ایجاد نارضایتی در ابعاد مختلف
  • ایجاد نگرش ضد غربی در ایران به دلیل وابستگی پهلوی به غرب و اقدامات غربی ها در ایران
  • موافقت و همراهی نیروهای مذهبی با نگرش ضد غربی و تمایل مردم به بازگشت به هویت های اصیل ایرانی و اسلامی
  • وجود احساسات ضد امپریالیستی همراه با اعتقادات شیعی
  • اعتقاد باستانی به ثنویت خیر و شر
  • نقش ویژه امام خمینی (ره)

حل نمونه بیاورید صفحه ۱۱۸ درس ۱۰ جامعه شناسی دوازدهم

در درس قبل آموختید که گاهی عقل را در معنای عام به‌کار می‌بریم که هرگونه تلاش ذهنی و علمی را شامل می‌شود؛ امّا گاهی عقل را در معنای خاص کلمه و فقط برای نوع خاصی از تفکر به‌کار می‌بریم. عقل در معنای خاص، قوه‌ای است که انسان به کمک آن حقایق و قواعد جهان را می‌شناسد و براساس موضوع مورد مطالعهٔ خود به اقسامی تقسیم می‌شود:

– عقل نظری: واقعیت‌هایی را که مستقل از آگاهی و ارادهٔ انسان وجود دارند، شناسایی می‌کند و علومی مانند فلسفه، ریاضیات و طبیعیات را پدید می‌آورد. برای مثال قانون علیت در فلسفه یا قانون جاذبهٔ زمین در فیزیک با این عقل شناخته می‌شوند.
– عقل عملی: واقعیت‌هایی را که با آگاهی و ارادهٔ انسان به‌وجود می‌آیند، مانند ارزش‌ها و آرمان‌ها، شناسایی می‌کند؛ مثلا خوبی عدالت و بدی ظلم را می‌شناسد. این عقل، علوم انسانی و اجتماعی را پدید می‌آورد.

تلاش کنید برای استفاده از عقل نظری و عقل عملی نمونه‌های دیگری ذکر کنید.

عقل نظریعقل عملی
در طبیعت و جامعه هیچ رخدادی، خود به خودی و بدون علت رخ نمی‌دهد.
……………………………………….
هرگز جامعه‌ای بدون تأمین میزانی از عفت، شجاعت، حکمت و عدالت روی سعادت دنیوی و اخروی را نخواهد دید.
……………………………………….

پاسخ: عقل نظری: قانون پایستگی انرژی در فیزیک، قوانین وراثت در ژنتیک و …
عقل عملی: ارزش صلح، نامطلوب بودن قانون گریزی و…

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۸ و ۱۱۹ درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

در جدول زیر علوم اجتماعی جهان متجدد و علوم اجتماعی جهان اسلام مقایسه شده است؛ در مورد تعامل این دو دسته علوم با یکدیگر گفت و گو کنید.

علوم اجتماعی جهان متجددعلوم اجتماعی جهان اسلام
تبیینیاز سطوح مختلف عقل استفاده می‌کند و تبیین را به تبیین تجربی محدود نمی‌داند.
تفسیریتفسیر را نوعی تبیین و استدلال عقلانی می‌شمارد و به همین دلیل تفسیر و تبیین در تقابل با هم قرار نمی‌گیرند.
انتقادیاز ظرفیت جهان شمول عقل نظری، عقل عملی و وحی برای داوری ارزش‌ها استفاده می‌کند.

– اندیشمندان مسلمان با شناخت تفاوت پدیده‌های اعتباری و پدیده‌های تکوینی، علوم اجتماعی را شبیه علوم طبیعی نمی‌دانند؛ به همین دلیل علوم اجتماعی آنان از نوع تبیینی نیست.
– آنان دانش علمی را به دانش حسی و تجربی محدود نمی‌کنند. از این‌رو، برخلاف رویکرد تفسیری، تفسیر را در تقابل با تبیین نمی‌دانند بلکه هر تفسیری را نوعی تبیین به شمار می‌آورند؛ زیرا تفسیر را هم نیازمند استدلال می‌دانند.
– رویکرد انتقادی برای داوری دربارۀ ارزش‌ها به معیار جهان‌شمولی که فراتر از محصولات اجتماعی و تاریخی انسان‌ها باشد دسترسی ندارد. اندیشمندان مسلمان برای داوری دربارهٔ ارزش‌ها از ظرفیت عقل نظری، عقل عملی و وحی بهره می‌برند. از نظر آنان تبیین، تفسیر و تجویز، استدلال‌های ویژهٔ خود را دارند و در هر سه سطح، پژوهشگر اجتماعی به‌دنبال کشف واقعیت‌ها و حقایق است.

پاسخ: جامعه شناسی انتقادی برای داوری و ارزیابی ارزش ها به سراغ قضاوت عمومی مردم و این که تا چه حد وضع موجود را مناسب بدانند و یا چقدر مایل به تغییر آن باشند، می رود. ممکن است در این راه بعضی از مردم درباره عقل جمعی از روی منطق نظر ندهند و گاهی ممکن است اشتباه کنند.

عقل عملی که اجراکننده احکام و دستورات الهی است و حق و باطل و ارزش ها را بررسی می کند این ویژگی و خصوصیت را دارد که بر اساس احکام الهی قضاوت می کند و در مسر پیشرفت تحقق فرهنگ حق گام برمی دارد.

پاسخ مفاهیم اساسی صفحه ۱۲۰ درس ۱۰ جامعه شناسی دوازدهم

– علوم اجتماعی جهان اسلام، …

پاسخ: تمدن اسلام، جامعه اسلامی، فقه، مکاتب فقهی، آرمان‌های فقه اسلامی، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، عقلانیت جهان اسلام و کارکرد‌های جهان اسلام.

حل خلاصه کنید صفحه ۱۲۰ درس دهم جامعه شناسی دوازدهم

– علوم اجتماعی جهان اسلام درباره جامعه آرمانی سخن می‌گوید.

پاسخ: – علم فقه در زمینه علوم اجتماعی به اموری مانند قواعد رفتار اجتماعی مسلمانان، ارزیابی، نقد و داوری جامعه اسلامی، ویژگی‌های جامعه آرمانی، می‌پردازد.
– علوم اجتماعی جهان اسلام ویژگی‌هایی مانند استفاده از تمام ابزارهای علمی، اهمیت دادن به عقلانیت، قضاوت و داوری وضع موجود و ارائه راهکار برای رسیدن به وضعیت بهتر و مطلوب است.
– علم فقه یکی از مهم‌ترین شاخه‌های علوم اجتماعی مسلمانان است.

جواب آنچه از این درس آموختیم صفحه ۱۲۰ درس ۱۰ جامعه شناسی دوازدهم

پاسخ: تمدن اسلامی با ویژگی‌های خود، جامعه اسلامی با مرکزیت قرآن به ارث گذاشته که تا وقتی که ضمن حفظ وحدت درونی، با دنیای خارج از اسلام تعامل داشت بسیار قدرتمند بود.
همچنین جهان اسلام به مسائل اجتماعی توجه خاصی داشت. علوم اجتماعی اسلامی ویژگی‌ها و ظرفیت‌های متعددی مانند عقلانیت، داوری و ارائه راهکار و … دارد که منجر به تشکیل جهان اسلام با راهکارهای متنوع و در جهت آزاد کردن آن ویژگی‌ها شده است.

همچنین بخوانید: جواب درس هشتم جامعه شناسی دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و فعالیت های دروس کتاب جامعه شناسی دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات درس ۱۰ دهم کتاب جامعه شناسی پایه دوازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 🌹

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *