زمین شناسی یازدهم

کتاب زمین‌شناسی برای دانش‌آموزان پایه یازدهم ریاضی فیزیک و تجربی متوسطه دوم موجود است. این کتاب شامل مطالبی از جمله آفرینش کیهان و تکوین زمین، منابع معدنی و ذخایر انرژی، منابع آب و خاک، زمین‌شناسی و سازه‌های مهندسی، زمین‌شناسی و سلامت، پویایی زمین و زمین‌شناسی ایران می‌باشد. این کتاب می‌تواند به دانش‌آموزان کمک کند تا مفاهیم زمین‌شناسی را بهتر درک کرده و برای امتحانات نهایی آماده شوند.