مطلب پیشنهادی :
ad
+
ادبیاتفرهنگ و هنر

معنی لغات درس ۹ فارسی هشتم ؛ صفحه ۶۸ تا ۷۲

معنی روان متن و معنای لغات درس نهم فارسی هشتم ، کلمات مهم امتحانی نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر و گریه امیر

معنی لغت های درس ۹ نهم فارسی هشتم و معنای کلمات درس نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر و گریه امیر صفحه ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۲ را به همراه معنای کامل واژه های سخت آن در ادامه در بخش آموزش و پرورش ماگرتا برای شما دانش آموز عزیز فراهم کرده ایم.

مطلب پیشنهادی:‌ جواب خودارزیابی های درس ۹ فارسی هشتم

معنی لغات درس ۹ فارسی هشتم

معنی کلمات و لغت های درس ۹ نوجوان باهوش فارسی هشتم

کلمهمعنا
تواناییاستعداد
اشعارجمع شعر
مطلبجمع مطلب
سرشناسمعروف و مشهور
مجالسجمع مجلس، دورهمی
شعراکسانی که شعر می گویند
مکث کردتوقف کرد
لهجهلحن سخن گفتن
فوق العادهبسیار عالی
سرشارلبریز، پر
حکمتدانش و معرفت
نامیمعروف

لغات متن آشپززاده وزیر درس نهم فارسی هشتم

کلمهمعنا
هیاهوسر و صدا
آزاراذیت، عذاب
مکتب خانهمدرسه
بهانهدست آویز، عذر بیجا
کاغذ ذهنذهن به کاغذ تشبیه شده
حاصلنتیجه
اندک اندکبه تدریج، کم کم
طراوتشادابی
تعارفخوش آمد گفتن
کاشفیابنده
لب گزیدسکوت کرد، لبش را گاز گرفت
لیاقتشایستگی
تعجبحیرت، شگفتی
خیره شدنبا تعجب نگاه کردن
وجدذوق، شور
بی اختیاربی اراده
هلهلهفریاد شادی
پشتکارپایداری در اتمام کاری
صدر اعظمینخست وزیری
منشاسرچشمه

معنی کلمه های بخش گریه امیر درس ۹ فارسی هشتم

کلمهمعنا
نامدارمعروف
ذکاوتهوش و استعداد
آبلهبیماری واگیر همراه با تاول پوستی
شیوعگسترش
فوراسریعا
جهلنادانی
خرافاتافسانه، چیزی که اساس علمی ندارد
واکسینهواکسن زده شده
از قضااتفاقا
رساواضح و روشن
خطابرویاروی سخن گفتن

معنی شعر درس نوجوان باهوش فارسی هشتم

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست *** عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست
من در دنیا خوشحالم چون خداوند دنیا و خوشبختی آن را آفریده است. من دنیا و مخلوقاتش را دوست دارم زیرا خداوند کل جهان را آفریده است.

به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است *** به ارادت بکشم درد که درمان هم از اوست
من هر سختی و رنجی را با عشق و علاقه می پذیرم زیرا معشوق زیبای من آن را به من می دهد و هر دردی را از او با جان و دل تحمل می کنم زیرا دوای همه درده ها معشوق زیبای من است.

سایر واژه های مهم درس نهم فارسی هشتم

حلاوت: شرینی
شاهد: زیبارو
ارادت: دوستی
خرم: شاد
عدل: راستی
رمیده: رم کرده، ترسیده
انیس: دوست نزدیک
مونس: همراه
خواجه: اقا، سرور
لقب: اسم دوم

همچنین بخوانید:‌ معنی لغات درس ۸ فارسی هشتم

✅ در این نوشته معنی لغات درس ۹ فارسی هشتم «نوجوان باهوش، آشپززاده وزیر و گریه امیر» را مرور کردیم، جهت مشاهده معنی کلمات سایر درس ها کافیست نام آن را به همراه عبارت ماگرتا در گوگل جست و جو کنید. همچنین اگر سوالی دارید آن را از قسمت دیدگاه بنویسید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.