فرهنگ و هنر

سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 1 اول کتاب تاریخ معاصر کلاس یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۱ اول حکومت قاجار از آقامحمدخان تا محمدشاه کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پرسش های نمونه و فکر کنید درس اول تاریخ یازدهم

سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 1 اول تاریخ معاصر یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم :

۱) یل قاجار از چه قومی بودند و چه زمانی وارد ایران شدند؟

پاسخ: از ترکمانان بود و در زمان مغولان به ایران کوچ کرد.

۲) نماینده ایران در قرارداد ارزنه الروم که بود؟

پاسخ: محمدتقی خان فراهانی (امیر کبیر).

۳) چرا نادرشاه با قاجارها میانه خوبی نداشت؟

پاسخ: زیرا آنان مدافع حکومت صفوی بودند.

۴) علت اختلافات ایران و عثمانی در دوره محمد شاه قاجار چه بود؟

پاسخ: اختلافات مرزی

۵) آخرین فرمانروای زند که بود؟

پاسخ: لطفعلی خان.

۶) واکنش انگلستان به محاصره هرات در زمان محمدشاه چه بود؟

پاسخ: انگلستان به کمک عاملان خود در دربار ایران، تلاش زیادی کرد که ایران را از حمله به هرات باز دارد. محمدشاه به تحریک ها و دخالت های آشکارا مک نیل، سفیر انگلیس، اعتراض کرد. در بی این اعتراض، مک نیل با اعلام قطع روابط ایران و انگلیس از ایران خارج شد و هشدار داد که در صور خاتمه نیافتن محاصره هرات جنگ بین انگلستان و ایران، آغاز خواهد شد. انگلیسی ها سرانجام جزیره خارک را اشغال کردند و تهدید کردند که در صورت ادامه محاصره ها، در خاک ایران پیش روی خواهند کرد.

۷) در آستانه تشکیل دولت قاجاریه، روس ها قصد استیلای کامل بر کدام مناطق ایران را داشتند؟

پاسخ: کاترین کبیر امپراتریس روسیه و جانشینان او می خواستند بر گرجستان که تحت حاکمیت مسیحیان بود و خان نشین های قفقاز که تحت کنترل مسلمانان بود، استیلای کامل خود را برقرار سازند.

۸) علت حمله ایران به هرات در دوره فتحعلی شاه چه بود؟

پاسخ: کامران میرزا، با تحریک انگلیس ها علیه حکومت مرکزی ایران شورش کرده بود، و حتی گاهی به مناطق دیگر ایران دست اندازی می کرد.

۹) جنگ های دوره اول ایران و روس منجر به امضای چه قراردادهایی شد؟

پاسخ: گلستان

۱۰) تعهدات ایران به انگلستان در قرارداد مفصل را بنویسید؟

پاسخ: ۱- قبول حکمیت نماینده انگلیس در اختلافات مرزی با روسیه.
  ۲- خودداری از بستن قرارداد با روسیه و با هر دولت سومی که دشمن انگلستان باشد.
  ۳- از کشورهایی که با انگلستان روابط دوستانه ندارند، برای آموزش سپاه ایران افراد نظامی استخدام نکند.

۱۱) عالمان دین برای مبارزه با نفوذ بیگانگان و مخالفت با سلطه استعماری از چه قواعد قرآنی و اسلامی بهره بردند؟

پاسخ: از قواعد قرآنی و اسلامی مانند «قاعد: نفی سبیل، «جهاد و «فتوا» بهره بردند.

۱۲) قرارداد مجمل بین کدام دولت ها بسته شد و موضوع آن چه بود؟

پاسخ: دولت ایران با انگلستان به موجب این قرارداد، انگلستان تعهد کرد، هر گاه دولت های اروپایی به ایران حمله کنند، نیروی نظامی دراختیار ایران قراردهد و یا درعوض آن به دولت ایران کمک مالی کند.

۱۳) علت شکست ایران درجنگ های دوره اول چه بود؟

پاسخ: ۱- ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربار
  ۲- خیانت انگلستان به ایران

۱۴) پیامد عهدنامه تیلسیت برای ایران چه بود؟

پاسخ: فرانسه تعهدهای خود نسبت به ایران در قرارداد فین کن اشتاین را زیر پا گذاشت.

۱۵) جنگ های دوره دوم ایران و روس با بسته شدن کدام قرارداد به پایان رسید؟

پاسخ: ترکمانچای

۱۶) هر کدام از دو دولت فرانسه و ایران براساس معاهده فین کن اشتاین چه تعهداتی داشتند؟

پاسخ: بر اساس این قرارداد فرانسه متعهد شد در جنگ با روسیه به ایران کمک کند و در مقابل آن ،ایران برای حمله به متصرفات انگلستان در هند، با ا فغان ها و قبایل هرات و قندهار متحد شود و به انگلستان اعلان جنگ دهد. درصورت تصمیم ناپلئون برای لشکرکشی به هندوستان، به لشکر او اجازه عبور از راه ایران داده شود.

۱۷) مفاد قرارداد ترکمانچای چه بود؟

پاسخ: ۱- علاوه بر سرزمین هایی که در قرار داد گلستان به روس ها واگذار شده بود، ایروان، نخجوان و بخشی ازدشت مغان از ایران جدا شد.
۲- ایران متعهد به پرداخت پنچ میلیون تومان به روسیه شد.
۳-برقراری کاپیتولاسیون (قضاوت کنسولی ) بر ایران تحمیل شد.

۱۸) قرارداد فین کن اشتاین بین کدام دولت ها بسته شد؟

پاسخ: بین ایران و فرانسه.

۱۹) علت توجه ناپلتون به ایران در دوره قاجاریه چه بود؟

پاسخ: ناپلنون بناپارت، که از حمله مستقیم به انگلستان ناتوان بود، قصد داشت با تصرف مستعمره های انگلیس، این کشور را شکست دهد. مهم ترین مستعمر: انگلیس، هندوستان بود، که دسترسی به آن از راه ایران امکان پذیر بود.

۲۰) بر اساس کاپیتولاسیون اتباع دولت روسیه در ایران از چه حقی برخوردار شدند؟

پاسخ: به موجب آن هرگاه اتباع روسی مقیم ایران مرتکب جرمی شوند دادگاه های ایران حق رسیدگی نداشته باشند بلکه مراجع قضایی دولت روسیه به آن رسیدگی کنند.

۲۱) چرا ناپلئون قرارداد فین کن اشتاین را با ایران بست؟

پاسخ: چون ناپئلون قصد داشت مستعمرات انگلستان را تصرف کند و مهمترین مستعمره انگلیس، هندوستان بود و راه دسترسی به آن نیزایران بود، قرارداد فین کن اشتاین را با ایران امضا کرد.

۲۲) چه عاملی باعث گردید سرنوشت جنگ های دور دوم ایران و روس به نفع دولت روسیه تزاری رقم زده شود؟

پاسخ: خیانت دولت انگلستان و بی کفایتی دربار ایران.

۲۳) قرارداد تیلسیت بین کدام دولت ها بسته شد؟

پاسخ: فرانسه و روسیه

۲۴) چه عواملی باعث بروز جنگ های دوره دوم ایران و روسیه شد؟

پاسخ: ۱– بد رفتاری روس ها با ساکنان ولایت هایی که طبق قرارداد گلستان به آن کشور واگذار شده بود، موجب نارضایتی این مردم شد و آنان به دادخواهی پرداختند.
 ۲ -قرارداد گلستان درمورد تعیین خط مرزی بین ایران و روسیه مبهم بود و این مساله موجب دست درازی روسیه به خاک ایران از جمله اراضی اطراف ایران و آذربایجان شد.

۲۵) چرا دولت انگلستان در دوره قاجاریه علاقه مند بود که در دربار ایران نفوذ کند؟

پاسخ: انگلستان ایران را سد محکمی در برابر تهاجم به مستعمره های خود در هندوستان می دانست.

ادامه سوالات متن درس اول تاریخ یازدهم :

۲۶) فتوای جهاد علیه روس ها (پس از جنگ های دور اول) توسط چه کسانی صادر شد؟

پاسخ: توسط آیت الله شیخ جعفر نجفی کاشف الغطا و آیت الله مجاهد و ملا احمد نراقی.

۲۷) قرارداد مفصل بین کدام دولت ها بسته شد؟

پاسخ: ایران و انگلستان.

۲۸) مفاد قرارداد گلستان چه بود؟

پاسخ: ۱– ایبالات داغستان و گرجستان و شهرهای باکو، دربند، شکی، شروان، قره باغ، گنجه، موقان و قسمت بالای طالش به روسیه واگذار شد.
 ۲- حق کشتی رانی ایران در دریای خزر سلب شد.
 ۳- روسیه نیابت سلطنت عباس میرزا را در ایران به رسمیت شناخت و رساندن او را به سلطنت تعهد کرد.

۲۹) تعهدات انگلستان به ایران در قرارداد مفصل را بنویسید؟

پاسخ: ۱– اگر دولت تلاشی به خاک ایران تعرض کند، انگلستان درصورت امکان از کمک به ایران خودداری نکند.
  ۲- انگلستان از کمک به سرکشان و شاهزادگانی که علیه تاج و تخت پادشاه قاجار قیام کند، خودداری کند.

۳۰) علل بروز جنگ های دور اول ایران و روس چه بود؟

پاسخ: روسیه با حمله های پی در پی، ابتدا گرجستان و سپس ایالت های دیگر را مورد تاخت و تاز قرار داد، و باعث بروز دوره اول جنگ های ایران و روس شد.

۳۱) چرا روس ها ایران را در حمله به هرات تشویق می کردند؟

پاسخ: ۱- از یک سو با انگلستان رقابت داشتند و به خطر افتادن مستعمره های انگلیس را در هند به مصلحت خود می دانستند
۲- مشغول شدن ایران را در جنگ هرات، مایه فراموشی ایالت های از دست رفته شمالی توسط دولت ایران می دانستند.

۳۲) چه کسی حکومت قاجار را بنا نهاد و کدام شهر را به پایتختی برگزید؟

پاسخ: آقا محمد خان تهران.

۳۳) چرا محمدشاه قاجار دست از محاصره هرات برداشت؟

پاسخ: ناتوانی در رویارویی با انگلیسی ها و عدم حمایت روسیه.

۳۴) وضعیت قاجارها پس از مرگ نادرشاه چه شد؟

پاسخ: قاجارها، مانند دیگر ایلات کوشیدند قدرت را در ایران به دست بگیرند. اما رهبر قاجارها یعنی، محمدحسن خان، جان خود را بر سر دست یابی به قدرت، از دست داد، و فرزند، آقا محمدخان، به اسارت کریم خان زند درآمد و حکومت به خاندان زند منتقل شد.

۳۵) اختلافات ایران و عثمانی در دوره قاجاریه با بسته شدن چه معاهده ای به پایان رسید؟

پاسخ: ارزنه الروم.

۳۶) ایل قاجار چگونه وارد عرصه سیاسی ایران شدند؟

پاسخ: به هنگام تشکیل سلسله صفوی توسط شاه اسماعیل، در شمار ایل هایی بود که به یاری او پرداخت و بعدها در جرگه قزلباش ها درآمد.

۳۷) مفاد قرارداد دوم ارزنه الروم چه بود؟

پاسخ: به موجب این قرارداد ایران از ادعاهای خود درباره بعضی مناطق ازجمله سلیمانیه دست برداشت. در مقابل، دولت عثمانی حاکمیت ایران بر خرمشهر و ساحل اروند رود و کشتی رانی در این رود خانه را به رسمیت شناخت. و متعهد شد از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند. و تسهیلات لازم برای بازرگانان ایران را در آن سرزمین فراهم سازد.

۳۸) نتایج و عبرت های دو جنگ ایران و روس را بنویسید؟

پاسخ: ۱- بی اعتمادی کامل به اروپاییان و اینکه آنها به هیچ وجه به قول خود پایبند نیستند و فقط به منافع خود می اندیشید.
۲- در مبارزه با یک قدرت خارجی نباید به قدرت دیگر اتکای جدی کرد.
۳- با شکست اقتصادی، سیاسی و نظامی ایران که نتیجه روحیه خود باختگی در حاکمان بود، بستر برای ورود مبلغین غربی و نفوذ فرهنگی در ایران ایجاد شد.
۴- مذاکراتی که طی این دو جنگ انجام شد، برای سرگرم کردن ایرانیان و تامین منافع دولت های استعمارگر بود.

۳۹) آخرین فرمانروای زندی که بود؟

پاسخ: لطفعلی خان

۴۰) چه کسی حکومت قاجار را بنا نهاد و کدام شهر را به پایتختی برگزید؟

پاسخ: آقامحمد خان – تهران

۴۱) علل شروع جنگ های دور اول ایران و روس چه بود؟

پاسخ: تصرف قفقاز توسط روسیه

۴۲) جنگ های دوره اول و دوم ایران و روس منجر به امضای چه قراردادهایی شد؟

پاسخ: گلستان – ترکمنچای

۴۳) علت شکست ایران در جنگ های دوره اول چه بود؟

پاسخ: ۱) ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربار ۲) خیانت انگلستان به ایران

۴۴) علت اختلافات ایران و عثمانی در دوره محمد شاه قاجار چه بود؟

پاسخ: اختلافات مرزی

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

سوالات متن درس ۱ اول کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😍

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *