ادبیاتفرهنگ و هنر

جواب کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون دوازدهم انسانی ❤️ صفحه ۹۳ و ۹۴

پاسخ و حل سوال های کارگاه تحلیل فصل 3 سه صفحه 93 و 94 کتاب علوم و فنون ادبی 3 پایه دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی ؛ در این مطلب به پاسخ و جواب سوالات کارگاه تحلیل فصل ۳ سوم صفحه ۹۳ و ۹۴ کتاب علوم و فنون ادبی ۳ پایه دوازدهم رشته انسانی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا ، همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس نهم علوم و فنون دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی
جواب کارگاه تحلیل فصل سوم علوم و فنون ادبی دوازدهم انسانی

جواب کارگاه تحلیل فصل ۳ سوم صفحه ۹۳ و ۹۴ علوم و فنون ادبی دوازدهم

۱) پس از تعیین پایه‌های آوایی، نشانه‌های هجایی ابیات زیر را بنویسید و نوع اختیارات وزنی به کار رفته در بیت را تعیین کنید.

الف) هرچه داری اگر به عشق دهی / کافرم گر جوی زیان بینی هاتف

پاسخ: هر چ دا ری / ا  گر ب عش / ق د هی
– U — و U – U – و UU –
کا ف رم گر / ج وی ز یان / بی نی
– U – – و U – U – و —

فاعلاتن مفاعلن فعلن / ابدال در رکن پایانی مصراع دوم

ب) من ندانستم از اوّل که تو بی مهر و وفایی / عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی سعدی

پاسخ: من ن دا نس / ت م زو ول / ک ت بی مه / ر و فا یی
– U — و UU – – و UU – – و UU – –
عه د نا بس/ ت ن زان به / ک ب بن دی / ی ن پا یی
– U — و UU – – و UU – – و UU – –
فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن / آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن در رکن اول هردو مصراع

پ) مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود / نبود دندان لابل چراغ تابان بود رودکی

پاسخ: م را ب سو / د ف رو ریخ / ت هر چ دن/ دان بود
U – U – و UU – – و U – U – و – –
ن بو د دن / دا ن لا بل / چ را غ تا / بان بود
U – U – و – – – و U – U – و – –
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن / ابدال در هجای پنجم مصراع دوم / ابدال در رکن پایانی مصراع اول و دوم

ت) نماند تیری در ترکش قضا که فلک / سوی دلم به سرانگشت امتحان نگشود سعدی

پاسخ: ن مان د / تی ری در تر / ک ش ف لک
U – U – و UU – – و U – U – و UU –
سو ی د لم / ب س رن گش / ت ام ت حان / ن گ شود
– UU – و UU – – و U – U – و UU –
مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن
ابدال در هجای پنجم مصراع اول / در هجای نهم تغییر کمیت مصوت‌ها – بلند تلفظ کردن مصوت‌های کوتاه / قلب در هجای اول و دوم مصراع دوم / بلند بودن هجای کشیده در پایان مصراع دوم

ث) همه در خورد رای و قیمت خویش / از تو خواهند و من تو را خواهم سعدی

پاسخ: ه م در خر / د را ی قی / م ت خیش
UU – – و U – U – و UU –
از ت خا هن / د من ت را / خا هم
– U – – و U – U – و – –
فعلاتن مفاعلن فعلن
آوردن فاعلاتن به جای فعلاتن در رکن اول مصراع دوم. / ابدال در رکن پایانی مصراع دوم.

ج) ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبرشوی / تا راهرو نباشی کی راهبر شوی حافظ

پاسخ: ای بی خ بر / ب ک ش ک / صا حب خ بر / ش وی
– – U و – U – U و U – – U و – U –
تا را ه / رو ن با شی / کی را ه / برش وی
– – U و – U – – و – – U و – U –
مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن.
ابدال در هجای هفتم که دو هجای کوتاه به جای یک هجای بلند(شی) قرار می‌گیرد.

۲) در بیت‌های زیر اغراق، ایهام و ایهام تناسب را بیابید و توضیح دهید.

الف) جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو / چون بوی تو دارد جان، جان‌را هله بنوازم مولوی

پاسخ: بوی در مصراع دوم، ایهام دارد: دارای دو معنی است؛ آرزو – بویی که استشمام می‌کنیم (رایحه)

ب) گویند روی سرخ تو سعدی که زرد کرد / اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم سعدی

پاسخ: روی در مصراع اول، ایهام تناسب دارد.
معنی مورد نظر شاعر که بتوان در این بیت معنی دهد ،چهره است. اما با تناسب داشتن با مس و زر فلز روی را به ذهن ما می‌آورد.

پ) چندین که بر شمردم از ماجرای عشقت، / اندوه دل نگفتم الا یک از هزاران سعدی

پاسخ: مصراع دوم اغراق دارد.

۳) دو مورد از ویژگی‌های ادبیات دوره انقلاب را در شعر «در سایه‌سار نخل ولایت» پیدا کنید.

چگونه شمشیری زهرآگین
پیشانی بلند تو
این کتاب خداوند را
از هم می‌گشاید؟
چگونه می‌توان به شمشیری، دریایی را شکافت؟
هنگام که همتاب آفتاب
به خانهٔ یتیمکان بیوه زنی تابیدی
و صولت حیدری را
دست مایهٔ شادی کودکانه‌شان کردی
و بر آن شانه که پیامبر پا ننهاد
کودکان را نشاندی
و از آن دهان که هُرّای شیر می‌خروشید
کلمات کودکانه تراوید
آیا تاریخ، بر درِ سرای
به تحیّر
خشک و لرزان نمانده بود؟ سید علی موسوی گرمارودی

پاسخ: شعر توصیف ویژگی‌های امام علی(ع) است به همین خاطر درونمایه مذهبی و دینی دارد. سخن از شخصیت‌های دینی و امامان و الگو گرفتن از آنان از ویژگی‌های ادبیات انقلاب اسلامی است که در این شعر وجود دارد. بکارگیری ترکیبات تازه مثل همتاب آفتاب و صولت حیدری، بهره‌گیری از آرایه‌های ادبی مثل استعاره و کنایه و تلمیح و لحن صمیمانه و عاطفی در شعر وجود دارد.

همچنین بخوانید: جواب خودارزیابی درس هشتم علوم و فنون دوازدهم انسانی

توجه: شما دانش آموز پایه دوازدهم رشته علوم انسانی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به جواب تمرینات و سوالات دروس کتاب علوم و فنون ادبی ۳ دوازدهم متوسطه دوم ، در انتهای عنوان خود عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

✅ در انتها امیدواریم که مقاله جواب سوالات کارگاه تحلیل فصل 3 سوم صفحه 93 و 94 کتاب علوم و فنون ادبی پایه یازدهم متوسطه دوم ؛ برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد. شما می توانید سوالات خود را در بخش نظرات بیان کنید. 💖

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *