سبک زندگی

سوالات متن درس اول دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول هدف زندگی دین و زندگی پایه دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس اول دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ اول هدف زندگی کتاب دینی ۱ دهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب اندیشه و تحقیق و فعالیت های درس اول دینی دهم

سوالات متن درس اول دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس اول دینی دهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 1 اول دینی دهم با جواب

نمونه سوالات متن درس اول دینی دهم :

۱) چرا اگر کسی یخچالی را با قیمت بالا تهیه کند و از آن به عنوان کمد استفاده کند یا خودروی گران قیمتی را در گوشهای از حیاط به گلخانه تبدیل کند، در عقل و خرَد وی شک می کنیم؟

پاسخ: زیرا این وسایل با آن همه امکانات و هزینه، برای «هدف خاصی» ساخته شده اند و به کارگیری آنها در کارهای دیگر، هدر دادن و اتلاف سرمایه است.

۲) آیۀ قرآنی ۱۳۴ ،نساء «من کَانَ یرِید ثَواب الدنْیا فَعنداللّه ثَواب الدنْیا والآخرَهِ» درباره چه موضوعی است؟

پاسخ: به میزانی که هدف انسان برتر و جامع تر باشد، هدفهای بیشتری را در درون خود جای میدهد و بر عکس.

۳) چرا در پسِ خلقت تک تک موجودات این جهان، « هدفی » وجود دارد؟ کدام آیات، به این موضوع اشاره دارند؟ بنویسید.

پاسخ: زیرا خالق آن ها خدایی «حکیم» است که هیچ کار بیهوده و عبث انجام نمی دهد. آیات ۳۸ و ۳۹ سوره دخان: «وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ *** ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ»

۴) به میزانی که هدف ما «برتر» و «جامع تر» باشد، چه نتیجه ای خواهد داشت؟

پاسخ: هدف های بیشتری را در درون خود جای می دهند.

۵) آیات ۳۸ و ۳۹ سوره دخان:«وما خَلَقْنَا السماوات والْأَرض وما بینَهما لَاعبِینَ / ما خَلَقْنَاهما إِلَّا بِالْحقِّ» به خوبی، دلالت بر چه موضوعی دارند؟

پاسخ: دلالت بر این موضوع دارند که این جهانِ آفرینش، بی هدف نیست و هر موجودی بر اساس برنامه حساب شده ای به این جهان گام نهاده است و به سوی هدف «حکیمانه ای» در حرکت اند.

۶) چه چیزی باعث میشود انسان شایستۀ دریافت «لطف» و «رحمت» ویژه خداوند شود و به زندگی سعادتمندانه در دنیا و آخرت برسد؟

پاسخ: بندگی و عبادت خداوند

۷) تفاوت هایی که میان انسان و موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان وجود دارد را بنویسید.

پاسخ: اولین تفاوت آن است که انسان خود باید هدف از خلقت خود را بشناسد و آن را انتخاب کند و به سوی آن گام بردارد؛ در حالی که گیاهان به صورت «طبیعی» و حیوانات به صورت « غریزی » به سوی هدف خود حرکت میکنند.
دوم آن که انسان دارای روحی های «بینهایت طلب» است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد.

۸) کامل ترین تعبیر درباره «زندگی به خاطر خدا» تعبیر کیست؟ آن را بنویسید.

پاسخ: تعبیر خود «خداوند» است که در آیۀ ۱۶۲، انعام می فرماید:«قُلْ إِنَّ صلاَتی ونُسکی ومحیای و مماتی للّه رب الْعالَمینَ»

۹) منشأ اختلاف انسان ها در انتخاب هدف، چیست؟ توضیح دهید.

پاسخ: اندیشه و طرز تفکّر انسان ها؛ زیرا هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می رود. اگر کسی چنین بیندیشد که کمک به دیگران ارزشمند است، می کوشد به دیگران کمک کند.

۱۰) خداوند، آفرینش جن و انسان را به خاطر کدام هدف میداند و کدام آیه، بیانگر این مطلب است؟

پاسخ: عبادت و بندگی او – «وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا لیعبدونِ» « ذاریات، ۵۶«

۱۱) آیا فقط اهداف « اصلی » برای زندگی انسان مهم هستند؟ چرا؟

پاسخ: خیر، بلکه هر دوی اهداف «اصلی» و «فرعی» مهم و خوب اند و برای زندگی ما ضروری اند. مهم این است که هدف «فرعی» را به جای هدف «اصلی» قرار ندهیم و آن قدر به اهداف «فرعی» دل نبندیم که مانع رسیدن به هدف «اصلی» شود.

۱۲) در میان هدف های انسان؛ برترین، کامل ترین و ارزشمندترین هدف کدام است؟ توضیح دهید.

پاسخ: تقرّب الهی؛ هر کس اندکی تأمل کند، میبیند که در درون خود در جست و جوی سرچشمه خوبی ها و زیبایی هاست و تا به آن نرسد، آرام و قرار ندارد. ین سرچشمه، همان «خداوند» است که خالق همه کمالات و زیبایی هاست؛ او که خود «نامحدود» است و کمالات و خوبی هایش حد و اندازه ندارد. هر کمال و خوبی از او سرچشمه می گیرد و در جهان گسترده می شود.

۱۳) اگر روح انسان «بینهایت طلب» است و خوبی ها را به صورت بی پایان می خواهد، شایسته است که تنها چه کسی را به عنوان هدف نهایی خود انتخاب کند؟

پاسخ: خدا و بندگی او

۱۴) برای انتخاب صحیح هدف ها و دلبستن به آنها، باید چگونه به آنها رتبه دهیم؟ توضیح دهید.

پاسخ: باید ارزش هدف ها را مشخص کنیم و متناسب با ارزشی که دارند، به آنها رتبه دهیم. این چنین، هدف های زندگی به هدفهای «اصلی» و « فرعی» تقسیم می شوند. هدف ها و دلبستگی های پایان پذیر، مثل مال و ثروت، هدف های «فرعی» به شمار می آیند و هدف های پایان ناپذیر و همیشگی مانند خیرخواهی نسبت به دیگران، هدف «اصلی» محسوب می شوند.

۱۵) منظور از این که هدف اصلی انسان در زندگی باید عبادت و بندگی خداوند باشد، چیست؟

پاسخ: یعنی فقط انجام برخی اعمال عبادی نیست. درست است که نماز و روزه و … عبادت اند و عبادات با ارزشی نیز هستند؛ اما بر اساس تعالیم دین اسلام، هر حرکت و عملی نیز که برای کسب رضایت خداوند و بر اساس معیارهای دینی صورت گیرد، «عبادت» است.

از خدمت به محرومان گرفته تا آشپزی در آشپزخانه از طلب علم و دانش گرفته تا خواندن سطری از کتاب، از سکوت و دم فرو بستن گرفته تا فریاد کشیدن، همه و همه اگر برای جلب رضای خدا باشد، « عبادت » محسوب می شود.

ادامه سوالات متن درس اول دینی دهم :

۱۶) یکی از تفاوت های اساسی انسان با موجوداتی مانند حیوانات و گیاهان « بینهایت طلبی » است، آن را توضیح دهید.

پاسخ: آنکه انسان دارای روحیه ای «بینهایت طلب» است و عطش او در دستیابی به خواسته هایش نه تنها کم نمی شود، بلکه روز به روز افزون می گردد. او به دنبال چیزی است که هرگز پایان نمی پذیرد و تمام نمی شود. این انسان بی نهایت طلب، در زندگی خود همواره در حال انتخاب است؛ هدف هایی که پایان نیابد و تمام نشود. در حالی که حیوانات و گیاهان هدف های «محدودی» دارند و هنگامی که به سر حدی از رشد و کمال می رسند، «متوقّف» می شوند؛ چنان که گویی راهشان « پایان » یافته است.

۱۷) اگر هدف و مقصد زندگی ما « خدا » باشد، چه نتایجی خواهد داشت؟

پاسخ: در آن صورت خوشحالی ها و ناراحتی ها، شکست ها و پیروزی ها و بسیاری دیگر از مفاهیم کلیدی زندگی، تعریف جدید پیدا می کند. شکست، دور شدن از خدا و پیروزی، نزدیک شدن به خدا معنا می شود. در آن صورت، چیزی ما را خوشحال می کند که ما را به خدا برساند و چیزی ما را آزرده می کند که از خدا دور سازد.

