اخبارعلمی

جواب فعالیت های فصل ۲ دوم علوم هشتم صفحه ۱۰ تا ۲۰

گام به گام پاسخ و حل پرسش های آزمایش کنید ، فکر کنید و فعالیت های فصل 2 دو علوم هشتم

جواب فعالیت های فصل 2 دوم علوم هشتم ؛ در این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با پاسخ و جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰ آزمایش کنید و فکر کنید صفحه ۱۱ و ۱۲ آزمایش کنید صفحه ۱۳ و ۱۴ فکر کنید صفحه ۱۵ اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۱۶ فعالیت و آزمایش کنید صفحه ۱۷ آزمایش کنید صفحه ۱۸ آزمایش کنید و فکر کنید صفحه ۱۹ و آزمایش کنید و فعالیت صفحه ۲۰ فصل ۲ دوم تغییرهای شیمایی در خدمت زندگی علوم هشتم متوسطه اول آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت های فصل اول علوم هشتم

جواب فعالیت های فصل ۲ دوم علوم هشتم
جواب فعالیت های فصل ۲ دوم علوم هشتم

پاسخ فعالیت های فصل 2 دوم علوم هشتم


جواب گفت و گو کنید صفحه 10 فصل 2 علوم هشتم

درباره مفید یا مضر بودن هر یک از تغییرهای شیمیایی نشان داده شده در شکل کتاب، در کلاس گفت و گو کنید.

پاسخ: تغییرات شیمیایی مفید: سوزاندن گاز برای ایجاد گرما در بخاری یا شومینه
آشپزی (پختن غذا)
فاسد شدن میوه ای زیر درخت و تبدیل شدن آنها به کود گیاهی

تغییرات شیمیایی مضر : جنگل سوزی و از بین رفتن پوشش گیاهی و آلودگی هوا
زنگ زدن اسکله یا ماشین می تواند باعث خوردگی و پوسیدگی آهن شود.
افزایش سن و پیر شدن پوست و از بین رفتن طراوت و سلامتی
پوسیدگی دندان و کاغذ، فاسد شدن و کپک زدن میوه ها

پاسخ آزمایش کنید صفحه 11 فصل دوم علوم هشتم

مواد و وسایل قرص جوشان (ویتامین C) آب، لیوان پلاستیکی، دماسنج، گیره و پایه

روش اجرا
۱- ۱/۳ حجم یک لیوان پلاستیکی را با آب پُر کنید و دمای آب را اندازه بگیرید.

۲- دو عدد قرص جوشان درون لیوان بیندازید و منتظر بمانید تا در آب حل شود. حال دمای محتویات درون لیوان را با دماسنج اندازه بگیرید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: تغییرات شیمیایی و فیزیکی با تغییرات در انرژی شیمیایی مواد همراه است. حل شدن قرص های جوشان در آب یک تغییر شیمیایی است که دی اکسید کربن CO2 تولید می کند. در این آزمایش، دما پس از حل شدن قرص جوشان کاهش می یابد. واکنش گرمازا (از 25 درجه به 22 درجه)

جواب فکر کنید صفحه 11 و 12 فصل 2 علوم هشتم

هر یک از شکل‌های زیر، یک تغییر شیمیایی یا فیزیکی را نشان می‌دهد.

الف) میخ آهنی در محلول کات کبود
ب) آزمایش کوه آتشفشان
پ) جوشیدن آب
ت) تخم‌مرغ در سرکه

با توجه به آنها مشخص کنید:

الف) کدام تغییر (ها) فیزیکی و کدام تغییر (ها) شیمیایی‌اند؟

پاسخ: جوشیدن آب تغییر فیزیکی و مابقی تغییرات، شیمایی می باشند.

ب) چه شواهدی نشان دهندۀ تغییر شیمیایی‌اند؟

پاسخ: 1- تولید مواد و رنگ جدید مانند تغییر میخ های آهنی به رنگ مسی در محلول مس سولفات یا کات کبوت.
2- تولید نور ، گرما و جرقه ، مانند آزمایش کوه آتشفشان
3- تولید گاز ، مانند تولید گاز دی اکسید کربن از حل شدن تخم مرغ در سرکه
4- تولید شدن مواد جدید و …

جواب آزمایش کنید صفحه 13 و 14 فصل دوم هشتم

مواد و وسایل
شمع، بشر، کبریت، چند ظرف شیشه‌ای، زمان‌سنج، استوانۀ مدرج، آب
روش اجرا
الف) یک شمع بردارید و با کبریت آن را روشن کنید. سپس، یک ظرف را وارونه روی آن قرار دهید و بلافاصله زمان سنج را روشن کنید. حال، زمانی را که طول می‌کشد تا شمع خاموش شود، اندازه گیری و یادداشت کنید.

ب) فعالیت قسمت «الف» را با چند ظرف شیشه‌ای گوناگون انجام دهید و نتایج را در جدول زیر بنویسید (برای راحتی کار، ظرف‌های شیشه‌ای را شماره گذاری کنید).

شماره ظرفحجم هوای درون ظرف (میلی‌لیتر)زمان لازم خاموش شدن شمع (ثانیه)
(1)100ml10s
(2)200ml20s
(3)300ml30s
(4)400ml40s
(5)500ml50s

پ) حجم هوای درون هر یک از ظرف‌ها را اندازه گیری و جدول بالا را پر کنید.

ت) داده‌های آزمایش بالا را روی نمودار زیر رسم کنید.

جواب آزمایش کنید صفحه 13 و 14 فصل دوم هشتم

ث) پیش‌بینی کنید اگر حجم ظرفی ۳۰۰۰ میلی‌لیتر (۳ لیتر) باشد، چند ثانیه طول می‌کشد تا شمع خاموش شود.

پاسخ: از آنجا که داده ها تقریبی و گرد هستند ، تقریباً 300 ثانیه (5 دقیقه) طول می کشد تا شمع خاموش شود.

ج) در یک آزمایش بررسی کنید، تغییر طول شمع روی زمان روشن ماندن آن چه اثری دارد.

پاسخ: ما دو شمع به طول 20 و 10 سانتی متر را در زیر یک انسان 200 سی سی قرار می دهیم. بعد از چند ثانیه ، هر دو شمع با هم خاموش می شوند.
نتیجه گیری: زمان خاموش یا روشن شدن شمع ها به میزان اکسیژن بستگی دارد.

پاسخ آزمایش کنید صفحه 14 فصل 2 علوم هشتم

مواد و وسایل: سرنگ، لولۀ شیشه‌ای، سیم ظرف‌شویی نازک، شمع، کبریت، میلۀ چوبی نازک.

الف) هر یک از افراد گروه، آزمایش موردنظر خود را روی کاغذ رسم کند یا بنویسد.

پاسخ: بر عهده دانش آموزان

ب) با همفکری یکدیگر، آزمایش های پیشنهادی اعضای گروه را بررسی و از میان آنها، آزمایشی که مناسب تر است را انتخاب کنید.

پاسخ: بر عهده دانش آموزان

پ) آزمایش را اجرا و نتایج را یادداشت کنید.

پاسخ: روش اجرا: مقدار کمی از سیم ظرف‌شویی را با استفاده از میلۀ چوبی، درون لولۀ شیشه‌ای قرار دهید و به دو سرنگ وصل کنید. سرنگ‌ها را به دو گیره ببندید و هوای درون یکی از آنها را به طور کامل خالی و درون سرنگ دیگر ۵۰ میلی‌لیتر هوا وارد کنید. حال شمع را روشن کنید و با فشار دادن پیستون، هوای درون سرنگ‌ها را چندین بار از روی سیم ظرف‌شویی عبور دهید. پس از ۵ دقیقه حجم هوای درون سرنگ‌ها را اندازه‌گیری و یادداشت کنید.

حجم اولیۀ هوای درون سرنگ‌ها 25 میلی‌لیتر hsj. حجم هوای باقیمانده در سرنگ‌ها پس از آزمایش 20 میلی‌لیتر می باشد. زیرا سیم ظرف‌شویی بر اثر حرارت شمع و اکسیژن داخل لوله اکسید می‌شود.

درصد گاز اکسیژن هوا: 100 × حجم هوای اولیه / حجم اکسیژن مصرف شده = حجم اکسیژن مصرفی

5 / 25 x 100 = 20

ت) اگر آزمایش شما نیاز به اصلاح دارد، آن را اصلاح کنید و دوباره انجام دهید.

پاسخ: بر عهده دانش آموزان

ث) نتیجه به دست آمده در گروه خود را با گروه های دیگر به اشتراک بگذارید.

پاسخ: بر عهده دانش آموزان

پاسخ فکر کنید صفحه 15 فصل دوم علوم هشتم

دانش‌آموزی با استفاده از آب اکسیژنه، گاز اکسیژن تولید کرده و مطابق شکل‌های زیر، آن را روی یک زغال نیم افروخته دمیده است. با توجه به این شکل‌ها توضیح دهید، چرا زغال در شکل شمارۀ ۲ با شعلۀ بزرگ‌تر و نورانی‌تری می‌سوزد؟

پاسخ: هر چقدر مقدار اکسیژن بیشتری به شعله برسد ، شعله بزرگتر و روشن تر می شود و اکسیژن تولید شده از آب اکسیژنه خالص است.

جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 16 فصل دوم علوم هشتم

در یک فعالیت گروهی دربارۀ راه‌های جلوگیری از گازگرفتگی با کربن مونوکسید و همچنین ویژگی وسایل گاز سوز تحقیق کنید و نتیجه را به صورت پوستر یا پرده‌نگار در کلاس ارائه کنید. در ضمن نتیجۀ فعالیت هم کلاسی‌های خود را به والدین خود نیز گزارش دهید.

پاسخ: 1- اطمینان از نصب صحیح مشعل گاز (وسیله گاز سوز)
2- خودداری از سوزاندن زغال سنگ در داخل خانه (فضای بسته)
3- اجتناب از تبدیل و تغییر وسایل گرمایشی سوختی
4- استفاده از دودکش مناسب
5- تهویه مناسب جریان هوا در خانه
6- بازرسی سالانه وسایل گاز سوز یا گرمایشی

جواب فعالیت صفحه 17 فصل 2 علوم هشتم

آزمایشی را طراحی کنید که بتوان با استفاده از آن نشان داد که از سوختن شمع، بخار آب و گاز کربن دی‌اکسید تولید می‌شود.
(راهنمایی: هرگاه گاز کربن دی‌اکسید را در آب آهک بدمیم، مخلوط شیری رنگ تولید می‌شود).

پاسخ: وسایل لازم: شمع، لوله های خمیده، ظرف شیشه ای، بشر بزرگ، آب، یخ، نمک، آب آهک

شرح و روش اجرا: 1- گازهای خروجی بالای شعله را با یک لوله خمیده در ظرفی از آب ، یخ و نمک وارد می کنیم. با عبور این گازها از این مخلوط ، بخار آب سرد می شود و به قطرات ریز آب تبدیل می شود.
2- این گازها را از طریق لوله به محلول آب آهک وارد می کنیم ، آب آهک شیری رنگ می شود که نشان دهنده وجود دی اکسید کربن است.
نتیجه گیری: هیدروکربن های موجود در پارافین شمع بر اثر سوختن (احتراق) ، دی اکسید کربن و بخار آب تولید می شوند.

جواب آزمایش کنید صفحه 17 فصل دوم علوم هشتم

مواد و وسایل:
سیم ظرف‌شویی، باتری کتابی
روش اجرا: مقداری سیم ظرف‌شویی بسیار نازک بردارید و یک باتری کتابی ۹ ولتی را از قطب مثبت و منفی به رشته‌های سیم ظرف‌شویی تماس بدهید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: به دلیل عبور جریان الکتریکی ، سیم گرم (داغ) می شود و با اکسیژن موجود در هوا واکنش می دهد و می سوزد.
نتیجه گیری: مواد با اکسیژن در هوا می سوزند و انرژی آنها به شکل گرما و نور آزاد می شود.

پاسخ آزمایش کنید صفحه 18 فصل 2 علوم هشتم

چند حبه قند، شمع، شیشۀ ساعت، پنس، کبریت، خاک باغچه (مرطوب)
روش اجرا
الف) یک حبه قند را با استفاده از پنس روی شعلۀ شمع بگیرید و صبر کنید تا شروع به سوختن کند.

ب) حبه قند در حال سوختن را از شعله دور کنید. چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

پاسخ: قند ابتدا گرم و قهوه ای رنگ می شود و آب می شود و پس از جدا شدن از روی شعله سرد و سفت می شود.

پ) یک حبه قند دیگر بردارید و آن را به خاک مرطوب باغچه آغشته کنید. سپس آن را روی شعلۀ شمع بگیرید تا شروع به سوختن کند.

ت) حال حبه قند را از شعلۀ شمع دور کنید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

پاسخ: قند سریعتر می سوزد و ذوب می شود.

ث) از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

پاسخ: نتیجه می گیریم که خاک مرطوب گلدان به عنوان یک کاتالیزگر (آنزیم) عمل می کند و به سوزاندن راحت تر کمک می کند.

جواب آزمایش کنید صفحه 19 فصل 2 علوم هشتم

مواد و وسایل
چند عدد تیغۀ مسی، چند عدد تیغۀ آهنی (میخ آهنی)، نوار منیزیم، چند عدد لیموترش، سیم برق، لامپ LED یک ولتی

روش اجرا
الف) با استفاده از این مواد و وسایل، تلاش کنید لامپ را روشن کنید. (راهنمایی: به جای باتری از تیغه‌های مسی و آهنی و لیموترش استفاده کنید).

پاسخ: 1- یک لیمو ترش نسبتاً بزرگ انتخاب کرده و روی میز بگذارید و آن را به آرامی روی میز فشار دهید و آن را بغلتانید تا پره های داخل آن له شده و پاره شود اما لیمو پاره نشود.

2- دو تیغه مسی و آهنی را در دو نقطه جداگانه در لیمو فرو کرده و سیم را به سر آنها وصل کنید.

3- دو سر سیم را به لامپ LED وصل کرده و لامپ روشن می شود.

نتیجه گیری: فلزات مس و آهن با لیمو ترش واکنش می دهند و انرژی آنها با تغییر شیمیایی آزاد شده و جریان الکتریکی ایجاد می کند.

ب) آزمایش‌هایی را طراحی و تحقیق کنید که چگونه می‌توان یک لامپ ۲ ولتی را با استفاده از این باتری‌ها روشن کرد.

پاسخ: به جای مس و آهن ، می توانیم از مس و منیزیم یا مس و روی استفاده کنیم و از الکترولیت قوی تری استفاده کنیم. مانند سلول های شیمیایی: مس – منیزیم و الکترولیت: سولفات مس یا مس – روی و اسید سولفوریک رقیق

جواب فکر کنید صفحه 19 فصل دوم علوم هشتم

برای استفاده کردن از انرژی ذخیره شده در مواد، به جز سوزاندن آنها، چه روش‌های دیگری هست؟

پاسخ: روش های استفاده از انرژی شیمیایی مواد (سوزاندن مواد – ساخت مواد و تبدیل آنها)
به عنوان مثال ، سوزاندن روغن علاوه بر انرژی ، آلودگی نیز ایجاد می کند و این منابع به سرعت تمام می شوند ، اما از فرآورده های نفتی می توان برای ساخت داروها و پلیمرها ، یا از مواد شیمیایی ساخت باتری و پیل‌های شیمیایی استفاده کرد.

پاسخ آزمایش کنید صفحه 20 فصل دوم علوم هشتم

مواد و وسایل
قوطی خالی فیلم، قرص جوشان، آب
روش اجرا
یک قوطی خالی فیلم را تا نیمه از آب پر کنید؛ سپس یک قرص جوشان را نصف کنید و درون آن بیندازید و در آن را محکم ببندید (قرص جوشان ویتامین C و جوش شیرین دارد). حال قوطی را وارونه روی زمین قرار دهید و کمی از آن فاصله بگیرید. چند ثانیه منتظر بمانید و مشاهدات خود را یادداشت کنید. از این آزمایش چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ این آزمایش را با قرار دادن یک تخته پاک‌کن روی قوطی دوباره انجام دهید و نتایج را در کلاس به بحث بگذارید.

پاسخ: مشاهدات: قصر جوشان در آب حل شده و گاز دی اکسید کربن تولید می کند. گاز داخل قوطی جمع شده و به آن فشار وارد می کند و قوطی چند متر به بالا پرتاب می شود.

نتیجه گیری: اگر تغییر شیمیایی در شرایط مناسب انجام شود ، می تواند کار را انجام داده و جسمی را حرکت دهد. مانند پاک کن که با فشار گاز از قوطی پرتاب می شود.

جواب فعالیت صفحه 20 فصل دوم علوم هشتم

با استفاده از قرص جوشان، آب، بطری خالی و ابزار مناسب، یک جسم متحرک بسازید و راه‌هایی برای افزایش سرعت آن پیشنهاد کنید.

پاسخ: 1- با استفاده از کاغذ یا مقوا ، یک موشک استوانه ای با نوک مخروطی می سازیم.
2- مقداری آب جوش در قوطی فیلم بریزید و یک قرص جوش در آن قرار دهید.
3- در قوطی را به سرعت بسته به انتهای موشک وصل کنید.
4- گاز دی اکسید کربن حاصل از واکنش ، موشک را چند متر بالاتر پرتاب می کند.
برای افزایش سرعت ، شرایط زیر باید رعایت شود: سبکی – طراحی صحیح – استفاده از قرص های جوشان بیشتر – استفاده از نوشابه به جای آب و استفاده از آب گرم – استفاده از قرص های پودر شده و غیره.

همچنین بخوانید: در تقسیم میتوز از یک سلول چند سلول تولید می شود ، علوم هشتم

توجه: شما دانش آموزان عزیز اگر می خواهید به راحتی به جواب فعالیت های کتاب علوم هشتم دسترسی داشته باشید، تنها کافیه جواب فصل مورد نظرتان را به همراه عبارت « ماگرتا » در گوگل جست و جو کنید.

در این مقاله جواب همه سوالات فعالیت های فصل 2 دوم تغییرهای شیمایی در خدمت زندگی کتاب علوم تجربی پایه هشتم را به صورت کامل بررسی کردیم، شما دانش آموزان عزیز می توانید از قسمت دیدگاه، نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

27 دیدگاه

 1. ناشناس گفت:

  قرص جوشان گرماگیر است
  نه گرمازا

 2. ته گفت:

  ممنون عالی بود کتابم مث کتاب بچه های زرنگ شد❤️‍🔥

 3. مهدی گفت:

  عالییییییییییی. مر30

 4. . گفت:

  عالیییییییییییییییییییییییییییییییییی

  1. ناشناس گفت:

   عالی خیلی ممنون

   1. آرتمیس گفت:

    عالیه خوشم اومد خیلی ممنون

 5. میثم نجف پور گفت:

  عالی ماگرتا

 6. Nisoo گفت:

  واب..
  این چق خوبه..

 7. صدرا گفت:

  عاقا هرچقدر از خوب بودن این سایت گفتم بازم کم گفتم بابا بنازم سازنده این سایت رو

 8. Mrim گفت:

  خوبه ن بد نه عالی

 9. چویا گفت:

  عالی عالی مثل همیشه مر30 😉

 10. A I N A Z گفت:

  بی نظیر👌🏿💙

 11. Raha گفت:

  عالیییییییییی

 12. دانیال گفت:

  خیلی عالیه

 13. ناشناس گفت:

  ممنون بابت
  توضیحات و جواب ها
  واقعا کمکم کردن❤😘

 14. حدیثه گفت:

  سلام
  عالی بود ممنون بابت توضیح های کامل و خوبتون

  1. دانیال گفت:

   آره خیلی

 15. فاطمه گفت:

  سلام
  عالی بود👌

 16. الناز گفت:

  سلام
  خیلی عالی بود👌

 17. .. گفت:

  ‌عالی‌بود‌خیلی‌خیلی‌ممنونم‌بابت‌مطالب‌عالیتون‌همیشه‌من‌استفاده‌میکنم‌تشکر😀

 18. مانی گفت:

  عالی بود

 19. نسا گفت:

  ممنون از شما به خاطره مطالب مفید امیدوارم مطالب بیشتری بزارید

 20. ... گفت:

  سلام
  خیلی ممنون من همیشه از سایت خوبتون استفاده میکنم

 21. ... گفت:

  خیییییییلی عالییییی بود

 22. بدون نام گفت:

  سلام این ممنون بابت این مطالب خوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *