سبک زندگی

پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم به صورت کامل

جواب سوالات کتاب و فناوری ششم درس هشتم ؛ پاسخ و حل فعالیت های درس 8 کاروفناوری ششم دبستان

پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم ؛ در این مقاله به جواب سوالات گفت و گوی کلاسی صفحه ۷۴ ، فعالیت کلاسی صفحه ۷۵ ، گفت و گوی کلاسی و فعالیت کلاسی و غیر کلاسی صفحه ۷۶ ، فعالیت کلاسی صفحه ۷۷ ، گفت و گوی کلاسی صفحه ۷۸ ، فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ ، فعالیت غیر کلاسی صفحه ۸۰ و ۸۱ ، گفت و گوی کلاسی و فعالیت کلاسی صفحه ۸۳ و فعالیت غیر کلاسی صفحه ۸۴ درس ۸ هشتم الگوریتم و روندنما کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی پرداخته ایم. در ادامه با بخش آموزش و پرورش ماگرتا همراه ما باشید.

همچنین بخوانید: جواب سوالات کار و فناوری ششم درس نهم

جواب سوالات کتاب کار و فناوری ششم درس هشتم

پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم
پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 74 درس هشتم کار و فناوری ششم

در گفت و گوی کلاسی صفحه ۷۴ درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم دبستان سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

الف) با اعضای گروه خود مشورت کنید و چند مسئله نام ببرید.

پاسخ: رد شدن از خیابان، کاشت گیاه، نقاشی کشیدن و …

ب) به تصویر رو به رو (که در زیر آن را گذاشته ایم) توجه کنید. دانش آموزی می خواهد به مدرسه برود و برای اینکار، از مسیر شمارهی 1 استفاده می کند.

پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم
پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم

1) مسئله ی دانش آموز چیست؟

پاسخ: رفتن به مدرسه

2) آیا دانش آموز، بهترین مسیر را برای رفتن به مدرسه انتخاب کرده است؟

پاسخ: خیر

3) به نظر شما بهترین مسیر برای رسیدن به مدرسه کدام است؟ چرا؟

پاسخ: مسیر شماره (3)، زیرا مانع و یا خطر ریزش کوه بر سر راهش قرار ندارد.

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه ۷۵ درس هشتم کار و فناوری ششم

در فعالیت کلاسی صفحه 75 درس هشتم کتاب کاروفناوری ششم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آنها پرداخته ایم.

سوال 1) مسئله ای پیدا کنید که دارای چندین راه حل باشد.

پاسخ: خرید لباس

سوال 2) راه حل های آن را بنویسید.

پاسخ: خرید حضوری، خرید اینترنتی، سفارش دادن به اشخاص دیگر و …

سوال 3) از نظر هر یک از اعضای گروه، بهترین راه حل کدام است؟ چرا؟

پاسخ: بهترین راه حل خرید حضوری است، زیرا شخص می تواند مدل و سایز لباس ها را از نزدیک ببیند و لباس مورد نظرش را انتخاب کند.

حل گفت و گوی کلاسی صفحه ۷۶ درس هشتم کار و فناوری ششم

در گفت و گوی کلاسی صفحه 76 درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم دبستان گفته شده “با اعضای گروه خود مشورت کنید و چند مسئله ی پیچیده را نام ببرید. این مسئله ها، شامل چه مسئله های ساده ای می شوند؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: ساخت رایانه، طراحی و اجرای تئاتر، رفع ترافیک شهر

ساخت رایانه: تهیه ی وسایل مورد نیاز، سرهم کردن وسایل داخل کیس، متصل کردن سایر قطعات کیس، نصب نرم افزارهای مورد نیاز و اجرای آن ها و …

طراحی و اجرای تئاتر: انتخاب موضوع و متن اجرا، نوشتن سناریو، انتخاب بازیگر، طراحی دکور، طراحی لباس، دوخت لباس، برنامه ریزی تمرین و اجرا و …

رفع ترافیک شهر: بررسی علت های به وجود آمدن ترافیک، پیدا کردن راه برای رفع علت ها، برنامه ریزی کردن برای اجرای راه حل ها و …

جواب فعالیت کلاسی صفحه 76 درس هشتم کار و فناوری ششم

در گفت و گوی کلاسی صفحه ۷۶ درس هشتم کتاب کاروفناوری ششم دبستان گفته شده “کدام یک از مسئله های زیر پیچیده هستند؟ پخت برنج، کشیدن نقاشی، ساخت مدرسه، ساخت آدم برفی، ساخت خودرو. هر یک شامل چه مسئله های کوچک تری می شوند؟ آنها را بنویسید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: ساخت مدرسه و ساخت خودرو پیچیده می باشند.

ساخت مدرسه: طراحی نقشه ی ساخت مدرسه طراحی زیرساخت، پی ریزی و آماده سازی زمین برای ساخت، ساختن اسکلت ساختمان مدرسه، چیدن آجر و سیمان کاری، ساخت دیوارها و سقف ساختمان، گچ کاری، لوله کشی، سیم کشی، تهیه ی وسایل مورد نیاز، چیدن و وسایل داخل مدرسه.

ساخت خودرو: طراحی نقشه ی خودرو، ساخت اسکلت فلزی خودرو، طراحی و ساخت موتور، نصب موتور روی بدنه ی فلزی، ساخت وسایل داخل خودرو و نصب آن ها، نصب لاستیک ها، رنگ کردن و انجام کارهای لازم برای زیباسازی ظاهر خودرو، آزمایش خودرو.

پاسخ فعالیت غیر کلاسی صفحه ۷۶ درس هشتم کار و فناوری ششم

در فعالیت غیر کلاسی صفحه 76 درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم دبستان مواردی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

1) یک مسئله ی پیچیده را در نظر بگیرید.

پاسخ: رفتن به مسافرت

2) دو راه حل برای آن پیدا کنید.

پاسخ: 1) به وسیله خودرو 2) به وسیله قطار

3) هر یک از راه حل های آن را به مسئله های کوچک تر تقسیم کنید.

پاسخ:

به وسیله خودرو: چک کردن خودرو، تامین بنزین خودرو، رزرو هتل، آماده کردن وسایل و گذاشتن داخل خودرو، شروع سفر، رسیده مقصد و رفتن به هتل.

به وسیله قطار: تهیه ی بلیط قطار، رزرو هتل، آماده کردن وسایل سفر، رفتن به راه آهن و سوار قطار شدن، رسیدن به مقصد و رفتن به هتل.

4) موارد بالا را در برنامه ی واژه پرداز تایپ کنید. پرونده را با نام مسئله ی پیچیده ذخیره کنید و آن را جلسهی بعد به کالس بیاورید. (این مورد به عهده خود دانش آموز می باشد).

جواب فعالیت کلاسی صفحه 77 درس هشتم کار و فناوری ششم

در فعالیت غیر کلاسی صفحه ۷۷ درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم دبستان گفته شده “با کمک اعضای گروه خود، مراحل «ساخت جامدادی» را بنویسید و با گروههای دیگر مقایسه کنید. ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ: 1) شروع 2) طراحی جامدادی و الگوهای لازم 3) تهیه ی وسایل مورد نیاز 4) کشیدن الگو روی پارچه 5) برش پارچه 6) دوختن جامدادی 7) دوختن زیپ 8) تزیین جامدادی 9) پایان.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه ۷۸ درس هشتم کار و فناوری ششم

در گفت و گوی کلاسی صفحه 78 درس هشتم کتاب کاروفناوری ششم دبستان گفته شده “اگر ساخت آویز را به دو روش زیر انجام دهیم، به نظر شما مراحل کدام روش کامل تر و دقیق تر است؟ چرا؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم
پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم

پاسخ: روش اول؛ زیرا در این روش به جزئیات بیشتر توجه شده است و دقیق تر است.

در گفت و گوی کلاسی دیگر صفحه ۷۸ درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم دبستان گفته شده “مراحل چگونگی حل مسئله ی غذا دادن به کودک در کدام یک از روش های زیر درست است؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم
پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم

پاسخ: روش دوم؛ زیرا در این روش در تمام مراحل فقط به مسئله ی غذا دادن به کودک (موضوع اصلی) توجه شده است و با مسئله ارتباط مستقیم دارد.

پاسخ فعالیت کلاسی صفحه 79 درس هشتم کار و فناوری ششم

در فعالیت کلاسی صفحه ۷۹ درس هشتم کتاب کاروفناوری ششم دبستان گفته شده “ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

سوال 1) مراحل چگونگی حل مسئله ی آب دادن به گلدان به صورت زیر در نظر گرفته شده است. آیا مراحل به درستی مرتب شده اند؟ با گذاشتن عدد در دایره ها مراحل را مرتب کنید.

پاسخ: در تصویر زیر به جواب آن پرداخته ایم:

پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم
پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم

سوال 2) اگر مراحل را بدون مرتب کردن انجام دهیم چه اتفاقی می افتد؟

پاسخ: کار به درستی انجام نمی شود و ما به نتیجه ی مطلوب نمی رسیم، مثلا اگر اول آب پاش را پر از آب نکنیم، نمی توانیم به گل ها آب بدهیم یا اگر یک موقعی شیر آب را نبندیم، آب هدر می رود.

در فعالیت کلاسی دیگر صفحه 79 درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم دبستان گفته شده “در گروه خود، مسئله ی زیر را به دقت بخوانید و مراحل حل آن را بنویسید: اگر %25 عددی 12 باشد، %32 آن چقدر است؟ ” که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

پاسخ:

 1. شروع
 2. جدول تناسب را رسم کنید.
 3. عددهای 25، 100 و 12 را داخل جدول قرار دهید.
 4. جدول تناسب را حل کنید و عدد مورد نظر را به دست بیاورید.
 5. دوباره جدول تناسب را رسم کنید.
 6. عددهای 32، 100 ئ عدد به دست آمده در مرحله ی 4 را داخل جدول قرار دهید.
 7. جدول را حل کنید و جواب را به دست آورید.
 8. پایان
پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم
پاسخ فعالیت های کاروفناوری ششم درس 8 هشتم

جواب فعالیت غیر کلاسی صفحه ۸۰ و ۸۱ درس هشتم کار و فناوری ششم

در فعالیت غیر کلاسی صفحه 80 و 81 درس هشتم کتاب کاروفناوری ششم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

الف) تصاویر زیر، مراحل خرید نان را نمایش میدهد. ابتدا تصاویر را به ترتیب اولویت، شماره گذاری کنید. سپس مراحل خرید نان را بنویسید.

جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم
جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم

پاسخ: در تصویر بالا به ترتیب مراحل خرید را شماره گذاری کردیم و در زیرا مراحل خرید نان را گفته ایم:

 1. شروع
 2. لباس پوشیده و آماده شوید.
 3. از خانه بیرون بروید.
 4. به نانوایی بروید.
 5. در صف منتظر بایستید.
 6. وقتی نوبتتان شد، نان را بگیرید و پول را به نانوا بدهید.
 7. به خانه بازگردید.
 8. پایان

ب) یکی از فعالیت های زیر را به دلخواه انتخاب کنید و انجام دهید.

1) با کمک و راهنمایی والدین خود، مراحل درست کردن یک نوع سالاد را در برنامه ی واژه پرداز تایپ کنید. پرونده را با نام سالاد ذخیره کنید و آنرا جلسه ی بعد به کلاس بیاورید.

2) با کمک و راهنمایی والدین خود، دستورالعمل نصب و راه اندازی یک وسیله را انتخاب و آن را مطالعه کنید. سپس مراحل ذکر شده در دستورالعمل را در برنامه ی واژه پرداز تایپ کنید. پرونده را با نام دستورالعمل ذخیره کنید و آنرا جلسه ی بعد به کلاس بیاورید.

3) مراحل حل مسئله ی زیر را در برنامه ی واژه پرداز تایپ کنید. پرونده را با نام چند ضلعی ذخیره کنید و آنرا جلسه ی بعد به کلاس بیاورید: مجموع زاویه های یک هفت ضلعی چند درجه است؟

4) مراحل وضو گرفتن را در برنامه ی واژه پرداز تایپ کنید. پرونده را با نام وضو ذخیره کنید و جلسهی بعد آن را به کلاس بیاورید.

پاسخ: در اینجا به عنوان مثال فعالیت شماره (4) را انتخاب کرده ایم و در زیر مراحل آن را گفته ایم و تایپ کردن آن در برنامه ی واژه پرداز به عهده دانش آموز می باشد.

 1. شروع
 2. نیت کردن (نیت می کنم که برای انجام فرمان خدا وضو می گیرم).
 3. شستن صورت از جایی که موی سر روییده تا چانه از بالا به پایین
 4. شستن دست راست از آرنج تا سرانگشتان از بالا به پایین
 5. شستن دست چپ همانند دست راست
 6. کشیدن مسح سر
 7. کشیدن مسح پای راست
 8. کشیدن مسح پای چپ
 9. پایان

جواب گفت و گو کلاسی صفحه 83 درس هشتم کار و فناوری ششم

در گفت و گو کلاسی صفحه ۸۳ درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم دبستان سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

سوال اول) به نظر شما نمایش مراحل حل مسئله چه کمکی به ما می کند؟

پاسخ: باعث می شود بتوانیم مسئله را بهتر درک کنیم، ارتباط بین اجزای حل مسئله را ببینیم و بهتر بفهمیم و مسئله را راحت تر حل کنیم.

سوال دوم) فیلم زیر را مشاهده کنید و سپس فعالیتهای کسی را انجام دهید:

پاسخ: این سوال به لوح فشرده ی کار و فناوری مربوط می شود و به عهده خود دانش آموز می باشد.

در فعالیت کلاسی صفحه 83 درس هشتم کتاب کار و فناوری ششم ابتدایی سوالاتی مطرح شده است که در زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

الف) مراحل حل مسئله ی شستن ماشین را کامل کنید. سپس یک دیاگرام برای آن رسم کنید.

پاسخ:

 1. شروع
 2. آماده کردن وسایل و مواد شوینده
 3. بازکردن شیر آب
 4. بازکردن شیر آب
 5. بستن شیر آب
 6. ریختن مواد شوینده، داخل سطل آب
 7. شست و شوی ماشین با کف
 8. شست و شوی ماشین با آب
 9. خشک کردن ماشین
 10. دستمال کشیدن شیشه های ماشین
 11. پایان

دیاگرام :

جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم
جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم

ب) مسئله ی زیر را بخوانید و مراحل حل آن را بنویسید. سپس برای مراحل حل آن، یک دیاگرام رسم کنید.

مسئله: یک برق کار، سیمی به طول 15 متر در اختیار دارد. از آن سه قطعه به طوله ای 67/4 متر، 219 سانتی متر و 3085 می لیمتر جدا می کند. محاسبه کنید چند سانتی متر از طول سیم باقی می ماند؟

پاسخ:

 1. شروع
 2. 219 سانتی متر را به متر تبدیل کنید.
 3. 3085 میلی متر را به متر تبدیل کنید.
 4. اعداد به دست آمده از دو مرحله ی قبل را با 4/67 متر جمع کنید.
 5. عدد به دست آمده را از 15 کم کنید.
 6. طول سیم باقی مانده به دست می آید.
 7. پایان

دیاگرام :

جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم
جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم

جواب فعالیت غیر کلاسی صفحه ۸۴ درس هشتم کار و فناوری ششم

در فعالیت غیر کلاسی صفحه 84 درس هشتم کتاب کاروفناوری ششم دبستان گفته شده “یکی از فعالیت های صفحهی 81 را انتخاب کنید و دیاگرام مراحل آن را در واژه پردازه رسم کنید (با استفاده از شکل ها). ” که در تصویر زیر به پاسخ آن پرداخته ایم.

جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم
جواب سوالات کار و فناوری ششم درس 8 هشتم

توجه: شما دانش آموز پایه ششم ابتدایی می توانید برای دسترسی سریع و آسان تر به پاسخ فعالیت درس های کار و فناوری ششم ، در انتهای عنوان خود ، عبارت «ماگرتا» را نیز در گوگل جستجو کنید.

در انتها امیدواریم که مقاله جواب و پاسخ سوالات فعالیت های کتاب کاروفناوری ششم درس 8 هشتم الگوریتم و روندنما ، برای شما دانش آموزان عزیز مفید بوده باشد و توانسته باشید تا از آن استفاده و بهره برده باشید.

زنجیران

هم‌بنیانگذار ماگرتا ، عاشق دنیای وب و ۷ سالی ست که فعالیت جدی در حوزه اینترنت دارم. تخصص من تولید محتوایی‌ست که مورد نیاز مخاطبان است. مدیر ارشد تیم شبکه های اجتماعی سایت هستم. به قول ماگرتایی‌ها وقت بروز شدنه !

51 دیدگاه

 1. ⁦(⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆⁩ گفت:

  عالی بود همیشه همینطوری باشین

  1. پرنیا ناصحی نژاد گفت:

   عالی بود

 2. ناشناس گفت:

  عالی👏👏

 3. ناشناس گفت:

  خیلی عالی بود من همیشه درس هامو از اینجا می نویسم

 4. مرینت محمدی گفت:

  خوبه

  1. نمیدونم گفت:

   خیلی خوب

 5. کیانا گفت:

  عالی بود 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻😍😍
  یه سوال دارم شما نگارش رو هم میگذارید چون بنده هر چه گشتم ندونستم پیدا کنم؟؟

 6. بنده خدا گفت:

  عالی هست خیلی🍁
  خوب بود بی نطیر هست ✨
  دستت تون درد نکنه 🍁💐🌸🌹🌺🥰

 7. سوگند گفت:

  عالیییی بود

  1. رها💞💕💕 گفت:

   خیلی جواب های عالییییییی بود

 8. یه بنده خدا گفت:

  ایول به این سایت

  1. علی گفت:

   دمتون گرم من خیلی از این سایت راضی هستم همیشه برای درس کاروفناوری می‌آم داخل این سایت واقعا عالی❤❤❤

 9. ناشناس گفت:

  خیلی خوبه خیلی ممنون 🌹🌹🌹

 10. یه بنده خدا گفت:

  سلام ممنون از شما خیلی عالی و کامل بود

 11. ناشناس گفت:

  عالی.میگم شما درس تفکر و پژوهشم میزارید

  1. موسوی پوران گفت:

   بله کافیه تو گوگل درس مورد نظرتونو به همراه کلمه ماگرتا سرچ کنید مثلا : «جواب درس هفتم نگارش ششم ماگرتا»

   1. ناشناس 🌸 گفت:

    بله بله بله خیلی خیلی خیلی ممنون💙💜💚💓💖💞💕💟

   2. عاشق گفت:

    عالی بود ممنون

   3. الینا گفت:

    چشم آقا

   4. ناشناس گفت:

    عالیه مرسی واقعا

  2. دوست شما گفت:

   بله عزیزم می گذارند عالی هست.

   1. ناشناس گفت:

    عالی

   2. . گفت:

    عالییییییی

 12. شایان گفت:

  خیلی خیلی کامل بود عالی بود ممنون

  1. معلم گفت:

   واقعا اسمت پرینت هست

   1. ناشناس گفت:

    😑

   2. Aisan گفت:

    عزیزم پرینت ن مرینت

   3. . گفت:

    خب ب تو چ

   4. رویا گفت:

    عالی ممنون

 13. پارسا گفت:

  خیلی خوب بود ممنون

 14. محمد گفت:

  پسر عالی بود دمتون گرم ما نوکر همه ماگرتایی هاهم هستیم💗💗😍😍

  1. لوسی گفت:

   عالی ولی کاش صفحه ۷۹ رو کامل جواب میدادین

   1. یه بنده خدای عاشق گفت:

    دقیقا آخرین فعالیت کلاسی ص ۷۹ رو پاسخ ندادند

 15. ناشناس گفت:

  سلام خیلی ممنون از سایت خوبتون من تمام سوالاتی که نمیدونستم رو از سایت خوبتون نوشتم
  ممنون
  عالییییییییی 👍👍👍👍👍👍👍
  درجه یک 👌👌👌👌👌
  ممنون🌸😊☺

  1. Maeda گفت:

   عالی بود واقن ممنون

   1. هناسه 💛💛💛💛💛نادری پور گفت:

    خیلی ممنون از سازندش ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🤎🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍😡

   2. یه بنده خدا گفت:

    عااااالی ممنون ❤️❤️💜💜💙💙💚💛🧡

 16. مهدی گفت:

  چرا عکس ها نشان داده نمی شود

  1. نوکر ارباب گفت:

   چون متن ضعیفهست ممنون از سایت خوبتون

   1. محسا اکبری گفت:

    سلام خلاصه اش چی میشه

  2. ناشناس گفت:

   چرا دیده میشه که

   1. فوضولی گفت:

    دقیقا

  3. گلی گفت:

   عالی بود ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *