ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی لغات ، هم خانواده و متضاد درس چهارم فارسی پنجم دبستان

معنی واژ'گان و کلمه های هم خانواده ، کلمات مخالف و متضاد درس 4 چهارم بازرگان و پسران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی

معنی لغات ، هم خانواده و متضاد درس چهارم فارسی پنجم دبستان ؛ در این مطلب از بخش آموزش و پرورش ماگرتا با معنی کلمات ، کلمه های هم خانواده و واژگان متضاد و مخالف درس 4 چهارم بازرگان و پسران کتاب فارسی کلاس پنجم ابتدایی آشنا می شوید. در ادامه با ما همراه باشید.

همچنین بخوانید: معنی کلمات و هم خانواده و متضاد درس سوم فارسی پنجم
و
معنی و جواب خوانش و فهم شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای فارسی پنجم

معنی کلمات ، هم خانواده و متضاد درس چهارم فارسی پنجم دبستان
معنی کلمات ، هم خانواده و متضاد درس چهارم فارسی پنجم دبستان

معنی کلمات و لغت های درس چهارم بازرگان و پسران فارسی پنجم

در این بخش با معنی لغات و کلمه های جدید و مهم درس چهارم بازرگان و پسران کتاب فارسی کلاس پنجم دبستان آشنا می شوید.

بازرگان: تاجر
گرد خود: دور خود
اندوختن: جمع کردن، پس انداز کردن، ذخیره کردن
مقام: رتبه
کاهلی: تنبلی، سستی

اسباب: سبب ها، علت ها
خصلت: خلق و خوی، صفت
روی برگرداند: بر گردد، پشت کند، پشیمان شود
غفلت: بی توجهی، بی اعتنایی
چارپایان: حیواناتی که دو دست و دو پا دارند

مراقبت: نگهداری
بکوشید: سعی کرد، تلاش کرد
تهیدست: فقیر، مسکین
فضیلت: نیکویی، برتری
خشنود: راضی، شاد

کسب: در آمد، کار
شناخته شده: در این جا به معنای معروف
نیکویی: خوبی، پسندیده بودن
نهان: مخفی
گمنام: بی نام و نشون

فروغ: روشنای، پرتو
نهان: خوبی، پسندیده بودن
پروردن: پرورش دادن، تربیت کردن
بهره گیرند: استفاده ببرند
آراست: زینت داد

موذی: آزار دهنده
معلوم: مشخص
بی شک: بی تردید، بی گمان
هلاک: نابود
حوادث: رویدادها، پیش آمدها
معمولا بیشتر اوقات

لغات و کلمه های هم خانواده درس چهارم بازرگان و پسران فارسی کلاس پنجم

در این بخش با کلمات و واژه های هم خانواده درس چهارم بازرگان و پسران کتاب فارسی کلاس پنجم ابتدایی آشنا می شوید.

محافظت: حفاظ، حفظ
تجربه: تجارب
مقصد: مقصود، قصد
معلوم: علوم ، علم

جمع: مجموع، جامع
غفلت: غافل
هلاک: هلاکت، مهلک
فضیلت: فاضل، فضل

واژگان و کلمه های مخالف و متضاد درس چهارم بازرگان و پسران فارسی پایه پنجم

در این بخش با لغات و واژه های های مخالف و متضاد درس چهارم بازرگان و پسران کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی آشنا می شوید.

بسیار ≠ کم
نیک ≠ بد
با تجربه ≠ کم تجربه، بی تجربه
تهیدست ≠ ثروتمند
گرسنه ≠ سیر

نهان ≠ آشکار
زود ≠ دیر
شاد ≠ غمگین
اندک ≠ بسیار
گمنام ≠ معروف، مشهور

همچنین بخوانید: معنی کلمات و جواب سوال حکایت درخت گردکان فارسی پنجم

توجه: شما دانش آموزان عزیز و کوشا می توانید برای دسترسی سریع تر و بهتر به مطالب کمک درسی فارسی پنجم ابتدایی ، کلمه و عبارت « ماگرتا » را به همراه مطلب مورد نظر خود جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله معنی لغات ، کلمات هم خانواده و مخالف متضاد درس چهارم بازرگان و پسران فارسی کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !