ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی لغات درس ۸ فارسی هشتم ؛ شعر آزادگی

معنی واژگان و لغت های مهم درس 8 کتاب فارسی پایه هشتم به همراه معنای شعر آزادگی با آرایه های ادبی و نکات

معنی شعر آزادگی از درس ۸ فارسی هشتم صفحه ۵۹ و ۶۰ به همراه آرایه های ادبی و لغات مهم و سخت آن را در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز دوستدار ادبیات آماده کرده ایم.

مطلب پیشنهادی: جواب سوالات درس ۸ صفحه ۶۱ و ۶۲ فارسی هشتم

معنی لغات درس ۸ فارسی هشتم ؛ شعر آزادگی
معنی لغات درس ۸ فارسی هشتم ؛ شعر آزادگی

معنی شعر آزادگی فارسی هشتم از درس ۸

خارکش پیری با دلق درشت *** پشته ای خار همی برد به پشت

۱- پیرمردی با لباس پشمی ضخیمی در حال حمل كوله باری از خار را با خود بود.

لنگ لنگان قدمی بر می داشت *** هر قدم دانه شکری می کاشت

۲- لنگ لنگ زنان راه می رفت و هر قدمی که بر می داشت خدا را نیز شکر می کرد.

کای فرازنده این چرخ بلند *** و ای نوازنده دل های نژند

۳- ای خدایی که این آسمان و روزگار را بر افراشته ای و ای خدایی که آرامش دهنده دل های غمگین هستی.

کنم از جیب نظر تا دامن *** چه عزیزی که نکردی با من

۴- وقتی به سر تا پای خودم نگاه می کنم می بینم که همه چیزی به من داده ای و همه بزرگواری در حق من کرده ای.

در دولت به رخم بگشادی *** تاج عزت به سرم بنهادی

۵- خوشبختی را در برابر چشم های من قرار داده ای و ارجمندی و بزرگی را مثل تاج بر سر من گذاشته ای.

حد من نیست ثنایت گفتن *** گوهر شکر عطایت سفتن

۶- من در اندازه ای نیستم که بتوانم از پس شکر گزاری و سپاسگذاری از تو بر بیایم.

نوجوانی به جوانی مغرور *** رخش پندار همی راند ز دور

۷- نوجوانی در حالی که اسب غرور را می راند نزدیک پیرمرد شد.

آمد آن شکرگزاریش به گوش *** گفت کای پیر خرف گشته، خموش!

۸- جون شکرگزای های پیرمرد را شنید و به او گفت : ای پیرمردکودن ساکت شو!

خار بر پشت، زنی زین سان گام *** دولتت چیست؟ عزیزیت کدام؟

۹- روی کمر خار گذاشتی و به سختی راه میری! چه بخت و اقبال و عزتی داری؟

عزت از خواری نشناخته ای *** عمر در خارکشی باخته ای

۱۰- تو عمرت را در خارکشی به سر برده ای و هنوز تفاوت خواری و سربلندی را نمی دانی.

پیر گفتا که چه عزت زین به؟ *** که نی ام بر در تو بالین نه؟

۱۱- پير گفت چه سربلندی ازاين بهتر كه محتاج به كسی چون تو نیستم.

کای فلان! چاشت بده یا شامم *** نان و آبی که خورم و آشامم

۱۲- كه ای فلانی به من صبحانه یا شام بده و یا نان و آبی كه بخورم.

شکر گویم که مرا خوار نساخت *** به خسی چون تو گرفتار نساخت

۱۳- خدا را شكر می گويم كه مرا خوار و ذلیل نساخت و به شخصی پستی چون تو گرفتار نكرد.

داد با اینهمه افتادگی ام *** عز آزادی و آزادگی ام

۱۴- با وجود فقر و نداری خداوند به من آزادی و آزادگی بخشيد.

آرایه های ادبی درس هشتم فارسی هشتم درس آزادگی

در بیت اول پشته و پشت آرایه جناس دارند.

در بیت دوم شکرگزاری به کاشتن دانه تشبیه شده است.

در بیت سوم چرخ بلند کنایه از آسمان است.

در بیت چهارم از جیب تا دامن نظر کردن کنایه از به احوالات خود نظر کردن می باشد.

در بیت پنجم تاج عزت: اضافه تشبیهی/ در دولت: اضافه استعاری / دولت و خوشبختی به باغ یا جایگاهی تشبیه شده که در دارد.

در بیت ششم گوهر شگر: اضافه تشبیهی / گوهر شکر سفتن: کنایه از از عهده ی شکرگزاری برآمدن دارد.

در بیت هفتم رخش پندار اضافه تشبیهی می باشد.

همچنین بخوانید: معنی حکایت خودشناسی فارسی هشتم

در بیت هشتم آرایه ادبی وجود ندارد.

در بیت نهم گام زدن کنایه از راه رفتن / دولتت چیست؟ عزیزیت کدام استفهام انکاری می باشد.

در بیت دهم عزت و خواری تضاد یا طباق می باشد و خوار و خار جناس است.

در بیت یازدهم نی ام بر در تو بالین نه کنایه از محتاج نبودن می باشد.

در بیت دوازدهم چاشت و شام، نان و آب تناسب دارند.

در بیت سیزدهم خسی چون تو تشبیه است.

در بیت چهاردهم آزادی و آزادگی جناس هستند.

معنی لغات و کلمات سخت درس ۸ فارسی پایه هشتم

کلمهمعنا
خارتیغ
دلقجامه درویشی
درشتضخیم
همی بردمی برد
فرازندهبرپا کننده
نوازندهلطف کننده
نژنداندوهگین و غمناک
جیبیقه پیراهن
عزیزیارجمندی
دولتاقبال و خوش بختی
عزتارجمندی
ثناتمجید و ستایش
عطابخشش
سفتنسوراخ کردن
پنداراندیشه و گمان
خرفکم عقل و پیر
زین ساناینگونه
گامقدم
خواریپستی و ذلت
بالینبالش
چاشتغذا
کایمخفف که ای
خسیشخصی پست و فرومایه
افتادگیتواضع و فروتنی
آزادیرهایی
آزادگیجوانمردی و نجابت

✅ در این نوشته معنی لغات درس ۸ فارسی هشتم و شعر آزادگی را به صورت کامل مرور کردیم اگر سوالی دارید آن را از قسمت نظرات بپرسید. همچنین جهت مشاهده معنی کلمات سایر درس ها کافیست آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو نمایید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.