سرگرمی

آموزش تصویری ساخت اوریگامی قلب ❤️ مدل های ساده و حرفه ای

نحوه ساخت و ایجاد اوریگامی قلب ساده، سه بعدی و برجسته کاغذی با آموزش تصویری گام به گام

آموزش ساخت اوریگامی قلب ؛ شما می توانید با ایجاد یک اوریگامی قلب دست ساز چه بسا حتی اگر ساده باشد، یک هدیه کوچک اما با ارزش را برای شخص مخاطب خود بسازید، زیرا هیچ چیزی مانند یک هدیه دست ساز برای ایجاد شادی به شخص خاصی در زندگی شما وجود ندارد. این شخص خاص می تواند همسر، خواهر و برادر، والدین شما یا یک دوست صمیمی باشد، و هر کجا که حضور داشته باشند، آنها خوشحال خواهند شد که شما کمی وقت و تلاش خود را صرف آنها کرده اید.

از این رو قصد داریم تا در ای مقاله از بخش سرگرمی ماگرتا به شما دوستان عزیز ساخت 9 اوریگامی قلب متفاوت ساده و حرفه ای را بصورت تصویری آموزش دهیم. پس اگر به دنبال یک هدیه دست ساز ارزشمند هستید، در ادامه این مقاله با ماگرتا همراه باشید.

همچنین خواندن مقاله “آموزش ساخت اوریگامی انواع حیوانات ✂️ از ماهی تا خفاش” را پیشنهاد می کنیم.

آموزش تصویری ساخت اوریگامی قلب
آموزش تصویری ساخت اوریگامی قلب

آموزش ساخت اوریگامی قلب شکسته

آموزش ساخت اوریگامی قلب شکسته
آموزش ساخت اوریگامی قلب شکسته
 1. دو طرف کاغذ را از وسط تا کنید و آن را دوباره باز کنید.
 2. با قیچی کاغذ را از محل تا نصب کنید.
 3. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 4. باز از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 5. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 6. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 7. باز کنید.
 8. از خط های نقطه چین تا بزنید.
 9. کاغذ را برگردانید.
 10. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی قلب شکسته
آموزش ساخت اوریگامی قلب شکسته
 1. کاغذ را بچرخانید.
 2. کاغذ را برگردانید.
 3. از محل نقطه چین شده تا بزنید و دوباره آن را باز کنید.
 4. قسمت مشخص شده با فلش را باز و صاف کنید.
 5. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 6. باز از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 7. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 8. کاغذ را برگردانید.
 9. تمام.

آموزش ساخت اریگامی قلب ساده و راحت

آموزش ساخت اوریگامی قلب ساده و راحت
 1. دو طرف کاغذ را از وسط تا کنید و آن را دوباره باز کنید.
 2. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 3. باز از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 4. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی قلب ساده و راحت
 1. محل های نقطه چین شده را به پشت تا بزنید.
 2. باز محل های نقطه چین شده را به پشت تا بزنید.
 3. تمام.

آموزش ساخت اریگامی قلب ایستاده

آموزش ساخت اوریگامی قلب ایستاده
 1. دو طرف کاغذ را از وسط تا کنید و آن را دوباره باز کنید.
 2. از دو خط نقطه چین مشخص شده به وسط کاغذ تا بزنید.
 3. کاغذ را برگردانید.
 4. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 5. باز از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 6. کاغذ را از وسط تا کنید.
آموزش ساخت اوریگامی قلب ایستاده
 1. از محل های نقطه چین شده تا بزنید.
 2. باز از محل های نقطه چین شده تا بزنید.
 3. از خط نقطه چین کاغذ را تا بزنید.
 4. کاغذ را برگردانید.
 5. قسمت مشخص شده را کمی باز کنید.
 6. تمام.

آموزش ساخت اوریگامی پاکت قلب سه بعدی

آموزش ساخت اوریگامی پاکت قلبی
 1. کاغذ از دو محل تعیین شده به وسط تا بزنید و آن را باز کنید.
 2. از خط های نقطه چین شده به وسط کاغذ تا بزنید.
 3. کاغذ را بچرخانید.
 4. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 5. باز از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 6. محل های مشخص شده را با قیچی برش بزنید.
 7. کاغذ را از وسط تا کنید.
آموزش ساخت اوریگامی پاکت قلبی
 1. از محل مشخص شده تا بزنید و آن را دوباره باز کنید.
 2. از همان محل تا قبلی به داخل تا بزنید.
 3. محل مشخص شده را باز کنید.
 4. داخل کاغذ را باز کنید.
 5. تمام.

آموزش ساخت اوریگامی جعبه قلبی

آموزش ساخت اوریگامی جعبه قلبی
 1. دو طرف کاغذ را از وسط تا کنید و آن را دوباره باز کنید.
 2. از دو خط نقطه چین شده به وسط کاغذ تا بزنید.
 3. از محل نقطه چین شده تا بزنید.
 4. کاغذ را برگردانید.
 5. از محل مشخص شده تا بزنید.
 6. از دو خط مشخص شده به وسط تا بزنید.
 7. کاغذ را برگردانید.
 8. از خط نقطه چین مشخص شده تا بزنید.
 9. باز کاغذ را برگردانید.
 10. محل هایی که با فلش مشخص شده را باز و صاف کنید.
 11. دو محل مشخص شده را تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی جعبه قلبی
 1. بر روی محل مشخص شده چسب بزنید.
 2. از محل نقطه چین مشخص شده تا بزنید و بعد آن را باز کنید.
 3. از نقطه چین مشخص شده تا بزنید.
 4. محل نقطه چین مشخص شده تا بزنید و بعد آن را باز کنید.
 5. محل مشخص شده را باز کنید.
 6. از نقطه چین مشخص شده تا بزنید و بعد آن را باز کنید.
 7. از محل نقطه چین مشخص شده تا بزنید و بعد آن را باز کنید.
 8. قسمت هایی که با فلش مشخص شده را باز و محل های مشخص شده را تا کنید.
 9. قسمت های مشخص شده را تا بزنید.
 10. اوریگامی را برگردانید.
 11. تمام.

آموزش ساخت اریگامی قلب با بال

آموزش ساخت اوریگامی قلب با بال
 1. ابتدا کاغذ را از قسمت های مشخص شده تا زده و دوباره باز کنید.
 2. از دو خط نقطه چین مشخص شده به وسط کاغذ تا بزنید.
 3. کاغذ را برگردانید.
 4. دو خط نقطه چین مشخص شده را به وسط کاغذ تا کنید.
 5. کاغذ را برگردانید.
 6. خط نقطه چین مشخص شده را تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی قلب با بال
 1. قمست های مشخص شده با نقطه چین را تا کنید.
 2. کاغذ را برگردانید.
 3. دو قسمت مشخص شده را به پشت تا بزنید.
 4. تمام.

آموزش ساخت اوریگامی خرس قلبی

آموزش ساخت اوریگامی خرس قلبی
 1. کاغذ را از قسمت های مشخص شده به وسط تا زده و دوباره باز کنید.
 2. از دو قسمت مشخص شده با نقطه چین به وسط کاغذ تا بزنید.
 3. دو محل مشخص شده را به وسط تا کنید.
 4. کاغذ را باز کنید.
 5. حال از محل مشخص شده با نقطه چین تا بزنید.
 6. قسمت مشخص شده با نقطه چین را تا کنید.
 7. مراحل 5 و 6 را دوباره در این قسمت انجام دهید.
 8. دو قسمت مشخص شده با نقطه چین را به داخل تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی خرس قلبی
 1. دو قسمت مشخص شده با فلش را باز و صاف کنید و از محل مشخص شده تا بزنید.
 2. از قسمت نقطه چین شده به بیرون تا بزنید.
 3. دو قسمت مشخص شده با نقطه چین را به داخل تا بزنید.
 4. از قسمت مشخص شده تا بزنید.
 5. دو محل مشخص با نقطه چین را به پشت تا بزنید.
 6. دو قسمت مشخص شده را زیگزاگی تا بزنید.
 7. یک تای کوچک در قسمت مشخص شده بزنید.
 8. صورت خرس را بکشید و یک قلب ساده را در بغل خرس قرار دهید.
 9. تمام.

آموزش ساخت اوریگامی خرگوش قلبی

آموزش ساخت اوریگامی خرگوش قلبی
 1. از قسمت و جهت های مشخص شده کاغذ را تا بزنید تا زده و آن را باز کنید تا 9 مربع یکسان را ببینید.
 2. از نقطه چین مشخص شده تا بزنید.
 3. قسمت مشخص شده با قلش را باز و صاف کنید.
 4. باز قسمت مشخص شده با قلش را باز و صاف کنید.
 5. کاغذ را بچرخانید.
 6. کاغذ را از وسط به پشت تا بزنید.
 7. قسمت مشخص شده باز نقطه چین را بزنید.
 8. دو خط نقطه چین مشخص شده را به داخل تا بزنید.
 9. قسمت مشخص شده با نقطه چین را به داخل تا بزنید.
آموزش ساخت اوریگامی خرگوش قلبی
 1. دو قسمت مشخص را به پشت تا بزنید.
 2. باز دو قسمت مشخص شده با نقطه چین را به پشت تا بزنید.
 3. صورت خرگوش را بکشید و تمام.

آموزش ساخت اریگامی قلب معمولی و ساده

آموزش ساخت اوریگامی قلب معمولی و ساده
 1. کاغذ را از محل مشخص شده به نصف تا بزنید و باز کنید.
 2. کاغذ را از نقطه چین مشخص شده به وسط تا کنید.
 3. از دو قسمت مشخص شده با نقطه چین به وسط تا کاغذ بزنید.
 4. قسمت های نقطه چین شده را بصورت متوالی تا بزنید.
 5. کاغذ را برگردانید.
آموزش ساخت اوریگامی قلب معمولی و ساده
 1. محل های مشخص شده باز نقطه چین را تا بزنید.
 2. دو قسمت مشخص شده با نقطه چین را به داخل تا بزنید.
 3. دو محل مشخص شده با نقطه چین را به داخل تا کنید.
 4. کاغذ را برگردانید.
 5. تمام

همچنین پیشنهاد می کنیم: آموزش ساخت اوریگامی انواع هواپیما و موشک – Origami Plane

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *