سبک زندگی

پاسخ تمام خود ارزیابی های کتاب فارسی هشتم از درس اول تا آخر

گام به گام و راهنمای حل تمرین های خود ارزیابی فارسی هشتم با جواب کامل از درس شماره 1 تا درس شماره 17

جواب خود ارزیابی های کتاب ادبیات هشتم : در این مقاله از بخش آموزش و پرورش ماگرتا تمامی پاسخ های فعالیت های خود ارزیابی تمامی صفحه های کتاب فارسی هشتم دوره اول متوسطه را آماده کرده ایم. در ادامه همراه ما باشید.

جواب خود ارزیابی های فصل اول فارسی هشتم

پاسخ خود ارزیابی های بخش اول کتاب فارسی هشتم

خود ارزیابی درس اول صفحه ۱۴

1- شاعر در مصراع «اینجا خانه خوب خداست» به چه نکته ای اشاره دارد؟

پاسخ : در اینجا منظور مسجد می باشد.

2- درک و دریافت خود را از مصراع «نام او نور و نشانش روشنی» بیان کنید.

پاسخ : منظور از نور نام خداوند متعال می باشد. منظور از نشانش روشنی این است که در خداوند فقط روشنایی و سعادت وجود دارد و خبری از تاریکی نیست.

3- چه راههایی برای شناخت خداوند هستی وجود دارد؟

پاسخ : مطالعه و تفکر در آیات قرآن، مطالعه ی کتب برخی اندیشمندان بزرگ مانند شهید مطهری، شناختن او از طریق موجودات زیرا هر موجودی نمایشگری از وجود خداوند می باشد.

خود ارزیابی درس دوم صفحه ۲۰

1- در بیت آخر شعر «صورتگر ماهر» به کدام نام های خداوند اشاره شده؟

پاسخ : به نام های صورتگر ماهر، بی تقلید و مصور اشاره دارد.

2- چه شگفتی های دیگری از زندگی مورچه می دانید؟

پاسخ : مورچه ها به چهار درسته دامدار، برده دار، کشاورز و گوشتخوار تقسیم می شوند. جالب است بدانید صدای مورچه ها جز صدا های بلند است و با شاخک های خود با یکدیگر صحبت می کنند. مورچه ها دانه های زیادی را از مکان بسیار دور به لانه می آورند و آن را تا زمستان در شرایط مطلوبی نگه داری می کنند.

3- چرا خداوند در قرآن کریم انسان را به اندیشیدن در شگفتی های خلقت دعوت می کند؟

پاسخ :‌ زیرا با تفکر در شگفتی های خلقت می توانیم جواب بسیاری از سوال هایمان را پیدا کنیم. به عنوان مثال می توانیم بفهمیم که جهان بر اساس نظم و قاعده ی بسیار خاصی آفریده شده است.

پاسخ خود ارزیابی های فصل دوم فارسی هشتم

پاسخ خود ارزیابی های بخش دوم کتاب فارسی هشتم

خود ارزیابی درس سوم صفحه ۳۳

1- برترین و گرامی ترین ارمغان «ایران» به دیگر سرزمین ها چست؟

پاسخ : کشورمان ایران دارای فرهنگ و تمدن بسیار کهن و با افتخاری می باشد، ایرانیان در طول تاریخ اندیشه ها و طرز تفکر بسیار خوبی داشته اند که می تواند برای سایر سرزمین ها مفید باشد.

2- دو تن از دلیران نامدار ایرانی را نام ببرید که برای سربلندی ایران کوشیده اند.

پاسخ : در طول تاریخ دلیران زیادی در ایران وجود داشته اند که شمارش آن ها واقعا سخت می باشد اما می توان از امیر کبیر که تلاش های زیادی در راستای پیشرفت و استقلال ایران کرد نام برد. همچنین شهید مهدی باکری و شهید همت نیز از مردان بزرگ تاریخ ایران هستند که جان خود را فدا کردند تا سرزمینشان به دست دشمنان نیفتد.

3- به نظر شما چگونه می توان از فرهنگ و ادب فارسی پاسداری کرد؟

پاسخ : آموزش و یادگیری، حفظ ارزش های فرهنگی و انتقال صحیح آن به کودکان و نسل های بعد.

خود ارزیابی درس چهارم صفحه ۳۹

1- چرا زندگی به یک سفر تشبیه شده است؟

پاسخ : زیرا انسان در سفر مانند زندگی تجربه های زیادی بدست می آورد و مانند زندگی یک گردش کوتاه می باشد. در مسافرت، دیر یا زود ما به مقصد مان می رسیم، زندگی هم همینطور است.

2- علت اصلی بحران های زندگی چیست؟

پاسخ : برای داشتن یک زندگی خوب ما باید یکسری اصول و روش ها را یاد بگیریم و در این مسیر یادگاری نیز باید از کمک های اطرافیان نیز استفاده کنیم. عدم یادگیری این اصول ها باعث به وجود آمدن بحران می شود.

3- برای حل مشکل کم رویی یا گستاخی چه باید کرد؟

پاسخ :‌ برای کم رویی باید ارتباط بهتر و شفاف ترین با دیگر انسان ها و اجتماع داشته باشیم. برای حل مشکل گستاخی باید بر روی چیرگی بر اساس هیجانات و مهار احساسات گوناگون تلاش کنیم.

درس پنجم آزاد می باشد و به همین خاطر مطلبی برای آن در این مقاله آورده نشده است.

جواب خود ارزیابی فصل سوم فارسی هشتم

پاسخ خود ارزیابی های بخش سوم کتاب فارسی هشتم

خود ارزیابی درس ششم صفحه ۴۹

1- شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی می کند؟

پاسخ : سحر خیز بودن، مهربانی به والدین و انجام کارهای آن ها، رعایت ادب و آراستگی.

2- این جمله «جز راست نباید گفت: هر راست نشاید گفت» با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟

پاسخ : زنهار مگو سخن به جز راست      هرچند تو را در آن ضرر هاست

3- برای پر بار کردن روز های زندگی چه باید کرد؟

پاسخ : باید اندیشید و هر روز کار مفیدی کرد زیرا روزی که درآن کار انجام نگرفته است جز عمر آدمی حساب نخواهد شد.

خود ارزیابی درس هفتم صفحه ۵۵

1- سه درس که بهلول به جنید آموخت، چه بود؟ 

پاسخ : درس های آموخته شده درباره خوردن، سخن گفتن و آداب خواب بود.
در خوردن اصل بر آن است که لقمه حتما باید حلال باشد زیرا اگر حرام باشد باعث تاریکی دل انسان می شود.
در سخن گفتن اگر حرفی که می خواهیم بزنیم با دل و نیت پاکی نیست بهتر است آن حرف را نزنیم.
در آداب خواب نیز اصل بر آن است که در دل تو بغض و کینه و حسد مسلمانان نباشد و در ذکر حق باشی.

2- در زندگی امروزی، چه آسیب هایی انسان را تهدید می کند؟

پاسخ : عدم استفاده درست از تکنولوژی های جدید می تواند پیامد های بسیار بدی بر روی زندگی انسان ها بگذارد به گونه ای که حتی آن ها را از پیشرفت و سعادت آینده شان منع کند. همچنین شکستن شکوه و حرمت انسانی و کم رنگ شدن آداب و اخلاق ، ره آورد تمدن ماشینی و علم زده ی غرب می باشد.

3- به نظر شما بهترین زمان سخن گفتن و بهترین زمان سکوت و خاموشی، چه هنگامی است؟

پاسخ : بهترین زمان سخن گفت هنگام پرسیدن سوالی از ما می باشد و بهترین زمان ساکت بودن زمانی است که دیگران در حال گفت و گو می باشند.

خود ارزیابی درس هشتم صفحه ۶۱

1- از نظر پیر خارکش، عزّت و آزادگی چیست؟

پاسخ : این که انسان برای دخل و خرج زندگی اش محتاج کسی نباشد تا منت کسی بر سرش باشد. همچنین آدم باید قانع باشد.

2- با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید.

پاسخ : شخصیت فرد جوان به گونه ای بود که می توان در آن ویژگی های شخصیتی مغرور و پر ادعا بودن را مشاهده کرد، او بسیار زیاده خواه بود و همه چیز در ثروت و قدرت می دید. اما در شخصیت فرد پیر می توان ویژگی های فروتنی و بی ادعا بودن را مشاهده کرد، از نظر اون ارزش ها در قانع بودن و بی نیازی خلاصه می شود.

3- چگونه می توان به عزّت آزادگی رسید؟

پاسخ :‌ مسیر زندگی انسان در گرو نحوه فکر کردن آن ها می باشد پس لذا باید نحوه فکر کردن خود را تغییر دهیم.

خود ارزیابی های فصل چهارم با جواب

پاسخ خود ارزیابی های بخش چهارم کتاب فارسی هشتم

خود ارزیابی درس نهم صفحه ۷۳ فارسی هشتم

1- پرسش های قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟ 

پاسخ :  شعر ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد *** دل رمیده ی ما را انس و مونس شد از کیست و سوال کاشف الکل که بود؟

2- ویژگی های مشترک امیرکبیر و قائم مقام فراهانی چیست؟

پاسخ : هر دو آن ها صد اعظم شدند و افرادی سخت کوش و با هوش بودند. مهم ترین ویژگی مشترکی که آن ها را نزد مردم محبوب کرد نیز مبارزه با جهل موجود در جامعه بود.

3- خدمات قائم مقام فراهانی و امیرکبیر به ایران چه بوده است؟

پاسخ : قراردادهای بسیار مهم و تاثیری گذاری توسط قائم مقام فراهانی برای ایران بسته شد. امیر کبیر نیز توانست برای نخستین بار مدرسه ای به نام دارالفنون تاسیس کند. او نیز گروهی از دانشجویان را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کرد و جلوی ریخت و پاش درباریان را گرفت.

خود ارزیابی درس دهم صفحه ۷۸

1- سید جمال الدین اسد آبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟

پاسخ : زبان آموزی، سخنوری، بحث با دیگران و تاثیر گذاری سخنش.

2- چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بود؟

پاسخ :‌ شاه اسماعیل در آستانه شکست و مرگ بود و کمال الدین عکس پرنده ای را کشید که در حال اوج گرفتن است و دو بیت حافظ را خواند و منظورش این بود که این دنیای پست ارزش ماندن و تو که مانند پرنده آزاد و رهایی هستی باید به فکر رهایی از بند و اسارت دنیا باشی. زیرا مرگ تو را به عالمی می برد  که در آن آزاد و آسوده خواهی بود.

3- چرا روحانیت و چهره های علمی فرهنگی تاثیر بیشتری در جامعه دارند؟

پاسخ : زیرا این چهره ها در مورد جامعه و نیازهای آن مطالعات زیادی کرده اند و به همین سبب شناختی خوب از آن دارند پس می توانند متوجه شوند که در هر شرایطی جامعه به چه چیزی نیاز دارد.

خود ارزیابی درس یازدهم صفحه ۸۳

1- در متن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟

پاسخ : سرزمین بزرگ و عزیز و شکوهمند سرزمینی خون دل خورده سرزمین ستم دیده سرزمین عزتمند و استوار سرزمین آسمانی لحظات تلخ و شیرین.

2- درباره ارتباط حدیث «حب الوطن من الایمان» با محتوای درس توضیح دهید؟

پاسخ : در این حدیث دوست داشتن وطن را جزوی از ایمان انسان می داند همانطور که در متن درس نیز عشق به میهن جزو عقیده و باور انسان ها می باشد.

3- به نظر شما برای عزت و سربلندی ایران اسلامی در عرصه جهان چه باید کرد؟

پاسخ : مهم ترین کاری باید انجام دهیم این است که در مسیر درست تلاش کنیم، مسیری که مربوط به پیشرفت آینده کشورمان ایران می باشد و می تواند آن را عرصه جهانی باشکوه نشان دهد.

پاسخ سوالات خود ارزیابی های فصل 5

پاسخ خود ارزیابی های بخش پنجم کتاب فارسی هشتم

خود ارزیابی درس دوازدهم صفحه ۹۰

 1- در بیت اول، به کدام صفات حضرت علی(ع) اشاره شده است؟  

پاسخ : داشتن اخلاص و دور بودن از فریبکاری.

2- کدام بیت با مفهوم عبارت «الاعمال بالنیات» مناسبت دارد؟ پاسخ : بیت هفت

3- مولوی، در بیت نهم، بر چه نکته ای تاکید دارد؟

پاسخ : کار را برای خدا انجام دادن نه برای خلق خدا

خود ارزیابی درس سیزدهم صفحه ۹۷

1- سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید؟

پاسخ : نجات بخش انسانیت از دست شیاطین، داشتن رهبری بر پایه اصل ولایت فقیه و داشتن استقلال و آزادی.

2- مقصود از عبارت «انقلاب اسلامی تولدی دیگر» چیست؟

پاسخ :‌ انقلاب اسلامی توانست طاغوت را از بین ببرد و دست دشمنان را کوتاه کند. نتیجه این کار این بود که راه تازه ای پیش روی مردم باز شد تا دوباره کشور را براساس استقلال و آزادی بنا کنند. انقلاب اسلامی تولد و شروعی دیگر برای جامعه ما بود.

3- به نظر شما چرا آثار فرهنگی، آیینه احوال و افکار جامعه است؟

پاسخ :‌ زیرا بهترین راه برای درک ارزش ها و باورهای هر جامعه روی آوردن به آثار فرهنگی آن جامعه می باشد زیرا چهره ی انسان های آن جامعه و رفتار منش اجتماعی اشخاص را پیش چشم به نمایش می گذارد.

خود ارزیابی درس چهاردهم صفحه ۱۰۰

1- در متن درس، به نام کدام حماسه سازان واقعه کربلا شده است؟ پاسخ : امام حسین {ع}

2- چرا حضرت عباس{ع}یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه کربلا شمرده می شوند؟

پاسخ : زیرا ایشان در واقعه کربلا با اینکه سن کمی داشتند اما باز هم توانستند در برابر دشمنان خدا ایستادگی کنند و به مقام شهادت برسند.

3- به نظر شما چگونه می توان یاد شهدای واقعه کربلا را زنده نگه داشت؟

پاسخ : با زنده نگه داشتن ياد آن ها و ادامه راهي که آن ها براي آن شهيد شدند.

درس پانزدهم آزاد می باشد لذا برای آن مطلبی در این مقاله از جواب خود ارزیابی فارسی هشتم آورده نشده است.

جواب خود ارزیابی های فصل 6

پاسخ خود ارزیابی های بخش ششم کتاب فارسی هشتم

خود ارزیابی درس شانزدهم صفحه ۱۱۶

1- دربند اول شعر آزادی، تشبیه ها را بیابید؟

پاسخ : محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد.

2- منظور شاعر از «کودکان سنگ» چیست؟

پاسخ : کودکانی که برای دفاع از خود و کشورشان تنها اسلحه شان سنگ می باشد.

3- نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود، چه کارهایی می کنند؟

پاسخ : سعی می کنند با همه انرژی که دارند در برابر دشمن ایستادگی کنند تا راهشان استوار شود.

خود ارزیابی درس هفدهم صفحه ۱۲۱

1- شکسپیر، روزگار را چه چیزی تشبیه کرده است؟ 

پاسخ : به دریایی که کشتی زندگانی ما بر روی آن به سوی ساحل مقصود میرود.

2- این بیت حافظ با کدام قسمت درس، ارتباط دارد؟

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند          جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

پاسخ : برعکس اگر عقل و متانت را شعار خود کنند و پیران سالخورده را که عمر دراز تر و تجربه بیشتر دارند در این راه پر خوف و خطر راهبر خود قرار دهند زندگی را به راحت و آسایش خواهند گذرانید و ایام پیری بتوانند برای دیگران کارهای مفیدی انجام دهند.

3- به نظر، شما راه رسیدن به خوشبختی چیست؟

پاسخ : ١-داشتن هدف ٢-برنامه ریزی ٣-استفاده از تجربه ی دیگران ۴-تفکر در احوال گذشتگان ۵-انتخاب آگاهانه ۶-تلاش برای رسیدن به هدف ٧-امید جهت رسیدن به هدف

در صورت وجود هرگونه نقد یا پیشنهاد در رابطه با جواب تمام خود ارزیابی های فارسی هشتم از درس اول تا هفدهم می توانید از طریق بخش نظرات با ما در ارتباط باشید.

موسوی پوران

هم‌بنیانگذار مجله ماگرتا ، زندگی ۲۴ ساعته روی خط آنلاین دهکده جهانی وب . تحلیلگر و متخصص تولید محتوای با ارزش و با کیفیت هستم و ۸ سالی می شود که وارد دنیای دیجیتال شدم. مدیر تیم تحقیق و توسعه شرکت هستم. بالاترین لذت برای من انجام کار تیمی ست.

27 دیدگاه

 1. گندم گفت:

  واقعا عالی بود ممنون

  1. Parsarap گفت:

   خیلی ممنون دستتون درد نکنه عااااااااااااااالی

 2. سید گفت:

  واقعا عالیه

 3. میلاد عقبی طلب گفت:

  عالیه دست تون درد نکنه🙏🏻

 4. امیر گفت:

  عالی بود

 5. ناشناس گفت:

  دستتون درد نکنه ممنون از سایت خوبتون❤

 6. یک مولتی فن گفت:

  خیلی عالی بود ممنون

  1. Honey گفت:

   خیلی عالی بود

 7. فاطمه گفت:

  ممنون خیلی عالی و جامع بود تشکر

 8. ناشناس گفت:

  خیلی خوب بود

 9. F گفت:

  خخیییلییی خوب بود خیلی ممنونم ازتون برای امتحان خیلی بدردم خورد و یکجا بودنشون خیلی خوب هست. ممنون از سایت خوبتون💞

 10. ستایش ستاری گفت:

  میتونید همه مطالب تبدیل به پی دی اف کنیید …
  ممنون از مطالب خوبتون

  1. امیرمحمد گفت:

   خیلی کمک خوبی بود

 11. Karbar گفت:

  خیلی عالی بود خیلی کمک کرد

 12. ناشناس گفت:

  عالیییییبیب

 13. اسی گفت:

  دستتون درد نکنه عالی بود

 14. Arezoo گفت:

  عالی ممنون

 15. ـ گفت:

  من الان سواااال چهااار چی بنویسم ؟؟!
  ولی دمتون گرم سوال ی دیگ خوب بود اما این لعنتی سوال چهار خیییلییی رو مخ

 16. M گفت:

  خیلی ممنون 😍😍

 17. ۰۰۰ گفت:

  واقعا خوب بود ممکن از اینکه گذاشتین

 18. ابوالفضل گفت:

  سلام
  اگه بشه تمامی فعالیت ها را در یکجا بگذارید علاوه بر جدا جدا که گذاشتیدممنون میشوم
  فک کنم همه هم با این نظرموافق باشند که برای تمامی دروس همین کار را بکنید علاوه برفارسی
  باتشکر

 19. ... گفت:

  خیلی خوب بود ممنون از سایت خوبتون

  1. ناشناس گفت:

   واقعا عالیه

 20. گفت:

  خیلیییی عالیه و به ما خیلی کمک میکنه
  لطفا برای همه دروس بزارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *