سبک زندگی

جواب کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم 🧐 نیرو

پاسخ کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم : جواب جدول نیروهای وارد شده بر چهارچرخه با وزنه های متفاوت

جواب کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم مربوط به آزمایش نحوه حرکت چهار چرخه هنگام گذاشتن وزنه های مختلف و بررسی حالت نیرو برای حرکت در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما فراهم شده است.

مطلب پیشنهادی : تحقیق کامل درباره آهن زنگ نزن

پاسخ سوالات کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم

کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم با جواب

دو قرقره را روی دو لبه‌ی یک میز نصب کنید. یک چهار چرخه بردارید و مانند شکل، نخ ها را به دو طرف آن ببندید و از طرف دیگر به کفه ها (لیوان های کاغذی) وصل کنید. توجه کنید که نخ ها باید از روی قرقره عبور کنند.

وسط میز را علامت گذاری کنید و چهار چرخه را روی آن قرار دهید. یکی از دانش آموزان چهار چرخه را نگه دارد و دانش آموز دیگری در هر یک از کفه ها وزنه‌ی 100 گرمی قرار دهد.

حال چهار چرخه را با دقت رها کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

چهار چرخه در همان مرکز میز ثابت می ماند و هیچ حرکتی نمی کند.

اکنون وزنه‌ی کفه شماره یک را با وزنه‌ی 200 گرمی جایگزین کنید و آزمایش را تکرار کنید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

چهار چرخه از روزی میز به سمت وزنه سنگ ترین یعنی همان 200 گرمی حرکت می کند.

آزمایش را با وزنه های گوناگون تکرار و جدول زیر را کامل کنید.

شماره‌ی آزمایشوزنه موجود در کفه شماره‌ی 1وزنه موجود در کفه شماره‌ی 2وضعیت چهار چرخه
100ثابت می ماند و حرکت نمی کند.
2100100ثابت می ماند و هیچ حرکتی نمی کند.
3200100به سمت وزنه سنگین تر حرکت می کند.
4400400چهار چرخه ثابت می ماند و حرکتی نمی کند.
5400100چهار چرخه با سرعت بالایی به سمت وزنه سنگین تر حرکت می کند.
6200400چهار چرخه به سمت وزنه 400 گرمی حرکت می کند.
جدول کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم

در کدام حالتها چهار چرخه ثابت میماند و حرکت نمیکند؟

در حالت هایی که از هر دو سمت به یک میزان وزن به چهار چرخه وصل می شود. یعنی حالت های اول، دوم و چهارم در جدول.

در کدام حالتها چهار چرخه شروع به حرکت میکند؟

در حالت های سوم پنجم و ششم در جدول.

آیا در آزمایش های شماره‌ی 2 و 4 به چهار چرخه نیرو وارد میشود؟ اگر پاسخ شما آری است، پس چرا جسم حرکت نمیکند؟

از هر دو سمت به جسم نیرو وارد می شود اما چون نیرو هر دو طرف ثابت می باشد باعث خنثی شدن برآیند نیروها می شود.

به نظر شما شرط شروع به حرکت کردن یک جسم چیست؟

اعمال نیروی کافی و به اندازه. یعنی نیرو به اندازه ای باشد که بتواند حریف سایر نیروی هایی که مانع از حرکت جسم می شوند، شود.

نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید.

به عهده دانش آموز.

شما چه پاسخ های دیگری برای کاوشگری صفحه ۴۶ علوم ششم دارید؟ از طریق بخش دیدگاه با سایر دانش آموزان در ارتباط باشید✅.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.