دین و زندگی دوازدهم انسانی

کتاب دین و زندگی دوازدهم انسانی یک از کتاب های تخصصی برای دانش آموزان در دوره دوازدهم رشته علوم انسانی است. کتاب دین و زندگی (۳) انسانی از بخش های مختلفی تشکیل شده است که هر بخش به بیان موضوع منحصر به فردی پرداخته است.