سبک زندگی

سوالات متن درس هفتم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 7 هفت دین و زندگی پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش با جواب

سوالات متن درس 7 هفتم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛  در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۷ هفتم وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، پس از رحلت رسول خدا (ص) کتاب دینی ۲ یازدهم رشته تجربی و ریاضی و فنی حرفه ای و کاردانش متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های درس هفتم دینی یازدهم

سوالات متن درس هفتم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس هفتم دینی یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های امتحانی متن 7 هفتم دینی یازدهم با جواب

نمونه سوالات متن درس هفتم دینی یازدهم :

۱) صفحه چرا نظام حکومت اسلامی که بر مبنای «امامت» طراحی شده بود، پس از رحلت رسول خدا(ص) تحقق نیافت؟

پاسخ: زیرا حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که پیامبر (ص) «برنامه ریزی کرده و بدان «فرمان» داده بود، خارج کرد.

۲) چرا پیروان ائمه (ع) در نقل احادیث کمتر دچار اشتباه شدند؟

پاسخ: البته این اوضاع نابسامان حدیث، تا حدود زیادی برای پیروان ائمه پیش نیامد؛ زیرا ائمه احادیث پیامبر را حفظ کرده بودند و شیعیان، این احادیث را از طریق این بزرگواران که انسان‌هایی معصوم و به دور از خطا بودند و سخنانشان مانند سخنان رسول خدا (ص) معتبر و مورد اطمینان بود، به دست آوردند.

۳) حکومت امیرالمؤمنین علی (ع)، چه مدت زمانی طول کشید؟

پاسخ: «چهار سال و نه ماه».

۴) پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا (ص)، جاهلیت چگونه وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد بنویسید.

پاسخ: «با شکلی جدید» ؛ یعنی شخصیت های با تقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر اکرم منزوی شدند» و طالبان قدرت و ثروت، «قرب و منزلت یافتند.

۵) آنان کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم (ص) مبارزه می کردند و فقط هنگامی تسلیم شدند که پیامبر اکرم (ص)، شهر «مکه» را فتح کرد و آنان راهی جز «سلیم» و «اطاعت» نداشتند؟

پاسخ: بنی امیه

۶) کدام یک از موارد زیر، از کارهای «معاویه» نیست؟

۱) جنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین علی(ع) به راه
۲) با بهره گیری از ضعف یاران امام حسن (ع)، حکومت مسلمانان را به دست گرفت
۳) آشکارا شراب می خورد، سگ بازی و میمون بازی می کرد
۴) خلافت رسول خدا (ص) را به سلطنت تبدیل کرد

پاسخ: ۳) آشکارا شراب می خورد، سگ بازی و میمون بازی می کرد

۷) عموم مردم در «اعتقادات» و «عمل خود» از چه کسانی دنباله روی و آنها را «اسوه» قرار می دهند؟

پاسخ: «شخصیت های برجسته جامعه». در زمانی که رسول خدا (ص) «اسوه» مردم بود، چه انسان هایی تربیت شدند.

۸) چهار مورد از کارهای یزید را بنویسید.

پاسخ: ۱) هر کار زشت و ناپسندی را انجام می داد.
۲) احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و سخره می گرفت.
۳) آشکارا شراب می خورد و سگ بازی و میمون بازی می کرد.
۴) با همان سگ و میمون، وارد مجالس می شد و آنها را در کنار دست خود می نشاند.
5) نوۂ گرامی پیامبر اکرم (ص) ، امام حسین (ع) و فرزندان و یارانش را با وضع هولناکی به شهادت رساند. خانواده امام حسین (ع) را که از نوادگان پیامبر اکرم (ص) بودند، به عنوان اسیر در شهرها گرداند.

۹) چرا پس از منع نوشتن حدیث پیامبر اکرم (ص)، اوضاع نابسامان حدیث برای پیروان ائمه (علیهم السلام) پیش نیامد؟

پاسخ: زیرا ائمه (علیهم السلام)، احادیث پیامبر اکرم (ص) را حفظ کرده بودند و شیعیان، این احادیث را از طریق این بزرگواران که خود، انسان هایی «معصوم» و «به دور از خطا» بودند و سخنانشان مانند سخنان رسول خدا (ص) معتبر و موثق بود، به دست آوردند.

۱۰) امام علی (ع) در سخنرانی خویش با مردم عراق، کدام مطلب را سبب «به درد آوردن قلب انسان» بیان می کند؟

پاسخ: این مطلب که؛ «آنها شامیان در مسیر باطل خود، این چنین متحدند و شما در راه حق این گونه متفرق و پراکنده اید.»

۱۱) چرا با این که سال ها بعد، منع نوشتن حدیث پیامبر (ص) در میان مردم برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت، اما احادیث زیادی «جعل» یا «تحریف» شد، به طوری که احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود؟

پاسخ: به دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر (ص) در میان مردم [به علت فوت یا شهادت].

۱۲) امام علی (ع)، پیش بینی کرد که دو دسته در هنگام تسلط بنی امیه بر مسلمانان گریه می کنند؛ کدام اند؟

پاسخ: ۱) دسته ای بر «دین خود» که آن را از دست داده اند.
۲) دست های دیگر، برای دنیای خود که به آن نرسیده اند.

۱۳) مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رحلت رسول خدا (ص) را فقط نام ببرید.

پاسخ: ۱) ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم
۲) تحریف در معارف اسلامی و جعل احادیث
۳) ارائه الگوهای نامناسب
۴) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت

۱۴) اگر کدام عوامل در دوران اپنی امیه و بنی عباس نبود، جز نامی از «اسلام» باقی نمی ماند؟

پاسخ: : ۱) تحول معنوی و فرهنگی ایجاد شده در عصر پیامبر اکرم (ص)
دو میراث گرانقدر آن حضرت یعنی قرآن و ائمه اطهار (ع) یا (عترت).

۱۵) با این که خود را عموزادگان پیامبر (ص) می دانستند و به نام اهل بیت (علیهم السلام ) قدرت را از بنی امیه گرفته بودند، روش سلطنتی آنان را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر(ص) از چیزی فروگذار نکردند؟

پاسخ: بنی عباس

ادامه سوالات متن درس هفتم دینی یازدهم :

۱۶) مهم ترین مسائل و مشکلات عصر ائمه (علیهم السلام) که نتیجه دوری از راه آن بزرگواران بوده کدام اند؟ بنویسید.

پاسخ: پس از رحلت رسول خدا (ص)، سفارش آن حضرت به «نوشتن سخنانش» نادیده گرفته شد و هر گونه نوشتن احادیث ایشان ممنوع شد.

۱۷) امام علی (ع) کدام عوامل را در آینده، موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت؛ پیش بینی کرد و عراقی ها را از چنین روزی « پیم» داد؟

پاسخ: ۱) سرپیچی از دستورات امام
۲) اختلاف و تفرقه میان مسلمانان

۱۸) نتایج نامطلوب نگهداری حدیث به شیوه به حافظه سپردن را بنویسید.

پاسخ: الف) احتمال خطا در نقل احادیث «افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن اصل حدیث فراهم شد.
ب) شرایط مناسب برای جاعلان حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض های شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختند یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند.
ج) بسیاری از مردم و محققان، از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار، سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباه بزرگ شدند.

۱۹) امیرالمؤمنین علی (ع) در سخنرانی خود، علت پیروزی شامیان برز عراقی ها را چه چیزی معرفی کرده اند؟

پاسخ: «نه از آن جهت که آنان به حق نزدیک ترند، بلکه به این جهت که آنان در راه باطلی که زمامدارشان [حاکمشان] می رود، شتابان فرمان او را می برند و شما در حق من، بی اعتنایی و کندی می کنید.»

۲۰) چرا بسیاری از مردم و محققان بعد از منع شدن نقل حدیث پیامبر (ص) ناچار شدند سلیقه شخصی را در احکام دینی دخالت دهند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند؟

پاسخ: «زیرا از یک منبع مهم هدایت بی بهره بودند.»

۲۱) معاویه، در سال چهلم هجری چگونه توانست حکومت مسلمانان را به دست بگیرد؟

پاسخ: «با بهره گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن (ع)».

۲۲) از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران پس از رحلت رسول خدا (ص) «تحریف در معارف اسلامی و جعل حدیث است»؛ آن را توضیح دهید.

پاسخ: برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب مانند کعب الأحبار که ظاهرا مسلمان شده بودند، از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسلامی، «مطابق با افکار خود» و «موافق با منافع قدرتمندان» پرداختند.
برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی درباره پیامبران برای مردم نقل می کردند. این مطالب، به کتاب های «تاریخی» و «تفسیری» راه یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.

۲۳) وی رهبری مشرکان را بر عهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر اکرم (ص) به ناچار تسلیم شد و به ظاهر، اعلام  مسلمانی کرد؟

پاسخ: «ابوسفیان»

۲۴) بعد از رحلت رسول خدا (ص) چه اتفاقی افتاد؟

پاسخ: انسان های آزاده، با ایمان و شجاعی چون امام علی (ع)، مقداد، عمار، ابوذر و سلمان تربیت شدند، اما هر چه که جامعه از زمان پیامبر اکرم (ص) فاصله می گرفت، حاکمان وقت تلاش می کردند که شخصیت های اصیل اسلامی، به خصوص اهل بیت پیامبر (ص) را در انزوا قرار دهند و افرادی که در اندیشه، عمل و اخلاق از معیارهای اسلامی دور بودند، به جایگاه برجسته برسانند و راهنمای مردم معرفی کنند.

۲۵) کدام امام معصوم(ع)، در مدت کوتاه حکومت خود و با وجود مشکلات و جنگ هایی که با «عهدشکنان» و «دشمنان داخلی» داشت؛ عالی ترین نمونه حکومت را عرضه کرد؟

پاسخ: «امیر المؤمنین علی (ع)».

۲۶) از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران پس از رحلت رسول خدا (ص) «تبدیل حکومت عدل بوی به سلطنت است»؛ آن را توضیح دهید.

پاسخ: حاکمان بنی امیه و بنی عباس نیز، به تدریج مسیر حکومت را عوض کردند و برای خود و اطرافیانشان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران قیمت، انباشته کردند.
این تغییر مسیر، جامعه مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم (ص) را به جامعه ای راحت طلب، تسلیم و بی توجه به سیره و روش رسول خدا (ص)، تبدیل کرد.
این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمه اطهار (علیهم السلام) با مشکلات زیادی روبرو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.

۲۷) هر کدام از موارد زیر، از نتایج کدام یک از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران ائمه (علیهم السلام) است؟

الف) منزوی شدن شخصیت های با تقوا، جهادگر و مورد اعتماد پیامبر(ص) و قرب و منزلت یافتن صاحبان قدرت و ثروت
ب) نگهداری حدیث فقط به شیوه «به حافظه سپردن» و از این طریق، به دیگران منتقل کردن
ج) به جایگاه برجسته رساندن افرادی که در اندیشه، عمل و اخلاق از معیارهای اسلامی دور بودند
د) راه یافتن داستانهای خرافی به کتابهای تاریخی و تفسیری مسلمانان و در نتیجه، گمراهی بسیاری از مسلمانان

پاسخ: الف) تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت
ب) ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص)
ج) ارائه الگوها و اسوه های نامناسب
د) تحریف در معارف اسلامی و جعل حدیث

ادامه نمونه سوالات متن درس هفتم دینی یازدهم :

۲۸) معاویه بر خلاف تعهدی که به مسلمانان داده بود، مروان را جانشین خود قرار داد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۲۹) ابوسفیان رهبری مشرکان را بر عهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر اکرم به ناچار تسلیم شد و به ظاهر، اعلام مسلمانی کرد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۰) معاویه، براساس تعهدی که به مسلمانان داده بود، یزید را جانشین خود قرار نداد.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۱) مهمترین چالش های عصر ائمه نتیجه دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی پیامبر و جانشین ایشان بود.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۲) عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنباله رو شخصیت های برجسته جامعه نیستند.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۳) پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد.

پاسخ: این جمله صحیح است.

۳۴) حاکمان بنی امیه و بنی عباس، اغلب به اندیشه هایی میدان می دادند که به نفع اسلام بود.

پاسخ: این جمله غلط است.

۳۵) امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات لازم برای اجرای همه جانبه مسئولیت های خود شدند.

۳۶) امیرالمومنین علی (ع) در سخنرانی های متعدد، بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد.

۳۷) عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنباله رو شخصیت های برجسته جامعه هستند.

۳۸) مسئولیت مرجعیت دینی و ولایت و حکومت رسول خدا، پس از ایشان نیز ادامه می یابد.

۳۹) معاویه جنگ صفین را علیه امیرالمومنین به راه انداخت.

۴۰) سر پیچی از دستورات امام و اختلاف و تفرقه میان مسلمانان موجب سوار شدن بنی امیه بر تخت سلطنت بود.

۴۱) امام علی(ع) در نهج البلاغه می فرماید: « به خدا سوگند، بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند جز آن که حلال شمارند.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ششم دینی یازدهم

سوالات متن درس ۷ هفتم کتاب دینی یازدهم تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !