هندسه دوازدهم

کتاب هندسه (3) یکی از کتب درسی تخصصی است که در دوره دوم نظری پایه دوازدهم تدریس می‌شود. درس هندسه دوازدهم در رشته ریاضی و فیزیک شامل مباحثی مانند ماتریس و کاربردها، آشنایی با مقاطع مخروطی و بردارها می‌شود. این درس در کنکور نیز اهمیت زیادی دارد و شامل سوالات چالشی است.