فرهنگ و هنر

سوالات متن درس دوم تاریخ دهم انسانی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و تعریف کنید و نقطه چین درس 2 دوم تاریخ ، زمان و مکان کتاب تاریخ کلاس دهم رشته انسانی با جواب

سوالات متن درس 2 دوم تاریخ دهم انسانی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن فصل و درس ۲ دوم تاریخ؛ زمان و مکان کتاب تاریخ دهم رشته ادبیات و علوم انسانی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب فعالیت درس ۲ تاریخ دهم انسانی

سوالات متن درس دوم تاریخ دهم انسانی با جواب
سوالات متن درس دوم تاریخ دهم انسانی با جواب

نمونه سوال های متن 2 دوم تاریخ دهم انسانی با جواب

نمونه سوالات متن درس دوم تاریخ دهم انسانی :

۱) دو رکن مهم دانش تاریخ چیست؟

پاسخ: زمان و مکان، دو رکن مهم دانش تاریخ به شمار می‌روند.

۲) نخستین پرسش تاریخ نگاران چیست؟

پاسخ: نخستین پرسش‌هایی که برای تاریخ نگاران مطرح می‌شود، این است که رویدادهای تاریخی در چه زمانی و کجا رخ داده‌اند.

۳) چرا دانش تاریخ، بدون توجه به زمان معنایی ندارد؟

پاسخ: چرا که رویدادهای تاریخی در زمان معینی در گذشته روی داده‌اند و بدون آگاهی از زمان روی دادن آنها، نمی‌توان به درکی منطقی و درستی از تاریخ دست یافت.

۴) یکی از دستاوردهای مهم بشر در گذر تاریخ چیست؟

پاسخ: یکی از دستاوردهای مهم بشر، اندازه گیری زمان و ابداع گاه شماری یا تقویم، به شمار می رود.

۵) گاه شماری را تعریف کنید؟

پاسخ: گاه‌شماری، نظامی است که انسان برای اندازه‌ گیری دقیق زمان (ماه و سال) ابداع کرده است.

۶) ابداع تقویم نتیجه تلاش مشترک چه کسانی است؟

پاسخ: نتیجۀ تلاش مشترک دانشمندان این علوم به حساب می‌آید. در نتیجۀ نیاز به زمان سنجی بود که بشر موفق شد ابزارهایی مانند ساعت‌های آفتابی، آبی و شنی و همچنین وسیلۀ پیچید هتری مثل اُسرلاب را برای رصد خورشید، ماه و دیگر سیارگان و ستارگان اختراع نماید.

۷) کدام اقوام باستانی در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند؟

پاسخ: مردمان بین النهرین (میان رودان) و مصریان باستان، در تنظیم و تدوین گاه شماری پیشگام بودند.

۸) در بین النهرین و به خصوص در میان بابلی ها چه نوع گاه شماری رایج بود؟

پاسخ: گاه شماری خورشیدی – قمری رایج بود.

۹) تقسیم بندی گاه شماری خورشیدی قمری را بیان کنید و بابلی اختلاف سال قمری و سال خورشیدی را چگونه رفع می کرد؟

پاسخ: در این گاه‌شماری، سال به ۱۲ ماه قمری ۳۰ یا «خورشیدی قمری» به خصوص در میان بابلی‌ها، گاه‌شماری ۲۹ روزه تقسیم می شد. از آنجایی که سال قمری ۳۵۴ شبانه روز و سال خورشیدی ۳۶۵ و یک چهارم شبانه روز است، برای رفع این اختلاف، هر سه سال، یک ماه به سال می‌افزودند.

۱۰) گاه شماری مصریان باستان را توضیح دهید.

پاسخ: مصریان نیز گاه شماری خورشیدی دقیق و منظمی داشتند. آنان سال را ۳۶۵ و یک چهارم شبانه روز محاسبه می‌کردند. در گاه شماری مصری، سال به ۱۲ ماه ۳۰ روزه تقسیم می‌شد و پنج روز اضافی، به آخر ماه دوازدهم افزوده می‌گردید. همچنین برای محاسبۀ یک چهارم شبانه روز اضافی، هر چهار سال یک روز به سال می‌افزودند و به قولی کبیسه می‌گرفتند.

۱۱) درباره گاه شماری رومیان توضیح دهید.

پاسخ: رومیان در آغاز، گاه‌شماری دقیقی نداشتند، به همین دلیل در سال ۴۶ ق.م. امپراتور روم (ژولیوس سزار) دستور داد گاه‌شماری رومی براساس گاه شماری مصری اصلاح شود. حدود دو قرن پس از آنکه امپراتوری روم دین مسیحیت را رسمیت بخشید، در سال ۵۲۵ م. تولّد حضرت مسیح به عنوان مبدأ گاه‌شماری رومیان (مسیحیان) تعیین شد. حدود ۱۰۰۰ سال بعد، پاپ گِرگُوار سیزدهم به کمک منجّمان بار دیگر گاه شماری مسیحیان را اصلاح کرد. گاه شماری مسیحی، امروزه به نام گاه شماری میلادی شناخته می‌شود.

۱۲) گاه شماری مسیحیان به دستور کدام پاپ و به کمک چه کسانی اصلاح شد؟

پاسخ: پاپ گِرگُوار سیزدهم به کمک منجّمان بار دیگر گاه شماری مسیحیان را اصلاح کرد.

۱۳) گاه شماری هجری قمری بر چه پایه ای تنظیم شده و مبدا آن چیست؟

پاسخ: گاه‌شماری هجری قمری که تقویم رایج بیشتر کشورهای اسلامی به شمار می‌رود، بر پایۀ گردش ماه به دور زمین تنظیم شده است و مبدأ آن، اوّلِ محّرمِ سالی است که پیامبر از مکه به مدینه هجرت کرد.

۱۴) تقویم راج بیشتر کشورهای اسلامی چیست؟

پاسخ: گاه‌شماری هجری قمری

۱۵) در دوره هخامنشیان چه نوع گاه شماری رایج بود و ماه های آن بر چه اساسی نامگذاری شده بود؟

پاسخ: محتوای سنگ‌نوشته‌های بیستون و تخت جمشید نشان می‌دهند که گاه‌شماری خورشیدی قمری بابلی در قلمرو هخامنشیان رواج داشته است، اما ماه‌ها براساس فرهنگ و آیین ایرانی نام گذاری شده بودند.

۱۶) در دوره اشکانیان چه نوع گاه شماری رایج بود؟

پاسخ: در دورۀ اشکانیان، گاه‌شماری‌های بابلی، سلوکی و اوستایی متداول بود.

۱۷) در دوره ساسانیان چه نوع گاه شماری رایج بود؟

پاسخ: در دورۀ ساسانیان، گا‌ه‌شماری اوستایی که گاه‌شماری دینی زرتشتیان (زردشتیان) محسوب می‌شد، در ایران رایج گردید. در این گاه‌شماری، سال به ۱۲ ماه خورشیدی ۳۰ روزه «اندرگاه» تقسیم می‌شد. سپس پنج روز اضافی را به نام (پَنجه) به آخرِ ماه دوازدهم می‌افزودند. مبدأ گاه شماری اوستایی به تخت نشستن هر پادشاه بود. از آنجایی که در این گاه شماری، سال را ۳۶۵ شبانه روزمی‌گرفتند، در هر ۴ سال یک شبانه روز و در هر ۱۲۰ سال ۳۰ شبانه روز از سال حقیقی عقب می‌افتاد. برای رفع این مشکل بعد از هر ۱۲۰ سال، یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می‌کردند.

۱۸) در گاه شماری اوستایی ماه ها و روزهای هر ماه با چه اسامی نامگذاری شده بود؟

پاسخ: در گاه‌شماری اوستایی ماه‌ها و روزهای هر ماه با اسامی ایزدان و فرشتگان نام گذاری شده بود.

۱۹) در ایران دوران اسلامی چه نوع گاه شماری رایج بود؟

پاسخ: در ایرانِ دوران اسلامی گاه‌شماری هجری قمری رایج گردید، اما در کنار آن گاه‌شماری‌های دیگری مانند یزدگردی، جلالی، دوازده حیوانی و هجری خورشیدی نیز رواج یافت.

۲۰) یکی از دقیق ترین گاه شماری جهان چه نام دارد؟

پاسخ: گاه‌شماری جلالی یکی از دقیق‌ترین گاه‌شماری‌های جهان است.

۲۱) گاه شماری هجری خورشیدی از چه سالی در ایران رایج شد و بر چه اساسی تنظیم شده است؟

پاسخ: گاه‌شماری هجری خورشیدی که از سال ۱۳۰۴ ش. در ایران رسمیت یافت، بر اساس آن تنظیم شده است.

۲۲) خط زمان چیست؟

پاسخ: رویدادهای تاریخی در زمان معینی به وقوع پیوسته‌اند و مورّخان می‌کوشند که این رویدادها را براساس زمان وقوع آنها توصیف و تحلیل کنند.

۲۳) کرونولوژی چیست؟

پاسخ: نظم و ترتیب رویدادها که به آن گاه‌شماری (کرونولوژی) می گویند.

۲۴) چه عواملی جغرافیایی تاثیر مهمی بر زندگی مردمان نواحی مختلف دارند؟

پاسخ: عوامل جغرافیایی مانند آب و خاک، پستی‌ها و بلندی‌ها، آب و هوا، موقعیتِ سرزمینی و ارتباطی و دسترسی به دریاها و آب‌های آزاد، تأثیر مهمی بر زندگی مردمان نواحی مختلف دارند.

۲۵) جغرافیای تاریخی چیست؟

پاسخ: جغرافیای تاریخی گسترش بیشتری یافته است. جغرافیای تاریخی به مطالعهٔ مناطق و سرزمین‌های مختلف در گذشته می‌پردازد و تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی را بر رویدادهای تاریخی مانند شکل‌ گیری تمدن‌ها، مهاجرت‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌ها، برپایی سکونتگا‌ه‌ها و شهرها و ایجاد و گسترش راه‌ها و … مطالعه می‌کند.

ادامه سوالات متن درس دوم تاریخ دهم انسانی :

۲۶) هردوت و ابن خلدون چگونه به نقش جغرافیا بر وقوع حوادث پرداختند؟

پاسخ: برای مثال هرودت مورّخ مشهور یونانی، به منظور نگارش کتاب تاریخ خود، به مصر، فینیقیه و جاهای دیگر مسافرت کرده و از نزدیک شرایط طبیعی و اقلیمی آن سرزمین‌ها را بررسی نموده است. ابن خَلدون، اندیشمند مسلمان تونسی نیز که در قرن ۸ ه .ق. می‌زیست، بخشی از مقدم. کتابِ اَلعِبَر خود را به تأثیر جغرافیا و اقلیم بر تاریخ، اخلاق و رفتار آدمیان اختصاص داده است.

۲۷) یکی از پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ چیست؟

پاسخ: یکی از پیامدهای ارتباط جغرافیا و تاریخ، اهمیت یافتن نقشه در مطالعهٔ تاریخ است.

۲۸) نقشه های تاریخی چه اطلاعاتی به ما می دهند؟

پاسخ: انواع مختلفی از اطلاعات شامل قلمرو حکومت‌ها، مرزها، پایتخت‌ها، شهرها، بناهای مهم، محل دقیق رویدادها به خصوص جنگ‌ها، شبکهٔ راه‌ها، مسیرهای مهاجرت و لشکرکشی‌ها و تقسیمات اداری و مالیاتی را نمایش می‌دهند.

۲۹) مورخان چگونه به اهمیت استفاده از نقشه ها پی برده اند؟

پاسخ: با پیشرفت و تکامل شیوه‌های پژوهش در تاریخ در دو قرن اخیر، مورّخان به اهمیت استفاده از نقشه‌ها پی برده اند.

۳۰) امروزه نقشه های تاریخی چه کابردی دارند؟

پاسخ: امروزه از نقشه‌های تاریخی برای ارائهٔ اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و دیگر جلوه‌های حیات اجتماعی انسان در گذشته استفاده می‌شود.

۳۱) یکی از دستاوردهای مهم بشر در گذر تاریخ را نام ببرید؟

پاسخ: اندازه گیری زمان و ابداع گاهشماری یا تقویم

۳۲) در بین النهرین و بخصوص در میان بابلی ها، گاه شماری گاه شماری خورشیدی – قمری رایج بود.

۳۳) در سال ۴۶ ق.م امپراتور روم ژولیوس سزار دستور داد گاه شماری رومی بر اساس گاهشماری مصری اصلاح شود.

۳۴) گاه شماری مسیحی، امروزه به نام گاهشماری میلادی شناخته می شود.

۳۵) گاه شماری هجری قمری، در کدام کشورها رایج است؟

پاسخ: در کشورهای مسلمان

۳۶) در دوره ساسانیان، گاهشماری اوستایی که گاهشماری دینی زرتشتیان محسوب می شد، در ایران رایج گردید.

۳۷) گاهشماری های رایج در قلمرو اشکانیان را نام ببرید؟

پاسخ: بابلی، سلوکی و اوستایی

۳۸) مبدأ گاهشماری اوستایی چه بود؟

پاسخ: به تخت نشستن هر پادشاه

۳۹) از روی چه اسنادی می تونیم پی ببریم که در قلمرو هخامنشیان، گاهشماری خورشیدی – قمری بابلی رایج بوده است؟

پاسخ: محتوای سنگ نوشته های بیستون و تخت جمشید این موضوع را نشان می دهد.

۴۰) گاهشماری گاهشماری جلالی یکی از دقیق ترین گاهشماری های جهان است.

۴۱) کاربرد جغرافیای تاریخی را بیان کنید؟

پاسخ: جغرافیای تاریخی به مطالعه مناطق و سرزمین های مختلف در گذشته می پردازد و تأثیر محیط طبیعی و عوامل جغرافیایی را بر رویدادهای تاریخی مانند شکل گیری تمدن ها، مهاجرت ها، پیروزی ها و شکست ها، برپایی سکونتگاه ها و شهرها و ایجاد و گسترش راه ها و … مطالعه می کند.

۴۲) امروزه از نقشه های تاریخی چه استفاده ای می شود؟

پاسخ: برای ارائه اطلاعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جمعیتی و دیگر جلوه های حیات اجتماعی انسان در گذشته استفاده می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس اول تاریخ دهم انسانی

سوالات متن درس ۲ دوم کتاب تاریخ دهم انسانی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😉

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *