سبک زندگی

جواب صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ☑️ مرور فصل ۳

پاسخ مرور فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی «ضرب و تقسیم» و حل فرهنگ نوشتن و تمرینات صفحه 64 و 65 با توضیح کامل

جواب مرور فصل صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم از فصل سوم ضرب و تقسیم را با توضیحات کامل در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

جواب مرور فصل صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم
جواب مرور فصل صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم

دسترسی به تمام جواب های فصل ۳ ریاضی پنجم ابتدایی

برای مشاهده گام به گام تمامی فعالیت ها و کار در کلاس ها و تمرین های فصل سوم ریاضی پایه پنجم روی لینک های زیر بزنید و وارد صفحه مورد نظر شوید :

جواب صفحه ۶۳ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۶۲ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۶۱ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۶۰ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۵۸ و ۵۹ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۵۷ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۵۶ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۵۴ و ۵۵ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۵۳ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۵۲ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۵۰ و ۵۱ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۴۹ ریاضی پنجم
جواب صفحه ۴۸ ریاضی پنجم

جواب فرهنگ نوشتن صفحه ۶۴ ریاضی پنجم

۱- نسبت دو مقدار یعنی : رابطه ای که نشان می دهد، یک مقدار چند برابر مقدار دیگر است.

۲- سرعت یک ماشین ۶۰ کیلومتر در ساعت است؛ یعنی : …در ۱ ساعت ۶۰ کیلومتر را… طی می کند.

۳- توضیح دهید که چگونه مقدار مناسب برای این جای خالی پیدا می کنید. (جای خالی/۹ = ۲/۳)
نگاه می کنیم مخرج ضرب در چه عددی شده که شده ۹، سپس صورت کسر را هم در همان عدد یعنی ۳ ضرب می کنیم که حاصل آن می شود ۶ پس به در جای خالی می گذاریم ۶.

۴- در هر مربع، اندازه‌ی ضلع و اندازه‌ی محیط متناسب اند؛ یعنی : نسبت ضلع …به محیط یکسان و غیر قابل تغییر است

۵- پیمودن ۵۰۰ متر در ۶ دقیقه با پیمودن ۲۵۰ متر در ۴ دقیقه متناسب نیست؛ چرا؟
چون نسبت ها را ساده می کنیم، می بینیم که که نسبت های بین آن ها با هم مساوی نیست.

۶- %۶۰ دانش آموزان یک مدرسه به ورزش فوتبال علاقه مندند؛ یعنی: …از هر ۱۰۰ نفر، ۶۰ دانش آموز به فوتبال علاقه مند هستند

حل تمرین های مرور فصل صفحه ۶۴ ریاضی پنجم

۱- با توجه به شکل داده شده :
الف) نسبت تعداد مربع ها با هریک از رنگ های داده شده را به تعداد مربع ها با رنگ های دیگر تعیین کنید.
ب) نسبت تعداد مربع ها با هریک از رنگ های داده شده به تعداد کل مربع ها را تعیین کنید.

پاسخ سوالات تمرین صفحه 64 و 65 ریاضی پنجم قسمت مرور فصل 3
پاسخ سوالات تمرین صفحه 64 و 65 ریاضی پنجم قسمت مرور فصل 3

۲- لاک پشتی ۴۹۰ متر را در ۷ ساعت می پیماید.
الف) نسبت مسافتی را که این لاک پشت پیموده است، به مدت زمان صرف شده توسط لاک پشت تعیین کنید.
ب) این لاکپشت در ١ ساعت چند متر راه می رود؟

حل مرور فصل صفحه 64 و 65 ریاضی پایه پنجم دبستان
حل مرور فصل صفحه 64 و 65 ریاضی پایه پنجم دبستان

۳- با توجه به شکل، نسبت تعداد گل های بنفش به تعداد گل های قرمز کدام است؟

مرور فصل سوم صفحه 64 و 65 ریاضی پایه پنجم دبستان
مرور فصل سوم صفحه 64 و 65 ریاضی پایه پنجم دبستان

⚠️ در ادامه تمرینات مرور فصل ضرب و تقسیم را بررسی می کنیم، سوال های این بخش بسیار مهم و امتحانی می باشد لذا سعی کنید به خوبی آن ها را تمرین کنید تا مفهوم آن برای شما جا بی افتد.

پاسخ تمرین های صفحه ۶۵ ریاضی پنجم ابتدایی مرور فصل ۳

۴- هر یک از نسبت های زیر را ساده کنید. تساوی مربوط به نسبت های مساوی را بنویسید.

حل تمرینات صفحه 64 و 65 ریاضی کلاس پنجم از قسمت مرور فصل 3
حل تمرینات صفحه 64 و 65 ریاضی کلاس پنجم از قسمت مرور فصل 3

۵- کدام یک از نسبت های زیر با نسبت ۴/۵ مساوی است؟

۱) ۲۸ به ۳۵ ✅
۲) ۲۴ به ۴۳
۳) ۴۸ به ۶۰ ✅
۴) ۱۶ به ۲۴

گام به گام مرور فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی
گام به گام مرور فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی

۶- یک نسبت مساوی نسبت ۷/۵ بنویسید که :
الف) صورت آن ۴۲ باشد.
ب) مخرج آن ۳۵ باشد.

جواب تمرینات صفحه 65 ریاضی پنجم دبستان با راه حل
جواب تمرینات صفحه 65 ریاضی پنجم دبستان با راه حل

۷- درجاهای خالی، عددهای مناسب بنویسید تا نسبت های مساوی به دست آید.

پاسخ تمرینات مرور فصل ضرب و تقسیم کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی
پاسخ تمرینات مرور فصل ضرب و تقسیم کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی

۸- نسبت های زیر داده شده اند:
الف) نسبت های داده شده در هر قسمت را تاحد امکان ساده کنید.
ب) در کدام یک از این قسمت ها، نسبت ها تشکیل یک تناسب می دهند؟ این تناسب ها را بنویسید.

حل سوالات 1 تا 13 صفحه 64 و 65 ریاضی پایه پنجم ابتدایی
حل سوالات 1 تا 13 صفحه 64 و 65 ریاضی پایه پنجم ابتدایی

۹- درجای خالی در هر قسمت، عددی مناسب بنویسید تا یک تناسب به دست آید.

حل سوالات صفحه 64 و 65 مرور فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی
حل سوالات صفحه 64 و 65 مرور فصل سوم ریاضی پنجم ابتدایی

۱۰- خانواده‌ی خسرو در هر شبانه روز ۸ لیتر آب کمتر از خانواده‌ی فرهاد مصرف می کند. اگر نسبت مصرف آب این دو خانواده در یک شبانه روز ۳ به ۵ باشد، هرکدام در یک شبانه روز چقدر آب مصرف می کند؟

راهنمای حل تمرینات آخر فصل سوم ریاضی پنجم دبستان
راهنمای حل تمرینات آخر فصل سوم ریاضی پنجم دبستان

۱۱- از ۸۰ کتابی که در یک قفسه‌ی کتابخانه قرار دارند، ۲۰ کتاب ریاضی است. چند درصد از کتاب های این قفسه، کتاب ریاضی است؟

پاسخنامه تمرینات مرور فصل ضرب و تقسیم ریاضی پایه پنجم ابتدایی
پاسخنامه تمرینات مرور فصل ضرب و تقسیم ریاضی پایه پنجم ابتدایی

۱۲- اگر ٪۶۰ از یک محلول آب باشد، در ۲۵ لیتر از این محلول چند لیتر آب وجود دارد؟

جواب کامل تمرینات صفحه 65 فصل ضرب و تقسیم ریاضی پنجم
جواب کامل تمرینات صفحه 65 فصل ضرب و تقسیم ریاضی پنجم

۱۳- ۸۰٪ یک عدد ۲۰ است. آن عدد را تعیین کنید.

حل تمرینات مرور فصل 3 ریاضی پایه پنجم ابتدایی
حل تمرینات مرور فصل 3 ریاضی پایه پنجم ابتدایی

بهترین کار برای یادگیری مفاهیم این درس از کتاب تکرار و تمرین می باشد، لذا حتما چندین بار این سوالات را حل کنید و اگر مشکلی دارید با استفاده از مطالب همین صفحه آن را برطرف کنید. با این کار در امتحان و پرسش های کلاسی نیز دچار مشکل و دردسر نخواهید شد.

✅ در این نوشته فرهنگ نوشتن و تمرین صفحه ۶۴ و ۶۵ ریاضی پنجم ابتدایی از قسمت مرور فصل سوم را مرور کردیم، اگر سوالی دارید آن را از بخش نظرات بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر تمرینات کتاب کافیست شماره صفحه آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

345 دیدگاه

 1. سلام
  اسم من دنیا هست
  خیلی ممنونم از سایت ماگرتا
  بهترین ساین برای درس ماگرتا هستش
  ممنونم از سایت ماگرتا
  ❤❤❤

  1. عالی
   اگه میشه توضیح زیادتری داشته باشه و سوال را با جواب نیمه نگه
   اگه این درست کنین عالی

  1. عالیه بهتر از این نمیشه ولی اگه کم بود خوب تر هم میشد خوب بود عااااآااالیییییییی ❤️🥰😘😘😘🤩🥳

 2. سلام ممنونم از سازندش بابت سؤالات ❤️❤️عالللللللللللیییییییییییی تشکر 🙏

  من محمد متین کولیوند از ملایر هستم

 3. عالی بود 💖💖💖
  ممنون که این مطلب را گذاشتید 💜💜💜
  ممنون از لطف شما 🙏🙏🙏🙏🙏🙏💙💙💙💜💜💜💜💜💖❤❤❤💓💓😇🙏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + دو =