فرهنگ و هنر

سوالات متن درس ۲۶ تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

گام به گام نمونه سوال و جواب متن و پرسش های تشریحی و کوتاه و نقطه چین درس 26 بیست و شش کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم رشته تجربی و ریاضی با جواب

سوالات متن درس ۲۶ بیست و شش تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب ؛ در این مقاله پاسخ و جواب نمونه سوال های تشریحی و تعریف کنید و جای خالی مهم امتحانی متن درس ۲۶ بیست و ششم بیداری اسلامی در جهان اسلام کتاب تاریخ معاصر ایران یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم را قرار داده ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب پرسش های نمونه درس ۲۶ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس ۲۶ تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب
سوالات متن درس ۲۶ تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوال های متن 26 بیست و شش تاریخ یازدهم تجربی و ریاضی با جواب

نمونه سوالات متن درس ۲۶ تاریخ یازدهم :

۱) تعریف بیداری اسلامی را بنویسید.

پاسخ: بیداری اسلامی، به معنای حالت برانگیختگی و آگاهی در امت اسلامی، تجدید حیات اسلام در کالبد فرد و جامعه، دعوت مجدد به اسلام، احیای ارزش های اسلامی و بازگشت به خویشتن اسلامی است.

۲) معنای لغوی بیداری اسلامی چیست؟

پاسخ: بیداری، از نظر لغوی به معنی هوشیاری و برخورداری فرد از آگاهی است.

۳) اهداف بیداری اسلامی را نام ببرید.

پاسخ: ۱- بازگرداندن دین به عرصه ی زندگی فردی و اجتماعی است.
۲- ساختن تمدن جدید اسلامی و در نهایت تأسیس یک تمدن اسلامی با گستره ی جهانی است که در آن عقلانیت با معنویت، قدرت با اخلاق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع شود.

۴) خاستگاه اولیه بیداری اسلامی در کدام کشورها بوده است؟

پاسخ: در چهار کشور مهم ایران، مصر، عثمانی و هند بوده است.

۵) در کشورهای خاستگاه و سرآغاز بیداری اسلامی چه اتفاقاتی رخ داد؟

پاسخ: در هر کدام از این کشورها، رخدادهای مهمی به وقوع پیوست که باعث جهش فکری اندیش مندان، متفکران، مبارزان مسلمان و سپس مردم برای بازیابی هویت واقعی خود، یعنی هویت اسلامی از طریق بازگشت به خویشتن اسلامی شد.

۶) نقطه آغاز بیدار اسلامی کشورهای عثمانی و مصر و هند را بنویسید.

پاسخ: ۱) عثمانی: شکست امپراتوری عثمانی از دولت های اروپایی و از دست دادن برخی مناطق مسلمان نشین، متفکران این منطقه را به بازنگری در افکارشان واداشت.
۲) مصر: سلطه ی استعماری انگلستان بر این کشور، نقطه ی عطفی در تاریخ این کشور محسوب می شود و باعث شد اندیش مندان مصری را به تفکر وادارد.
۳) هند: تسلط استعمار انگلیس بر شبه قاره ی هند و شکست مقاومت مسلحانه ی مسلمانان هند در برابر انگلیسی ها سرآغاز بیداری دانش مندان مسلمان این منطقه بود.

۷) عوامل زمینه ساز شکل گیری بیداری اسلامی را بنویسید.

پاسخ: ۱. آگاهی نسبت به عقب افتادگی های علمی، اقتصادی و اجتماعی جوامع اسلامی؛
۲. آگاهی از پیشرفت های مادی و علمی جهان غرب و مقایسه ی آن با جوامع اسلامی؛
۳. توجه به گذشته ی پر افتخار و پر شکوه جهان اسلام و موفقیت آن در ایجاد تمدن اسلامی؛
۴. توجه به میراث علمی و غنی اسلام در عرصه های مختلف علوم و معارف بشری و نقش دانش مندان اسلامی در هدایت قافله ی بشری؛
۵. توجه به خرافات، بدعت ها و کاستی های موجود در عرصه ی اندیشه ی دینی در جهان اسلام؛
۶. توجه به تشتت، تفرقه و درگیری های فرقه ای در جوامع اسلامی؛
۷. استبداد، ظلم، چپاول اموال و بی عدالتی حاکمان کشورهای اسلامی؛
۸. وابستگی برخی از سردمداران جوامع اسلامی به کشورهای استعمارگر؛
۹. استعمار کشورهای اسلامی و آگاهی به ابعاد و پیامدهای آن؛
۱۰. آشنایی با مفاهیم جدید فکری، سیاسی و اجتماعی موجود در غرب، از قبیل آزادی، برابری، استقلال و… .

۸) ویژگی های مشترک بیداری اسلامی در کشورهای گوناگون را نام ببرید.

پاسخ: – تمایل برای بازگشت به اسلام راستین و اصیل؛
– توجه به وحدت جهان اسلام؛
– استعمار ستیزی و ضدیت با نظام سلطه؛
– مبارزه با استبداد و دیکتاتوری حاکمان؛
– مردمی بودن و حضور گروه های مختلف اجتماعی در آن.

۹) چهار کشور مهم ایران، مصر، عثمانی و هند خاستگاه اولیه ی بیداری اسلامی بوده است.

۱۰) متفکران و اندیش مندان مسلمان عرب، یکی از راه های رفع عقب ماندگی را در بازگشت به اسلام اصیل و راستین دانستند.

۱۱) نهضت فقه جعفری که به رهبری مفتی جعفر حسین تأسیس شد، یکی از مهم ترین جریان های بیدارگری اسلامی در پاکستان بود.

۱۲) بیداری اسلامی در شبه قاره ی هند را توضیح دهید.

پاسخ: بیداری اسلامی در شبه قاره ی هند ارتباط مستقیمی با ورود استعمارگران به هند و سلطه ی آنان بر این سرزمین داشت. در طول دوران سلطه ی استعماری انگلستان بر هندوستان، امیران، عالمان و اندیش مندان مسلمان آن کشور برای احیاء اسلام و مبارزه با استعمارگران به پا خاستند؛ برخی از طریق مبارزه ی سیاسی و نظامی و عده ای از طریق فعالیت های فکری و فرهنگی اهداف خود را تعقیب می کردند.

به دنبال استقلال پاکستان از هندوستان در سال ۱۳۲۶ ش/ ۱۹۴۷ م، شخصیت ها و جمعیت های اسلامی شیعه و سنی جریان بیداری اسلامی را پیش بردند. «نهضت فقه جعفری» که به رهبری مفتی جعفر حسین تأسیس شد، یکی از مهم ترین جریان های بیدارگری اسلامی در پاکستان بود.

۱۳) بیداری اسلامی در جهان عرب را توضیح دهید.

پاسخ: سرآغاز بیداری اسلامی در جهان عرب به تحولاتی بر می گردد که کشورهای عربی از راه های گوناگون با فرهنگ و تمدن غربی و نظام سیاسی غرب آشنا شدند و در مقایسه ی خود با غربی ها به عمق عقب ماندگی خود پی بردند. متفکران و اندیشمندان مسلمان عرب، یکی از راه های رفع عقب ماندگی را در بازگشت به اسلام اصیل و راستین دانستند.

۱۴) بیداری اسلامی در عثمانی و ترکیه را توضیح دهید.

پاسخ: بخش مهمی از جریان بیداری اسلامی در عثمانی در واکنش به ناکامی در برابر تهاجم دولت های اروپایی و ورود امواج غرب گرایی به آن امپراتوری شکل گرفت که در قالب اصلاحات به مرحله ی اجرا در آمد. بخش دیگری از بیداری اسلامی نیز به دلیل محدودیت های ایجاد شده در حوزه ی نفوذ علما و نیروهای مذهبی پدید آمد. واکنش های احیاگرانه ی اسلامی غالباً از سوی پیروان طریقت ها، علما و طلاب علوم دینی بود. در دوره های اصلاحات، گام های مهمی برای غربی سازی نظام اداری و سیاسی، پذیرش نهادهای مدنی غرب، عرفی کردن نظام حقوقی و قضایی صورت گرفت که موجب ضعف نهادها و نظام آموزش دینی شد. متقابلاً، واکنش های قابل توجهی از سوی علما و نیروهای مذهبی علیه این جریان شکل گرفت.

۱۵) پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری کشور ترکیه، کمال آتاتورک در آن کشور به قدرت رسید.

ادامه سوالات متن درس ۲۶ تاریخ یازدهم :

۱۶) کمال آتاتورک پس از به قدرت رسیدن در ترکیه چه کرد؟

پاسخ: او به دنبال غربی سازی ترکیه و جدایی دین از سیاست بود؛ به همین دلیل جنبش های اسلامی مخالف برنامه های خود را به شدت سرکوب کرد.

۱۷) پس از مرگ آتاتورک، اسلام گرایان در ترکیه چه کردند؟

پاسخ: اسلام گرایان در ترکیه فرصت فعالیت پیدا کردند و مساجد، مؤسسات فرهنگی و نشریات مذهبی رونق یافت.

۱۸) گروه های اسلام گرای ترکیه به چند دسته تقسیم شدند؟ نام ببرید.

پاسخ: گروه های اسلام گرای ترکیه به دو شاخه ی سنت گرا و متجدد تقسیم شدند. سنت گرایان از اساس مخالف غرب بودند ولی متجددان در پی یافتن راهی برای سازش میان اصول دین و دست آوردهای دانش نوین بودند.

۱۹) ویژگی های بارز بیداری اسلامی در ترکیه را بنویسید.

پاسخ: از ویژگی های بارز بیداری اسلامی در ترکیه، روی کار آمدن دولت های اسلام گرا و سرنگونی آن ها با کودتاهای ارتش است که خود را میراث دار آتاتورک می داند.

۲۰) علل ناکامی حرکت های بیداری اسلامی در گذشته را نام ببرید.

پاسخ: ۱. خودباختگی در برابر توسعه ی فنی، علمی و مادی تمدن غرب؛
۲. تسلط تحصیل کردگان در جوامع غربی و شرقی در امور مدیریتی، فرهنگی و علمی جوامع اسلامی؛
۳. استیلای نظامی غرب و شرق از طریق تهدید، اشغال و یا کودتا و ایجاد حکومت های دست نشانده و وابسته؛
۴. غلبه ی روحیه ی یأس و ناامیدی بر افکار عمومی مسلمانان و از میان رفتن اعتماد به نفس آن ها در امکان ایجاد تغییر و تحول بنیادین؛
۵. ایجاد و غلبه ی روحیه ی سازش با حکومت های جائر در میان مسلمانان؛
۶. رسوخ و نفوذ تفکرات مادی مکاتب سرمایه داری غرب و کمونیستی شرق در جوامع اسلامی؛
۷. نبود رهبران قوی، آگاه و مردمی که بتوانند در آحاد جامعه وحدت و انسجام به وجود بیاورند.

۲۱) تأثیر پیروزی انقلاب اسلامی بر جریان بیداری اسلامی در جهان اسلام را بنویسید.

پاسخ: ۱. تبدیل رهبری معنوی و مشی سیاسی امام خمینی به الگویی برای حرکت ها و خیزش های اسلامی؛
۲. احیای کاربردهای دین در عرصه های داخلی و بین المللی؛
۳. تغییر در مفاهیم رایج فلسفه ی سیاسی با ایجاد گفتمان دین محور و نظریه پردازی حول محور دین و به چالش کشیدن مفاهیم رایج در فلسفه ی سیاسی غرب و شرق؛
۴. تبدیل ایران به ام القرای جهان اسلام؛
۵. تبیین راه کارهای عبور از فرهنگ غرب و احیای فرهنگ اسلامی توسط امام خمینی و رهبران جمهوری اسلامی؛
۶. ارائه ی الگوی جهانی از سوی امام خمینی برای نجات همه ی ملت ها و اثبات کارایی دین در عرصه ی جهانی؛
۷. ارائه ی راه بُرد «نه شرقی، نه غربی» در عرصه ی سیاست خارجی و نفی سلطه ی سیاسی استکبار شرق و غرب؛
۸ . حمایت از ملل محروم، مستضعف و تحت ستم در سرتاسر جهان؛
۹. الهام گرفتن ملت های مسلمان از محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۱۰. ارائه ی مدل عملی مردم سالاری دینی.

۲۲) حضرت آیت الله خامنه ای در تعبیر بیداری، آن را «به ستوه آمدگی بشریت» و «بازگشت به هویت اسلامی و تمسک به اسلام» بیان می کنند.

۲۳) ارائه ی الگو برای حرکت های آزادی خواهانه ی ضد استبدادی و ضد استعماری در بیداری اسلامی از جمله اهداف آیت الله خامنه ای در دوران رهبری بوده است.

۲۴) ایشان در نخستین روزهای سال ۱۳۹۰ در زمینه آزادی خواهانه ی ضد استبدادی و ضد استعماری در بیداری اسلامی چه گفتند؟

پاسخ: «آن چه من به طور قطع عرض می کنم، این است حرکتی که در منطقه ایجاد شده، حرکت ملت هاست، حرکت امت اسلامی است، حرکت با شعار اسلام است، حرکت به سمت اهداف اسلامی است و نشان دهنده ی بیداری عمومی ملت هاست».

۲۵) حضرت آیت الله خامنه ای امواج بیداری اسلامی را از پیروزی انقلاب اسلامی به چند دوره تقسیم می کند؟

پاسخ: ۱. موج اول؛ پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛
۲. موج دوم؛ پس از فروپاشی کمونیسم؛
۳. موج سوم؛ انقلاب های اخیر در کشورهای اسلامی

ادامه سوالات متن درس ۲۶ تاریخ یازدهم :

۲۶) بیداری اسلامی در تونس را توضیح دهید.

پاسخ: فعالیت های سیاسی در تونس به دلایل مختلف، از جمله نزدیکی جغرافیایی با اروپا، آشنایی اکثریت مردم به زبان فرانسه، وجود مراکز متعدد آموزش عالی، رفت و آمد میلیون ها جهان گرد خارجی به خصوص اروپاییان، گسترش فعالیت مطبوعات و به طور کلی گسترش آگاهی های عمومی مردم، از سایر کشورهای منطقه و جهان عرب بیش تر است.

کوشش مردم تونس برای کسب استقلال و آزادی پس از جنگ جهانی دوم افزایش یافت و دولت فرانسه به ناچار استقلال آن کشور را به رسمیت شناخت و در سال 1335 ش/ 1956 م به عنوان کشوری مستقل شناخته شد، اما به جای روی کار آمدن حکومت مردمی، نظام دیکتاتوری در پوشش حکومت جمهوری بر آن کشور حاکم شد؛ به طوری که تا سرنگونی حکومت زین العابدین بن علی در این کشور تنها دو رئیس جمهور آن هم از طریق انتخابات فرمایشی زمام امور را در دست گرفتند.

نیروهای اسلام گرای تونس نیز به رهبری شیخ راشدالغنوشی تشکّل و انسجام یافتند. با بسترهای مناسبی که حزب النهضة ایجاد کرده بود، خودسوزی محمد بوعزیزی در اعتراض به حکومت دیکتاتوری بن علی، آتش در انبار باروت خشم مردم تونس افکند که به سقوط دیکتاتوری بن علی و فرار او به عربستان سعودی انجامید.

۲۷) بیداری اسلامی در مصر را توضیح دهید.

پاسخ: در سال ۱۲۶۰ ش/ ۱۵۵۱ م انگلیسی ها، مصر را اشغال کردند. تحت تأثیر تحولات ناشی از جنگ جهانی اول، کوشش مصری ها برای رهایی از سلطه ی استعماری انگلستان بیش تر شد و سرانجام انگلیس به وضعیت تحت الحمایگی این کشور پایان داد و در این کشور نظام سلطنتی مشروطه اعلام کرد.

در ۱۹۵۲ م/ ۱۳۳۱ ش سرهنگ جمال عبدالناصر، پس از آن که قدرت را به دست گرفت، نظام مصر را جمهوری اعلام کرد و ناسیونالیسم عربی را ایدئولوژی حکومتی خود قرار داد. بعد از او، انور سادات و سپس حسنی مبارک برای کنار زدن ناسیونالیسم عربی یا پان عربیسم و جایگزینی آن با میهن پرستی مصری محور، تلاش کردند. سادات و مبارک نظامی سکولار بر مصر حاکم کردند و کوشیدند جنبش ها و نیروهای اسلام گرا را دور از قدرت نگه دارند و با دولت های غربی و اسرائیل روابطی دوستانه برقرار کنند.

فساد سیاسی و اقتصادی رژیم حسنی مبارک باعث رشد فعالیت ها و جنبش های اسلامی به ویژه جمعیت اخوان المسلمین شد که در نهایت موجب سرنگونی رژیم دیکتاتوری مصر و سقوط مبارک گردید.

۲۸) بیداری اسلامی در لیبی را توضیح دهید.

پاسخ: سرهنگ معمر قذافی دیکتاتور لیبی، اسلام را ابزاری برای اجرای منویات خود می دانست. با بالا گرفتن قیام مردم لیبی، قذافی در نخستین واکنش، قیام کنندگان را مشتی جوان وابسته به القاعده و مصرف کنندگان قرص های روان گردان توصیف کرد. با ورود ناتو در مسئله لیبی کفه ی قدرت به نفع مخالفان قذافی سنگینی کرد.

سرانجام پس از ماه ها درگیری نظامی با سقوط طرابلس، حکومت قذاقی سرنگون و خود او کشته شد. نکته ی جالب در مورد قذافی این است که وضعیت او بیش از هر دیکتاتوری به صدام شبیه بود.

۲۹) انواع بیدار اسلامی در کشورهای عربی را نام ببرید.

پاسخ: بیداری اسلامی در تونس، مصر، لیبی، یمن، بحرین

۳۰) بیداری اسلامی در بحرین را توضیح دهید.

پاسخ: سابقه ی جنبش ها و فعالیت های سیاسی در بحرین به سال های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، خصوصاً به اوایل دهه ی ۱۹۶۰ بر می گردد. اما بروز انقلاب اسلامی در ایران را باید منشأ تحولات و دگرگونی های جدید سیاسی در بحرین به حساب آورد. مردم بحرین به طور جدی خواستار انجام اصلاحات اساسی و برکناری حکومت آل خلیفه هستند و در این راه شهدای زیادی را تقدیم کرده اند ولی به دلیل حمایت خارجی از آن رژیم و سرکوب شدید مردم، انقلاب بحرین هنوز به نتیجه نرسیده است.

موج نا آرامی ها در بحرین از زمانی آغاز شد که درخواست برپایی مجدد پارلمان (که از سال ۱۳۵۴ ش/ ۱۹۷۵ م منحل شده بود.) و هم چنین درخواست برای به جریان انداختن قانون اساسی راکد مانده، از جانب امیر شیخ عیسی بن سلمان آل خلیفه، با بی اعتنایی روبه رو شد. حتی این درخواست با خشونت نظامی حکومت روبه رو شد.

۳۱) اصول انقلاب های کنونى در کشورهای اسلامی را بنویسید.

پاسخ: ۱. احیای عزت و کرامت ملى؛
۲. اسلام گرایی؛
۳. ایستادگى در برابر نفوذ و سلطه ی غرب؛
۴. مبارزه با رژیم جعلی صهیونیستی؛
۵. مردمی بودن.

۳۲) عناصر هویتی بیداری اسلامی کنونی را نام ببرید.

پاسخ: ۱. مردمى بودن؛
۲. اسلامی بودن؛
۳. استکبار ستیزی.

۳۳) پیامدهای بیداری اسلامی نوین در کشورهای اسلامی را بنویسید.

پاسخ: ۱. ایجاد شور و نشاط اجتماعی و احیای خودباوری دینی و اجتماعی در ملت های مسلمان؛
۲. از بین رفتن حاکمان دیکتاتور و دولت های دست نشانده و سرسپرده به نظام سلطه؛
۳. نفوذ و تحکیم روابط اسلامی بین ملت ها و دولت ها و فراهم شدن زمینه های هم گرایی مسلمانان؛
۴. فراهم آمدن فرصت برای پیگیری مطالبات منطقه ای و فرامنطقه ای خود به ویژه در مورد قدرت های سلطه گر؛
۵. از میان رفتن یا تضعیف پایگاه ها و حامیان رژیم صهیونیستی در کشورهای اسلامی دارای تجربه ی بیداری اسلامی؛
۶. قدرت گیری و رشد اقتدار جنبش های اسلامی در مقابل رژیم صهیونیستی، به ویژه جنبش های حماس، جهاد اسلامی فلسطین و حزب الله لبنان.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز، تنها به خواندن این سوالات اکتفا نکنید و حتما متن درس را هم به دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متن درس ۲۵ تاریخ یازدهم

سوالات متن درس ۲۶ بیست و ششم کتاب تاریخ معاصر یازدهم رشته تجربی و ریاضی متوسطه دوم با جواب را در این مقاله مشاهده کردید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از صفحات دیگر ماگرتا دیدن نمایید. برای بهتر پیدا کردن جواب ها در آخر کلمات جستجو شده داخل گوگل کلمه ماگرتا را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در بخش دیدگاه بنویسید. 😊

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.