ریاضیات گسسته دوازدهم

کتاب ریاضیات گسسته یک کتاب درسی است که برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در دوره دوم نظری پایه دوازدهم تدریس می‌شود. این کتاب شامل ۳ فصل است که شامل مباحثی مانند آشنایی با نظریه اعداد، گراف و مدلسازی، ترکیبیات (شمارش) و … می‌باشد.