ادبیاتفرهنگ و هنر

ترجمه درس سوم عربی دهم تجربی و ریاضی صفحه ۲۴ و ۲۵

گام به گام معنی متن صفحه 24 و 25 درس 3 عربی دهم رشته های تجربی و ریاضی

ترجمه درس سوم عربی دهم صفحه ۲۴ و ۲۵ ؛ در این نوشته به معنی متن درسی صفحه 24 و 25 ، صحیح و خطا صفحه 26 ، ترجمه صفحه 28 و معنی گفت و گوی گروهی صفحه 29 درس 3 سوم کتاب عربی دهم رشته های ریاضی و تجربی متوسطه دوم پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: معنی متن درس دوم عربی دهم
و
جواب تمرینات درس دوم عربی دهم

ترجمه درس سوم عربی دهم
ترجمه درس سوم عربی دهم

معنی متن درس سوم کتاب عربی دهم

هَل تُصَدِّقُ أَنْ ترَیَ في يَومٍ مِنَ الْأَيّامِ أَسماكاً تَتَساقَطُ مِنَ السَّماءِ؟! إنَّ نُزولَ الْمَطَرِ وَ الثَّلْجِ مِنَ السَّماءِ شَيءٌ طبَيعيٌّ؛ وَلکِٰنْ أَ يُمْکِنُ أَنْ نرَیَ مَطَرَ السَّمَكِ؟! هَل تَظُنُّ أَنْ يکَونَ ذٰلِكَ الْمَطَرُ حَقيقَةً وَ لَيسَ فِلْماً خَياليّاً؟! حَسَناً فَانْظُرْ إِلَی هٰذِهِ الصُّوَرِ حَتَّی تُصَدِّقَ.
معنی: آیا باور می کنی که روزی از روزها ماهی ها را ببینی که از آسمان می افتند؟ مسلما بارش باران و برف از آسمان یک چیز طبیعی است. ولی آیا امکان دارد که باران ماهی را ببینیم؟‌ آیا گمان می کنی که آن باران حقیقی باشد. و فیلمی خیالی نیست.

اُنظُرْ بِدِقَّةٍ؛ أنتَ تُشاهِدُ سُقوطَ الْأَسَماكِ مِنَ السَّماءِ؛ کَأنَّ السَّماءَ تُمْطِرُ أَسماکاً.
معنی: به دقت نگاه کن. تو افتادن ماهی ها را از آسمان می بینی. مثل اینکه آسمان ماهی هایی را می بارد.

يُسَمّي النّاسُ هٰذِهِ الظّاهِرَةَ الطَّبيعيَّةَ «مَطَرَ السَّمَكِ». حَيَّرَتْ هٰذِهِ الظّاهِرَةُ النّاسَ سَنَواتٍ طَويلَةً فَما وَجَدوا لَها جَواباً.
معنی: مردم این پدیده طبیعی را باران ماهی می نامند. این پدیده مردم را سال های طولانی شگفت زده کرده و برای آن جوابی نیافتند.

يَحْدُثُ «مَطَرُ السَّمَكِ» سَنَويّاً في جُمهوريَّةِ الْهُندوراس في أَمِريکَا الْوُسطَی.
معنی: باران ماهی سالانه در جمهوری هندوراس در آمریکای مرکزی اتفاق می افتد.

تَحدُثُ هذِهِ الظّاهِرَةُ مَرَّتَينِ في السَّنَةِ أَحياناً. فَيُلاحِظُ النّاسُ غَيمَةً سَوداءَ عَظيمَةً وَ رَعداً وَ بَرقاً وَ رياحاً قَويَّةً وَ مَطَراً شَديداً لِمُدَّةِ ساعَتَينِ أَو أَکثَرَ ثُمَّ تُصْبِحُ الْأَرضُ مَفروشَةً بِالْأَسماكِ، فَيَأخُذُهَا النّاسُ لِطَبخِها وَ تَناوُلِها.
معنی: این پدیده گاهی دوبار در سال اتفاق می افتد. و مردم به مدت دو ساعت یا بیشتر ابر سیاه بزرگی و رعد و برق و بادهایی قوی و بارانی شدید را ملاحظه می کنند. سپس زمین با ماهی ها پوشیده می شود و مردم آنها را برای پختن و خوردنش می برند.

حاوَلَ الْعُلَماءُ مَعرِفَةَ سِرِّ تِلْكَ الظّاهِرَةِ الْعَجيبَةِ؛ فَأَرْسَلوا فَريقاً لِزيارَةِ الْمَکانِ وَ التَّعَرُّفِ عَلَی الْأَسماكِ الَّتي تَتَساقَطُ عَلَی الْأَرضِ بَعدَ هٰذِهِ الْأمطارِ الشَّدیدةِ، فَوَجَدوا أَنَّ أَکثَرَ الْأَسماكِ الْمُنتَشِرَةِ عَلَی الْأَرضِ مِنْ نَوعٍ واحِدٍ، وَلٰکِنَّ الْغَريبَ في الْأَمرِ أَنَّ الْأَسماكَ لَيسَتْ مُتَعَلِّقَةً بِالْمياهِ الْمُجاوِرَةِ بَلْ بِمياهِ الْمُحيطِ الْأَطْلَسيِّ الَّذي يَبْعُدُ مَسافَةَ مِائَتَي کيلومترٍ عَنْ مَحَلِّ سُقوطِ الْأَسماكِ. ما هوَ سَبَبُ تَشکيلِ هٰذِهِ الظّاهِرَةِ؟!
معنی: دانشمندان برای شناخت راز آن پدیده ی عجیب تلاش کردند. و گروهی را برای دیدن محل و شناختن ماهی هایی که بعد از این باران های شدید بر زمین می افتند، فرستادند. و آن ها دریافتند که بیشتر ماهی های پراکنده شده در زمین به یک اندازه و از یک نوع هستند. و اما شگفتی کار آن است که ماهی ها متعلق به آب های مجاور نیستند. بلکه متعلق به آب های اقیانوس اطلس هستند که به فاصله دویست کیلومتر از محل سقوط ماهی دور هستند. علت شکل گیری این پدیده چیست؟

یَحْدُثُ إعْصارٌ شدیدٌ فَيَسحَبُ الْأَسماكَ إلَی السَّماءِ بِقوَّةٍ وَ يَأخُذُها إِلَی مَکانٍ بَعيدٍ وَ عِندَما يَفقِدُ سُرعَتَهُ تَتَساقَطُ عَلَی الْأَرضِ.
معنی: گردباد شدیدی اتفاق می افتد سپس ماهی را با قدرت به آسمان می کشد و آنها را به محلی دور می کشاند (می برد) و وقتی سرعتش را از دست می دهد ماهی ها بر روی زمین می افتند.

يَحتَفِلُ النّاسُ في الْهُندوراس بِهٰذَا الْيَومِ سَنَويّاً وَ يُسَمّونَهُ «مِهرَجانَ مَطَرِ السَّمَكِ».
معنی: مردم هندوراس سالانه این روز را جشن می گیرند و آن را «جشنواره‌ی باران ماهی» می نامند.

جواب صحیح و غلط صفحه 27 درس سوم عربی دهم

1- يَحتَفِلُ أَهالي الْهُندوراس بِهٰذَا الْيَومِ شَهريّاً وَ يُسَمّونَهُ «مِهرَجانَ الْبَحرِ». نادرست

2- عِندَما يَفقِدُ الْإعصارُ سُرعَتَهُ، تَتَساقَطُ الْأَسماكُ عَلَی الْأَرضِ. درست

3- يَئِسَ الْعُلَماءُ مِن مَعرِفَةِ سِرِّ تِلْكَ الظّاهِرَةِ الْعَجيبَةِ. نادرست

4- إنَّ نُزولَ الْمَطَرِ وَ الثَّلْجِ مِنَ السَّماءِ أَمرٌ طَبيعيٌّ. درست

5- تَحدُثُ هذِهِ الظّاهِرَةُ عَشرَ مَرّاتٍ في السَّنَةِ. نادرست

ترجمه فعال های صفحه 28 درس 3 عربی دهم

تَرجِمِ الْأَفعالَ الثُّلاثيَّةَ الْمَزيدَةَ، ثُمَّ عَيِّنْ نَوعَ الْبابِ.

فعل های زیر را ترجمه کن.

ماضیمضارعامرمصدر
اِستَغَفَر: آمرزش خواستیَستَغفِرُ: آمرزش می‌خواهداِسْتَغفِر: آمرزش بخواهاِسْتِغْفار: آمرزش خواستن
اِعتَذَرَ: پوزش خواستیَعتَذِرُ: پوزش می‌خواهداِعتَذِرْ: پوزش بخواهاِعْتِذار: پوزش خواستن
اِنقَطَعَ: بریده شدیَنقَطِعُ: بریده می‌شوداِنقَطِع: بریده شواِنْقِطاع: بریده شدن
تَکَلَّمَ: سخن گفتیَتَکَلَّم: سخن می‌گویدتَکَلَّمْ: سخن بگوتَکَلُّم: سخن گفتن

معنی گفت و گوی گروهی صفحه 29 درس سوم عربی دهم

در گروه های دو نفره شبیه گفت و گوی زیر را در کلاس اجرا کنید.

في قِسْمِ الْجَوازاتِ فِي الْمَطارِ
معنی: در بخش گذرنامه در فرودگاه

شُرطيُّ إدارةِ الْجَوازاتِ
پلیس اداره گذرنامه
اَلْمُسافِرُ الْإيرانيُّ
مسافر ایرانی
أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم. مِن أَيِّ بَلَدٍ أَنتُم؟
خوش آمدید، شما اهل کدام کشور هستید؟
نَحنُ مِن إيران وَ مِن مَدينَةِ زابُل.
ما از ایران و از شهر بابل هستیم.
مَرحَباً بِکُم. شَرَّفتُمونا.
درود بر شما، به ما افتخار دادید.
أَشکُرُكَ يا سَيِّدي.
از تو تشکر می‌کنم آقا!
ماشاءاللّٰهُ! تَتَکَلَّمُ بِالْعَرَبيَّةِ جَيِّداً!
ما شاء الله به خوبی عربی صحبت می‌کنی!
أُحِبُّ هٰذِهِ اللُّغَةَ. اَلْعَرَبيَّةُ جَميلَةٌ.
این زبان را دوست دارم، عربی زیباست.
کَمْ عَدَدُ الْمُرافِقينَ؟
تعداد همراهان چند نفر است؟
سِتَّةٌ: والِدايَ وَ أُختايَ وَ أَخَوايَ.
شش نفر: پدر و مادرم، دو خواهر، دو برادرم.
أَهلاً بِالضُّيوفِ. هَل عِندَکُم بِطاقاتُ الدُّخولِ؟
مهمانان خوش آمدید. آیا شما بلیط های ورود دارید؟
نَعَم؛ کُلُّ واحِدٍ مِنّا بِطاقَتُهُ بِيَدِهِ.
بله، هر یک از ما بلیطش در دستش است.
اَلرِّجالُ عَلَی الْيَمينِ وَ النِّساءُ عَلَی الْيَسارِ لِلتَّفتيشِ.
مردان سمت راست و زنان سمت چپ برای بازرسی
عَلَی عَيني.
بر روی چشم.
رَجاءً؛ اِجعَلوا جَوازاتِکُم في أَيديکُم.
لطفا، گذرنامه‌هایتان را در دستتان بگیرید.
نَحنُ جاهِزونَ
ما آماده‌ایم.

همچنین بخوانید: ترجمه متن درس اول عربی دهم

توجه: شما دانش آموزان عزیز پایه دهم متوسطه دوم ، برای دسترسی سریع و بهتر به ترجمه و جواب تمرینات درس های کتاب عربی دهم ، می توانید با اضافه کردن کلمه «ماگرتا» در سرچ های درسی خود، به مطلب مورد نظرتان دست پیدا کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله ترجمه متن درس 3 سوم کتاب عربی دهم رشته های تجربی و ریاضی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

18 دیدگاه

 1. Lily گفت:

  ممنون ازتون

 2. امین گفت:

  سلام دستتون دردنکنه

  1. **** گفت:

   مرسی از لطفتون خسته نباشید خداقوت
   فی امان الله

 3. مینا گفت:

  خیلی خوب

 4. ناشناس گفت:

  دست مریزاد 👏👏

 5. حسن ریحانیان گفت:

  ممنون
  عالی

 6. ...^_^ گفت:

  خیلی ممنون
  کارتون عالی هست

 7. ... گفت:

  ممنون
  دست تون درد نکنه

 8. H.s گفت:

  ممنونم از شما سایت بسیار خوبیست مچکرم. موفق باشید.

 9. A گفت:

  خیلی ممنون عالی بود

 10. ناشناس گفت:

  بقیه تمرین کجاست

  1. ناشناس گفت:

   برسن از این صفحه بیرون صفحاتش رو زده قسمت بندی کرده

 11. Tara گفت:

  خیلی عالی ولی خوب میشد جواب تمام تمرینات هم در آن باشد اما بازم مرسی

  1. پشمکی گفت:

   واسه بقیش باید سرچ کنی تمرین های درس سوم

   1. Asal گفت:

    خیلی عالی فقط تو بند اول یه جمله معنی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *