سرگرمیموزیک

متن و ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

تکست، متن و معنی موزیک خارجی زیبا و شنیدنی امینم به نام Darkness

متن و ترجمه آهنگ Darkness از Eminem ، تکست و معنی موزیک دارکنس – تاریکی از امینم

Lyrics and Translation Music Eminem Darkness

در ادامه برای خواندن متن و ترجمه فارسی آهنگ و موزیک خارجی جدید، زیبا و شنیدنی Darkness از Eminem ، با بخش موزیک ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Olur Olur از ilyas Yalcintas

متن و ترجمه آهنگ Darkness از Eminem
متن و ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

متن و معنی اهنگ Darkness از Eminem

[Chorus]

I don’t wanna be alone
من نمیخام تنها باشم

I don’t wanna be
من نمیخوام

I don’t wanna be alone
من نمیخام تنها باشم

In the darkness
تو تاریکی

I don’t wanna be alone
من نمیخام تنها باشم

In the darkness
تو تاریکی

I don’t wanna be alone
من نمیخام تنها باشم

In the darkness anymore
بیشتر از این توی تاریکی

[Verse 1]

Here I am, alone again
من اینجام ، دوباره تنها

Can’t get out of this hole I’m in
نمیتونم از این چاله که توشم بیام بیرون

It’s like the walls are closin’ in
مث اینه که دیوار ها دارن بسته میشن

You can’t help me, no one can
تو نمیتونی کمکم کنی هیچکس نمیتونه

I can feel these curtains closin’
میتونم حس کنم که پرده ها دارن بسته میشن

I go to open ’em
میرم که بازشون کنم

But something pulls ’em closed again
ولی یچیزی بسته نگهشون میداره

(Hello darkness, my old friend)
سلام تاریکی، دوست قدیمی

Feels like I’m loathing in Las Vegas
مث اینه که دارم توی لاس وگاس میچرخم

Haven’t got the vaguest, why I’m so lost?
آیا مبهم ترین حالت نیست، چرا من اینقدر گم شده ام؟

But I’d make you this small wager
اما من این شرط بندی کوچک را برای شما ایجاد می کنم

If I bet you, I’ll be in tomorrow’s paper
اگر من باهات شرط ببندم، اسمم توی روزنامه فردا خواهد بود

Who would the odds favor?
شانس با کی خواهد بود

(Hello darkness, my old friend)
سلام تاریکی ، دوست قدیمی

I’m so much like my father
من خیلی شبیه پدرم هستم

You would think that I knew him
شاید فکر کنید که من او را می شناختم

I keep pacin’ this room, Valium
من این اتاقو مرتب نگه میدارم(ذهنم رو آروم میکنم) ، قرص والیوم

Then chase it with booze
بعدش با نوشیدنی دنبالش میگردم

One little taste it’ll do
یکم مزه میده

Maybe I’ll take and snooze
شاید بگیرم و تعطیل کنم

Then tear up the stage in a few
بعدش صحنه رو پاره پاره کنم

(Hello darkness, my old friend)
سلام تاریکی، دوست قدیمی

F–k the Colt 45, I’ma need somethin’ stronger
گور بابای کلت ۴۵، من یچیز قوی تر می خوام

If I pop any caps, it better be off of vodka
اگر بخواهم کلامو بزارم و شروع کنم(کارمو شروع کنم) بهتره که با نوشیدنی باشه

Round after round after round
دور بعد دور بعد دور

I’m gettin’ loaded (Haha)
من آماده ام (هاها)

That’s a lot of shots, huh? (Double entendre)
یک عالمه شات(شلیک)، اره؟

(Hello darkness, my old friend)
سلام تاریکی ، دوست قدیمی

متن و ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

[Chorus]

And I don’t wanna be alone in the darkness (Yeah)
من نمیخواهم که در تاریکی تنها باشم (آره)

I don’t wanna be alone in the darkness
من نمیخواهم که در تاریکی تنها باشم

I don’t wanna be alone in the darkness anymore
من نمیخواهم که دیگر در تاریکی تنها باشم

(Hello darkness my old friend)
سلام تاریکی دوست قدیمی من

[Verse 2]

Now I’m starin’ at the room
حالا من نشستم زل زدم به اتاق

Service menu off a Benzo
مغزمو با یک بنزو(قرص ارام بخش) تعطیل میکنم

I can hear the music
میتونم صدای موزیک رو بشنوم

Continue to crescendo
به اوج خود ادامه دهید

I can see the whole fu–in’ venue from my window
میتونم تمام کوچه ی لعنتی رو از پنجرم ببینم

That’s when you know you’re schizo (Hello darkness my old friend)
اینجاست که می فهمی دچار جنون شدی

‘Cause I keep peakin’ out the curtain from the hotel
چون مدام از کنار پرده ها، بیرون رو دید میزنم

The music is so loud
صدای موزیک خیلی زیاده

But it’s almost as though
اما انگار

I don’t hear no sound
من هیچ صدایی نمیشنوم

I should get ready for the show now
الان باید برای نمایش اماده بشم

Wait, is this the whole crowd?
وایسا ،این تمام جمعیته؟

I thought this s–t was sold out
من فکر کردم این کثافت تماما فروش رفته

(Hello darkness my old friend)
سلام تاریکی دوست قدیمی من

But it’s only the opening act
ولی این فقط نمایش افتتاحیس

It’s early don’t overreact
هنوز زوده کار اضافی ای انجام نده

Then something told me, relax
ناگهان چیزی بهم گفت، آروم باش

And just hope for the show to be packed
و فقط امیدوارم که برنامه تان جمع بشه

Don’t wanna hit the stage
من نمیخوام وارد صحنه شم

Before they fill each row to the max
قبل اینکه تمام ردیف ها کاملا پر بشن

‘Cause that’d be totally wack
چون حرکت احمقانه‌ایه

You can’t murder a show nobody’s at (Hello darkness my old friend)
آدم نمی تونه نمایشی که هیچ حضاری نداره رو بترکونه (به قتل برسونه)

But what if nobody shows?
ولی اگر هیچکس نیاد چی؟

Panic mode, ’bout to snap and go
از ترس بهم حمله ی عصبی دست میده. الآناست که تو یه چشم بهم زدن خودمو گم وگور کنم

Motherfu–in’ wacko at any second
در هر لحظه به نظر دیوونه می رسم

‘Bout to cancel the show
در همان حال که می‌خواست نمایش را لغو کنه

Just as fans below rush the entrance
درست همانطور که طرفداران زیر ورودی عجله می کنند

Plan is a go to wreck s–t
نقشه اینه که به گند کشیده بشه

Cameras in all directions (Hello darkness my old friend)
دوربین‌ها در همه جهت (سلام، دوست قدیمی من)

The press is about to go ape s–t
مطبوعات همیشه در حال تعقیب و چرت و پرته

Bananas on all the networks
موز روی همه شبکه‌ها

Commando with extra clips
کماندو با کلیپ های اضافی

I got ammo for all the hecklers
من برای همه مهمات دارم

I’m armed to the teeth
من تا بن دندان مسلح هستم

Another Valium fall off the bed
یه والیوم دیگه از تخت افتاده

Hit the ground and crawl to the dresser
روی زمین افتاد و سینه‌خیز به طرف میز رفت

Alcohol on my breath as I reach for the scope
در حالی که دستم را به سوی دامنه می‌گیرم الکل نفس نفس می‌زند

I’m blackin’ out I’m all out of meds
من چشمام به سیاهی میره … چون دیگه دارویی ندارم

With them Benzodiazepines gone
با اثر اون بنزودیازپین ها(قرص های آرام بخش) که رفته

Now it’s just magazines sprawled out on the floor
حالا فقط مجله‌ها روی زمین ولو بودند

F–k the media
لعنت به رسانه‌ها

I’m goin’ all out, this is war
من دارم از اینجا میرم، این یه جنگه

(Hello darkness my old friend)
سلام تاریکی دوست قدیمی من

متن و ترجمه آهنگ دارکنس از امینم

[Chorus]

And I don’t wanna be alone in the darkness (Yeah)
من نمیخواهم که در تاریکی تنها باشم (آره)

I don’t wanna be alone in the darkness
من نمیخواهم که در تاریکی تنها باشم

I don’t wanna be alone in the darkness anymore
من نمیخواهم که دیگر در تاریکی تنها باشم

[Verse 3]

People start to show up
مردم کم کم پیداشون میشه

Time to start the show up
وقتشه که نمایش شروع بشه

It’s 10:05 p.m. and
ساعت 10:05 شبه و

The curtain starts to go up
پرده شروع به بالا رفتن میکنه

And I’m already sweatin’
و من همین الان هم عرق کردم

But I’m locked and loaded
ولی من قفل شدم و اماده ام

For rapid fire spittin’
برای شلیک کردن سریع اتش

For all the concert goers
برای تمام کنسرت رونده ها

Scopes for sniper vision
دوربین برای دید تک تیر انداز

Surprise from out of nowhere
سورپرایز از ناکجا آباد

As I slide the clip in
همانطور ک خشاب رو میزارم داخل

From inside the hotel
از درون هتل

Leanin’ out the window
از پنجره بیرون رفتم

Going Keyser Söze
از “کیسر سوز” میریم

Finger on the trigger
انگشت روی ماشه

But I’m a licensed owner
ولی من مجوز دارم

With no prior convictions
بدون سابقه قبلی

So loss, the sky’s the limit
پس از دست دادن، آسمان محدوده

So my supplies infinite
مهمات من بینهات هستن

Strapped like I’m a solider
جوری که انگار من یه سربازم

Got ’em hopping over
پریدم روی زمین

Walls and climbing fences
دیوارها و حصارهای بلند

Some of them John Travolta
برخی از آن‌ها جان تراولتا

Staying alive by inches (Hello darkness my old friend)
زنده ماندن با اینچ (سلام، دوست قدیمی من)

Cops are knockin’, oh f–k
سر و کله پلیسا رسید، اوه لعنتی

Thought I blocked the entrance
فکر کردم جلوی ورودی رو گرفتم

Guess show time is over
فکر کنم که وقت نمایش تمام شد

No suicide note
بدون هیچ نامه خودکشی

Just a note for target distance
فقط یه یادداشت برای فاصله هدف

But if you’d like to know
اما اگر دوست داشتی که بدونی

The reason why I did this
دلیل اینکه من این کار رو کردم

You’ll never find a motive
شما هرگز انگیزه پیدا نخواهید کرد

Truth is I have no idea
حقیقت این است که من هیچ نظری ندارم

I am just as stumped
من فقط احمق هستم

No signs of mental illness
هیچ اثری از بیماری روانی ندارم.

Just tryin’ to show ya
فقط می‌خواستم بهت نشون بدم

The reason why we’re so fu–ed
دلیل اینکه ما خیلی لعنتی هستیم

‘Cause by the time it’s over
چونکه با توجه به وقت که تموم شده

Won’t make the slightest difference
کوچک‌ترین تغییری ایجاد نخواهد کرد

(Hello darkness my old friend)
سلام تاریکی دوست قدیمی من

تکست و ترجمه آهنگ Darkness از Eminem

[Chorus]

I don’t wanna be alone in the darkness
من نمیخواهم که در تاریکی تنها باشم

I don’t wanna be alone in the darkness
من نمیخواهم که در تاریکی تنها باشم

I don’t wanna be alone in the darkness anymore
من نمیخواهم که دیگر در تاریکی تنها باشم

(Hello darkness my old friend)
سلام تاریکی دوست قدیمی من

[Outro]

Yeah, we do have some breaking news
آره، ما یه خبر فوری داریم

From the Associated Press right now
در حال حاضر از خبرگزاری آسوشیتد پرس

Just gonna bring that up because
فقط بخاطر اینکه

We are hearing we have told you
ما شنیده‌ایم که قبلا به شما گفته بودیم

That the shooter is dead
که تیرانداز مرده است

And we have just learned that
و ما همین الان فهمیدیم که

Police are saying that the Las Vegas shooter killed himself
پلیس می‌گوید که تیرانداز لاس وگاس خودکشی کرده‌است

That is the bartender there at Mandalay bay
این همون متصدی کافه که توی “Mandalay” بود

And I believe we’re going to learn more
و من معتقدم که می خواهیم اطلاعات بیشتری کسب کنیم

Yeah, we just wanted to share that with you
آره، ما فقط می‌خواستیم با شما در میون بزارم

You can see behind me here
شما میتونی پشت من رو ببینی

This is what he looks like
این چیزی است که به نظر می‌رسد

Now we did just tell you that
حالا ما اینو بهت گفتیم که

Police just earlier
پلیس زودتر از موعد مراجعه کرده بود

Metro was telling us
پلیس داره بهمون میگه که

That he killed himself
که خودش رو کشته

Inside the hotel room
داخل اتاق هتل

Good morning as we come to you
صبح به خیر، همان طور که پیش شما آمده‌ایم

On the air we bring you breaking news
در هوایی که براتون خبر رو آوردیم

Another school shooting
یه تیراندازی توی مدرسه دیگه

Reports of a number of fatalities
گزارش تعداد تلفات

And this time it is in Santa Fe, Texass
و این بار در سانتا فه، تگزاس

That is just outside Galvaston
این فقط خارج از گالوستون است

Last night’s mass shooting
آخرین تیراندازی‌ها در شب

At Southern California
در کالیفرنیای جنوبی

We are following breaking news
ما داریم اخبار های فوری رو دنبال میکنیم

This morning another deadly school shooting
امروز صبح یک مدرسه مرگبار دیگر شروع شد

This one in Santa Fe, Texas
این یکی در سانتا فه، تگزاس

It’s just outside Houston
این فقط خارج از هیوستون است

26 killed and 20 others wounded
بیست و شش نفر کشته شدن و بیست نفر بقیه زخمی شدند

This’s a deadly shooting at a food festival
این یک تیراندازی مرگبار در یک جشنواره غذا است

In Northern California
در کالیفرنیای شمالی

Three people so far dead
سه نفر که تا حالا مرده‌اند

Breaking news a deadly shooting in a Newspaper office in Annapolis
خبر شکننده یک تیراندازی مرگبار در دفتر روزنامه در آناپولیس

Newly released surveillance video
ویدیوی نظارتی (مراقبتی) که به تازگی منتشر شده است

Shows the moments leading up to the mass shooting
اتفاقاتی که منجر به تیراندازی دسته‌جمعی می‌شود را نشان می‌دهد

In Dayton, Ohio
در دیتون، اوهایو

همچنین بخوانید: متن و ترجمه آهنگ Godzilla از Eminem و Juice Wrld

در انتها امیدواریم که از متن و ترجمه آهنگ Eminem به نام Darkness نهایت استفاده و لذت را برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

6 دیدگاه

 1. nahid گفت:

  سلام.اگه امکانش هست توی هر بخش آهنگی رو که ترجمه میکنید رو برای دانلود هم بزارین. اینطوری دسترسی به آهنگاییی که به طور پیشنهادی توی سایت هستن برای مخاطبین آسون تر میشه

 2. حسین گفت:

  داداش کلا اشتباه ترجمه کردی زدی گوگل ؟!اشتباه داخلش خیلی هست…ادرس بدین نسخه اصلیش رو براتون بفرستم

  1. ناشناس گفت:

   سلام اگه میشه برا ی من بفرستین .

  2. یه نفر گفت:

   برای من بفرست آهنگ مورد علاقمه

 3. سام گفت:

  سلام. اون قسمت black out ب معنی سیاه بودن نیس. این یعنی چشماش داره سیاهی میره چون دیگه دارویی نداره.

  1. زنجیران گفت:

   سلام، ممنون از توجه و اطلاع رسانیتون🖤

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *