فرهنگ و هنر

جواب درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی ☑️ رنسانس و عصر جدید

گام به گام درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی و پاسخ پرسش های نمونه و فعالیت های درس 16 شانزدهم رنسانس و عصر جدید تاریخ 2 انسانی یازدهم

جواب درس ۱۶ شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی ؛ گام به گام درس شانزدهم تاریخ (۲) از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه پایه یازدهم رشته انسانی که شامل جواب فعالیت ها و پرسش های نمونه درس 16 شانزدهم رنسانس و عصر جدید از فصل چهارم اروپا در قرون وسطا و عصر جدید در صفحه های ۱۷۵ ، ۱۷۷ ، ۱۷۹ ، ۱۸۳ و ۱۸۶ است را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا آماده کرده ایم.

همچنین بخوانید: جواب درس ۱۵ تاریخ یازدهم انسانی

جواب درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی
جواب درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی

جواب فعالیت ۱ صفحه ۱۷۵ درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
متن ۱: «اروپا از طریق جهان اسلام موفق به احیای آثار ارسطو و سایر نویسندگان یونانی شد. ترجمه ی آثار یونانی به زبان عربی را باید یکی از وجوه درخشان تمدن اسلامی نامید. در سده ی دوازدهم همین آثار از زبان عربی به لاتین ترجمه شد و در دست رس غرب قرار گرفت. آثار علمی مسلمانان در سده های نهم و دهم میلادی موجب شد تا جهان اسلام از دنیای غرب بسیار پیش افتد و در سده های دوازدهم و سیزدهم میلادی آثار علمی مسلمانان در زمینه ی فیزیک و ریاضیات و طب از زبان عربی به لاتین ترجمه شد و در اختیار علمای غربی قرار گرفت» (فوگِل، تمدن مغرب زمین، ج ۱ ص ۴۵۹).
متن ۲: «مدت ها پیش از آن که نام ارسطو و افلاطون به گوش مسیحیان غربی برسد، مسلمانان در خاورمیانه ارزش یافته های علمی یونان کلاسیک را تشخیص دادند و در حفظ و گسترش آن کوشیدند. علمای اسلام عظمت فکری ارسطو را به اتباع مسیحی خود در اسپانیا منتقل کردند و به نوبه ی خود آن را در سده های دوازدهم و سیزدهم به سایر مسیحیان ساکن اروپا انتقال دادند.
ابن سینا، ایرانی مسلمان، از برجسته ترین نمونه ی فیلسوفان اسلامی و از عالمان دانش مندی است که برای حفظ دانش کلاسیک، در عصری مجدانه اهتمام کرد که مسیحیان غربی از درک و فهم آن عاجز بودند. غرب به واسطه ی ابن سینا توانست تفکر یونانیان را در زمینه دنیای مادی و غیر مادی کشف کند و آن ها را با تعلیمات علمای قرون وسطای مسیحی پیوند دهد. در سده ی دوازدهم بخشی از کتاب شفا و قدری بعد هم تمام کتاب قانون در طب به زبان لاتین ترجمه شد. کتاب قانون چند صد سال در غرب مرجع و متون درسی طب بود» (آدلر، تمدن های عالم، ج ۱، ص ۲۳۵).

۱- یکی از مهم ترین اقدامات دانش مندان دوره ی رنسانس احیای آثار یونان باستان به عنوان سرچشمه خرد و اندیشه بود. با توجه به متن های ۱ و ۲، توضیح دهید که اروپاییان چگونه به این هدف دست یافتند؟

پاسخ: با استفاده آثاری که مسلمانان ترجمه کرده بودند و ثانیا در ارتباطی که با مسیحیان داشتند و آگاهی از مطالب ارزشمند کتب ارسطو، افلاطون و سایر علمانی یونانی،‌ اهمیت آن را به مسیحیان منتقل کرد.

۲- با توجه به متن دوم تأثیر آثار و اندیشه های ابن سینا را در فرهنگ و تمدن غرب چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: ابن سینا یکی از بزرگترین دانشمندان و فیلسوفان ایران و جهان اسلام می باشد که آثار فراوانی در زمینه های گوناگون علمی، فلسفی، پزشکی و … دارد. بسیاری از این آثار تا مدت های مدیدی در دانشگاه های اروپایی به عنوان مرجع علمی مورد استفاده قرار می گرفت و آثار این دانشمند بزرگ تاثیر بسیار زیادی بر افکار دانشمندان اروپایی گذاشت.

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۱۷۷ درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی

به نظر شما چرا هنرمندان عصر رنسانس انسان را در کانون توجه خود قرار دادند؟

پاسخ: به دلیل گسترش افکار و آرای اومانیستی در این دوره

پاسخ فعالیت ۲ صفحه ۱۷۹ درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک
متن های زیر را بخوانید و با هم فکری به پرسش های مربوط به آن ها پاسخ دهید.
متن ۱: یکی از پیش گامان تعلیم و تربیت در عصر رنسانس به نام ویتورینو دافلتره (Vittorino da Faltre) می گفت: «همه وظیفه ندارند در فلسفه و طب و یا حقوق افضل شوند و طبیعت به همه یک سان نظر نکرده؛ اما برای همه مقدر شده تا در جامعه زندگی کنند و از فضلیت پیروی نمایند» (فوگِل، تمدن مغرب زمین، ج ۱، ص ۵۴۸ – ۵۴۹).
متن ۲: مواد و موضوع های درسی که در دوره ی رنسانس به دانش آموزان آموزش داده می شد به «هنرهای ذوقی» موسوم بود که شامل تاریخ، فلسفه اخلاق، بلاغت و فصاحت، ادبیات، شعر، ریاضی، نجوم و موسیقی می شد. آموزش زبان یونانی و لاتین، تربیت بدنی و تعلیم دیانت مسیح هم از برنامه های مدارس بود. ویتورینو درباره ی موضوع های درسی گفته است: «در زمره ی» این مطالعات من مکان اول را به تاریخ می دهم، چون هم جذاب است و هم مفید؛ و این کیفیات هم مورد نظر دانش مندان است و هم خواسته ی سیاست مداران؛ فلسفه ی اخلاق بعد از تاریخ اهمیت دارد که در واقع به معنای خاص هنر ذوقی است و مقصود از آن راهنمایی انسان به سرّ آزادی است. پس تاریخ به ما مثال های روشن از مفاهیمی می دهد که فلسفه تلقین می کند. فلسفه می گوید انسان چه کار کند؛ تاریخ می گوید انسان در گذشته چه گفته و چه کرده و از آن ها برای امروز چه عبرت های عملی به دست می آوریم» (همان، ص ۵۴۸).

۱- از متن اول چه برداشتی می توان درباره اهداف تعلیم و تربیت در عصر رنسانس کرد؟

پاسخ: بر اساس این نظریه هدف آموزش و پرورش و تربیت دانشمندان برجسته بود ،‌بلکه می خواستند شهروندانی را تربیت کنند که نقش سودمندی در جامعه ایفا کنند و در حیات شهری فعال باشند.

۲- متن دوم بیان گر چه تحولی در نظام تعلیم و تربیت عصر رنسانس نسبت به قرون وسطا است؟

پاسخ: در این دوره برای تعالی و رشد جسمی و روحی انسان ارزش بسیاری قائل بودند و انسان گرایان بر اصل آموزش انسان به منظور رشد استعداد و شکوفایی آن اسرار می ورزیدند.

۳- درس تاریخ در برنامه تعلیم و تربیت دوره رنسانس چه جایگاه و اهمیتی داشته است؟

پاسخ: از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار بود. زیرا این درس را هم جذاب و آموزنده می دانست.

پاسخ فعالیت ۳ صفحه ۱۸۳ درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک
متن زیر را بخوانید و با هم فکری به پرسش های مربوط به آن پاسخ دهید.
بارتولومه دِلاس کاساس (۱۴۴۷ – ۱۵۶۷ م) کشیش، در جوانی از فاتحان و برده داران اسپانیایی بود. او چندی بعد از رفتار خود پشیمان و به افشای رفتار ظالمانه ی هم وطنانش پرداخت. «مسیحیان با اسب ها، شمشیرها و نیزه ها رفتار عجیب و بیرحمی های هول ناکی با مردم داشتند. پیروان مسیحیان در داخل سرزمین رخنه نمودند و از جان هیچ کودک و پیری نگذشتند، به زنان حامله هم رحم نکردند، گویی می خواستند گله ای بره را در آغل های خود قصابی کنند، هر جا سرخ پوستی می یافتند او را می دریدند» (فیلیپ جی.آدلر، ص ۳۹۴).

۱- شما منشأ و علت این رفتارهای غیر انسانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: این رفتار ناشی از خوی نخوت (تکبر، خودبینی) و برتری جویی آنان بود.

۲- آیا این رفتارها با تعالیم حضرت مسیح (ع) مطابقت داشت؟

پاسخ: خیر، در هیچ یک از ادیان الهی رفتار خشونت آمیز توصیه نشده است و مسیحیت هم مهربانی را توصیه می کند.

جواب فکر کنیم و پاسخ دهیم صفحه ۱۸۳ درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی

به نظر شما چرا تأثیرات فرهنگی و اجتماعی استعمار اروپایی در قاره ی آمریکا گسترده تر از آسیا بود؟

پاسخ: ۱) از آنجایی که مردم آسیا دارای پیشینه و سابقه‌ی تاریخی، تمدن و فرهنگ گسترده ای بودند، چندان تحت تاثیر فرنگ جدید قرار نگرفتند و حتی مسلمانان توانستند خودشان در قرون وسطا بر اروپا تاثیر بگذارند. اما در قاره‌ی آمریکا وضع به شکل دیگری بود. تمدنی که در این قاره وجود داشت، ابتدایی و آسیب پذیر بود و دین و آیین قدرتمندی نیز وجود نداشت. تا این مردم حول آن یکپارچه و متحد شوند، بنابراین اروپاییان به سادگی توانستند از نظر فرهنگی و اجتماعی بر آن ها اثر بگذارند.

۲) در قاره‌ی آسیا حکومت های مقتدر با جمعیت زیاد و ارتش های قدرتمند وجود داشت. (مانند ایران صفوی یا امپراتوری عثمانی)‌ اما در قاره‌ی آمریکا حکومت ها پراکنده و نه چندان قدرتمند بودند.

جواب فعالیت ۴ صفحه ۱۸۶ درس شانزدهم تاریخ یازدهم انسانی

بررسی شواهد و مدارک
در این جا بندهای ۵ – ۲۱ – ۵۰ – ۸۸ از رساله ی ۹۵ بندی لوتر آمده است. آن ها را بخوانید و به پرسش های زیر پاسخ دهید.
۵- پاپ نه قدرت و نه اراده ی آن را دارد که مجازاتی را عفو کند، مگر مجازات هایی که خودش با صواب دید خود یا بر حسب قانون کلیسایی بر مردم تحمیل کرده است.
۲۱- وقتی واعظان آمرزش فروش می گویند، آدم به دلیل آمرزش پاپی از گناهان خود آمرزیده می شود و روح او نجات می یابد، خطا می گویند.
۵۰- مسیحیان بدانند آن کس که حاجت مندی را ببیند و از کنار او [بی اعتنا] بگذرد و بعداً به خاطر بخشش خود [به پاپ] پول بدهد، آمرزش پاپ را به دست نمی آورد، بلکه غضب خدا را به خود متوجه می کند.
۸۸- چرا پاپ که از ثروت مندترین اغنیای بشر است، با پول خود تالار کلیسای سن پیتر را نمی سازد و چرا به پول مؤمنان فقیر چشم دوخته است؟ (فوگل، تمدن مغرب زمین، ج ۲، ص ۵۸۳)

۱- برداشت شما از این بندها چیست؟ استدلال کنید.

پاسخ: تحریک شدید در آیین مسیحیت توسط برخی علمای آن دین را نشان می دهد که دین را وسیله ای قرار داده بودند تا از آن بتوانند کسب درآمد کنند و مردم فقیر و ناآگاه را سرکیسه نمایند.

۲- آیا اقدام پاپ و کلیسای کاتولیک در جهت رسم فروش گناهان به حیثیت و آبروی کلیسا و پاپ لطمه شدیدی وارد ساخت؟ چرا؟

پاسخ: بله، زیرا او لوتر مسئله آموزش گناهان در برابر پول را به شدت مورد نقد قرار داد. اون بیان داشت خداوند پدری مهربان است که به رایگان گناهان را می آمرزد و دریافت پول سوء استفاده از دین است.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۸۶ درس ۱۶ تاریخ یازدهم انسانی

۱- به چه دلایلی ایتالیا خاستگاه نهضت رنسانس محسوب می شود؟ دو مورد را شرح دهید.

پاسخ: زیرا شهرهای اروپایی سرآمد شهره های اروپا در تجارت بانکداری و صنعت بودند، شهرهای بندری ونیز و جنوا تجارت دریایی در سرتاسر مدیترانه را در اختیار داشتند.
درگیری پاپ و پادشاهان در اواخر قرون وسطا استقلال و آزادی عمل بیشتری برای دولت شهرهای ایتالیا بوجود آورد.
سرزمین ایتالیا قلب امپراطوری روم باستان بود و آثار و بناهای عظیمی در آن بود که وجود هنرمندان و قشر فرهنگی سطح بالا در آن بودند.

۲- نقش مسلمانان را در نهضت علمی رنسانس مورد نقد و بررسی قرار دهید.

پاسخ: دانشمندان اروپایی در قرون وسطا از طریق اندلس (اسپانیا مسلمان) و سیسیل با دستاوردهای فکری و فرهنگی جهان اسلام آشنا شدند.
جنگ های صلیبی و گسترش روابط تجاری میان اروپا و شرق باعث افزایش آشنایی و آگاهی اروپاییان با ابعاد مختلف تمدن اسلامی شد، همچنین ترجمه آثار فیلسوفان مسلمان بویژه ابن سینا و ابن رشد تاثیر بسزایی داشته است.

۳- پیامدهای سیاسی اکتشافات جغرافیایی را تجزیه و تحلیل کنید؟

پاسخ: افزایش ذخیره فراوان طلا و نقره که از سرزمین های تازه کشف شده به اروپا رسیده بود موجب افزایش بیشتر قدرت پادشاهان اروپایی شد و توانستند ارتش های ملی و ناوگان دریایی خود را قوی تر کنند اما همین کشف سرزمین های جدید و گسترش قلمرو باعث تشدید رقابت و درگیری سیاسی و نظامی دولت های اروپایی شد.

۴- دلایل نهضت پروتستان و نتایج آن را بررسی کنید.

پاسخ: این نهضت بخاطر اصلاحات دینی مارتین لوتر بوجود آمد. اولین مسئله که ذهن او را درگیر کرده بود ارتباط ایمان با انجام کارهای نیک می باشد و او به این نتیجه رسیده بود آنچه باعث رستگاری انسان می شود ایمان است به کارهای نیک که بر خلاف دیدگاه اغلب کلیساها بود و در واقع به نوعی جنگ با کلیسا را آغاز کرد و همچنین جزو مخالفان دریافت پول به منظور آمرزش گناهان بود و خدا را پدری مهربان می دانست که به رایگان می بخشد همین نهضت وحدت مسیحیان را از بین برد و در گروه کاتولیک و پروتستان بوجود آمدند.

همچنین بخوانید: جواب درس ۱۴ تاریخ یازدهم انسانی

😃اگر سوالی در رابطه با جواب پرسش های نمونه و فعالیت های درس ۱۵ پانزدهم کتاب تاریخ انسانی یازدهم دارید آن را از قسمت دیدگاه بپرسید. همچنین جهت مشاهده گام به گام سایر درس های کتاب کافیست شماره درس را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.