۱۸) چرا می گوییم: «انسان، مانند موجودات دیگر به سوی هدف حکیمانه ای در حرکت است و از این قاعده کلّی جدا نیست؟»

پاسخ: زیرا قطعاً هدفی از آفرینش او وجود داشته است. هدفی که گام نهادن او در این دنیا، فرصتی است که برای رسیدن به آن هدف به او داده شده است. البته در چگونگی رسیدن به هدف، میان انسان و موجوداتی همچون حیوانات و گیاهان، تفاوت هایی وجود دارد.

۱۹) برخی انسان ها به هدفی بالاتر از لذّت های مادی و سرگرم شدن به آن نمی اندیشند. آن ها را بنویسید.

پاسخ:  الف) اینان به تعبیر قرآن کریم، کسانی هستند که به حیات دنیوی راضی شده و به آن آرام گرفته اند.
ب) اینان مصداق همان کسانی اند که بهترین و با ارزش ترین دارایی و سرمایه خود را صرف کارهای کم ارزش می کنند.

۲۰) حق بودن آفرینش آسمانها و زمین به چه معناست؟

پاسخ: به معنای «هدفدار بودن» خلقت آنهاست.

۲۱) افراد زیرک و باهوش با انجام چه هدفی، به اصطلاح « با یک تیر چند نشان میزنند»؟توضیح دهید.

پاسخ: با انتخاب «عبادت و بندگی خدا»؛ زیرا با این کار، هم از بهره های مادی زندگی استفاده درست می کنند و هم از آنجایی که تمام کارهای دنیوی خود را برای رضای خدا انجام می دهند، جان و دل خود را به خداوند نزدیکتر می کنند و سرای آخرت خویش را نیز آباد می سازند.

۲۲)دست یافتن به پاسخ کدام سؤال، مهم و حیاتی است؟ چرا؟

پاسخ: سوال ما «انسان ها» برای چه آفریده شدهایم و «هدف» از زندگی ما در این جهان چیست؟ / زیرا این خطر وجود دارد که در صورت ندانستن هدف، زندگی خود را به اشتباه، صرف کارهایی بکنیم که برای آنها خلق نشده ایم و سرمایه ای را از دست دهیم که نه ارزش آن قابل مقایسه با یخچال و خودرو است و نه امکان به دست آوردن مجدد آن وجود دارد.

۲۳) عبادت و رضایت خداوند، به همان میزان که بزرگ و ضامن خوشبختی ماست، چه چیزی را می طلبد؟

پاسخ: همت بزرگ و اراده محکم می طلبد؛ همان طور که دست یابی به گوهرهای گرانقدر دریاها، پشتکاری شگرف می خواهد.

۲۴) هر کس با بینش و نگرش خاص خود به سراغ هدفی می‌رود.

۲۵) برترین هدف اصلی ما آن هدفی است که همه‌ی استعدادهای متنوع ما را در بر گیرد.

۲۶) انسان دارای روحیه ….

الف) بی نهایت طلب ب) خستگی ناپذیر ج) قابل رشد است.

پاسخ: الف) بی نهایت طلب

۲۷) اختلاف در هدف ها ریشه در ….

الف) خداشناسی انسان دارد.
ب) خودشناسی انسان دارد.
ج) نوع نگاه و اندیشه انسان دارد.

پاسخ: ج) نوع نگاه و اندیشه انسان دارد.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس ۱ اول کتاب دینی دهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 🤩

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

6 دیدگاه

  1. سلام
    پیشنهاد من این است یک برنامه کامل و جامع برای این سایت درست کنید برنامه جدیدتان را هم دیدم دسته بندی برای پیاده و دروس و مطالب دروس نیست اگر بتونید برای طرح کنید که دروس و پایه ها و مطالب دروس را به صورت دسته بندی شده

  2. سایتتون دوست بسیار خوبی برای دانش آموزانه ، برای تمام دروس ازش استفاده میکنم

    1. این سوالات رو بخونید واسه پاسخ دادن به هر سوالی از این درس آماده اید، عالی بود ممنون تمام مطالب مفیدتون در تمام درس ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 2 =